| Ferhat'lar覺n Engin'lerin sesi dalga dalga yay覺l覺yor...
Halk Cephesi Adalet 襤stemee Devam Ediyor…

Ferhat Ger癟ek'in vurulmas覺ndan sonra adalet talebiyle sokaklara 癟覺kan Halk Cephe'liler, Engin eber'in katledilmesinden sonra da "Ferhat'覺 vuranlar, Engin'i katledenler cezaland覺r覺lmal覺d覺r." talebini hayk覺rmaya devam ediyor.

14 Aral覺k 2008 Pazar g羹n羹 saat 14.00'de Alibeyk繹y-Sayayokuu G羹l-Pa Market 繹n羹nde toplanan Halk Cepheliler "Ferhat'覺 vuranlar, Engin'i katledenler cezaland覺r覺lmal覺d覺r/Halk Cephesi" pankart覺 a癟t覺lar.

Engin ve Ferhat'覺n resimlerini ta覺yarak, "Ferhat'覺 Vuran Polis Tutuklans覺n!", "Engin'in katilleri cezaland覺r覺ls覺n!", "Adalet istiyoruz!", "Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z!" sloganlar覺 atan Halk Cephe'liler bir bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺.
Yakla覺k 30 kiinin kat覺ld覺覺 eylem s覺ras覺nda a癟覺klamay覺 okuyan Ali Ta; "(…)Ferhat Ger癟ek vurulup sakat b覺rak覺lal覺 bir seneyi ge癟ti. Oysa Ferhat'覺 vuran polisler hala tutuklanmad覺. Engin eber'in ikenceyle 繹ld羹r羹lmesi 羹zerine a癟覺lan dava gizlilik karar覺yla kamuoyundan ka癟覺r覺l覺yor. Bu yaanan gelimeler ve daha pek 癟ok katliam davas覺nda g繹r羹lenler AKP iktidar覺n覺n katliamc覺lar覺 korumak i癟in her t羹rl羹 yol ve y繹ntemi denediini g繹stermektedir.
(…)
Bu anlay覺 ge癟en hafta Antalya'da ortaya 癟覺kt覺. Antalya'da polis kurunuyla katledilen ada Gemik'in katilini serbest b覺rakt覺rmak i癟in Valilik Cumhuriyet Savc覺l覺覺'na "gizli" ibareli bir yaz覺 yazd覺. Bu duruma tepki g繹steren avukata dava a癟t覺 ve davayla ilgilenenleri "fazla b羹y羹tmeyin" diye tehdit etti.
T羹m bu 繹rneklerin g繹sterdii gibi, AKP iktidar覺 halk覺 adaletsiz b覺rakmak istemektedir. Adaletsizlik merulat覺r覺lmak isteniyor. Adaletsizlik merula覺rsa su癟 ve su癟lu kavram覺 da ortada kalmayacakt覺r. B繹ylelikle iktidarlar覺n覺 s羹rd羹rmek i癟in her yol m羹bah diyerek kulland覺klar覺 y繹ntemleri daha da rahat kullanacaklar. Adalet bilincini yok edip yozlamay覺 ve 癟羹r羹meyi hakim k覺lacaklar.
(…)
Buna katlanamay覺z…
Halka kar覺 ilenen b羹t羹n su癟lar覺n mutlaka bir cezas覺 olmal覺d覺r. Bu su癟lar覺n hesab覺n覺n sorulaca覺 bir d羹zen mutlaka kurulmal覺d覺r. B羹t羹n halk覺n 繹zlemidir bunlar. Bu 繹zlemleri ger癟ek k覺lmak i癟in adalet talebimizi daha g羹癟l羹 ve halk olarak hep bir a覺zdan hayk覺rabilmeliyiz. Adaletsiz kalmayaca覺z. Adalet i癟in su癟lular覺n yakas覺na yap覺maktan asla vazge癟meyeceiz." dedi.
Alk覺 ve sloganlarla sona eren bas覺n a癟覺klamas覺ndan sonra, Ferhat'覺n vurulmas覺yla, Engin'in tutuklanmas覺 ve katledilmesiyle sonu癟lanan Y羹r羹y羹 dergisi da覺t覺m覺 yap覺ld覺.
Y羹r羹y羹 繹nl羹kleri giyerek ve megafonla tan覺t覺m yap覺larak ger癟ekletirilen da覺t覺m yakla覺k 1,5 saat s羹rd羹. 20 kiinin kat覺ld覺覺 da覺t覺m s覺ras覺nda, Sayayokuu, Karadolap ve 繹p Mahallesinde 145 dergi halka ulat覺r覺ld覺.SARIGAZ襤'DE FERHAT'IN ENG襤N'襤N SES襤

