| Paris'te Yine Polis Ter繹r羹
Fransa polisi bakent Paris'te yeni bir ter繹r estirdi. Yasal olarak kurulan Anadolu derneinin 羹yelerine kar覺 sald覺rganl覺覺n覺 g繹sterdi yine. 20 Ekim gecesi sahaha kar覺 pervas覺zca bas覺lan evlerden al覺nan 6 kiiden 5'i b覺rak覺ld覺.

Polisin sald覺r覺s覺 ve g繹zalt覺lar i癟in 23 Ekim'de Paris Strasbourg Saint Denis'de biraraya gelen T羹rkiyeli demokratik kurumlar覺n kat覺l覺m覺yla yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺nda polis ter繹r羹 protesto edildi. Bas覺n a癟覺klamas覺na 60 kii kat覺ld覺 ve 'PAR襤S ANADOLU KLTR VE DAYANIMA DERNE襤'NE YNEL襤K POL襤S TERRNE SON VER襤LS襤N' pankart覺 a癟覺lan bas覺n a癟覺klamas覺 'BASKILAR B襤Z襤 YILDIRAMAZ, YAASIN DEVR襤MC襤 DAYANIMA' sloganlar覺yla son buldu.

Bas覺n a癟覺klamas覺n覺n metni aa覺dad覺r:

BASINA VE KAMUOYUNA

FRANSA POL襤S襤 SU 襤LEMEYE DEVAM ED襤YOR

09 Haziran 2008 tarihinde saat 06:00'da e zamanl覺 olarak yap覺lan ev bask覺nlar覺n覺n devam覺 olarak 20 Ekim 2008 Pazartesi g羹n羹 sabah saat 6 sular覺nda yine e zamanl覺 ev bask覺nlar覺 ger癟ekletirilmi ve 6 羹yemiz g繹zalt覺na al覺nm覺t覺r.

Bask覺n yap覺lan evlerde k覺r覺lan kap覺lar var ve ev halk覺 yere yat覺r覺larak tehdit edilmitir. G繹zalt覺na al覺nan 羹yelerimizin evlerinde bilgisayar, dergi, kitap, para ve telefonlara hi癟 bir gerek癟e g繹sterilmeden el konulmutur. Bas覺lan evlerin komular覺n覺n kap覺lar覺 d繹v羹lerek polis ter繹r estirmeye ve farkl覺 bir hava yaratmaya devam etmitir. Baz覺 ailelerimizin de evleri bas覺larak talan edilmi ve 1 g羹n sonras覺na karakola gitmeleri i癟in randevu verilmitir.
23 Ekim 2008 tarihi itibariyle b覺rak覺lan 5 arkada覺m覺z var ve dier 1 arkada覺m覺zdan bilgi al覺nam覺yor.
T羹m bunlar Avrupa'n覺n g繹beinde, Fransa'n覺n bakenti Paris'te oldu. Hem de t羹m d羹nyaya demokrasi dersi veren Fransa Paris'te ...

Fransa Polisi A癟覺klamal覺d覺r;

Fransa yasalar覺na g繹re kurulan ve faaliyet g繹steren Paris Anadolu K羹lt羹r ve Dayan覺ma Dernei ve 羹yeleri neden hedef halindedir?

Kap覺s覺 k覺r覺larak girilen 羹yelerimizin evleri niye didik didik arand覺 ve talan edildi?

Dernek 羹yelerimiz hangi sebep g繹sterilerek g繹zalt覺nda tutulmaktad覺r?

9 Haziran 2008 tarihinde yap覺lan operasyon sonucunda tutuklanan 6 kii yetmedimi?

"B羹y羹k Ter繹r Operasyonu" havas覺yla ger癟ekletirilen bu devlet ter繹rizminin sebebi nedir?

Fransa Devleti bu sorular覺m覺za derhal cevap vermeli ve derneimizin 羹yelerini serbest b覺rakmal覺d覺r.
Fransa Devleti t羹m bu yapt覺klar覺n覺n hesab覺n覺 vermelidir.
lkemizdeki demokrasi m羹cadelesinin bir par癟as覺 olan derneimiz, T羹rkiyeli g繹癟men halk覺m覺z覺n bir kurumudur.
Bu kurum g繹癟men halk覺m覺z覺n haklar覺n覺 savunmaya onlarla birlikte, demokrasi m羹cadelesini s羹rd羹rmeye devam edecektir.
T羹m bu sald覺r覺lar estirilen bu ter繹r havas覺 bizi sindirmeye yetmeyecektir.

DERNE襤M襤Z VE YELER襤M襤Z ZER襤NDEK襤 BASKILARA SON!!!
DEMOKRAS襤 MCADELEM襤Z ENGELLENEMEZ!!!
GZALTINDAK襤 ARKADALARIMIZ SERBEST B襤RAKILSIN!!!


PAR襤S ANADOLU KLTR VE DAYANIMA DERNE襤
TRK襤YEL襤 GMEN 襤襤LER KLTR DERNE襤
HALKLARLA DAYANIMA DERNE襤
FRANSA DEMOKRAT襤K HAKLAR FEDARASYONU
ODAK DERG襤S襤
YAANACAK DNYA GAZETES襤
B襤R-KAR
2008.10.24
Bu yaz覺 2662 kez okundu
Geri D繹n