| Halk覺n Hukuk B羹rosu A癟覺klamas覺
Halk覺n Hukuk B羹rosu, 03.11.2008 tarihinde yapt覺覺 280 Nolu A癟覺klama ile hapishanelerde 繹l羹mlere neden olan g繹revlilerin nas覺l elbirlii ile akland覺覺n覺 ortaya koydu.

SOKAKLARDA, NEZARETHANELERDE VE HAP襤SHANELERDE
LMLER SRYOR…
MAHKEMELER AKLAMAYA DEVAM ED襤YOR!


Halka kar覺 a癟覺lan bir sava覺 seyrediyoruz...
Bu 羹lkenin dalar覺nda, sokaklar覺nda, nezarethanelerinde ve hapishanelerinde her g羹n yeni bir insan覺m覺z katlediliyor. Dier taraftan katiller kanal kanal gezip 1000 insan覺m覺z覺 nas覺l katlettiklerini ehvetle anlat覺yorlar. Ayhan ARKIN’lara, Engin EBER’i ikence ile katledenlere dokunamayan yarg覺, 16 Mart katliamc覺lar覺n覺 zamana覺m覺 ile koruma alt覺na al覺rken Salih SEV襤NEL'i katledenleri beraatle akl覺yor.
20 Temmuz 2004 tarihinde tutulduu Tekirda 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde rahats覺zlanan Salih SEV襤NEL isimli tutsak, hapishanelerde uygulanan tecrit/tretman politikas覺n覺n sonucunda katledildi. Kalp krizi ge癟iren SEV襤NEL, ancak saatler sonra hapishane revirine 癟覺kar覺ld覺. Revirde gerekli cihazlar ve ila癟lar olmas覺na kar覺n sadece ar覺 kesici ine vurularak h羹cresine g繹nderildi. Ve tedavisi yap覺lmayan SEV襤NEL ayn覺 g羹n yaam覺n覺 yitirdi.
Bu olay nedeniyle Tekirda 2 Asliye Ceza Mahkemesi’nde 7 infaz koruma memuru hakk覺nda "G繹revi 襤hmal" , doktor hakk覺nda ise "Taksirle l羹me Neden Olmak" su癟lamas覺yla a癟覺lan dava bug羹n "Delil Yetersizlii" gerek癟esiyle BERAATLE bitirildi.
Bata keif ve ba覺ms覺z bilirkii raporu olmak 羹zere m羹dahil taraf覺n t羹m taleplerinin reddedildii, Sal覺k Bakanl覺覺’na bal覺 Y羹ksek Sal覺k uras覺’n覺n raporu gerek癟e g繹sterilerek verilen bu karar, hepimize bir kez daha bu 羹lkede devlet g繹revlilerinin su癟 ileme 繹zg羹rl羹羹 olduunu g繹sterdi. Devlet ad覺na su癟 ileyenler 癟ounlukla yarg覺lanmamakta, yarg覺lanalar ise ya beraat, ya af yahut zamana覺m覺 yoluyla aklanmaktad覺r. Bu kararlar覺 veren mahkemeler sadece hukuka ayk覺r覺 karar vermemekte ayn覺 zamanda bu insanl覺k d覺覺 eylemleri merulat覺rmaktad覺r.

l羹mler M羹nferit Deil Ayn覺 Politikan覺n Sonu癟lar覺d覺r…

Salih SEV襤NEL'i tedavi etmeyerek 繹l羹m羹ne neden olan doktor ile hi癟 g繹rmedii Engin EBER’e salam raporu veren doktor, ayn覺 politikan覺n farkl覺 yer ve zamanlardaki uygulay覺c覺lar覺d覺r. Yine Salih SEV襤NEL'in fenalamas覺na, arkadalar覺n覺n dakikalarca kap覺 d繹verek uyarmalar覺na kar覺n onu zaman覺nda revire 癟覺karmayan gardiyanlar ile Engin EBER’e her g羹n ikence yapan gardiyanlar, ayn覺 sistemin par癟as覺d覺r.
Resmi bilirkiilik kurumlar覺 verdikleri raporlarla H羹seyin ZMEZ’leri tahliye ettirirken dier yandan, devletin keyfi, hukuk d覺覺 ve yarg覺s覺z infaz uygulamalar覺 sonucu a癟覺lan davalarda sorumlular覺n aklanmas覺n覺 salamaktad覺r. Bunun son 繹rnei bu dava olmutur. Salih SEV襤NEL'in 繹l羹m羹ne neden olan doktor sorumluluu a癟覺k olmas覺na kar覺n, Sal覺k Bakanl覺覺 Y羹ksek Sal覺k uras覺 taraf覺ndan verilen rapor ile kusursuz ilan edilebilmitir. T羹rk Tabipler Birlii’nden, 羹niversitelerden ba覺ms覺z bilirkii raporu al覺nmas覺 talebi ise "ba覺ms覺z" yarg覺 taraf覺ndan reddedilmitir.

T羹m bu olaylar覺n nedenleri ve sonu癟lar覺na bak覺ld覺覺nda; Metris’te Engin EBER’in, Antalya’da ada GEM襤K’in, Tekirda’da Salih SEV襤NEL'in 繹l羹m羹 siyasal iktidar taraf覺ndan s羹rd羹r羹len politikan覺n dorudan sonu癟lar覺d覺r. 襤kence ve yarg覺s覺z infaz i癟eren binlerce insan覺m覺z覺n 繹l羹m羹ne neden olan bu politika terk edilmeli, sorumlular覺n cezas覺zl覺k g羹vencesine son verilmeli ve sorumlular cezaland覺r覺lmal覺d覺r.

HALKIN HUKUK BROSU
2008.11.04
Bu yaz覺 2483 kez okundu
Geri D繹n