| Sempozyum Ve Sonu癟 Bildirgesi
T羹rkiye Hapishanelerinde Tecrit Ger癟ei Sempozyumu 16 Kas覺m g羹n羹 Bilgi niversitesi Dolapdere Kamp羹s羹 Konferans Salonu'nda ger癟ekletirildi.

襤HD, TAYAD, TUYAB, TOHAV taraf覺ndan organize edilen, T襤HV ve HD'nin kat覺l覺mc覺 olarak kat覺ld覺覺 sempozyumda tecritin insan sal覺覺 羹zerindeki etkilerinden, cezaevlerinin tarihine kadar bir 癟ok konuya deinildi.
S羹leyman Acar, dinleyicileri Engin eber nezdinde t羹m devrim ehitleri i癟in bir dakikal覺k sayg覺 duruuna davet etti.

"Umar覺m Bu Panel Tecritin Kald覺r覺lmas覺 Y繹n羹nde Olumlu Bir Ad覺m Olur”
Sayg覺 duruunun ard覺ndan d羹nya doktorlar覺ndan Frans覺z doktor Bernard Granjon s繹z ald覺. Kendilerinin daha 繹nceleri Irakl覺 K羹rtlerle, sonra T羹rkiyeli K羹rtlerle ilgilendiklerini s繹yleyen Frans覺z doktor, Fransa'dan n繹rolog getirerek Expertiz yapt覺klar覺n覺 ve son olarak da tutuklu aileleriyle dernekleriyle birlikte hapisten 癟覺kan 60 kiiyle g繹r羹meler yapt覺klar覺n覺, tecriti lanetlemek i癟in bu sempozyuma kat覺ld覺klar覺n覺 anlatarak "umar覺m bu panel tecritin kald覺r覺lmas覺 y繹n羹nde olumlu bir ad覺m olur” dedi. Engin eber'in katlediliine de deinen Frans覺z doktor, tecritin bir ikence olduunun ve t羹m ikenceler gibi cezaland覺r覺lmas覺 ve mahkum edilmesi gerektiinin alt覺n覺 癟izdi.

"Engin eber'i F Tipi Zihniyet ld羹rd羹”
TAYAD ad覺na konuan Ahmet Kulaks覺z Engin eber'in 繹l羹m羹n羹n bir sonu癟 olduuna deinerek "Engin eber F tipi hapishanede 繹lmedi ama F tipi zihniyetin yaratt覺覺 bir sonu癟 y羹z羹nden 繹ld羹” dedi. Sadece say覺mlarda ayaa kalkmad覺覺 i癟in Engin eber'in d繹rt g羹n boyunca ikence g繹rd羹羹n羹 belirten Kulaks覺z, b羹y羹k bedeller 繹deyerek kazan覺lan sohbet hakk覺na demokratik g羹癟lerin gereken deeri vermediklerini s繹yledi. l羹m oru癟lar覺n覺n yeniden balamamas覺 i癟in 癟aba sarfettiklerini s繹yleyen Kulaks覺z, sohbet hakk覺n覺n uygulat覺lmas覺 iini hapishanelere b覺rak覺rlarsa 繹l羹m oru癟lar覺n覺n ka癟覺n覺lmaz olduunu s繹yledi. Zul羹m ve ac覺lar覺n ancak paylat覺k癟a azalaca覺n覺 s繹yleyen Kulaks覺z, t羹m demokratik kurumlar覺n tecritin kalkmas覺 i癟in m羹cadele etmesi gerektiini belirtti.

