| Krizin Faturas覺n覺 demeyeceiz
Kamu Emek癟ileri Sendikas覺(KESK), T羹rkiye Devrimci 襤癟i Sendikalar覺 Konfederasyonu (D襤SK) zamlara kar覺 15 Kas覺m g羹n羹 襤zmir'de bir miting d羹zenledi.

Miting saat 14.00'de Basmane Meydan覺nda toplan覺lmas覺yla balad覺. Sloganlarla bir araya gelen 癟eitli Kitle 繹rg羹tleri Basmane Meydan覺ndan y羹r羹meye balad覺lar.

"Zam,Zul羹m, 襤kence Halk D羹man覺 AKP", "Sefalete Teslim Olmayaca覺z" gibi sloganlarla y羹r羹yen kitle Basmane yolundan sahil yoluna gelmeden 繹nce k覺sa bir oturma eylemi yapt覺. Tekrar sloganlarla y羹r羹y羹e ge癟en kitle sahilden Konak Meydan覺na doru y羹r羹d羹. Konak Meydan覺'nda polisler taraf覺ndan panzerle 繹nleri kesilen kitle temsilcileri ve polis aras覺nda tart覺ma yaand覺. Kitle Y覺lg覺nl覺k yok direni var, direne direne kazanaca覺z diyerek ileri doru y羹r羹mek istedi. Kitlenin de zorlamas覺yla polis daha geriye 癟ekilmek zorunda kald覺. Burada durularak bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺ld覺. KESK ad覺na yap覺lan a癟覺klamada: "Faturay覺 krizi yaratanlar 繹desin. Bu g羹n burada, zamlara, zul羹mlere, yoksullua, a癟l覺a, isizlie, gericilie, AKP'nin insanl覺k d覺覺 anti demokratik uygulamalar覺na kar覺 sefalete teslim olmayaca覺m覺z覺, kararl覺l覺覺m覺z覺 gistermek ve taleplerimiz bir kez daha hayk覺rmak i癟in bir araya geldik t羹m tahribat覺yla yaam覺m覺z覺 kuatan bu kriz, insanl覺覺, yaad覺覺 D羹nya'y覺 ve onun g羹zelliklerini paylamada, yeni bir tercihe doru zorluyor. Geleceimizi art覺k kendi ellerimize alma zaman覺d覺r." denildi.

D襤SK ad覺na yap覺lan konumada, "Bu kriz bizim deil, faturas覺n覺 繹demeyeceiz Kriz Kapitalizmin Krizidir. Kar h覺rs覺na dayal覺. cretli Sermaye d羹zeninin krizidir. Kapitalizmin ba kenti ABD'de patlak vererek t羹m d羹nyay覺 sarm覺t覺r. Zaten sermaye d羹zeni olan kapitalizm bal覺 ba覺na bir krizler sistemidir imdi d羹nyan覺n kapitalistleri ve H羹k羹metler yeni paketler haz覺rlayarak krizi biz emek癟i s覺n覺flara ve geni yoksullara fatura ederek yollar覺na devam etmek istiyorlar.
Bundan dolay覺d覺r ki, hayk覺r覺yoruz!
Bu krizin faturas覺n覺 繹demeyeceiz.
Biliyoruz ki, krizin faturas覺 isizlik olarak, d羹羹k 羹cret olarak,
襤verenlerin istedii esnek 癟al覺ma olarak bizlere fatura edilmek isteniyor.
Ve nihayet her alanda t羹m topluma y羹ksek zamlar olarak y羹klenmek isteniyor.
Bunlar覺 kabul etmeyeceiz." denildi.

TMMOB ad覺na da eyleme kat覺lanlar selamlan覺rken eylem sloganlarla bitirildi. 29 Kas覺m'da Ankara'da yap覺lacak olan mitinge de 癟ar覺 yap覺ld覺.
EMEP, DP, TKP, Partizan, BDSP, Kald覺ra癟, ESP, Al覺nteri, D襤P, HKP, Toplumsal zg羹rl羹k, Halkevleri, Yurtsever Cephe'nin kat覺ld覺覺 mitinge yakla覺k 3000 kii kat覺ld覺.


