| 襤'DE YASAA RAMEN EYLEM VE ETK襤NL襤K
襤stanbul niversitesi'nde y覺llard覺r al覺覺k olduumuz yasaklardan, bask覺lardan birine daha tan覺k olduk.

renci K羹lt羹r Merkezi'nde bulunan ve devrimci-demokrat 繹rencilerin faaliyette bulunduu Halk Bilim Kul羹b羹'n羹n "襤nsan Haklar覺 Haftas覺" kapsam覺nda d羹zenleyecei panel- film g繹sterimi ve resim sergisinden oluan iki g羹nl羹k etkinlik hi癟bir gerek癟e g繹sterilmeden yasakland覺. Haftalar 繹ncesinden bavurusu ve haz覺rl覺klar覺 yap覺lan etkinlik bir g羹n kala KM m羹d羹r羹n羹n "rekt繹rl羹kten telefon geldi, paneli yapt覺rm覺yorlar” demesiyle engellenmeye 癟al覺覺ld覺. renciler ise bu keyfi dayatmaya boyun emeyeceklerini, salonu da kapatsalar, d覺ar覺da 癟覺kar覺lsalar gerekirse KM'nin 繹n羹nde etkinliklerini ger癟ekletireceklerini s繹ylediler.

Etkinliin ilk g羹n羹 olan 18 Aral覺k sabah覺 繹renciler KM'nin iki g羹nl羹羹ne kapat覺ld覺覺n覺 繹rendi. YK sisteminin temsilcisi Mesut Parlak bu 羹lkede yaanan ikencelerin, adaletsizliklerin anlat覺lmas覺na tahamm羹l edemediini bir kez daha g繹sterdi. Bunun 羹zerine devrimci 繹renciler haz覺rlad覺klar覺 ozalitleri, d繹vizleri ve resim sergilerini KM'nin duvarlar覺na asmaya balad覺lar. Polis de sivilleri ile 癟evii ile 繹rencilere g繹zda覺 vermek i癟in y覺覺nak yapmaya balad覺. Devrimci 繹renciler bir yandan KM 繹n羹nde haz覺rl覺klar覺n覺, bekleyilerini s羹rd羹r羹rken bir yandan da fak羹ltelerde etkinliin el ilan覺n覺 da覺tmaya devam ettiler.

癟 saat s羹ren bekleyiin ard覺ndan Engin eber'in ikence ile 繹ld羹r羹lmesinin, T羹rkiye' de ikence ve hak ihlallerinin tart覺覺laca覺 panel i癟in Engin'in avukat覺 Taylan Tanay, olay覺n tan覺覺 ve Engin'in arkada覺 zg羹r Karakaya ve TTB ‘den bir temsilci KM 繹n羹ne geldiler ve 繹renciler s繹yledikleri gibi sokakta da olsa program覺 balatt覺lar. Mesut Parlak'覺n hak ve 繹zg羹rl羹klere d羹manl覺覺, ikencecilerden yana saf tuttuu vurgulanarak balayan etkinlik Taylan Tanay'覺n konumas覺 ile devem etti. Avukat Taylan Tanay T羹rkiye de ikencenin yeni ve m羹nferit olmad覺覺n覺 anlatt覺覺 konumas覺nda ikence ile m羹cadelenin hukuki yollarla s覺n覺rl覺 kalmamas覺 gerektiini belirtti. Ayhan ark覺n 繹rneini veren Tanay solun m羹cadelesinin y羹ksek olduu bir d繹nemde bir癟ok katliam覺n sorumlusu olan ark覺n'覺n m羹ebbet hapise 癟arpt覺r覺ld覺覺na, fakat m羹cadelenin d羹mesi ile 羹癟 sene sonra beraat ettirildiine dikkat 癟ekti. Tanay cehennem g羹nlerinden ge癟tiklerini belirtti ve konumas覺n覺n sonunda Engin'in mahkemesine kat覺l覺m ve sahiplenme 癟ar覺s覺 yapt覺. Taylan Tanay'dan dan sonra s繹z alan zg羹r Karakaya da g繹zalt覺nda ve hapishanede kendilerine s羹rekli ikence yap覺ld覺覺n覺 anlatt覺 ve polisin de, askerin de, Adalet Bakanl覺覺n覺n da sorumlu olduunu belirtti. Hayat覺n her alan覺nda yasalar覺n, devletin ve sistemin 癟覺karlar覺na g繹re kullan覺ld覺覺n覺 s繹yleyen Karakaya, 襤stanbul niversitesi'ndeki fak羹lteler aras覺 ge癟i yasa覺n覺 繹rnek g繹stererek bu uygulaman覺n da hak ihlali ve ikence olduunu anlatt覺. Muhalif olduklar覺 i癟in belki yine ikence tezgahlar覺na 癟ekileceklerini, bunun ancak 繹rg羹tl羹 m羹cadele ile engellenebileceini belirtti.

