| Adalet Bakan覺n覺n S繹z羹n羹 Tutmas覺 襤癟in Panel Yap覺ld覺
TAYAD'l覺 Aileler 襤stanbul'da, 02.11.2008 Tarihinde 45/1 No.lu Genelgenin Uygulanmas覺 Ve Adalet Bakan覺n覺n S繹z羹n羹 Tutmas覺 襤癟in Bir Panel D羹zenlediler…

ili’de La Bella D羹羹n Salonunda d羹zenlenen panele aa覺da isimleri yaz覺lan konumac覺lar kat覺ld覺lar:

B襤LGESU ERENUS – MZ襤SYEN / YAZAR

D襤SK ( DEVR襤MC襤 襤襤 SEND襤KALARI KONFEDERASYONU )
襤SMA襤L YURTSEVEN – D襤SK GENEL BAKAN YARDIMCISI

KESK ( KAMU EMEK襤LER襤 SEND襤KALARI KONFEDERASYONU )
AKMAN 襤MEK – KESK MYK YES襤

TAYAD ( TUTUKLU VE HKML A襤LELER襤 YARDIMLAMA VE DAYANIMA DERNE襤 )
Av. BEH襤 ACI – TAYAD Y繹nt. Kur. Bakan覺

Av. SELUK KOZAALI

TECR襤T’E KARI AVUKATLAR ADINA
Av. GRAY DA

250 kiinin izledii panelin a癟覺l覺 konumas覺n覺 yapan TAYAD’l覺 Ahmet KULAKSIZ izleyicileri 繹nce, 繹l羹m orucunda kaybettiimiz 122 devrimci i癟in bir sayg覺 duruuna davet etti.
Sayg覺 duruunun ard覺ndan s繹z羹ne devam eden Ahmet KULAKSIZ hapishane sorununun art覺k kangren olduunu, her g羹n hapishanelerden sevk, s羹rg羹n, ikence ve 繹l羹m haberleri geldiini, art覺k buna bir dur demek i癟in bu paneli d羹zenlediklerini ve bu panelden bir sonu癟 癟覺kmas覺n覺 istediklerini belirtti. Ard覺ndan konumac覺lar覺 tan覺tt覺 ve s繹z羹 Bilgesu ERENUS’a verdi.

