| Zeytin reticileri H羹srana Urat覺l覺yor
lkemizde emperyalizme ba覺ml覺l覺ktan kaynakl覺 her eyde olduu gibi zeytinde de sorunlar b羹y羹yor. retici aylar boyunca (8–9 ay) bin bir emek ve al覺n teri ile bakt覺覺 ve umutlar覺n覺 a癟覺klanacak olan al覺m fiyatlar覺na balad覺覺 zeytin deerinin 癟ok alt覺nda bir rakam a癟覺klan覺yor.

Bu fiyatla h羹srana urat覺l覺yor zeytin 羹reticileri. G羹n ge癟tik癟e 癟oalan sorunlar s覺k覺nt覺lar art覺k tahamm羹l s覺n覺rlar覺n覺 zorluyor. Zamlar覺n hi癟 durmad覺覺, krizlerin faturas覺n覺n emek癟ilere kesildii, maliyetlerin daha da 癟oald覺覺 bir ortamda zeytin al覺m覺na a癟覺klanan fiyat 羹reticiye vurulan darbenin son halkas覺d覺r. Bu darbenin mimarlar覺ndan biride Marmara Birlik y繹netimidir. Zeytin 羹reticilerinin mi yoksa t羹ccar ve iktidar覺n birlii mi olduu belli olmayan birlik sorunlar覺n kaynaklar覺ndan biridir.

Umutlar覺n t羹ketilmeye 癟al覺覺ld覺覺, 癟aresizlik bata覺na 癟ekilmek istendii bir ortamda zeytin 羹reticilerinin sorunlar覺n覺 daha g羹癟l羹 bir ekilde dile getirilip hakk覺 olan覺 almak i癟in ZEYT襤N RET襤C襤LER襤 KOM襤SYONU kuruldu.
al覺malar覺na ilk 繹nce sorunlar, kayna覺 ve 癟繹z羹m yollar覺n覺 belirlemekle balayan komisyon Gemlik, Orhangazi ve 襤znik'ten 羹reticilerle kuruldu. Toplant覺lar sonucunda bildiri ve afi haz覺rlan覺p yayg覺n bir ekilde k繹ylere da覺t覺lmas覺 karar覺 ald覺. Zeytin 羹reticileri ile tan覺mal覺 ve birlikte 癟繹z羹m yollar覺 yarat覺lmal覺yd覺.
Kas覺m ay覺n覺n ilk g羹nleri ile birlikte balayan bildiri ve afi 癟al覺malar覺 Zeytin taban fiyatlar覺n覺n a癟覺klanmas覺yla birlikte komisyonun haz覺rlad覺覺 bildirideki yaz覺lar覺n hakl覺l覺覺n覺 羹reticilerin g羹ndemine soktu. u ana kadar; K羹癟羹k Kumla, B羹y羹k Kumla, Karacaali, Narl覺, ahinyurdu, Cihatl覺, M羹k羹le, Ayd覺nlar, Haydariye, Eng羹r羹c羹k, Kurunlu, Keramet k繹ylerinde, Gemlik ve Orhangazi il癟e merkezindeki kahvelerde bildiri da覺t覺l覺p camlara afi yap覺t覺r覺ld覺.
K繹ylerdeki bildiri da覺t覺m覺 s覺ras覺nda sohbet edilip 癟繹z羹m i癟in neler yap覺lmas覺 gerektii tart覺覺ld覺.

Zeytin reticileri Komisyonunun haz覺rlay覺p da覺tt覺覺 bildiri:

"DEERL襤 ZEYT襤N RET襤C襤LER襤,
Zeytin doadaki meyve aa癟lar覺 i癟inde en uzun s羹re (8–9) ay 羹zerinde meyvesini ta覺yan, bundan dolay覺 da en fazla doal afetlere urayan aa癟t覺r.
G羹breleme, ila癟lama ve sulaman覺n maliyetinin 3–4 kat artmas覺na, mazotun her ay zamlanmas覺na ramen zeytin fiyatlar覺n覺n yerinde saymas覺 羹reticinin en 繹nemli sorunlar覺ndand覺r.
retici daha 繹nceleri zeytin hasad覺 羹zerinden geleceini kurma, ev alma, d羹羹n yapma gibi hayaller kurarken imdi 羹retimden kaynaklanan bor癟lar覺n覺 dahi 繹deyemez haldedir ve banka kap覺lar覺nda kredi arar hale getirilmitir.
reticinin bu hale getirilmesinin ana kayna覺 IMF politikalar覺d覺r. Bu politika T羹rkiye de tar覺m覺, 羹reticiyi ortadan kald覺rmay覺 hedeflemektedir. Elektrie, mazota, g羹breye zam yapt覺r覺rken, taban fiyat覺n覺 d羹羹k tutarak 羹reticiye son darbeyi vurmaya 癟al覺maktad覺r. IMF’nin h羹k羹metlere, h羹k羹metlerin Marmara Birlie y覺llard覺r dayatt覺覺 bu politikalar 羹reticinin mahsul羹n羹 deersiz hale getirmitir.
Marmara Birliin bakan覺 TV kanal覺nda birlii irket gibi y繹nettiini s繹yl羹yor. Birlik bir kooperatiftir. Kooperatifler 羹reticinin 羹r羹n羹n羹 en iyi ekilde deerlendirmek, t羹keticiye de arac覺s覺z kaliteli g覺da salamak sorumluluundad覺r.
Ne oldu da Marmara Birlik 羹reticiden b繹ylesine uzaklat覺.
1994 senesinde Kooperatif y繹neticileri ald覺klar覺 kararla il癟emizde ve t羹m 羹lkede b羹t羹n perakende sat覺 yerlerini tavsiye etti. Bu adeta birlii peke 癟ekmekti. Bu kararla Kooperatifi kooperatif yapan en 繹nemli 繹zellik ortadan kald覺r覺ld覺. Bu 繹zellik nedir? “ TKET襤C襤YE UCUZ VE SALIKLI, ARCISIZ ZEYT襤N YED襤RMEK’dir” Ve bundan sonra da kooperatif 繹z羹n羹 yitirdi. Bu kooperatife yap覺lan en b羹y羹k sald覺r覺d覺r. Perakende maazalar覺n覺n 繹zelletirilerek tasfiye edilmesinin sonu癟lar覺 10 y覺l sonra kar覺m覺za elindeki zeytini satamama olarak 癟覺kt覺.
Devletin yanl覺 politikas覺 ve bu politikan覺n zeytin 羹reticisine yans覺mas覺 elbette olumsuz olacakt覺. Ancak burada Birliin tavr覺 nedir? Birlik a癟覺k-net olarak IMF ile h羹k羹metin yan覺nda 羹reticinin kar覺s覺ndad覺r.
襤nternet sitelerinde piyasay覺( sofral覺k zeytinde) belirleyen biziz diyor, TV kanal覺na 癟覺k覺p piyasa biraz olusun fiyat覺 繹yle a癟覺klayaca覺z diyor.
2007 羹r羹n bedellerinin birlik taraf覺ndan Haziran ay覺nda 繹denecei a癟覺klanmas覺yla 羹retici zeytinini t羹ccara satt覺. Birlik bu yapt覺覺yla 羹reticinin mahsul羹n羹 t羹ccara peke 癟ekmiyor mu?
Daha sonra Birlik kaliteli zeytinin kendisine gelmeyeceini g繹rd羹 ve 繹demeleri Haziranda deil bir ay i癟erisinde yapt覺.
Biz zeytin 羹reticileri biliyoruz ki yeni oyunlar haz覺rlan覺yor. T羹t羹nde, Pamukta, Pancarda, z羹mde ve en son F覺nd覺kta ki gibi… Zeytinde de ayn覺 oyun oynanacak.
Birlik Bakan覺 en son gazetelere 羹reticinin tepkisini 繹l癟mek i癟in haber pompalad覺. “Biz f覺nd覺ktaki gibi fiyat d羹ersek yer yerinden oynar. Bak覺n onlar gayet normal kar覺l覺yor”
Yalan s繹yl羹yor. Oysa bir ayd覺r Karadeniz ayakta. Onu g繹rmezden geliyor. 羹nk羹 f覺nd覺k 羹reticisinin 繹rnek al覺nmas覺n覺 istemiyor.
Birlik bir kooperatiftir. Kooperatif 羹yeleri i癟in vard覺r, 羹retici i癟in vard覺r. Marmara Birlik Kooperatif gibi deil, irket gibi y繹netiliyor. Birliin hedefi art覺k yaln覺z kard覺r. Zeytin 羹reticisi Birliin umurunda deildir.
Biz zeytin 羹reticileri olarak diyoruz ki, Marmara Birlik amac覺na uygun faaliyet y羹r羹tmelidir. Taleplerimize kulak vermelidir.
1- Fiyat politikas覺 ( 200 tane zeytin 5YTL,210 tane zeytin 4,5 YKR olmamal覺)
2- Orta zeytine kota koyulmamal覺.
3- Taban fiyatlar覺 y羹ksek tutulmal覺.
4- Zeytin fiyatlar覺 a癟覺klan覺rken il-il癟e tar覺m m羹d羹rl羹klerinin, il癟e Ziraat odalar覺n覺n mutlaka fikri al覺nmal覺.
5- Enflasyon oranlar覺n覺n 羹zerinde bir fiyat politikas覺n覺n uygulanmas覺.
6- Fiyat belirlenirken mutlaka g羹bre-mazot-elektrik ve ila癟 fiyatlar覺n覺n g繹z 繹n羹nde tutulmas覺.
7- Sele daralar覺n覺n 1,5 kg. da tutulmas覺.
8- Paralar覺n en k覺sa s羹rede 繹denmesi.
9- 襤ri zeytinde t羹ccarla rekabet edilecek ekilde fiyat politikas覺 izlenmeli.
10- Zeytin k覺v覺rc覺a d繹nd羹羹nde fiyat listesinin tekrar g繹zden ge癟irilmesi.
11- Avans fiyat uygulamas覺 yap覺lmal覺.
12- Doal afetlerde Marmara Birlik 羹reticinin yan覺nda olmal覺.
13- Fiyatlar al覺m kampanyas覺 balamadan a癟覺klanmas覺.
14- Kesinti paylar覺 makul seviyeye 癟ekilmeli.

Biz zeytin 羹reticileri olarak kuraca覺m覺z ve kurulmu olan kooperatiflerde a覺rl覺覺m覺z覺 koymad覺k癟a, irademizi g繹stermedik癟e asalaklar her zaman olacakt覺r.
ARE NASIRLI ELLER襤M襤ZDED襤R!
GCMZ B襤RL襤襤M襤ZD襤R!

ZEYT襤N RET襤C襤LER襤 KOM襤SYONU"
2008.12.10
Bu yaz覺 2534 kez okundu
Geri D繹n