14 Aral覺k 2008 Pazar g羹n羹 saat 14:00'de Sar覺gazi demokrasi Caddesinde "Ferhat'覺 vuran Engin'i katledenlerin cezaland覺r覺lmas覺" i癟in adalet talebinin hayk覺r覺ld覺覺 bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺ld覺. A癟覺klamada "(…) Ferhat Ger癟ek vurulup sakat b覺rak覺lal覺 bir seneyi ge癟ti. Oysa Ferhat'覺 vuran polisler hala tutuklanmad覺. Engin eber'in ikenceyle 繹ld羹r羹lmesi 羹zerine a癟覺lan dava gizlilik karar覺yla kamuoyundan ka癟覺r覺l覺yor. Bu yaanan gelimeler ve daha pek 癟ok katliam davas覺nda g繹r羹lenler AKP iktidar覺n覺n katliamc覺lar覺 korumak i癟in her t羹rl羹 yol ve y繹ntemi denediini g繹stermektedir.

rnein 19 Aral覺k hapishaneler katliam覺n覺n davas覺 "zaman a覺m覺" gerek癟esiyle kapat覺lmak istenmektedir. 19-22 Aral覺k 2000'de 28 tutsak katledilmi ve y羹zlercesi yaralanm覺t覺. lke tarihinde yaanan en b羹y羹k askeri operasyonlardan biri d羹zenlenerek, hapishanelerde d繹rt duvar aras覺nda bulunan devrimci tutsaklar teslim al覺nmaya 癟al覺覺lm覺 ve bunun i癟in skorsky helikopterlere kadar pek 癟ok silah kullan覺lm覺t覺. Kurunlarla, bombalarla, diri diri yakarak F tipi hapishaneleri a癟m覺lard覺.

Yaanan katliam覺n ger癟eklerini gizleyebilmek i癟in 癟ok癟a uram覺lard覺. F tipi h羹crelerinde ger癟ekleri boabileceklerini d羹羹nm羹lerdi. Oysa 19-22 Aral覺k sald覺r覺lar覺nda direnen tutsaklar F tipi hapishane h羹crelerinde de direnilerini s羹rd羹rerek ger癟eklerin yok olmas覺na izin vermediler. Uygulanan t羹m sans羹re, yasaklara ve bask覺ya ramen ger癟eklerin hepsi g羹n y羹z羹ne 癟覺kt覺. Tan覺k anlat覺mlar覺 ve deliller hapishanelere sald覺ranlar覺n, sald覺r覺 emrini verenlerin ve bu sald覺r覺lar覺 destekleyenlerin su癟lu olduunu g繹stermekteydi. (…)" dile getirildi. A癟覺klaman覺n ard覺ndan at覺lan "Ferhat'覺 vuran, Engin'i katledenler cezaland覺r覺ls覺n", "Adalet 襤stiyoruz", "Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z" ve "Y羹r羹y羹 Susturulamaz" sloganlar覺 at覺ld覺ktan sonra a癟覺klama sona erdi ve dergi da覺t覺m覺na ge癟ildi.

