| Halk Cephesi'nden A癟覺klama
Halk Cephesi 7 Aral覺k 2008 g羹n羹 羹lkemizin ABD taraf覺ndan y繹netilmesi ve "Emperyalizme g繹bekten bal覺” bir 羹lkede yaad覺覺m覺z ile ilgili bir a癟覺klamada bulundu. Halk Cephesi'nin a癟覺klamas覺n覺 yay覺nl覺yoruz.

"襤B襤RL襤K襤 AKP 襤KT襤DARI
HALKA DMANDIR!

H羹k羹metlerin ABD taraf覺ndan belirlendii, ekonomisi 襤MF taraf覺ndan y繹nlendirilen, ABD’nin ve AB’nin onay覺 olmadan hi癟bir politika hayata ge癟iremeyen, askeri NATO’nun direktifleri dorultusunda hareket eden, k覺sacas覺 “Emperyalizme g繹bekten bal覺” bir 羹lkede ya覺yoruz.

B繹yle bir 羹lkede iktidar覺 s羹rd羹rmek, ibirlik癟i politikalar覺 hayata ge癟irmek i癟in, bask覺 ve zul羹m uygulamaktan, yalan ve demagojiden baka bir se癟enei yoktur iktidarlar覺n. Son altm覺 y覺ld覺r 羹lkeyi y繹neten b羹t羹n h羹k羹metler gibi AKP iktidar覺n覺n karakterini belirleyen de 羹lkemizin bu durumudur.
Alt覺 y覺l 繹nce demokrasi s繹ylemleriyle, garip gureba demagojisiyle halk覺 aldatan AKP iktidar覺, 繹nceleri Babakan’覺n “Anan覺 al da git ulan” s繹zleriyle ifade ettii halk d羹manl覺覺, polislere adam 繹ld羹rme yetkisinin verilmesiyle ger癟ek i癟eriine kavumu oldu.
AKP iktidar覺ndan bu yetkiyi alan polis 繹nce devrimci-demokrat kii ve kurumlara sald覺rd覺. 羹nk羹; halk ger癟ekleri bilmesin, g繹rmesin, duymas覺n istiyordu iktidar. 7 Ekim 2007’de Y羹r羹y羹 dergisi da覺tan Ferhat Ger癟ek’i bu y羹zden kurunlad覺, sakat b覺rakt覺lar.
Ferhat vurulduktan sonra, her hafta “Adalet” talebiyle 癟覺kt覺k meydanlara. Bakalar覺 vurulmas覺n istedik. Ferhat vurulduktan tam bir y覺l sonra Y羹r羹y羹 dergisi da覺tan ve “Ferhat i癟in adalet” talebeden Engin eber’i katlettiler.
Ferhat kurunland覺ktan sonra onlarca katliam ger癟ekletirdi AKP’nin polisi. Her seferinde eli soumas覺n diye korudu kollad覺lar, terfi ettirdi, 繹d羹llendirdiler katilleri. Engin katledilinceye kadar kabul etmediler, yok sayd覺lar katliamlar覺. 10 Ekim 2008’de Engin Metris Hapishanesinde katledildi. 襤nkar edemeyen Adalet Bakan覺 ‘繹z羹r’ diledi. Diledi de ne oldu?
Bac覺lar’da Ahmet La癟in, Antalya’da ada Gemik, Bursa’da Serkan edik, Ankara’da Soner ankal Engin katledildikten ve Bakan 繹z羹r diledikten sonra karakolda ikenceyle veya sokakta kurunlanarak katledilen insanlardan bas覺na yans覺t覺lanlar sadece. Adana’da yaayan 14 ya覺ndaki Amed Y覺ld覺r覺m ad覺ndaki 癟ocuk ise, polisler taraf覺ndan s覺rt覺ndan vurularak sakat b覺rak覺ld覺.
Bu yaananlar bir daha g繹stermitir ki; AKP iktidar覺 yalanc覺 ve katliamc覺d覺r.
Ve Amerika da balay覺p b羹t羹n d羹nyay覺 sarsan ekonomik krizin y羹k羹n羹 halk覺n s覺rt覺na y羹klemek i癟in, bask覺ya ve zulme, yalan ve demagojiye daha 癟ok bavuracakt覺r.
Yukar覺da anlatt覺覺m覺z tablo yaanmas覺n, bask覺 ve zul羹m son bulsun, isizlik, a癟l覺k ve yoksulluk yaanmas覺n, gen癟lerimiz uyuturucu ve fuhu batakl覺覺na batmas覺n, sokaklar覺m覺zda 癟eteler hakim olmas覺n diye m羹cadele ediyordu Engin ve Ferhat.
Ferhat Ger癟ek’in vurulmas覺n覺n ard覺ndan 14 ay ge癟ti. Engin eber ise 2 ay 繹nce katledildi. Ferhat’覺 sakat b覺rakanlar cezaland覺r覺lmad覺. Engin’i katledenler de bu durumdan ald覺klar覺 cesaretle, 繹ld羹r羹nceye kadar ikenceye devam ettiler.
Halk覺m覺z…
Ferhat'覺 vuran polisi g繹revden dahi almayan AKP iktidar覺, Engin'in katillerinin yarg覺land覺覺 dava hakk覺nda yay覺n yasa覺 koyarak ikenceci katilleri koruma atlana almakta, yeni katliamlar覺n yolunu a癟maktad覺r.
Bizler; Su癟lular cezaland覺r覺lmadan sald覺r覺lar覺n, katliamlar覺n durdurulmayaca覺n覺n bilinciyle “Adalet 襤stiyoruz”, “Ferhat’覺 vuranlar, Engin’i katledenler cezaland覺r覺lmal覺d覺r” diyoruz. Bu talebe sahip 癟覺k覺n. Gelin hep birlikte adalet isteyelim. Birleelim, 繹rg羹tlenelim ve m羹cadele edelim. G羹c羹m羹z Birliimizdir. Bu g羹c羹 kullanal覺m ki, sald覺r覺lar son bulsun.
Ferhat’覺 vuranlar, Engin’i katledenler cezaland覺r覺l覺ncaya kadar Adalet Talebimiz dilimizden d羹meyecek, Enginleri katlettik癟e 癟oalaca覺z ve katliamc覺lardan hesap soraca覺z diyoruz.
Ve AKP iktidar覺na sesleniyoruz.
Demokrasi nutuklar覺 atmay覺, yalan覺 ve demagojiyi b覺rak覺n ve katilleri cezaland覺r覺n.

ADALET 襤ST襤YORUZ!
HALKIZ HAKLIYIZ KAZANACAIZ!
FERHAT’I VURANLAR, ENG襤N’襤 KATLEDENLER CEZALAND襤R襤LMALIDIR!

HALK CEPHES襤"
2008.12.10
Bu yaz覺 2508 kez okundu
Geri D繹n