| "renci Aff覺" Sorunlar覺 繹zer Mi?
Gen癟lik Federasyonu, AKP'nin 繹renci aff覺 ile ilgili “renci Aff覺” Sorunlar覺 繹zer Mi? bal覺kl覺 bir a癟覺klama yapt覺, a癟覺klamay覺 yay覺nl覺yoruz:

lkemizde 繹rencilerin senelerdir al覺覺k olduu bir olay daha yaand覺. AKP iktidar覺 7 Haziran 1995 tarihinden itibaren her ne sebeple olursa olsun 羹niversiteleriyle iliii kesilenler ile 1980-1995 y覺llar覺 aras覺nda 繹renci aff覺na bavurmam覺, ya da bavurduu halde yararlanamam覺lar i癟in bir 繹renci aff覺 yasalat覺rd覺. Ve bu yasa Cumhurbakan覺 Abdullah G羹l taraf覺ndan onayland覺. Evet 繹renciler olarak buna al覺k覺n覺z, 癟羹nk羹 neredeyse iki senede bir 繹renci aff覺 癟覺kar覺lan bir memlekette ya覺yoruz. 襤nsan覺n akl覺na ister istemez niye bu kadar 癟ok af 癟覺kar覺l覺r sorusu geliyor. En son 癟覺kan yasay覺 ele al覺rsak; AKP iktidar覺 繹rencileri ve onlar覺n eitim hakk覺n覺 癟ok d羹羹nd羹羹, onlar覺n geleceklerini kurtarmak istedii i癟in mi af 癟覺kar覺yor acaba? Bunu s繹ylemek hi癟 de doru olmaz. 羹nk羹 AKP’nin de dier iktidarlar gibi bu aff覺 癟覺kar覺rken bir癟ok hesab覺 var. En 繹nemlisi, bu yasadan faydalanacak olan y羹zbinlerce 繹rencinin ve ailelerinin desteini almak gibi bir amac覺 var. Ayn覺 zamanda yerel se癟imler 繹ncesi de iyi bir propaganda arac覺. T羹rbandan ve benzeri nedenlerle okullardan uzak kalanlara y繹nelik sizi her zaman kolluyorum, haklar覺n覺z覺 savunuyorum mesaj覺 vermek, kendi taban覺na oynamak gibi bir ama癟 da ta覺yor. Halk覺 kand覺rmak i癟in uygulad覺覺 politikalar覺n d覺覺nda g繹remeyeceimiz bir aft覺r s繹z konusu olan.
Bununla birlikte 繹zelde AKP iktidar覺 ve genelde de t羹m iktidarlar覺n “af” politikas覺yla temel amac覺 okullardan at覺lan ve bota, bir aray覺 i癟erisinde olan binlerce 繹rencinin umutlar覺n覺 tazeleyip yeniden bu k覺s覺r d繹ng羹n羹n i癟ine hapsetmektir. Ki b繹yle yaparak kendi sorunlar覺n覺n 癟繹z羹m羹 i癟in harekete ge癟ebilecek 繹renci kitlesini etkisizletirme hesab覺ndad覺rlar.
Asl覺nda s羹rekli olarak y覺llard覺r 繹renci aff覺n覺n 癟覺kar覺l覺yor olmas覺 bile bu aflar覺n bir sorun 癟繹zemediini g繹stermeye yetiyor. T覺pk覺 ikide bir g羹ndeme getirilen “eitim reformlar覺” misali d繹n羹p dola覺p ayn覺 oyunu tekrar tekrar sergileyip alk覺 tutmam覺z覺 bekliyorlar.