Demokrasi caddesi sokaklar覺nda Ferhat ve Engin'lerin yapt覺klar覺 gibi y羹r羹y羹 dergisi tan覺t覺m覺 ve sat覺覺 yap覺ld覺. Halk覺n youn ilgisi dikkat 癟ekiciydi. Jandarma'n覺n kimlik kontrol羹 bahanesiyle ter繹rize etmeye 癟al覺t覺覺 dergi sat覺覺n覺 halk sahiplendi ve dergi da覺tanlar覺 jandarma'n覺n rahats覺z etmesine halk tepki g繹sterdi. Jandarman覺n bu f羹tursuz tutumunun ard覺ndan dergi da覺t覺m覺 s羹rd羹. Yap覺lan tan覺t覺m ajitasyonlar覺nda "AKP'nin 襤MF uakl覺覺 tehir edildi ve ba覺ms覺zl覺k m羹cadelesine kat覺l覺m 癟ar覺s覺 yap覺ld覺", "Y羹r羹y羹 dergisinin 39 y覺ll覺k bir gelenein 羹r羹n羹 olduunu ve bu y羹r羹y羹羹n t羹m bask覺lara ramen s羹recei, adalet istemimizin halk i癟in adalet olduuna" deinildi.
A癟覺klamaya 35, dergi da覺t覺m覺na da 22 kiinin kat覺ld覺覺, halk覺n youn ilgisi, alk覺lar覺yla, jandarmaya kar覺 sahipleniiyle kar覺la覺ld覺 ve yakla覺k 2 saat s羹ren da覺t覺mda halka 105 dergi ulat覺r覺ld覺.Halk Cephesi 14 Aral覺k 2008 g羹n羹 Ferhat Ger癟ek ile ilgili bir a癟覺klama yapt覺. Yap覺lan a癟覺klamay覺 yay覺nl覺yoruz;

"AKP 襤KT襤DARI HALKI ADALETS襤Z B襤RAKMAK 襤ST襤YOR
HALK ADALETS襤Z KALMAZ

Ferhat Ger癟ek, Y羹r羹y羹 dergisi da覺t覺rken polis taraf覺ndan s覺rt覺ndan vurularak sakat b覺rak覺ld覺. Engin eber, Ferhat'覺 vuran polislerin tutuklanmas覺 talebiyle bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺p dergi da覺t覺rken polislerin sald覺r覺s覺na urad覺 ve g繹zalt覺na al覺n覺p tutukland覺, g繹zalt覺nda ve tutuklan覺p konulduu Metris hapishanesinde g繹rd羹羹 ikenceler sonucu yaam覺n覺 yitirdi.
Ferhat Ger癟ek vurulup sakat b覺rak覺lal覺 bir seneyi ge癟ti. Oysa Ferhat'覺 vuran polisler hala tutuklanmad覺. Engin eber'in ikenceyle 繹ld羹r羹lmesi 羹zerine a癟覺lan dava gizlilik karar覺yla kamuoyundan ka癟覺r覺l覺yor. Bu yaanan gelimeler ve daha pek 癟ok katliam davas覺nda g繹r羹lenler AKP iktidar覺n覺n katliamc覺lar覺 korumak i癟in her t羹rl羹 yol ve y繹ntemi denediini g繹stermektedir.
rnein 19 Aral覺k hapishaneler katliam覺n覺n davas覺 "zaman a覺m覺" gerek癟esiyle kapat覺lmak istenmektedir. 19-22 Aral覺k 2000'de 28 tutsak katledilmi ve y羹zlercesi yaralanm覺t覺. lke tarihinde yaanan en b羹y羹k askeri operasyonlardan biri d羹zenlenerek, hapishanelerde d繹rt duvar aras覺nda bulunan devrimci tutsaklar teslim al覺nmaya 癟al覺覺lm覺 ve bunun i癟in skorsky helikopterlere kadar pek 癟ok silah kullan覺lm覺t覺. Kurunlarla, bombalarla, diri diri yakarak F tipi hapishaneleri a癟m覺lard覺.