"Tecrit Ceza Sisteminden 覺kar覺lmal覺d覺r”
T襤HV ad覺na konuan Doktor 羹kran 襤ren癟in konumas覺na hapishanelerin tarihiyle balad覺. T羹rkiye'de tecritin 1980 darbesiyle g羹ndeme geldiini, 1991'de 3713 tek kiilik h羹cre yapt覺r覺ld覺覺n覺, 1995'te Eskiehir'in a癟覺lmaya 癟al覺覺ld覺覺n覺, 1997'de F tipi i癟in ihale yap覺ld覺覺n覺 ve 19 Aral覺k 2000'de katliamla 1000'in 羹zerinde tutuklunun F Tipi hapishanelere konduunu belirtti. Tecritin insan sal覺覺na etkilerini anlatan 襤ren癟in disiplin cezalar覺yla ruhsal etki yapt覺覺n覺, yetersiz uyarandan kaynakl覺 semptomlar g繹sterdiini, bunlar覺n: telkine yatk覺nl覺k, d羹羹nmeye 癟ar覺n覺n azalmas覺, performans d羹羹m羹 ve zaman ve uzam dezoryantasyonu olduklar覺n覺 s繹yledi. 襤ntiharlar覺n tecritte daha y羹ksek oduunu, arat覺rmalar覺n tecrit uzad覺k癟a psikoz ve ruhsal sorunlar覺n artt覺覺n覺 g繹sterdiini belirterek "Tecritin iyi olduunu s繹yleyen tek bir bilimsel arat覺rma yok” dedi ve tecritin ceza sisteminden 癟覺kar覺lmas覺 gerektiini belirtti.

"Tecrit 襤nsan Sal覺覺n覺 Tehdit Ediyor”
TOHAV ad覺na panele kat覺lan Doktor Veysi lgen istatistiksel verilerle tecritin insan sal覺覺 羹zerindeki etkilerini anlatt覺. Tecrit y羹z羹nden insanlarda oluan psikolojik sorunlar覺 istatistiklerle ve hapishaneleri kar覺lat覺rarak anlatan lgen, F tipi ve D tipi hapishanelerdeki ikence oran覺n覺n % 45, dier hapishanelerde ise % 19 olduunu belirtti. 襤statistiklerden sonra sonu癟 olarak T羹rkiye hapishanelerinde tecritin devam ettiini, F tiplerinde ikence yap覺ld覺覺n覺 s繹yleyen lgen, "Tecrit insan sal覺覺n覺 tehdit ediyor, bu y羹zden kald覺r覺lmal覺d覺r” dedi.

"Tecrit Koullar覺n覺n Hem K覺sa Vadeli Hem de Uzun Vadeli Olumsuz Etkileri Vard覺r”
D羹nya doktorlar覺ndan Corinna Gal, T羹rkiye hapishanelerinden yeni 癟覺kan siyasi tutsaklar 羹zerinden toplanan yirmi kadar g繹zleme dayanan 癟al覺mas覺n覺 aktararak tecriti anlatt覺. Bu g繹zlemlerinde ikencenin elik etmedii hapishane g繹rmediklerini s繹yleyen Corinna Gal, tecritin etkileriyle ilgili g繹zlemlerini anlatt覺. Tecritte kalm覺 bir tutsa覺n insanlarla ba kurma kapasitesini kaybettiini, 癟ounlukla eski ilikilerini kopard覺覺n覺 g繹zlemlediklerini dile getiren Corinna Gal, tecritten 癟覺km覺 bir kiinin u s繹zlerini aktard覺: "Be 癟ocuum var ve onlarla ne yapaca覺m覺 bilemiyorum. Aram覺zda bir diyalog eksiklii var. Hapiste ge癟en bunca uzun zamandan sonra onlar覺 tan覺m覺yorum” Gal, ayr覺nt覺l覺 olarak sunduu 癟al覺mas覺n覺n ard覺ndan "Uzun S羹reli ve Tecrit Sistemindeki Hapsedilmelerin Fiziki ve Psikolojik Sonu癟lar覺” bal覺kl覺 raporu okudu.

