| "Tecrit Ve 襤kenceye Son, Sohbet Hakk覺 Uygulans覺n"
TAYAD'l覺 Aileler, 襤stanbul'da AB Temsilcilii 繹n羹nde tecritle ilgili a癟覺klama yapt覺lar. Temsilcilikle g繹r羹羹p, dosya verdiler.

TAYAD'l覺 Aileler, 27 Ekim 2008 Pazartesi g羹n羹 Taksim'deki Avrupa Birlii Bilgi Merkezi 繹n羹nde bir bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺.
10 saatlik sohbet hakk覺n覺n uygulanmamas覺 ve Engin eber'in ikence ile 繹ld羹r羹lmesi hakk覺nda haz覺rlad覺覺 dosyay覺 AB Temsilcisine vereceklerini anlatan TAYAD'l覺 Aileler, 繹ncesinde bir bas覺n a癟覺klamas覺 yaparak eyleme kat覺lan halk覺 ve bas覺n覺 bilgilendirdi.
TAYAD'l覺 Aileler imzal覺 "Hapishanelerde Tecrit ve ikenceye Son Sohbet Hakk覺 Uygulans覺n" ve "Adalet Bakan覺 Yalan S繹yl羹yor Hapishanelerde l羹mler Devam Ediyor" yaz覺l覺 pankartlar覺n a癟覺ld覺覺 eyleme 60 kii kat覺ld覺.
"10 saatlik sohbet hakk覺 uygulans覺n", "Engin'in katilleri tutuklans覺n", "insanl覺k onuru ikenceyi yenecek", "Engin'in katili AKP iktidar覺d覺r" sloganlar覺n覺 atan kitle, ellerinde sloganlar覺n yaz覺l覺 olduu ve Engin eber'in resminin bulunduu d繹vizler ta覺d覺.
TAYAD'l覺 Aileler ad覺na okunan bas覺n a癟覺klamas覺nda, "Hapishanelerde ikence s羹r羹yor. Engin eber karakolda balay覺p hapishanede devam eden ikencede katledildi. Sohbet hakk覺 uygulanm覺yor. Adalet Bakan覺 s繹z羹n羹 tutmuyor. AB'nin AKP'ye destei s羹r羹yor. Bu nedenle yine AB 繹n羹ndeyiz." denildi.
Tecrit politikalar覺na kar覺 b羹y羹k bir direni yaand覺覺n覺 ve bu direnite 122 insan覺n yaam覺n覺 yitirdiini, 600'den fazla insan覺n sakat kald覺覺n覺 anlatan TAYAD'l覺lar覺n a癟覺klamas覺nda," Siyasi iktidar tecrit politikalar覺nda yaln覺z deildi. En b羹y羹k destek癟ileri ABD ve AB devletleri oldu. Daha hapishaneler ina halindeyken maddi ve manevi destek verildi. Siyasi destek verildi. F Tipi hapishanelerde uygulanan tecritin ikencenin sorumlular覺ndan biri de AB'dir. Bu destek Engin eber'i ikencede 繹ld羹rm羹t羹r. Bu 繹l羹m kar覺s覺nda AB'den hi癟bir tepki gelmemitir. Yine sohbet hakk覺n覺n uygulanmamas覺 hakk覺nda da AB sessizliini korumaktad覺r. Bu sessizlik onay anlam覺na gelmektedir." eklindeki ifadelere yer verildi.
Defalarca a覺nd覺rd覺klar覺 bu kap覺ya bug羹n ellerinde dosyalar覺yla gelen TAYAD'l覺 Aileler, AB'ye Engin eber'in ikence ile 繹ld羹r羹ld羹羹n羹, sohbet hakk覺n覺n uygulanmad覺覺n覺 bir kez daha anlatacaklar覺n覺 s繹ylediler.
Bas覺n a癟覺klamas覺n覺n ard覺ndan TAYAD'l覺 Aileler'i temsilen 4 kii Avrupa Birlii Bilgi Merkezi'ne girerek, Bilgilendirme Uzman覺 Caner Demirci ile g繹r羹t羹. Demirci'ye haz覺rlanan dosyalar verildikten sonra bas覺n a癟覺klamas覺n覺n yap覺ld覺覺 yerde g繹r羹meyle ilgili bas覺na bilgi verildi. Burada bir a癟覺klama yapan TAYAD Y繹netim Kurulu 羹yesi Fahrettin K覺l覺癟; "Biz Bilgilendirme Uzman覺yla g繹r羹t羹k. Dosyalar覺 Ankara'ya ileteceini s繹yledi. AB onay覺yla balayan katliam F Tiplerindeki ikenceyle devam ediyor. Biz de bunun takip癟isi olaca覺z." dedi.
Eylem, at覺lan sloganlar覺n ard覺ndan sona erdi.
2008.10.28
Bu yaz覺 2572 kez okundu
Geri D繹n