| "Adalet 襤stiyoruz, Polis Ter繹r羹ne Son"
Antalya'da polis kurunuyla 繹ld羹r羹len ada Gemik i癟in, Antalya Halk Cephesi taraf覺ndan, K覺lahan Meydan'覺nda kitlesel bir bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺ld覺.

29 Ekim 2008 aramba g羹n羹 saat 14.50’de yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺nda “ada Gemik’i katleden polislerin cezaland覺r覺lmas覺” istendi.

A癟覺klamada “DN EN襤N! BUGN ADA! YARIN SIRA K襤MDE, ADAI VURAN POL襤S CEZALAND襤R襤LSIN!” pankartlar覺 a癟覺ld覺, ada Gemik’in resmi ve “Bakan z羹r Diliyor Polis ld羹r羹yor, Adalet 襤stiyoruz, Dikkat Polis Var, z羹r Dilemek ld羹rd羹klerinizi Geri Getirmiyor” d繹vizleri ta覺nd覺.

Halk Cephesi ad覺na Z羹leyha Kurt bas覺n a癟覺klamas覺n覺 okudu.

Kurt okuduu a癟覺klamada; “27 Ekim 2008 Pazartesi g羹n羹 saat 15.40’ta Antalya - Yeildere Mahallesi’nde arkada覺yla birlikte kulland覺覺 motosikleti durdurulan ada GEM襤K yunus polislerin yak覺n mesafeden ate etmesi sonucu 繹ld羹r羹ld羹.

Her g羹n i癟imizde birileri polisin hakaretine ve ikencesine maruz kal覺yor. Bu da yetmiyor sonsuz yetki isteyen polis yarg覺lama hakk覺n覺 da kendinde toplayarak yarg覺s覺z infazlar ger癟ekletiriyor. Y覺llard覺r 羹lkemizde ayn覺 bask覺 iddet ve katliamlara maruz kal覺yoruz. Bir yandan can覺m覺z yak覺l覺rken dier yandan devletin polisleri ya aklan覺yor ya da g繹stermelik tutuklamalar覺n ard覺ndan serbest b覺rak覺l覺yor. Eli soutulmayan polis sorgusuz sualsiz, 繹ld羹rme hakk覺 varm覺癟as覺na halktan insanlar覺 繹ld羹rmeye devam ediyor…

Daha bundan iki hafta 繹nce Y羹r羹y羹 dergisi satarken s覺rt覺ndan vurularak fel癟 edilen Ferhat Ger癟ek i癟in yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺ndan sonra fel癟 b覺rakan polisin yarg覺lanmas覺n覺 isteyenlerden Engin EBER polis taraf覺ndan ikenceyle g繹zalt覺na al覺nd覺. Ayn覺 ikenceci kafa Engin’i hapishanede ikenceyle katletti.

Gen癟lerimizden biri 繹m羹r boyu sakat b覺rak覺l覺rken dieri ikenceyle 繹ld羹r羹ld羹. Bug羹n ise, ayn覺 devletin polisleri taraf覺ndan ada GEM襤K katledildi. Biri 17 ya覺nda sakat kald覺. Dieri 28 ya覺nda ikenceyle katledildi. Ve 18 ya覺ndaki ada s繹zde 羹pheli g繹r羹lerek katledildi.

Neydi ada’覺n su癟u?

18 ya覺ndaki bir delikanl覺 sorgusuz sualsiz hangi 羹pheyle, nas覺l 繹ld羹r羹lebilir? 18 ya覺nda! Daha hayat覺n ne olduunu bile bilemeyen bir insan bu hayatta ne kadar su癟lu olabilir! Su癟 ilemi olsa bu ada’覺n su癟u mu olurdu? Daha 18’inde! Daha hayat覺n覺n bahar覺nda. Ama hay覺r, bizim deerlerimizle polis kafas覺 olan bir devletin deeri ayn覺 deil. Bizim 癟ocuklar覺m覺z覺n hi癟bir deeri yok onlar覺n g繹z羹nde. 18 ya覺nda ve “羹pheli”! Ama neden 羹phelenildii bile belli deil. Soruyoruz! ada’覺 katledecek kadar neyinden 羹phelendiniz? Kimdir, nedir demeden, yakalamaya 癟al覺madan, kafas覺na 繹ld羹rmek i癟in nas覺l ate edebildiniz. ld羹rme hakk覺n覺 nerden buldunuz!

Ama biz biliyoruz ki katil AKP iktidar覺 bu hakk覺 kendinde buluyor! Daha rahat katledebilmek i癟in, polise daha fazla yetki verilmesini istiyor! Polisin 繹ld羹rme hakk覺 var, diyerek bunu bize kabul ettirmeye 癟al覺覺yorlar. Haydi, al覺n daha fazla yetkiyi, bu yetkiyi almadan sadece 2008 Ocak’覺ndan bu yana 33 kiiyi katlettiniz! S覺rada 60 milyon insan var. Al覺n yetkiyi ve s覺rayla vurun bizleri. Teker teker 繹ld羹r羹n! Bu memleketin insanlar覺 demeyin! Onlar da bir can ta覺yor demeyin! Onlar覺n da analar覺, babalar覺, sevdikleri var demeyin! Haydi 繹ld羹r羹n bizleri! Sonsuz yetkiniz var! ld羹rme hakk覺 sizin yaatma hakk覺 bizimdir! Size yak覺an覺 yap覺n 繹ld羹r羹n bizi!

18 ya覺nda hi癟bir su癟u olmayan bir insan覺 繹ld羹rmenin hesab覺 nas覺l verilir? Hangi 繹z羹r hangi adalet, Engin’i, ada’覺 geri getirebilir! Unutmay覺n ki hi癟bir halk adaletsiz yaayamaz, yaamaz. Ferhat’覺 fel癟 eden, Engin’i katleden, ada’覺 katleden katillerin cezaland覺r覺lmas覺n覺 istiyoruz. Adalet istiyoruz!”.

Bas覺n a癟覺klamas覺nda ada Gemik’in ailesi bir konuma yaparak, ada’覺n katili AKP polisidir, polis sokak ortas覺nda insanlar覺 katlediyor, Engin eber’i katletti, polisler insanlar覺m覺z覺 katlediyor” dedi.

A癟覺klamada “Adalet 襤stiyoruz, Polis Ter繹r羹ne Son, Yaas覺n Halk覺n Adaleti ve Analar覺n fkesi Katilleri Boacak” sloganlar覺 at覺ld覺. Bas覺n a癟覺klamas覺 s覺ras覺nda 癟evredeki insanlar覺n ilgisi youndu ve alk覺lar覺yla a癟覺klamaya destek oldular.

Polis a癟覺klamadan 繹nce mahalleleri gezerek bas覺n a癟覺klamas覺na gitmeyin y繹n羹nde tehdit etti. 29 Ekim dolay覺s覺yla bas覺n a癟覺klamas覺na sald覺racaklar覺 tehditlerine ramen, otob羹slerle K覺lahan Meydan覺'na 300 kii gelerek bas覺n a癟覺klamas覺na kat覺ld覺.

Saat 14.50’de balayan a癟覺klama saat 15.15’de alk覺larla sona erdi.
2008.10.29
Bu yaz覺 2661 kez okundu
Geri D繹n