AKP iktidar覺na sormak laz覺m; madem 繹rencilerin eitim hakk覺n覺 bu kadar 癟ok d羹羹n羹yorsun o zaman neden eitimi her ge癟en g羹n daha da paral覺 hale getiriyor, ticarethane mant覺覺 ile 羹niversitelere yakla覺yorsun? Madem 繹rencilerin haklar覺n覺 bu kadar 癟ok dert ediniyorsun, 繹yleyse y覺llard覺r en ufak hak arama eyleminde y羹zlerce 繹renciyi okullar覺ndan atan, uzaklat覺ran YK sistemini neden aynen devam ettiriyorsun? 襤te bu noktada kesinlikle samimiyet yoktur, sorun 癟繹zmek derdi ta覺nmamaktad覺r. Bug羹ne kadar YK ile aras覺ndaki sorun da Yusuf Ziya zcan gelince 癟繹z羹lm羹t羹r. 羹nk羹 as覺l olarak aralar覺nda 癟覺kar sorunu vard覺r ve yeni YK bakan覺 gelince 癟覺karlar覺 da uzlam覺t覺r. AKP’nin art覺k al覺t覺覺m覺z pop羹list politikalar覺 vard覺r burada. CHP, MHP gibi d羹zen partilerinin de bu politikaya itiraz覺 olmam覺t覺r. Tersine yasay覺 hep birlikte 癟覺karm覺lard覺r. rencilerin ve ailelerinin uyutulmas覺 noktas覺nda hepsi hemfikirdir. 羹nk羹 hepsinin istedii gen癟lik tipi ayn覺d覺r. Bu gen癟lik tipi, sormayan, sorgulamayan, haks覺zl覺klara-adaletsizliklere ses 癟覺karmayan bir gen癟lik tipidir. Ses 癟覺karanlar覺 ise okullardan uzaklat覺r覺p atmak ortak politikalar覺d覺r. niversitelerdeki soruturmalara bakt覺覺m覺zda ak覺llara zarar gerek癟eler g繹r羹r羹z. 襤deolojik halay 癟ekmek, 羹pheli ekilde karn覺n覺 tutarak okuldan 癟覺kmak, 繹zel g羹venlik birimleriyle tart覺mak, okula ayran sokmak gibileri en u癟 繹rnekleridir. Ve bu 繹rnekleri yaratanlar 癟ok rahat bir ekilde 癟覺karma cezalar覺 verebilmekte, eitim hakk覺m覺z覺 elimizden ald覺klar覺 yetmiyormu gibi 癟覺k覺p “sizi affettik” deme ikiy羹zl羹l羹羹n羹 g繹sterebilmektedirler.
Okullar覺ndan sudan sebeplerle at覺lan 繹rencilerin kaybolan seneleri AKP’nin umurunda m覺d覺r? Maddi ve manevi kay覺plar vard覺r ve bunlar bu afla giderilemez. Af 癟覺karmak kolay ve ucuz oland覺r. Oysa eitim sisteminin, 繹rencilerin sorunlar覺n覺n 癟繹z羹m羹 i癟in 癟ok daha k繹kl羹 deiimler gerekmektedir. rencilerin ula覺m, bar覺nma, beslenme gibi sorunlar覺na 癟繹z羹m 羹retmeyen, eitimi daha 癟ok gerici-ezberci hale getiren bir iktidar覺n aff覺na ihtiyac覺m覺z yoktur. 襤htiyac覺m覺z olan bilimsel paras覺z ve eit artlarda eitim g繹rmektir.
Dolay覺s覺yla yeni 癟覺kan af da yaralar覺m覺za merhem olmayacakt覺r. Yaralar覺m覺za ancak biz kendimiz merhem olabiliriz. Bunu da af 癟覺kararak g繹z羹m羹z羹 boyamaya 癟al覺anlar覺 affetmeyerek salayabiliriz. Bunun anlam覺 sorunlar覺m覺z覺n 癟繹z羹lecei koullar i癟in m羹cadele etmektir. Halk i癟in bilimin, halk i癟in eitimin verilecei demokratik halk 羹niversiteleri i癟in 繹rg羹tlenmek, adaletli bir d羹zen i癟in kavgaya girmektir.

GENL襤K FEDERASYONU
2008.11.01
Bu yaz覺 2543 kez okundu
Geri D繹n