Bilgesu ERENUS: Art覺k hapishanelere mektup yazamad覺覺n覺, bunun nedenini sorgulad覺覺n覺, buna 羹z羹ld羹羹n羹 ve bu y羹zden TAYAD’覺n davetini kabul ettiini s繹yledikten sonra, Sincan 1 No.lu F Tipi Hapishanesinden Rabbena HANEDAR’覺n mektubundan 繹yk羹letirdii bir metin okudu.
襤kinci konumac覺 olarak s繹z alan TAYAD Bakan覺 Av. Behi癟 A癟覺 Hapishaneler tarihinin b羹y羹k bedeller ve direniler tarihi olduunu, 1984 ve 1996 direnilerine de vurgu yaparak belirtti. 20 ekim 2000 y覺l覺nda balayan direnite de b羹y羹k bedeller 繹dendiini ve 122 can覺m覺z覺 kaybettiimizi s繹yledi. Tecrit politikas覺n覺n Devletin k覺rm覺z覺 癟izgisi olduunu, iktidarlar覺n deitiini ama tecritin deimediini, tecrit i癟in 600-700 sayfal覺k master plan覺 yap覺ld覺覺n覺,bunun i癟inde tek tip elbiseden balayan her 癟eit teslim alma ve tredman覺n olduunu ekledi. Yedi y覺l s羹ren direnite tutsaklar覺n teslim olmad覺klar覺n覺 ve 122 can ve 600 sakatla direnii s羹rd羹rd羹klerini belirtti. 襤ktidar覺n kaybettiini s繹yledi.
Direniin sonunda, 22 Ocak 2007 de, H羹k羹met 10 tutsa覺n haftada10 saatlik sohbet hakk覺n覺 繹ng繹ren 45/1 say覺l覺 genelgeyi imzalam覺t覺r. Bu genelge k覺sa s羹reli olarak baz覺 hapishanelerde uygulanm覺t覺r. Ama imdi uygulanmamaktad覺r. Gerek癟e de yer ve personel yetersizliidir. Bizler bu gerek癟eye inanm覺yoruz. 19 Aral覺k 2000 tarihinde 20 hapishaneye birden bask覺n d羹zenleyen ve tutsaklar覺 F Tiplerine yerletirmede yeterli personeli bulan bir Devletin sohbet hakk覺 i癟in yeterli personeli ve yeri bulamad覺覺n覺 s繹ylemesi inand覺r覺c覺 deildir. Yer i癟in de Genelgede gerekirse bulunduklar覺 h羹crelerde sohbet yapt覺r覺labilir denmektedir dedi ve ayr覺ca, Genelgede tutsaklar覺n aleyhine olan t羹m h羹k羹mlerin uyguland覺覺n覺 ama onlar覺n yarar覺na olan sohbet hakk覺n覺n uygulanmad覺覺n覺 belirtti.
imdiki Adalet Bakan覺yla da 19 Nisan 2008 de g繹r羹t羹klerini, kendisinin Genelgeyi uygulatmak i癟in s繹z verip bas覺na a癟覺klad覺覺n覺 da ekledi. Genelge uygulanmad覺覺 gibi hapishanelerden s羹rekli ikence haberleri geldiini Engin EBER’in Metris Hapishanesinde d繹v羹lerek 繹ld羹r羹ld羹羹n羹 ve bunu yapanlar覺n yaln覺zca a癟覺a al覺nd覺klar覺n覺 yani yaln覺zca maalar覺n覺n 1/3 羹n羹n kesildiini belirtti. Demek halktan birisini 繹ld羹rmenin cezas覺 maa覺n 1/3 inin kesilmesini gerektiriyor. Bu ikenceciler daha sonra da terfi ederler dedi.
Avukat Behi癟 A癟覺 Adalet Bakanl覺覺 b羹y羹k bedellerle kazand覺覺m覺z sohbet hakk覺n覺 gasp edebileceini d羹羹n羹yorsa yan覺l覺yor diyerek s繹zlerini bitirdi.

Avukat Behi癟 AI’dan sonra s繹z羹 Avukat Sel癟uk KOZAALI ald覺. S繹zlerine TAYAD’l覺lar覺 selamlayarak balad覺. Koular覺 olan hapishanelerle F Tipi Hapishaneleri kar覺lat覺rd覺. F Tipleri belki banyo, yemek ve yatak bak覺m覺ndan kou tipi hapishanelerden daha iyidir ama kou tipi hapishanelerde Engin EBER’i 繹ld羹remezlerdi 癟羹nk羹 ona bir ey yapt覺klar覺 zaman arkadalar覺 onu mutlaka doktora g繹t羹rt羹rlerdi ve erken m羹dahaleyle Engin kurtulabilirdi dedi.
Ayr覺ca, 19 nisan 2008 de Adalet Bakan覺yla konutuklar覺nda Bakan覺n verdii s繹ze inanmad覺覺n覺 s繹yledi. Ona g繹re hapishaneler ezenle ezilenin m羹cadele ettii yerlerdi. Okul ve tapu gibi kurumlar覺n da Devletin kurumlar覺 olduklar覺n覺 ama hapishanelerin Devletin 癟elik dilerinin olduu yerler olduunu ve 45/1 say覺l覺 Genelge ile bu 癟elik dileri biraz aralamaya 癟al覺t覺覺m覺z覺 s繹yledi. 2000 ve 2008 aras覺nda s羹ren m羹cadelede tutsaklar覺n yenilmediklerini 癟羹nk羹 hala ayakta olduklar覺n覺 belirttikten sonra, Bakan da Devletin bir adam覺 size kendi kendine hak vermez siz alacaks覺z覺n dedi. Sonra, Yeniden son 羹癟 eylemci 繹l羹m orucuna balarsa ve beni bundan korumak i癟in ne yapt覺n diye sorarsa ne diyeceiz diye sordu. Bunu 繹nlemek i癟in m羹cadele etmemiz gerektiini s繹yledi. Bu kampanya ile dostlar覺m覺za sahip 癟覺kal覺m diyerek s繹zlerini bitirdi.

