| Hapishanelerde Sohbet Hakk覺 Uygulans覺n
襤zmir ve Ankara'da TAYAD'l覺 Aileler Adalet Bakan覺 taraf覺ndan hapishanelerde s繹z verilip uygulanmayan sohbet hakk覺n覺n uygulanmas覺 i癟in bas覺n a癟覺klamalar覺 yaparak bildiriler da覺tt覺lar.

襤zmir:

ADALET BAKANI SZN TUTSUN SOHBET HAKKI UYGULANSIN!

Tayad’l覺 Aileler'in “Adalet Bakan覺 s繹z羹n羹 Tutsun Sohbet hakk覺 uygulans覺n” slogan覺yla balatt覺覺 kampanya s羹r羹yor.
襤zmir’de 25 Ekim 2008 Cumartesi g羹n羹 Tayad’l覺 Aileler saat 12:30’da Kemeralt覺 giriinde bir bas覺n a癟覺klamas覺 d羹zenlediler. Bas覺n a癟覺klamas覺nda Adalet Bakan覺'n覺n tutuklu ve h羹k羹ml羹lere haftada on saat bir arada sohbet etme hakk覺 tan覺d覺覺 45/1 nolu genelgesinin uygulanmad覺覺 anlat覺ld覺. Hapishanelerde tecritin s羹rd羹羹, can g羹venliinin olmad覺覺 belirtildi. “Bunun en yak覺n 繹rnei de Metris Hapishanesinde d繹v羹lerek 繹ld羹r羹len Engin eber’dir” Denildi.
Yap覺lan a癟覺klamay覺 Tayad’l覺 Aileler ad覺na Hamza Ak癟i癟ek okudu. A癟覺klamada yedi y覺l s羹ren l羹m Orucu eyleminin ard覺ndan Adalet Bakanl覺覺n覺n 22 Ocak 2007 g羹n羹 yay覺nlad覺覺 genelgeyle “ M覺zrak 癟uvala s覺mad覺覺 halde d羹nya ayaa kalkt覺ktan sonra AKP iktidar覺 efendilerinin talimat覺yla uygulad覺覺 TECR襤T sald覺r覺n覺 kabul etti. Bunun sonunda da haftal覺k 10 saat, g羹nl羹k 2 saat, ileriki g羹nlerde bu s羹reyi uzatma s繹z羹 vererek 10 kiinin birbirini g繹r羹p dokunabilecei sohbet hakk覺 olan 45/1 Genelgesi 22 Ocak 2007 tarihinde kabul edildi. Bu sohbet hakk覺 hi癟bir tredmana,cezaya bal覺 olmadan uygulanacakt覺. Demokratik Kitle rg羹tleri ve ayd覺n, sanat癟覺larda bu genelgenin uygulan覺p uygulanmad覺覺n覺n takip癟isi 覺lacaklar覺n覺 halka a癟覺klayarak o g羹nlerde l羹m Orucunda olan 3 kiiye ve hapishanelerdeki 癟ocuklar覺m覺za ve biz ailelere s繹z verdiler. Bu 羹癟 l羹m Orucu direni癟isi, verilen bu s繹zler kar覺l覺覺nda genelgenin hayata ge癟irilip ge癟irilmemesine g繹re direnilerine ara verdiler. Bu genelge 癟覺kal覺 iki y覺l olacak fakat 癟eitli gerek癟e ve yalanlarla uygulanm覺yor. Bunun ac覺 繹rnei de Engin eber’in Metris hapishanesinde katledilmesiyle g繹r羹lm羹t羹r. Engin’i hesaps覺zca kafas覺n覺 h羹cre kap覺s覺na 癟arparak 繹ld羹rm羹lerdir. “ denildi. Ayr覺ca K覺r覺klar F tipi hapishanede bulunan Burak Demirci isimli tutuklunun hastaneye g繹t羹r羹l羹rken d繹v羹lmesi ve asker ve gardiyanlar覺n Engin eber’deki ‘hataya d羹memek’ i癟in “iz b覺rakmayacak ekilde vurun” diye uyarmas覺 anlat覺ld覺.
A癟覺klaman覺n ard覺ndan Kemeralt覺'nda yine ayn覺 konuya ilikin haz覺rlanan bildiriler da覺t覺ld覺. Yakla覺k bir saat s羹ren bildiri da覺t覺m覺nda 750 bildiri megafonla yap覺lan konumalar eliinde da覺t覺ld覺.

