| BES Ankara Y羹r羹y羹羹n羹 Tamamlad覺
B羹ro Emek癟ileri Sendikas覺(BES), 27 Ekim g羹n羹 saat 12.30'da Samsun Adliyesi'nde bir eylem ger癟ekletirdikten sonra Ankara'ya doru ger癟ekletirdii y羹r羹y羹羹n羹 tamamlad覺.

Amasya, Tokat, orum, K覺r覺kkale hatt覺 羹zerinden Ankara’ya doru yap覺lacak Y羹r羹y羹 Kolunun en 繹n羹nde "Yarg覺'da Adalet Ba覺ms覺z, Demokratik T羹rkiye i癟in Y羹r羹yoruz" pankart覺 ve "Yarg覺'da Adalet 襤stiyoruz", "Eit 襤e Eit cret", "Performans Y繹netimine Hay覺r", "Adalet Hizmetleri Tazminat覺 Artt覺r覺ls覺n", "襤MF Defol Bu lke Bu Halk Sat覺l覺k Deil", "Kahrolsun ABD 襤birlik癟i AKP" d繹vizleri ta覺nd覺. 150 kiinin kat覺ld覺覺 eyleme Karadeniz zg羹rl羹kler Dernei yan覺 s覺ra bir 癟ok sendika demokratik kitle 繹rg羹t羹 de destek verdi.
Cumhuriyet Caddesi 羹zerinden balatt覺klar覺 y羹r羹y羹lerini Cumhuriyet Meydan覺織na kadar s羹rd羹rd羹ler. Burada kendilerini Ankara織ya g繹t羹recek otob羹se binen sendika 羹yeleri, Ankara織ya gitmek 羹zere yola 癟覺kt覺lar.

BES’liler, Samsun’dan balatt覺klar覺 y羹r羹y羹羹, g羹zerg璽htaki 癟eitli yerlerde bas覺n a癟覺klamalar覺 ile devam ettiler. Samsun, Havza, Amasya, Turhal, Zile, Tokat, orum, K覺r覺kkale 羹zerinden 30 Ekim 2008 Perembe g羹n羹, saat 12.15’te Ankara’ya ulat覺lar

Ankara Demirtepe Metro Dura覺 繹n羹nde ara癟tan inen Y羹r羹y羹 Kolu, KESK ve KESK’e bal覺 sendikalar覺n Merkez Y繹netim Kurulu yeleri, Demokratik Kitle rg羹tlerinin temsilcileri taraf覺ndan kar覺land覺.
Saat 13.00 sular覺nda K覺z覺lay Yeni Karam羹rsel Maazas覺 繹n羹nde geni kat覺l覺ml覺 bir kitle taraf覺ndan alk覺larla ve sloganlarla kar覺land覺. “Sefalete Teslim Olmayaca覺z”, “Susma Sustuk癟a S覺ra Sana Gelecek”, “Emek癟iyiz Hakl覺y覺z Kazanaca覺z”, “Zam Zul羹m 襤kence, 襤te AKP”, “Savaa Deil, Eitime B羹t癟e” sloganlar覺 atan eylemciler, Adalet Bakanl覺覺’na doru y羹r羹y羹e ge癟ti.
Adalet Bakanl覺覺 繹n羹nde saat 14.00’de, BES Genel Bakan覺 Osman B襤ER ve KESK Genel Sekreteri Emirali 襤MEK taraf覺ndan birer bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺ld覺. KESK Genel Sekreteri Emirali imek AKP politikalar覺n覺n k羹癟羹k bir az覺nl覺覺 mutlu etmesine kar覺l覺k, geni kesimleri madur ettiini belirterek m羹cadeleye devam edeceklerini vurgulad覺.

BES Genel Bakan覺 Osman Bi癟er de “Biz; kimsesizlerin kimsesi olma iddias覺 ve inanc覺yla bu 羹lkenin yurtta覺 olarak IMF, D羹nya Bankas覺 ve DT’n羹n politikalar覺ndan vazge癟ilmesi, 羹lkemizdeki t羹m yurttalar覺n paras覺z eitim ve paras覺z sal覺k hakk覺ndan yararlanmas覺 ve t羹m yurttalar覺m覺z覺n onurlu ve g羹venli bir gelecek sahibi olmas覺 i癟in d繹rt g羹nd羹r yollarday覺z.” dedi. “Sermaye sahiplerinin sistemin krizini bahane ederek kitlesel iten 癟覺karmalara y繹neldiini ve isiz emek癟i ordusunun giderek b羹y羹d羹羹n羹” belirterek, “Bu durum emek癟iler a癟覺s覺ndan mevcut kazan覺lm覺 haklar覺n t覺rpanlanmas覺, 羹cretlerin d羹羹r羹lmesi 癟al覺ma yaam覺n覺n daha da kurals覺zlat覺r覺lmas覺 ve 繹rg羹tl羹 m羹cadelede pratiklerinin sermaye bask覺s覺yla daha da daralt覺lmas覺na” yol a癟t覺覺n覺 s繹yledi. AKP’nin, iktidara geldiinden beri sermayenin hizmetinde olduunu belirterek, “AKP t羹m olumsuzluklar覺n birinci dereceden sorumludur.” dedi.