"Her Direni Tarlaya At覺lan Bir Tohumdur, Birg羹n Mutlaka Yeerecektir!”
Yunanistan Adliye al覺anlar覺 Sendikas覺'ndan konumac覺 olarak kat覺lan sendikac覺 35 y覺l 繹nce cuntan覺n tanklarla sald覺rd覺覺 ve bir癟ok kiiyi 繹ld羹rd羹羹 Politeknik Okulu'nda 繹lenleri anarak konumas覺na balad覺. Cuntalar覺n zalim olduunu o g羹n Politeknik Okulu'nda bir癟ok kiiyi 繹ld羹rd羹klerini ama bir y覺l sonra cunta rejiminin devrildiini, Yunanistan hapishanelerinde adli mahkumlar覺n a癟l覺k grevi yapt覺klar覺n覺 hatta baz覺lar覺n覺n su bile i癟mediini anlatt覺. Cumhurbakan覺n覺n mahkumlar覺n yaam koullar覺yla ilgilenmek zorunda kald覺覺n覺 "Cezaevleri bizim toplumumuzun aynas覺d覺r” eklinde a癟覺klama yaparak s繹zde de olsa iyiletirme s繹z羹 verdiini s繹yledi ve burada tutuklu aileleriyle dayan覺mak i癟in bulunduunu belirtti. "G羹c羹m羹z yettiince sizlere yard覺mc覺 olmaya 癟al覺aca覺z” diyerek desteklerini sunarken airin "Tarlaya bir tohum at覺l覺r bu yeerir" diyerek "yolculuk zor ama mutlaka hedefe ula覺lacakt覺r diyerek s繹zlerini bitirdi. Sendikac覺n覺n konumas覺n覺n ard覺ndan soru-cevap b繹l羹m羹ne ge癟ildi. Dinleyicilerin sorular覺n覺n ard覺ndan sempozyuma ara verildi ve ikinci b繹l羹me ge癟ildi.

"Tecritin Kald覺r覺lmas覺 襤癟in Hepimize G繹rev D羹羹yor”
Sempozyumun ikinci b繹l羹m羹n羹n sunucusu 襤smet Yurtsever ikinci b繹l羹m羹n konumac覺lar覺n覺 tan覺tt覺. 襤lk s繹z羹 HD ad覺na Av. G羹ray Da ald覺. Cezaevleri tarihini anlatan Av. G羹ray Da, kapitalizmle birlikte hapishanelerin yaln覺zca bedenlere deil, zihinlere de y繹neldiini s繹yledi. Panopticon 繹rneiyle tutuklular覺n s羹rekli g繹zlemlendiinin hissetmesinin saland覺覺n覺, onlar覺n art覺k iyilemesi gereken hastalar olarak g繹r羹ld羹羹n羹 belirten Da, kanunun bu tutuklular覺 rehabilite edilecek, yapt覺klar覺ndan pimanl覺k duyacak insanlar haline getirmeyi 繹ng繹rd羹羹n羹 s繹yleyen Da, disiplin cezalar覺yla tecritin gittik癟e a覺rlat覺r覺ld覺覺n覺 anlatt覺. Ne 襤nfaz Hakimlii'nin, ne de A覺r Ceza Mahkemeleri'nin imdiye kadar itiraz edilen hi癟bir disiplin cezas覺n覺 bozmad覺覺n覺, bu mekanizmalar覺n yaln覺zca AB'nin g繹z羹n羹 boyamak i癟in konduunu belirten Da, 45/1 say覺l覺 genelgedeki sohbet hakk覺n覺n uygulanmas覺 i癟in herkesin 羹st羹ne d羹en g繹revi yapmas覺 gerektiini s繹yledi.

"Hapishanede Bulunan Tutuklu Ve H羹k羹ml羹lerin Tek Bir Hakk覺 Vard覺r; O da Sohbet Hakk覺d覺r”
TAYAD ad覺na konuan Av. Behi癟 Ac覺, "Yine hapishanelerden konuuyoruz, 癟羹nk羹 yedi y覺l s羹ren 繹l羹m orucu direniinin kazan覺mlar覺 hapishanelerde uygulanm覺yor” diyerek s繹zlerine balad覺. 45/1 say覺l覺 genelgenin tutsaklar覺n aleyhine olan b羹t羹n maddelerinin uyguland覺覺n覺, sadece sohbet hakk覺n覺n uygulanmad覺覺n覺 belirten A癟覺, bakanl覺覺n gerek癟elerinin inand覺r覺c覺 olmad覺覺n覺, sohbet hakk覺n覺n uygulanmamas覺n覺n siyasi tercihleri olduunu s繹yledi.