Sonra s繹z羹 D襤SK Genel Bakan Yard覺mc覺s覺 襤smail YURTSEVEN ald覺. Adalet Bakanlar覺n覺n hep yalan s繹ylediklerini Hikmet Sami TRK’羹n de F Tipleri konusunda yalan s繹ylediini, Devletin i癟erde ve d覺ar覺da ikence yapt覺覺n覺 ve sonra pikince 繹z羹r dilediini s繹yledi. Biz D襤SK olarak TAYAD’覺n her t羹rl羹 eyleminde yan覺n覺zda olaca覺z dedi.

KESK MYK YES襤 Akman 襤MEK de tecritin yaln覺zca hapishanelerde uygulanmad覺覺n覺 emperyalizmin 羹lkeleri ve 繹rg羹tleri de tecrit ettiini belirtti. Baz覺 b羹y羹k 繹rg羹tlerin bunu g繹rmedikleri i癟in 羹ye kaybettiklerini ekledi. Kapitalizmin krizi derinletik癟e bask覺lar覺n younlat覺覺n覺 bunun Engin ve ada olaylar覺nda g繹r羹ld羹羹n羹 ekledi. Egemenlerin kendileri i癟in dikensiz g羹l bah癟esi yaratmak istediklerini bunun yarat覺l覺p yarat覺lmamas覺n覺n bize bal覺 olduunu s繹yledi. Ona g繹re, KESK sohbet hakk覺n覺n uygulanmas覺nda kendisini bu iin 繹znesi saymad覺. Ama bundan sonra KESK ad覺na bunun 繹znesi olaca覺m覺za s繹z veriyorum dedi.

Avukat G羹ray DA ilk 繹nce kendisini tan覺tarak s繹z羹ne balad覺. Kendisinin Av. Behi癟 AI’n覺n 繹l羹m orucuna balamas覺yla Avukatlar覺n kurduu komitenin bir 羹yesi olduunu ve bu komite ad覺na konutuunu belirtti. Av. G羹ray DA Kapitalizmle birlikte hapsetmenin sistemli bir bi癟im ald覺覺n覺, kapitalizmin 癟覺kar覺na ters d羹enleri kapatt覺覺n覺, 1700 y覺llar覺nda 襤ngiliz Jeremy BENSON’un PANOPTICON isimli ortada bir g繹zetleme kulesi olan ve bu g繹zetleme kulesinin etraf覺nda halka eklinde g繹zetlenen h羹crelerin olduu hapishane modelinden s繹z ettiini, bunun uyguland覺覺n覺 ve bu denetlemeye al覺an mahk羶mlar覺n bir s羹re sonra art覺k kendi kendilerini denetlediklerini s繹yledi.
lkemizde de 5275 say覺l覺 yasayla F Tipi hapishaneler yasal zeminlerinin oluturulduunu belirtti. Art覺k kapat覺lan tutuklu ve h羹k羹ml羹lerin saalt覺lmas覺 gereken hastalar olarak g繹r羹ld羹羹n羹 s繹yledi. F Tipi hapishanelerde her eyin mektup, g繹r羹 vb cezalarla i癟erdekinin d覺ar覺dakiyle ilikisini kesmeye y繹neldiini ve bu ekilde onlar覺n teslim al覺nmaya 癟al覺覺ld覺覺n覺 ekledi.
Av. Behi癟 AI’n覺n art覺k kamuoyunun kan覺ksad覺覺 tecrit i癟in yeniden duyarl覺l覺k salamak ve tecritle ilgili sans羹r羹 k覺rmak i癟in 繹l羹m orucu direnii yapt覺覺n覺, yeniden 繹l羹m orucuna balanmamas覺 i癟in m羹cadele etmek, Bakanla yeniden g繹r羹mek gerektiini ve Bakan覺n baz覺 yerlerde uygulan覺yor gibi s繹zlerine itibar edilmemesini s繹yleyerek s繹zlerini bitirdi.

