| eber 襤癟in Yay覺n Yasa覺 Karar覺na HHB 襤tiraz Etti
襤kencede katledilen eber i癟in Bak覺rk繹y Cumhuriyet Basavc覺l覺覺'n覺n talebi 羹zerine Bak覺rk繹y 9. N繹bet癟i Sulh Ceza Hakimlii "yay覺n yasa覺 karar覺" ald覺. Halk覺n Hukuk B羹rosu(HHB) avukatlar覺 bu karara itiraz ettiler. Ancak Mahkeme bu itiraz覺 gerek癟esiz redetti.

Bak覺rk繹y Cumhuriyet Basavc覺l覺覺 24 Ekim 2008 tarihinde mahkemeden Engin eber ile ilgili soruturmada "yay覺n yasa覺" talep etti. Ayn覺 g羹n Bak覺rk繹y 9. Sulh Ceza Hakimlii bu talebi karara balad覺. Halk覺n Hukuk B羹rosu avukatlar覺 ve Engin eber'in babas覺 Ali Tekin'in 28 Ekim 2008 tarihinde sunduklar覺 itiraz dilek癟esinde “Soruturma dosyas覺 i癟erisinde soruturman覺n 繹zel bir y繹ntemle y羹r羹t羹lmesini gerektirecek tek bir tedbire bavurulmam覺t覺r. 襤simleri sakl覺 tutulan ve Ceza Muhakemesi Kanunu uyar覺nca beyanlar覺 gizli al覺nan ne tek bir tan覺k ne de haklar覺 k覺s覺tlanm覺 tutuklanm覺 yahut g繹zalt覺na al覺nm覺 tek bir 羹pheli bulunmaktad覺r. Dolay覺s覺yla an覺lan ve itiraza konu karar覺n hukuken koruyaca覺 tek bir menfaat bulunmamakta karar ikencenin soruturulmas覺n覺 ve sorumlular覺n cezaland覺r覺lmas覺n覺n kamuoyu taraf覺ndan takibinin engellemektedir.
襤kence su癟u, insanl覺a kar覺 ilenmi su癟tur. Dolay覺s覺yla bu su癟un soruturulmas覺nda ve sorumlular覺n cezaland覺r覺lmas覺nda kamunun a癟覺k 癟覺kar覺 bulunmaktad覺r. Yap覺s覺 gerei kamu g繹revlileri taraf覺ndan ilenen bu su癟 ile ilgili yap覺lan soruturmalarda yap覺lan ilemlerin tamam覺n覺n kamuya a癟覺k yap覺lmas覺 adil, tarafs覺z ve ba覺ms覺z bir soruturmay覺 yaralamaz; aksine tesis eder. Zira kamu g繹revlisi hakk覺nda yap覺lan soruturman覺n tarafs覺z yap覺ld覺覺 ancak aleniyet ilkesinin tam olarak hayata ge癟irilmesiyle giderilebilinir. Gizlilik ve yay覺n yasa覺 al覺nan soruturmalarda su癟lular覺n gerei gibi soruturulmad覺覺 ve cezaland覺r覺lmayaca覺 inanc覺 t羹m topluma egemen olur. Bu durum haliyle yarg覺y覺 zedeler.” denilerek yay覺n yasa覺 karar覺n覺n geri 癟ekilmesini talep ettiler.

*

Avukatlar覺n Yay覺n Yasa覺na yapt覺klar覺 itiraz覺 Mahkeme Reddetti

Aile avukatlar覺na tebli edilmeyen bu karara, Engin eber'in babas覺 Ali Tekin'in avukatlar覺 Naciye Demir ve Halk覺n Hukuk B羹rosu avukatlar覺ndan olan Taylan Tanay, 28 Ekim 2008 tarihinde itiraz etmilerdi.

襤tiraz dilek癟elerinde "Hakimliiniz taraf覺ndan verilen bu karar yasaya, uluslararas覺 s繹zlemelere ve hukuka ayk覺r覺d覺r." diyerek iddialar覺n覺 gerek癟elendirerek, karar覺n geri al覺nmas覺n覺 taleb etmilerdi.

Yap覺lan bu itiraz覺, Bak覺rk繹y 14. Asliye Ceza Mahkemesi 30 Ekim 2008 tarihinde verdii kararla red etti. Mahkeme hi癟bir gerek癟e g繹stermeyerek, "Mahkemece verilen yay覺n yapma yasa覺na ilikin gerek Cumhuriyet Basavc覺l覺覺n覺n talep ederek belirttii gerek癟eler, gerekse mahkemenin karar覺na dayanak yapt覺覺 gerek癟eler yerinde g繹r羹lmekle..." dedi ve itiraz覺n reddine karar verdi.
2008.11.01
Bu yaz覺 2678 kez okundu
Geri D繹n