Tecritin 150 y覺ld覺r uyguland覺覺n覺, yap覺lan arat覺rmalar sonucu bir insan覺n 24 saat boyunca en az 16 kii ile iliki halinde bulunmas覺 gerektiinin bilimsel olarak kan覺tland覺覺n覺 anlatan Ac覺, iktidar覺n tecrit zulm羹n羹 anlatt覺.
Adalet Bakanl覺覺 ve Hapishane y繹netimlerinin idari d羹zenlemelerle tecridi a覺rlat覺rd覺覺n覺, mektup yasaklar覺, ziyaret yasaklar覺, kitap yasaklar覺, yay覺n yasaklar覺, telefon yasaklar覺 gibi yasaklar覺n t羹m羹n羹n tecridi a覺rlat覺rmaya y繹nelik olduunu s繹yleyen Ac覺, "bug羹n F tipi hapishanelerde ne anlama geldiini 癟繹zemediimiz Pasif Direni bile su癟 olarak kabul edilmektedir” dedi.

"Tecrit 襤ktidar覺n K覺rm覺z覺 izgilerindendir”
Bu s繹zleri 繹l羹m orucu eylemi boyunca bir癟ok yetkilinin s繹ylediini belirten A癟覺, tecrit kararlar覺n iktidar覺n en 羹st makamlar覺nda al覺nd覺覺, bu politikadan asla geri ad覺m at覺lamayaca覺n覺n s羹rekli belirtildiini s繹yledi. F tipi hapishaneler a癟覺ld覺ktan bir s羹re sonra bakanl覺覺n tek tip elbise ve "su癟lu kimlii” uygulamas覺n覺 hayata ge癟irmeye 癟al覺t覺覺n覺 ancak bu kararlar覺n direnie 癟arpt覺覺n覺 s繹yleyen Ac覺 tecridin siyasi iktidar覺n deimez politikalar覺ndan biri olmas覺 ve hem i癟eriye hem d覺ar覺ya y繹nelik bir tehdit oldugunu vurgulad覺. S繹zlerine u ekilde devam etti:

"B羹y羹k direni ve hayatlar覺n覺 feda eden 122 insan bug羹n bizimledirler. Bu salondad覺rlar. Bizi izliyorlar. Bizlere armaanlar覺 olan sohbet hakk覺n覺 uygulatmak i癟in ne yapt覺覺m覺za bak覺yorlar. Bug羹n kesinlikle diyebiliriz ki hapishanelerde bulunan tutuklu ve h羹k羹ml羹lerin tek bir hakk覺 vard覺r; o da sohbet hakk覺d覺r. Yasal metinlerde, y繹netmeliklerde baka haklar覺n覺n da olduu yazar. Aile g繹r羹羹 hakk覺, a癟覺k g繹r羹, mektup yazma, kitap alma, yay覺n alma gibi haklar覺n覺n olduu yaz覺l覺d覺r. Ama bu haklar覺n覺n t羹m羹 idare taraf覺ndan tretman art覺na balanm覺t覺r. Disiplin Kurulu kararlar覺 ile yasaklanabilir. Yani idarenin belirledii ekilde d羹羹nmez, davranmazsan覺z bu haklardan yararlanamazs覺n覺z. Bu haklar idare taraf覺ndan "terbiye” amac覺yla kullan覺l覺r. Zaten yasalarda da tutuklular i癟in "iyiletirme” denir. Yani Bakanl覺k 繹d羹l-ceza y繹ntemiyle F tiplerindeki tutuklu ve h羹k羹ml羹leri iyiletirmeye 癟al覺maktad覺r. Bu anlay覺 i癟in bir ey s繹ylemeye gerek yoktur. Hitler d繹neminde siyasi tutuklu ve h羹k羹ml羹lere hasta muamelesi yap覺ld覺. 12 Eyl羹l d繹neminde siyasi tutuklu ve h羹k羹ml羹lerin nas覺l iyiletirilebileceinin yollar覺 arand覺. Buna kar覺n SOHBET HAKKI hi癟bir tretman art覺na balanmam覺, dolay覺s覺yla da idare a癟覺s覺ndan 覺slah, teslim alma arac覺 olamam覺t覺r.”