Konumalar覺n ard覺ndan 繹renciler alk覺 ve sloganlar eliinde bas覺n a癟覺klamalar覺n覺 yapt覺lar. Cokulu ge癟en eyleme 40 devrimci-demokrat 繹renci kat覺ld覺. Etkinlik ve eylem sonras覺 繹rencilerin Taylan Tanay'覺n yan覺na gidip konumas覺ndan dolay覺 teekk羹r etmesi ve program i癟erisinde bulunan "Deney” filmini beraber izleme istei ve yasaa duyduklar覺 tepki dikkat 癟ekti.
a覺da devrimci-demokrat 繹rencilerin yapm覺 olduu bas覺n a癟覺klamas覺n覺 sunuyoruz;


BASINA VE KAMUOYUNA

襤stanbul niversitesi rekt繹r羹 Mesut PARLAK g繹revini b覺rakaca覺 u g羹nlerde, giderayak yine yasak癟覺, anti-demokratik, hak ve 繹zg羹rl羹kler d羹man覺 uygulamalar覺na devam ediyor. imdi de her sene insan haklar覺 haftas覺 kapsam覺nda d羹zenlediiniz etkinliklere resmen "konusu houma gitmedi, o y羹zden izin vermiyorum” diyerek yasak koydu.

Bizler Halk Bilim Kul羹b羹 olarak renci K羹lt羹r Merkezi'nde y覺llard覺r faaliyet y羹r羹t羹yoruz. Burada 羹lkemizde yaanan sorunlar覺, ger癟ekleri tart覺覺p d羹羹ncelerimizi ifade ediyoruz. Ve 羹retimlerimizden, d羹羹ncelerimizden dolay覺 olmad覺k yasaklarla-bask覺larla kar覺la覺yoruz. K璽h d羹zenleyeceimiz enlikler i癟in salon verilmiyor, k璽h giderlerimiz i癟in gerekli maddi kaynak ayr覺lm覺yor. Yetmiyor, kul羹b羹m羹ze eli sat覺rl覺-b覺癟akl覺 faist 癟eteleri sal覺yorlar. O da yetmediinde KM'yi t羹mden kapatt覺klar覺na da tan覺k olduk.
Bu 羹lkenin duyarl覺 gen癟leri olarak 羹lkemizde yaanan sorunlarla, ikencelerle, adaletsizliklerle ilgilenmememiz, her denileni kabul eden itaatk璽r robotlar olmam覺z isteniyor. 襤nsanlar覺m覺z yoksulluk, a癟l覺k sona ersin istedikleri i癟in Amerika'ya, IMF'ye olan ba覺ml覺l覺k bitsin dedikleri i癟in ikence yap覺l覺p 繹ld羹r羹l羹yor, tutuklan覺p F Tiplerine at覺l覺yor. rnein; Engin EBER yasal bir dergiyi da覺tt覺覺 i癟in polis taraf覺ndan g繹zalt覺na al覺n覺p ikenceye maruz kal覺yor, sonra hukuk d覺覺 bir ekilde tutuklan覺p g繹t羹r羹ld羹羹 Metris Cezaevi'nde jandarmalar ve gardiyanlar taraf覺ndan g羹nlerce ikence edilerek, kafas覺 duvarlara vurularak katlediliyor. Bunlara sessiz mi kalaca覺z? Bunlar覺 tart覺mayacak m覺y覺z? niversitenin her yerini dolduran polislere, 繹zel g羹venlik birimlerine, ad覺m ba覺 tak覺lan kameralara itiraz etmeyecek miyiz?
Mesut Parlak daha iki g羹n 繹nce rekt繹rl羹k se癟imlerine al覺nmayan 繹rencilerin neden i癟eri al覺nmad覺覺n覺 soran gazetecilere verdii cevapta "biz onlar覺n kul羹p se癟imlerine, etkinliklerine kar覺覺yor muyuz” diyordu. Ve utanmadan, pikince bu laftan bir g羹n sonra insan haklar覺 haftas覺 癟er癟evesinde d羹zenleyeceimiz, T羹rkiye'deki ikence vakalar覺n覺 anlataca覺m覺z panel ve resim sergisini yasaklad覺覺n覺 s繹yl羹yor. Gerek癟e, neden soruyoruz, "yok” deniyor. Ne gerek癟eleri olabilir ki zaten!? Rekt繹rl羹k a癟覺k癟a ikence yapan devletini sahiplenmi, bu olaylar覺n anlat覺lmas覺n覺 istememitir.

Y覺llard覺r Halk Bilim Kul羹b羹'nde emek harc覺yor, gerektii yerde bedel 繹d羹yoruz. Hi癟bir zaman d羹羹ncelerimizden taviz vermedik. YK'羹n istedii "uslu 癟ocuklar” olmad覺k. Bu, Mesut Parlak gelmeden 繹nce de b繹yleydi, o buradayken de b繹yle devam etti ve bundan sonra da bu tavr覺m覺z deimeyecektir.

襤stediimiz ba覺ms覺z bir 羹lke, paras覺z-bilimsel-demokratik bir eitimdir. Bu hedefler i癟in 羹retmeye, paylamaya, 癟繹z羹m bulmaya devam edeceiz. YK sisteminin temsilcileri olan Mesut Parlaklar bu ger癟ei deitiremeyecek. Bizler hakl覺 ve meru m羹cadelemize, 癟al覺malar覺m覺za devam edecek, er ya da ge癟 halk i癟in bilimin, halk i癟in eitimin verilecei demokratik halk 羹niversitelerini kuraca覺z.

-YASAKLAR, BASKILAR B襤Z襤 YILDIRAMAZ!
-F T襤P襤 N襤VERS襤TE 襤STEM襤YORUZ!
-襤NSANLIK ONURU 襤KENCEY襤 YENECEK!
-RENC襤Y襤Z HAKLIYIZ KAZANACAIZ!
襤STANBUL N襤VERS襤TES襤 RENC襤LER襤
2008.12.24
Bu yaz覺 3137 kez okundu
Geri D繹n