Adana D襤SK ve KESK'ten Krize Kar覺 Ortak Eylem

Adana D襤SK ve KESK 15 Kas覺m G羹n羹 "Krize, 襤sizlie, Yoksullua ve Zamlara Kar覺 Emek, Bar覺 ve Demokrasi" eylemi d羹zenledi.

Saat 12.30'da Eitim-sen 繹n羹nde toplanan sendika 羹yeleri "Krizin Faturas覺n覺 Emek癟iler demeyecek" pankart覺 a癟arak y羹r羹y羹e balad覺. Aralar覺nda Halk Cephesi'nin de bulunduu bir癟ok kurumun kat覺larak destek verdii yakla覺k 300 kiinin kat覺ld覺覺 y羹r羹y羹te, "襤size i Yoksula a 襤nsanca Yaamak 襤stiyoruz, 襤癟i Memur el ele Genel Greve, Susma sustuk癟a Yeni Zamlar Gelecek" sloganlar覺 at覺ld覺.
襤n繹n羹 Park覺na gelindiinde D襤SK ve KESK ad覺na BES Adana ube Bakan覺 Sinan TUN "BU KR襤Z襤 B襤ZLER YARATMADIK VE BEDEL襤N襤 DEMEY襤 KABULLENMEYECE襤Z" bal覺kl覺 ortak a癟覺klamay覺 okudu. Yap覺lan a癟覺klamada son zamanlarda art arda yap覺lan zamlara deinilerek bunun faturas覺n覺n i癟i-emek癟ilere kesilmek istendiine vurgu yap覺ld覺.
SSGSS yasas覺n覺n halk覺n itirazlar覺na ramen uygulanmaya baland覺覺na, Tayip Erdoan'覺n 'Ya sev Ya terket' s繹ylemine de dikkat 癟ekilen a癟覺klamada, "G繹r羹lmektedir ki, AKP krizden 癟覺k覺覺, t覺pk覺 darbe ve s覺k覺y繹netim d繹nemlerindeki gibi, bask覺c覺 politikalarla toplumsal muhalefeti susturmakta aramaktad覺r. Yaanan ekonomik krizin daha derin sosyal sorunlar yaratmamas覺 i癟in, toplumun geni kesimlerinin 癟覺karlar覺n覺 g繹zeten ekonomik ve sosyal politikalar hayata ge癟irilmelidir. Bunun yolu ise antidemokratik ve faizan uygulamalar yerine emek ve demokrasi yanl覺s覺 bir program覺n hayata ge癟irilmesidir.
Buradan bir kez daha AKP h羹k羹metine sesleniyoruz. Zamlar geri 癟ekilsin, iten atmalar yasaklans覺n. Bug羹n T羹rkiye'nin t羹m illerinde alanlara 癟覺kan on binlerce emek癟i, 29 Kas覺m'da Ankara'da yan yana gelerek h羹k羹mete son uyar覺s覺n覺 yapacakt覺r. Bu krizi bizler yaratmad覺k ve bedelini 繹demeyi kabullenmeyeceiz! Gerek yerellerde yapaca覺m覺z eylem ve etkinliklere, gerek 29 Kas覺m'da Ankara'da yapaca覺m覺z mitinge 襤sizlie, yoksullua ve zamlara kar覺 emek, bar覺 ve demokrasiden yana t羹m kesimleri bekliyoruz" denildi.

Yap覺lan a癟覺klama sonunda Genel-i Bakan覺 Kemal ASLAN da s繹z alarak sald覺r覺lara kar覺 m羹cadele 癟ar覺s覺 yapt覺. A癟覺klaman覺n ard覺ndan 5 dakikal覺k oturma eylemi yap覺larak m羹cadelenin s羹recei belirtilerek eyleme son verildi.
2008.11.22
Bu yaz覺 2088 kez okundu
Geri D繹n