| Ege Temel Haklar Kapat覺ld覺
覺kartt覺klar覺 imzal覺 takvim bahane edilerek bas覺lan ve kap覺s覺 m羹h羹rlenerek faaliyetleri ge癟ici olarak durdurulan, Ege Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei hakk覺nda kapatma karar覺 verildi.

Kapatma karar覺 襤zmir 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde 31.10.2008 tarihinde g繹r羹len verildi. Temyiz hakk覺 bulunan davada temyiz d繹n羹羹ne kadar da dernein faaliyetlerinin tedbiren durdurulmas覺 y繹n羹nde verilen eski kararda deitirilmedi. Dernek faaliyetlerinin ge癟ici olarak durdurulmas覺 karar覺n覺n Yarg覺tay taraf覺ndan dosya inceleninceye kadar s羹recek olmas覺 ve Yarg覺tay'da dosyalar覺n 2 sene boyunca incelenme ihtimalinin olmamas覺 nedeni ile dernein fiilen de kapat覺lmas覺 ger癟ekletirilmi oldu.

Savc覺 m羹talaas覺nda dernekte bulunduu iddia edilen ancak dosyada asl覺 bulunmayan delillere dayand覺. Hakl覺y覺z Kazanaca覺z adl覺 yaz覺n覺n Dursun Karata'覺 hat覺rlatt覺覺, dernekte Sabahat Karata’覺n resminin bulunduu iddias覺, dernein bast覺rd覺覺 takvimde 繹rg羹t ambleminin herkesin anlayaca覺 ekilde yer ald覺覺, dernekte g繹z alt覺na al覺nan kiinin aranan kiilerden olmas覺 nedeni(!) gibi gerek癟elerle dernein kapat覺lmas覺 y繹n羹nde g繹r羹 bildirdi. Ancak savc覺n覺n kiiler hakk覺ndaki yarg覺lama sonu癟lan覺ncaya kadar masum say覺ld覺klar覺ndan dahi haberi yokmu gibi davranmas覺, hi癟 alakas覺 olmayan bir m羹talaa vermesi zorlama delil yaratma 癟abas覺 i癟inde olduunu g繹steriyor.

Bilindii 羹zere dernekte yap覺lan arama ve el koyma ilemi, Mahir ayan resimleri bulunan takvimlere ilikin iken, savc覺 ise m羹talaas覺nda neredeyse hi癟 Mahir ayan'dan bahsetmedi. 襤ddianamede olmad覺覺 halde amblemin 繹rg羹t amblemi olduunu iddia etti. 1 May覺s resimlerini ise 繹rg羹t 羹yelerinin resmi olarak g繹sterdi. Her ey bir tarafa t羹m resimlerin asl覺n覺n ise dosyada ya da emanette olmad覺覺, bu resimlerin muhafaza alt覺na al覺nmad覺覺 ortaya 癟覺kt覺. Resimlerin kime ait olduunun tespitine ilikin bilirkii incelemesi talebi ise reddedildi.
Dernek binas覺ndaki m羹hr羹n ise kald覺r覺lmas覺na karar verildi. Mahkemenin gerek癟eli karar覺n覺 daha sonra yazaca覺 belirtildi.
2008.11.04
Bu yaz覺 2410 kez okundu
Geri D繹n