"Biz M羹dahale Etmezsek 襤ktidar Sohbet Hakk覺n覺 Uygulamayacakt覺r”
"Sohbet hakk覺 siyasi iflas覺n ifadesidir” diyen Ac覺, bunu iktidar覺n 癟ok iyi bildiini ama halk覺n dostlar覺 aras覺nda say覺labilecek kii ve kurumlar覺n anlamad覺覺n覺 belirtti. Bu hak tecridi ortadan kald覺rmamakla birlikte, tecridin var olduunun kabul edilmesi ve tecridin kald覺r覺lmas覺 konusunda somut bir ad覺m olmas覺 niteliiyle 繹nemli olduunu vurgulayan A癟覺, iktidar覺n bu nedenle 2 y覺ld覺r sohbet hakk覺n覺 uygulamad覺覺n覺 s繹yledi. Sohbet hakk覺n覺n uygulanmad覺覺 gibi bask覺lar her ge癟en g羹n artt覺覺na, ikencenin artt覺覺na, Engin eber'in ikence ile 繹ld羹r羹ld羹羹n羹 s繹yleyen Ac覺, aile g繹r羹羹 yasaklar覺, mektup yasaklar覺, yay覺n yasaklar覺 gibi yasaklar覺n y覺llar覺 bulduunu s繹yledi.
"G繹r羹l羹yor ki biz m羹dahale etmezsek iktidar SOHBET HAKKINI uygulamayacakt覺r. Biz TAYAD'l覺 Aileler 2 y覺ld覺r sab覺rla bekledik. 2 y覺ld覺r iktidar覺n g繹sterdii engelleri kald覺rmas覺n覺 bekledik. En son 19 Nisan 2008 g羹n羹 Adalet Bakan覺 ile yapt覺覺m覺z g繹r羹mede bize "sorundan yeni haberdar olduunu, devletin s羹reklilii nedeniyle hi癟bir gerek癟enin olamayaca覺n覺, devletin yay覺nlad覺覺 genelgenin uygulanmas覺 gerektiini, devletin gereken t羹m koullar覺 yarat覺p SOHBET HAKKINI uygulayaca覺n覺, kendisinin buna kefil olduunu” s繹yledi. Aradan 8 ay ge癟ti. 8 ayda hi癟bir ey deimedi. Deimedii gibi Engin eber bu 8 ay i癟inde 繹ld羹r羹ld羹. Ve biz sabr覺m覺z覺n sonunday覺z”.

Tekrar Ankara yollar覺na d羹羹yoruz. Ak sa癟lar覺m覺z, yal覺 bedenlerimizle Ankara yollar覺nday覺z. Bir kez daha sohbet hakk覺n覺 uygulay覺n demek i癟in Ankara yollar覺nday覺z. Her zamanki yerimize, Abdi 襤pek癟i'ye gideceiz. Ve orada 3 g羹n bekleyeceiz. Bu iktidara ciddi uyar覺m覺zd覺r. Art覺k bizim mazeret dinlemeye tahamm羹l羹m羹z yoktur. Biz mazeret dinlemek deil, SOHBET HAKKININ uyguland覺覺n覺 g繹rmek istiyoruz. Biliyoruz ki bu hak uyguland覺覺nda i癟eridekiler a癟覺s覺ndan bir癟ok sorun 癟繹z羹lecektir. Elbette bu hak b羹t羹n sorunlar覺 癟繹zmeyecektir. Ama SOHBET HAKKINI uygulatt覺覺m覺zda dier sorunlar覺n ve ik璽yetlerin 癟繹z羹m羹 kolaylaacakt覺r.

襤leride s覺zlanmamak i癟in, ah-vah dememek i癟in bug羹n elimizdeki t羹m olanaklar覺 kullanal覺m. Bu hakk覺 uygulatabiliriz. Bu g羹c羹m羹z vard覺r. Daha zorunu, bu hakk覺 kabul ettirmeyi baard覺k. Eer bunu baaramazsak 癟繹z羹m i癟eridekilerin omuzlar覺nda olacakt覺r ki bilirsiniz onlar覺n elinde de fazla ara癟 yoktur.

