| Y覺k覺mlar Durdurulsun! Bar覺nma Hakk覺m覺z Var!
Antalya’da Alt覺nova-Sinan Mahallesi'nde 1 Kas覺m 2008 g羹n羹 ger癟ekleen y覺k覺mlar覺n ard覺ndan, y覺k覺mlar覺n durdurulmas覺 ve bar覺nma hakk覺 羹zerine toplant覺 yap覺ld覺.

Hat覺rlanaca覺 羹zere Alt覺nova-Menderes mahallesi'nde 20 ev tapular覺 olmad覺覺 gerek癟esiyle Kepez Belediyesi taraf覺ndan y覺k覺lm覺t覺. Y覺k覺m覺n tebli dahi edilmedii, panzer ve 癟evik kuvvetlerle halk覺n kap覺s覺na dayanan Kepez Belediyesi bar覺nma hakk覺n覺 salamak yerine halk覺 evsiz barks覺z y覺k覺nt覺lar覺n aras覺nda b覺rakm覺t覺.
Mahallede yap覺lan toplant覺ya Alt覺nova Yard覺mlama ve Dayan覺ma Dernei 癟al覺anlar覺 ve avukatlar kat覺ld覺. Toplant覺 ba覺nda mahalleli gecekondular覺n覺 nas覺l yapt覺klar覺n覺 nas覺l sat覺n ald覺klar覺n覺 ve belediyelerin su ve elektrik aboneleri verdiklerini kendilerine bu aboneler verildiinde “bunlar覺n art覺k tapu gibi olduunu inallah tapular覺n覺n da verileceini”, s繹ylendiini ve kand覺r覺ld覺klar覺n覺 anlat覺lar.
Madur edildiklerini ve zarara urat覺ld覺klar覺n覺 anlatan mahallelilerin ard覺ndan avukatlar haklar覺n覺 nas覺l arayabileceklerini anlat覺rken, Alt覺nova Yard覺mlama ve Dayan覺ma Dernei 癟al覺anlar覺 da bar覺nma hakk覺n覺n anayasal bir hak olduunu ve devletin halk覺n can覺n覺n ve mal覺n覺n g羹venliini almas覺 gerektiini kimsenin b繹yle y羹z羹st羹 sokakta b覺rak覺lamayaca覺n覺 anlatt覺lar.
Saat 13.00’te balayan toplant覺ya yakla覺k 50 kii kat覺ld覺. Y覺k覺m alan覺nda yap覺lan toplant覺 saat 14.30’a doru sona erdi.
2008.11.04
Bu yaz覺 2597 kez okundu
Geri D繹n