| HAKLAR 襤NSAN 襤襤ND襤R
襤nsan Haklar覺 Dernei, son bir y覺l i癟erisindeki 羹lkemizde yaanm覺 olaylar覺 protesto amac覺yla 17.12.2008 g羹n羹 y羹r羹y羹 ve bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺.

Ankara Apdi 襤pek癟i Park覺n'da toplanan dernek 羹yesi ve yaanan olaylarda hayatlar覺n覺 yitirmi olanlar覺n覺n aileleri kat覺ld覺. Saat 12.30 da y羹r羹y羹e ge癟en topluluk, buradan Y羹ksel Caddesine y羹r羹d羹. Burada bir a癟覺klama yap覺ld覺 ve daha sonra ailelerin konumas覺 ile son buldu.

Y羹r羹y羹te "Yaam Hakk覺 Kutsald覺r, Yaam Hakk覺na Dokunma!” yaz覺l覺 pankart覺 ta覺d覺lar. Ailelerin olaylarda yaamlar覺n覺 yitiren evlatlar覺n覺n fotoraflar覺n覺 ta覺d覺覺 d繹vizlerin yan覺 s覺ra "Polis 襤mdat…! Ve Polis iddetine Son” d繹vizleri dikkat 癟ekiciydi. Y羹r羹y羹te ve a癟覺klamalar s覺ras覺nda insanlar覺n yaad覺klar覺 olaylar覺 sona ermesini istedikleri, adalet istemlerini ve su癟lar覺 ileyenlerin hesap vermesi gerekliliini anlatan sloganlar ile kendilerini anlatmaya 癟al覺t覺lar.

Okunan a癟覺klamalarda unlara deinildi; "Evrensel Bildirgenin 60. y覺l覺nda insan haklar覺 haftas覺n覺n bu son g羹n羹nde, bizleri olduk癟a derinden sarsan yaam hakk覺 ihlalleri nedeni ile buraday覺z. Bug羹n, aile bireylerini polisin hukuka ayk覺r覺 silah kullanmas覺 sonucu kaybeden, yaralanan veya sakat kalan madur yak覺nlar覺 ile birlikte bir a癟覺klama ger癟ekletireceiz… Ulusal 羹st羹 ve ulusal en 羹st yasa metinlerinde dokunulamaz haklar olarak yer alan yaama hakk覺 ile maddi-manevi varl覺覺n b羹t羹nselliinin dokunulmazl覺覺 hakk覺 T羹rkiye'de tehdit alt覺ndad覺r. Bu tehdit dorudan doruya Parlamento taraf覺ndan 癟覺kar覺lan yasalar ve g羹venlik kuvvetleri icraatlar覺yla yak覺ndan ilikilidir” dedi. 覺kart覺lan son yasalara ve bir y覺l i癟erisinde yaanan olaylara ilikin say覺sal 繹rnekler verildi. "Haziran 2007'de 2559 say覺l覺 Polis Vazife ve Salahiyet Yasa's覺n覺n 16. Maddesinde yap覺lan deiiklikle Polisin zor ve silah kullanma yetkisi keyfi bi癟imde geniletilmitir. 2008 y覺l覺 i癟erisinde, 8 kii g繹zalt覺nda, 36 kii ise cezaevinde yaam覺n覺 yitirmitir. ‘Dur' ihtar覺na uymad覺klar覺 gerek癟esiyle g羹venlik g羹癟lerinin a癟t覺覺 ate sonucu 9 kii yaam覺n覺 yitirmi, 12 kii ise yaralanm覺t覺r. Yarg覺 ve y羹r羹tme organlar覺, yurttalara ikence yapan, keyfi ve yasa d覺覺 silah kullanarak insanlar覺 繹ld羹ren g羹venlik g羹癟lerine tolerans g繹stermemelidir…” a癟覺klaman覺n sonunda ac覺l覺 ailelerin ac覺lar覺n覺 paylamaya 癟a覺ran insan haklar覺 savunucular覺 "Buradan sesleniyoruz. zerine at覺l覺 su癟 ne olursa olsun insanlar覺m覺z覺n yaam hakk覺 politikac覺lar覺n ihtiraslar覺na ve politik geleceklerine alet edilemez. 襤nsan yaam覺 羹zerine politika olmaz. Bunu d羹羹nenler ve yapanlar asla iflah olmazlar. 襤nsan, haklar覺yla insand覺r. Haklar insan i癟indir. Her insan覺n yaam hakk覺, korunmak zorundad覺r” denildi.

A癟覺klamalar覺n ard覺ndan olaylarda yaamlar覺n覺 yitirmi olanlar覺n aileler s繹z ald覺. Baran Tursun'un babas覺; "Yunanistan'da 1988 y覺l覺nda polis kurunu ile bir kii 繹ld羹, son yaanan olaysa daha 癟ok yeni. Yunanistan halk覺n覺n tepkisini herkes g繹rd羹. st d羹zey siyaset癟ilerinin olaylara yakla覺mlar覺 ortada. Bakanlar samimi bir ekilde 繹z羹r diliyor, istifalar覺n覺 sunuyor. Ya bizde nas覺l oluyor? Olaylar tam tersi iliyor, su癟lular korunuyor”. Dier bir ac覺l覺 aile olan ada Gemlik'in ailesinden s繹z羹 ada'覺n aabeyi ald覺. "B羹t羹n ailelere sesleniyorum, bu sorun sadece bizim sorunumuz deil, b羹t羹n insanlar覺n sorunudur. ok ge癟meden bu olaylar覺n 繹n羹ne ge癟meliyiz. Aksi durumda daha sonra olaylar覺n 繹n羹ne ge癟mek imkans覺z hale gelebilir”. Son s繹zler ise Feyzullah Ete'nin aabeyinden geldi. Duygusal konuma yapan ac覺l覺 aabey Feyzullah'覺n iki 癟ocuunun fotoraflar覺n覺 g繹sterdi ve onlar覺n yaad覺覺 zorluklar覺 anlatt覺.
2008.12.24
Bu yaz覺 2649 kez okundu
Geri D繹n