| Baz 襤stasyonlar覺 at覺lara Deil Uyduya
Sal覺klar覺 hi癟e say覺larak mahallelerine baz istasyonu kurulan Nurtepe-G羹zeltepe halk覺, kar amac覺yla yat覺r覺m yapan ve hizmet getiriyoruz yalan覺yla halk覺n sal覺覺yla oynayanlar覺 uyard覺.

Daha 繹nce (25 Kas覺m'da) mahallelerinde kurulan baz istasyonlar覺na kar覺 bir halk toplant覺s覺 d羹zenleyerek bir komisyon oluturmutu Nurtepe-G羹zeltepe halk覺. Ailelerle ve okul aile birlikleriyle g繹r羹erek baz istasyonuna kar覺 eylem yapma karar覺 alan komisyon, o g羹nden itibaren, bildiriler da覺tarak, kap覺lar覺 dolaarak baz istasyonunun insanlar覺n sal覺覺n覺 nas覺l tehdit ettiini anlatt覺.

6 Aral覺k Cumartesi g羹n羹 y羹r羹y羹 d羹zenleyen Nurtepe G羹zeltepe halk覺, hi癟bir hizmetin insan yaam覺 kadar 繹ncelik ve 繹nem ta覺mayaca覺n覺 dile getirdi.
Saat 15.30'da H羹seyin Aksoy Park覺'nda toplanan halk, "Baz 襤stasyonlar覺na Hay覺r, Mahallemizde Baz 襤stasyonlar覺 襤stemiyoruz" pankartlar覺 arkas覺nda kortej oluturarak baz istasyonunun kurulu olduu yere y羹r羹d羹.
"Mahallemizde Baz 襤stasyonlar覺 襤stemiyoruz, Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z, Baz 襤stasyonlar覺na Kar覺 G羹c羹m羹z Birliimizdir, Baz 襤stasyonlar覺na Hay覺r, Kanserli l羹m 襤stemiyoruz, Baz 襤stasyonlar覺 at覺lara Deil Uyduya, Kirli Teknoloji 襤stemiyoruz, Dikkat Baz 襤stasyonlar覺 ld羹r羹r" d繹vizlerinin ta覺nd覺覺 eyleme yakla覺k 250 kii kat覺ld覺.

Baz istasyonunun olduu yerde bir a癟覺klama yapan G羹zeltepe Sakinlerinden Esen Poyraz geleceklerinin karart覺lmas覺na izin vermeyeceklerini ifade ederek "hi癟bir ticari faaliyet veya kamu hizmeti insan yaam覺n覺 hi癟e sayacak temeller 羹zerine kurulamaz. Hi癟bir hizmet insan yaam覺 kadar 繹ncelik ve 繹nem ta覺maz. Bir hizmetin kar覺l覺覺 olarak insan覺n 繹l羹m羹 kabul edilemez. 襤nsan yaam覺nda tehlike yaratan bir hizmetin insan yaam覺n覺n 繹n羹ne ge癟mesi ve ona 羹st羹nl羹k tan覺nmas覺 doru bir yakla覺m olarak d羹羹n羹lemez. Bizler Nurtepe - G羹zeltepe Halk覺 olarak, herkesin sal覺kl覺 ve dengeli bir 癟evrede yaama hakk覺 olduuna inan覺yoruz. Bunun i癟in de 繹nce kendi geleceimize ve mahallemize her koulda sahip 癟覺kaca覺m覺z覺 ilan ediyor, baz istasyonlar覺n覺n mahallemizden s繹k羹lerek kald覺r覺lmas覺n覺 istiyoruz" dedi.

"Mahallemizde Baz 襤stasyolar覺 襤stemiyoruz, Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z, Baz 襤stasyonlar覺na Hay覺r, Kanserli l羹m 襤stemiyoruz, Baz 襤stasyonlar覺 at覺lara Deil Uyduya" sloganlar覺yla eylem sona erdi.


Yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺n覺 yay覺nl覺yoruz;

"Hi癟bir hizmet insan yaam覺 kadar 繹ncelik ve 繹nem ta覺maz!

Baz istasyonlar覺, cep telefonlar覺n覺n birbirleriyle iletiimini salamak i癟in kurulan al覺c覺-verici santraller olup b羹t羹n cihazlar覺n etraf覺nda elektromanyetik alan oluturmaktad覺r.

Baz istasyonlar覺n覺n insan h羹crelerinde yap覺sal bozukluklara yol a癟t覺覺, 繹zellikle 癟ocuklarda kanser yapt覺覺, g繹zde tahribatlar yaratt覺覺, kanda ve beyin-omirilik aras覺ndaki s覺v覺da tahribatlara yol a癟abilecek ekilde insan sal覺覺na zararl覺 olduu bilinmektedir.

Ulat覺rma Bakanl覺覺, meskun mahallelerde ve 繹zellikle de okul-hastane gibi kurumlara baz istasyonu kurulmas覺na izin vermemitir. Ancak, buna ramen mahallemizdeki baz istasyonlar覺 halk覺n yaad覺覺 yerde ve okula ve sal覺k ocaklar覺na 癟ok yak覺n yerlerde kurulmutur. Ancak s繹zkonusu para olunca yasalar覺n hi癟bir h羹km羹 olmuyor.

Biz diyoruz ki hi癟bir ticari faaliyet veya kamu hizmeti insan yaam覺n覺 hi癟e sayacak temeller 羹zerine kurulamaz. Hi癟bir hizmet insan yaam覺 kadar 繹ncelik ve 繹nem ta覺maz. Bir hizmetin kar覺l覺覺 olarak insan覺n 繹l羹m羹 kabul edilemez. 襤nsan yaam覺nda tehlike yaratan bir hizmetin insan yaam覺n覺n 繹n羹ne ge癟mesi ve ona 羹st羹nl羹k tan覺nmas覺 doru bir yakla覺m olarak d羹羹n羹lemez.

Bizler Nurtepe - G羹zeltepe Halk覺 olarak, herkesin sal覺kl覺 ve dengeli bir 癟evrede yaama hakk覺 olduuna inan覺yoruz. Bunun i癟in de 繹nce kendi geleceimize ve mahallemize her koulda sahip 癟覺kaca覺m覺z覺 ilan ediyor, baz istasyonlar覺n覺n mahallemizden s繹k羹lerek kald覺r覺lmas覺n覺 istiyoruz.

Geleceimizin karart覺lmak istenmesine sessiz kalmayaca覺z. Baz istasyonlar覺na hay覺r diyor, yetkili mercilere bir kez daha sesleniyoruz: Mahallemizde Baz 襤stasyonu 襤stemiyoruz…

NURTEPE-GZELTEPE HALKI"
2008.12.10
Bu yaz覺 2536 kez okundu
Geri D繹n