En son s繹z alan TAYAD’l覺 Ahmet KULAKSIZ ise . Engin CEBER’in 5 g羹n boyunca d繹v羹lerek 繹ld羹r羹lmesine vurgu yapt覺. “Biz d覺ar覺dakiler tek ba覺na deiliz, i癟erdekilerin sesiyiz” dedi. 襤癟erdeki m羹cadelenin s覺n覺fsal olduunu belirtti. 襤癟erdekilerin halk覺 hi癟bir zaman onursuz ve umutsuz b覺rakmad覺klar覺n覺 ekledi. Biz anne babalar覺n onlar覺n omuz balar覺nda olmam覺z gerektiini belirtti. Evlatlar覺m覺z, l羹m Orucuna ara verirken, bize sahip 癟覺k覺n ve bir daha bizi bu yola girmek zorunda b覺rakmay覺n demek istediler. 7 y覺ll覺k s羹reci ben ve 122 aile iyi biliyor, bir daha bunlar覺 yaamamak i癟in, yeniden balaman覺n zilini duymamak i癟in onlar覺n y羹reklerini de al覺p gidebileceimiz her yere gidelim, biz TAYAD’l覺lar bunu yapabilecek g羹癟teyiz ama dostlar覺m覺zla yapmak istiyoruz. 10 Saatlik sohbet hakk覺n覺 uygulatmal覺y覺z dedi.

Panelin ikinci turunda konumac覺lar son s繹zlerini s繹ylediler. Bilgesi ERENUS da Ahmet KULAKSIZ’IN belirttii gibi bu m羹cadelenin s覺n覺fsal 繹z羹ne vurgu yapt覺.

D襤SK’ten 襤smail YURTSEVEN'de, ekonomik krizle bask覺lar覺n ilikisini belirttikten sonra hapishanelerde son 9 ayda 26 kiinin 繹ld羹羹n羹, 癟ouna kalp krizi denildiini ama Devletin Engin olay覺nda su癟 羹ste yakaland覺覺n覺 ve t羹m bunlara kar覺 m羹cadelede D襤SK’in TAYAD’l覺 ailelerin yan覺nda olaca覺n覺 belirtti.

Av. Behi癟 AI da, Sohbet hakk覺n覺n uygulanmas覺 i癟in yaln覺z g繹n羹lden deil omuz omuza da m羹cadele etmeliyiz dedi ve Salih SEV襤NEL’in pazartesi g羹n羹 Tekirda’da yap覺lacak durumas覺na 癟ar覺 yapt覺.

KESK MYK yesi Akman 襤MEK' de, hep krizden s繹z edildiini esas krizin ne yapaca覺n覺 bilmemek olduunu ama hapishanelerde ezen ezilen m羹cadelesi olduunu ve ezenlerin ne yapacaklar覺n覺 癟ok iyi bildiklerini ve art覺k sokak infaz覺na balad覺klar覺n覺 s繹yledi. Bir komite kurulabilir ve farkl覺 eylemlerde birlikte olunabilir dedi.

Avukat Sel癟uk KOZAALI'da Anayasada pozitif ve negatif haklar olduunu pozitif haklar覺n ekmek hakk覺 gibi haklar olduunu negatif haklar覺n da beni 繹ld羹rme, bedenime zarar verme, d羹羹ncelerimi yok etme gibi haklar olduunu, bizlerin sadaka bor癟, kredi istemediimizi negatif haklar覺m覺z覺 istediimizi s繹yledi. Hapishanelerin s覺n覺f m羹cadelesi tarihi olduunu toplumda 繹nce muhalifleri hapse att覺klar覺n覺 sonra da t羹m toplumu hapishaneye 癟evirdiklerini ekledi. Kimse bize hak vermez i癟erde ve d覺ar覺da tecriti par癟alamak i癟in m羹cadele etmeliyiz diyerek s繹zlerini bitirdi.

Ahmet KULAKSIZ'da konumac覺lardan 癟ok ey 繹rendiini, dostlar覺m覺zla birlikte m羹cadele etmek isteimizi ve onlarla m羹cadelenin daha g羹zel olduunu s繹yledi ve herkesi TAYAD’覺n haz覺rlad覺覺 video g繹sterisini izlemeyi davet etti ve herkese teekk羹r ederek PANEL’i bitirdi.
2008.11.04
Bu yaz覺 2975 kez okundu
Geri D繹n