Bi癟er, BES’in b羹t羹n bu olumsuzluklar覺 reddettiini belirterek, ’Yarg覺da Adalet, Ba覺ms覺z Demokratik T羹rkiye Y羹r羹y羹羹’ talebiyle Samsun’dan Ankara’ya y羹r羹d羹羹n羹 vurgulad覺.
Ayr覺ca yarg覺 s羹recine de deinen Bi癟er, “Yarg覺lama s羹recinin zaman覺nda ve sal覺kl覺 bir bi癟imde sonu癟land覺r覺lamamas覺, g繹zalt覺nda 繹l羹mlerin yaanmas覺, geciken yarg覺lama nedeniyle su癟luluu bile tespit edilmemi insanlar覺n cezaevlerindeki tutukluluk hallerinin uzun s羹re devam etmesi, ikence, faili me癟hul cinayetler ve her t羹rl羹 insan hak ve 繹zg羹rl羹羹ne kar覺 ilenen su癟lar, 羹lkemizin Demokratik Kamuoyu nezdinde giderek olumsuz bir bi癟imde an覺lmas覺na yol a癟maktad覺r.” dedi.
Yarg覺 emek癟ilerinin bug羹n T羹rkiye’nin d繹rt bir yan覺nda ayn覺 ‘Yarg覺da Adalet, Ba覺ms覺z, Demokratik T羹rkiye’ talebiyle alanlara 癟覺kt覺覺n覺 da belirten Bi癟er, bir 癟ar覺da bulundu: “Uluslararas覺 Finansal Krizin Emek癟ilere y繹nelik faturas覺na kar覺; t羹m Emek癟ileri, Emek rg羹tlerini, Emek ve Demokrasi g羹癟lerini, Sermayeye kar覺, Uluslararas覺 d羹zeyde, Birlikte, Yan Yana, Omuz Omuza M羹cadele etmeye”.

Bas覺n a癟覺klaman覺n ard覺ndan, Ankara Adliyesinden Kamuran EM襤R, Gaziantep Adliyesinden Ahmet POLAT, 襤stanbul Adliyesinden R覺fat OUZ ve 襤zmir Adliyesinden Selma EN’den oluan “Adalet Bakanl覺覺 Kurum 襤dari Kurulu Heyeti” saat 14.15’te alk覺larla ve sloganlarla Adalet Bakanl覺覺’na uurland覺. Ve heyetin d繹n羹羹n羹, eyleme kat覺lan t羹m kitle Adalet Bakanl覺覺 繹n羹nde Oturma Eylemi yaparak bekledi.
Eylemde “Yarg覺da Adalet, Ba覺ms覺z, Demokratik T羹rkiye 襤癟in Y羹r羹yoruz”, “Yarg覺da Adalet 襤stiyoruz”,“Hakkari ube Bakan覺m覺z Mehmet Ceyhan’覺n S羹rg羹n羹 Geri Al覺ns覺n” yaz覺l覺 pankartlar ve “performans y繹netimine hay覺r”, “eit ie eit 羹cret” yaz覺l覺 d繹vizler ta覺nd覺.
Oturma Eylemi s羹resince “Yarg覺’da Adalet 襤stiyoruz”, “Eit 襤e Eit cret”, “Performans Y繹netimine Hay覺r”, “Adalet Hizmetleri Tazminat覺 Artt覺r覺ls覺n”, “Adalet Yoksa Duruma da Yok”, “Emek癟iyiz Hakl覺y覺z Kazanaca覺z”, “襤nsanca Yaamak 襤stiyoruz”, “Yaas覺n 襤 Ekmek zg羹rl羹k M羹cadelemiz”, “reten Biziz Y繹neten de Biz Olaca覺z”, “S繹z Yetki Karar al覺anlara”, “Savaa Deil Emek癟iye B羹t癟e”, “Yaas覺n Emek癟ilerin Birlii Halklar覺n Kardelii”, “襤MF Defol Bu lke Bu Halk Sat覺l覺k Deil”, “Kahrolsun ABD 襤birlik癟i AKP” sloganlar覺yla birlikte, Yarg覺 Emek癟ilerinin sorun ve taleplerini ifade eden sloganlar cokulu bir ekilde at覺ld覺.
G繹r羹me heyetinin saat 18.15 sular覺nda geri d繹nmesiyle oturma eylemine son verildi.
Heyet ad覺na Ahmet POLAT taraf覺ndan, yap覺lan g繹r羹meler hakk覺nda BES 羹yelerine bilgi verildi. Ard覺ndan Genel Bakan Osman B襤ER taraf覺ndan, M羹cadele S羹recine dair a癟覺klamalarda bulunularak eylem sona erdirildi.
Adalet Bakanl覺覺 ile Sendika aras覺nda yap覺lan Kurum 襤dari Kurulu Toplant覺s覺n覺n Tutanaklar覺n覺n sendikan覺n web sitesinde yay覺nlanaca覺 duyuruldu.
2008.11.01
Bu yaz覺 2601 kez okundu
Geri D繹n