"Onlar Deil Biz Kazanaca覺z"
TUYAB ad覺na konuan Semiha K繹z yaz覺l覺 metin okudu. Hapishanedeki tutsaklar覺n urad覺klar覺 hak ihlallerine vurgu yapan K繹z, kendilerinin 3 kap覺 3 kilit istediklerini s繹yledi. 襤mral覺'ya dikkat 癟eken K繹z, Erol Zavar gibi 癟ok a覺r hasta olan tutsaklar覺n derhal serbest b覺rak覺lmalar覺n覺 istedi.
襤HD 襤stanbul ubesi ad覺na konuan mit Efe tecritin hukuki yan覺 olmad覺覺n覺 tretman kitap癟覺覺na, ideolojik sald覺r覺 konseptine dayand覺覺n覺 belirtti. Biz de, kanunlar覺n ve genelgelerin keyfiyetle uyguland覺覺n覺 ve istendiinde kald覺r覺ld覺覺n覺 da ekledi. Sonra, 27.2.1999 dan beri a覺rlat覺r覺lm覺 bir tecrit alt覺nda bulunan Abdullah calan'覺n durumuna dikkat 癟ekti.
29 y覺ld覺r tecritte kald覺ktan sonra hapisten 癟覺kan bir alman h羹k羹ml羹n羹n boyu k覺salm覺, g繹zleri bozulmu, teni beyazlam覺 halde yine de Onlar deil, biz kazand覺k dediini" s繹ylediini belirtti. Biz de "onlar deil biz kazanaca覺z" diyoruz diyerek s繹zlerini noktalad覺.

Tecrite Kar覺 Sanat癟覺lar ad覺na konuan Mehmet Esatolu kendilerine sanat癟覺 olarak Naz覺mlar覺, R覺fat ILGAZ'lar覺 ve Sabahattin AL襤'leri 繹rnek ald覺klar覺n覺 s繹yleyerek konumas覺na balad覺. Behi癟 Ac覺'n覺n 繹l羹m orucu direniiyle duyarl覺 sanat癟覺lardan bir platform oluturduklar覺n覺 ve ilk defa 襤stanbul Barosu'nun salonunda Bilgesu Erenus taraf覺ndan yaz覺lm覺 ama izleyicileri i癟ine katan daha dorusu oynatan 6 saatlik bir tecrit oyunu oynad覺klar覺n覺, bu oyunu sonra baka illere de g繹t羹rd羹klerini ve oyunun sonunda oynayan izleyicilerin sinirlerinin bozulduunu anlatt覺. HD, TTB, 襤stanbul Barosu, D襤SK ve KESK'in g繹r羹meleri sonucu genelgenin imzaland覺覺n覺, bu kurumlar覺n 繹l羹m orucunu devrald覺klar覺n覺 ve Genelgenin uygulanmas覺n覺n takip癟isi olacaklar覺 s繹z羹n羹 verdiklerini belirtti. Ve Tecrite Kar覺 Sanat癟覺lar olarak ne gerekirse yapmaya haz覺r olduklar覺n覺 s繹yledi Ve Engin EBER i癟inde ili Adliyesi 繹n羹nde bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺klar覺n覺 belirtti.

Konumac覺lar覺n ard覺ndan salondaki izleyicilerin de kat覺l覺mlar覺yla s羹ren sempozyum;
18 Kas覺m 2008 g羹n羹 saat 11.00'de TMMOB Makine M羹hendisleri Odas覺 襤stanbul ubesi'nde sempozyumun sonu癟 bildirgesinin a癟覺klanaca覺 bas覺n toplant覺s覺n覺n duyurusu ile sona erdi."T羹rkiye hapishanelerinde tecrit ger癟ei” sempozyumunun sonu癟 bildirgesi 18 Kas覺m Sal覺 g羹n羹 襤stanbul makine m羹hendisleri odas覺n覺n konferans salonunda yap覺lan bas覺n toplant覺s覺yla duyuruldu. Ortak bildirgeyi kat覺l覺mc覺 kurumlar ad覺na TAYAD y繹netim kurulu 羹yesi A. Lerzan TAIER okudu.

"BASINA VE KAMUOYUNA
17.11.2008

"TRK襤YE HAP襤SHANELER襤NDE TECR襤T GERE襤” SEMPOZYUMU
SONU B襤LD襤RGES襤

Bizler aa覺da imzas覺 olan kurumlar olarak; 16 Kas覺m 2008 tarihinde 襤stanbul'da ger癟ekleen
"TRK襤YE HAP襤SHANELER襤NDE TECR襤T GERE襤 " sempozyumunda yap覺lan tart覺malardan 癟覺kan Sonu癟 Bildirgesi'ni ilan ediyoruz:

Tecrit bir insanl覺k su癟udur ve T羹rkiye Hapishanelerinde 繹zellikle siyasi tutsaklar覺 hedef alan t羹m toplumu teslim almaya d繹n羹k kapsaml覺 bir sald覺r覺d覺r. Ayn覺 zamanda hayat覺n her alan覺na yay覺lan bir uygulamad覺r.