Yaanan katliam覺n ger癟eklerini gizleyebilmek i癟in 癟ok癟a uram覺lard覺. F tiplerinin h羹crelerinde ger癟ekleri boabileceklerini d羹羹nm羹lerdi. Oysa 19-22 Aral覺k sald覺r覺lar覺nda direnen tutsaklar F tipi hapishanelerin h羹crelerinde de direnilerini s羹rd羹rerek ger癟eklerin yok olmas覺na izin vermediler. Uygulanan t羹m sans羹re, yasaklara ve bask覺ya ramen ger癟eklerin hepsi g羹n y羹z羹ne 癟覺kt覺. Tan覺k anlat覺mlar覺 ve deliller hapishanelere sald覺ranlar覺n, sald覺r覺 emrini verenlerin ve bu sald覺r覺lar覺 destekleyenlerin su癟lu olduunu g繹stermekteydi.
Oysaki gelinen aamada ortada su癟lular覺n cezaland覺r覺laca覺 bir dava kalmad覺. ld羹r羹lenlerin ailelerine, yak覺nlar覺na, arkadalar覺na, uruna 繹ld羹kleri halka deniliyor ki; "dava zaman a覺m覺na urad覺"! Yani art覺k adalet istemeyin! 襤kenceciler, katiller su癟 ileyebilir ama zaman at覺, ellerini kollar覺n覺 sallayarak rahat癟a dolaabilirler aram覺zda. Ve yeni su癟lar i癟in ellerini de soutmamak gerekir!

Bu anlay覺 ge癟en hafta Antalya'da ortaya 癟覺kt覺. Antalya'da polis kurunuyla katledilen ada Gemik'in katilini serbest b覺rakt覺rmak i癟in Valilik Cumhuriyet Savc覺l覺覺'na "gizli" ibareli bir yaz覺 yazd覺. Bu duruma tepki g繹steren avukata dava a癟t覺 ve davayla ilgilenenleri "fazla b羹y羹tmeyin" diye tehdit etti.

T羹m bu 繹rneklerin g繹sterdii gibi, AKP iktidar覺 halk覺 adaletsiz b覺rakmak istemektedir. Adaletsizlik merulat覺r覺lmak isteniyor. Adaletsizlik merula覺rsa su癟 ve su癟lu kavram覺 da ortada kalmayacakt覺r. B繹ylelikle iktidarlar覺n覺 s羹rd羹rmek i癟in her yol m羹bah diyerek kulland覺klar覺 y繹ntemleri daha da rahat kullanacaklar. Adalet bilincini yok edip yozlamay覺 ve 癟羹r羹meyi hakim k覺lacaklar.
Hay覺r, bu hesap tutmaz! A癟l覺覺n, yoksulluun, isizliin her taraf覺 kas覺p kavurduu 羹lkemizde, bir avu癟 zenginin zenginliklerine daha fazla zenginlik katmas覺 i癟in adaletsiz b覺rak覺lmaya, halk katlanmayacakt覺r. Tek tek s羹ren davalar覺n hepsinde yok edilmeye 癟al覺覺lan adalet bilinci, nihayetinde, s繹m羹r羹ye, bask覺 ve zulme kar覺 m羹cadele bilincinden ayr覺 deildir. B繹yle olduu i癟indir ki, halk覺 a癟l覺a, yoksullua, isizlie mahkum edenler mahkemelerde de adaletsizlie mahkum ediyorlar.

Buna katlanamay覺z…
Halka kar覺 ilenen b羹t羹n su癟lar覺n mutlaka bir cezas覺 olmal覺d覺r. Bu su癟lar覺n hesab覺n覺n sorulaca覺 bir d羹zen mutlaka kurulmal覺d覺r. B羹t羹n halk覺n 繹zlemidir bunlar. Bu 繹zlemleri ger癟ek k覺lmak i癟in adalet talebimizi daha g羹癟l羹 ve halk olarak hep bir a覺zdan hayk覺rabilmeliyiz. Adaletsiz kalmayaca覺z. Adalet i癟in su癟lular覺n yakas覺na yap覺maktan asla vazge癟meyeceiz.

Adalet 襤stiyoruz!
Ferhat'覺 Vuranlar, Engin'i Katledenler Cezaland覺r覺ls覺n!
Halk覺z, Hakl覺y覺z, Kazanaca覺z!
HALK CEPHES襤"
2008.12.19
Bu yaz覺 2798 kez okundu
Geri D繹n