***

Ankara:

ADALET BAKANI SZN TUTSUN

TAYAD'l覺 Aileler, hapishanelerde uzun s羹redir uygulanmayan 45/1 say覺l覺 genelgenin uygulanmaya sokulmas覺 i癟in bir kez daha seslendi. 25 Ekim 2008 g羹n羹 saat 14.00’te Y羹ksel Caddesi 襤nsan Haklar覺 An覺t覺n覺n 繹n羹nde yapt覺覺 bas覺n a癟覺klamas覺 ile kamuoyuna seslendi. “Adalet Bakan覺 S繹z羹n羹 Tutsun Sohbet Hakk覺 Uygulans覺n” pankart覺 ve “F Tipi Hapishanelerde Tecride Son, Engin eber’in Katilleri Tutuklans覺n, 10 Saatlik Sohbet Hakk覺 Uygulans覺n, Adalet Bakan覺 Yalan S繹yl羹yor Genelge Uygulans覺n ve Tecrit 襤kencedir Tecridi kald覺r覺n” d繹vizlerini ta覺d覺. 35 TAYADl覺n覺n kat覺ld覺覺 a癟覺klamay覺 Semiha 襤yelik okudu.
襤yelik a癟覺klamada unlara deindi: 20 Ekim 2000'de balayan 22 Ocak 2007'ye kadar s羹ren direnite 122 evlad覺m覺z覺 topraa verdik. Direniin sonunda AKP h羹k羹meti 45/1 genelgesi ile en az 10 kiinin 10 saat sohbet hakk覺 olduunu belirttii bir genelgeyi kabul etti. u ana kadar bu genelge uygulanmad覺. Gerek癟e olarak da personel yetersizlii g繹steriyor.
Tecrit 繹ld羹rd羹 ve 繹ld羹rmeye devam ediyor. 10 ayda 29 kii tecrit dolay覺s覺 ile hayat覺n覺 kaybetti. Mektuplarda ikencenin, cezalar覺n, k繹t羹 muameleye maruz kalmad覺覺n覺 yazan kimse yok gibi. Engin eber 12 kiilik h羹crede katledildi. Tek ve 羹癟 kiilik h羹crelerde yap覺lacak olanlar bizleri tedirgin etmektedir. Bakan 繹z羹r dilemekle sorumluu 羹zerinden atamaz. Sorumluluk birka癟 kiinin 羹zerine at覺larak olay覺n sorumluundan kurtulun maya 癟al覺覺l覺yorlar.
45/1 genelgenin bal覺 kal覺nmas覺n覺 ve bir an 繹nce uygulamas覺n覺 istiyoruz. Bir daha evlatlar覺m覺z覺n hapishanelerden 癟覺kan tabutlar覺n覺 ta覺mak istemiyoruz. Genelgenin takip癟isi olaca覺n覺 s繹yleyen t羹m kurum, kurulular ve kiiler sorumluluklar覺n覺 yerine getirmeye 癟a覺r覺yoruz”.
“TECR襤T LDRMEYE DEVAM ED襤YOR, TECR襤T 襤KENCED襤R, TECR襤TE SON, ADALET BAKANI SZN TUTSUN. F T襤PLER襤NDE SOHBET HAKKI UYGULANSIN” sloganlar覺 ile a癟覺klama son buldu.
A癟覺klaman覺n ard覺ndan “Adalet Bakan覺 Yalan S繹yl羹yor F Tipi Hapishanelerde Sohbet Hakk覺 Uygulans覺n” TAYAD’覺n 12. zel say覺s覺 Ankara halk覺na ulat覺r覺ld覺. 10 kiinin kat覺ld覺覺 da覺t覺mda 1000 bildiri da覺t覺ld覺. Yine ayn覺 say覺 24 Ekim saat 15.30 -16.30 aras覺nda Ulus Meydan覺nda 1000 adet da覺t覺ld覺.
2008.10.28
Bu yaz覺 2507 kez okundu
Geri D繹n