Temel y繹ntemi 繹rg羹ts羹zletirmek ve yaln覺zlat覺rmak olan tecrit T羹rkiye'de F Tipi Hapishanelerde fiziki ve idari olarak uygulanmaktad覺r. F tipi hapishanelerde mimari ( bir ve 羹癟 kiilik h羹creler, farkl覺 h羹crelerde kalanlar覺n birlikte yararlanacaklar覺 ortak kullan覺m alanlar覺n覺n bulunmamas覺 ya da yetersizlii ve kullan覺m覺n覺n kat覺 bir tredmana balanmas覺), idari kararlarla,uygulamalarla ( dayak, ikence, aile g繹r羹 yasaklar覺;disiplin cezalar覺, kitap yasaklar覺, yay覺n yasaklar覺, mektup yasaklar覺, T羹rk癟e d覺覺nda dillerde haberleme, bilgilenme ve iletiim yasaklar覺 gibi) ve yasalar ve genelgelerle uygulanan tecrit derhal son verilmesi gereken a覺r bir temel hak ve 繹zg羹rl羹k ihlalidir. Kapsaml覺 bir ikencedir.
Tecridin en a覺r uygulamas覺 襤mral覺 adas覺 羹zerinde bulunan cezaevinde, Abdullah calan'a yap覺lmaktad覺r.
Ceza infaz sistemindeki ayr覺mc覺 uygulamalardan vazge癟ilerek infaz uygulamas覺 tekletirilmelidir.

Bu ger癟ekten hareketle; kesinlikle ilan ediyoruz ki;

Tecrit bir ikencedir. Ve kesinlikle yasaklanmal覺 ve ortadan kald覺r覺lmal覺d覺r.

Bu s羹re癟 i癟erisinde; F tipi hapishanelerde bulunan tutuklu ve h羹k羹ml羹lerin g羹n i癟inde yeterli sosyal iliki i癟inde olmalar覺n覺n salanmas覺 gerekir. 襤lk ad覺m olarak; Adalet Bakanl覺覺 45/1 say覺l覺 genelgesinde belirtilen haftada 10 kii 10 saat sohbet hakk覺 uygulamas覺n覺n cezaevlerinde hayata ge癟irilmesi salanmal覺d覺r. Sohbet Hakk覺 var olan tecridin hafifletilmesi konusunda somut bir ad覺md覺r.Adalet Bakanl覺覺 45/1 genelgesindeki 10 kiiye 10 saatlik sohbet hakk覺n覺 uygulamal覺 ve tecridi tamamen ortadan kald覺racak d羹zenlemeler yap覺lmas覺n覺 salamal覺d覺r.

Hapishanelerde keyfi uygulamalara ve a覺r disiplin cezas覺 uygulamalar覺na, hak ihlallerine, ikence ve k繹t羹 muameleye son verilmeli, sorumlular覺 cezaland覺r覺lmal覺d覺r, gerekli yasal ve idari d羹zenleme ve iyiletirmeler yap覺lmal覺d覺r.

Bu uygulamalar覺n engellenmesi i癟in " ba覺ms覺z denetim mekanizmalar覺n覺n " oluturulmas覺 salanmal覺d覺r. Bu oluacak izleme-denetim kurulu i癟inde ilgili demokratik kitle 繹rg羹t羹, meslek odalar覺 temsilcileri ile tutsak yak覺nlar覺 temsilcilerinin yer almas覺 salanmal覺d覺r.

TAYAD, TUYAB, 襤HD 襤STANBUL UBES襤, TOHAV, TH襤V; DNYA DOKTORLARI
(MDM); HD 襤STANBUL UBES襤; TECR襤TE KARI SANATILAR; YUNAN襤STAN MAHKEME ALIANLARI FEDERASYONU (ODYE)"
2007.11.22
Bu yaz覺 2841 kez okundu
Geri D繹n