| Elaz覺'da Polisin Estirdii G繹zalt覺 Ter繹r羹
Gece mahalle de ev bas覺p ter繹r estirmeye 癟al覺an polis; TAYAD’l覺 Aileler taraf覺ndan l羹m Orucunun y覺ld繹n羹m羹 nedeniyle 45/1 Say覺l覺 genelgenin uygulanmas覺 i癟in yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺ndan sonra, bildiri da覺t覺m覺 s覺ras覺nda da g繹zalt覺 ter繹r羹 yaand覺.

Elaz覺’da Hozat garaj覺 mevkiinde 21 Ekim Sal覺 g羹n羹 saat 13.00’da TAYAD’l覺 Aileler taraf覺ndan bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺ld覺. “Adalet Bakan覺 S繹z羹n羹 Tutsun! Sohbet Hakk覺 Uygulans覺n!” pankart覺n覺n a癟覺ld覺覺 a癟覺klamada “l羹m Orucu ehitleri l羹ms羹zd羹r! Tecrite Son Genelge Uygulans覺n! Engin eber l羹ms羹d羹r! Adalet Bakan覺 S繹z羹n羹 Tutsun!” sloganlar覺 at覺ld覺. TAYAD’l覺 Aileler ad覺na bas覺n a癟覺klamas覺n覺 Zeynep Karademir okudu. Karademir’in okuduu Bas覺n metni 繹yle:

“Bu g羹n F tipi (Tecrit) Hapishanelere kar覺 balat覺lan l羹m orucu direniinin balama y覺l d繹n羹m羹. lkemizin eitli Hapishanelerinde olan Siyasi Tutuklu ve H羹k羹ml羹lerin balatm覺 olduu direni, d羹nya hapishane direni tarihine giren, her an覺 destanlarla dolu bir 繹rnek. Ve bu destans覺 direniin y覺l d繹n羹m羹nde hapishaneler sorununu tart覺maya devam ediyoruz.

Hat覺rlanaca覺 gibi Adalet Bakan覺 l羹m Orucunun bitirilmesi i癟in sohbet hakk覺 genelgesini yay覺nlam覺t覺. Hapishaneleri sorun yeri olmaktan 癟覺karaca覺n覺 s繹yleyen iktidar覺n Adalet Bakan覺 M. Ali AH襤N 20 Nisan 2008 tarihinde Demokratik Kitle 繹rg羹tlerinin ve sendika bakanlar覺n覺n olduu bir toplant覺da;

“Bu genelgenin uygulanmas覺n覺 temin etmek ve salamak Adalet Bakanl覺覺'n覺n g繹revleri aras覺ndad覺r. 22 Ocak 2007 tarihli bu genelgeyi uygulamak istiyoruz. Harfiyen uygulama konusunda Adalet Bakan覺 olarak ben iin takip癟isi olaca覺m. Eer herhangi bir kurum bir taahh羹t alt覺na girmise, o taahh羹d羹n gereklerini yasal s覺n覺rlar i癟erisinde yerine getirmelidir.” demiti.

Adalet Bakan覺 Diyor ki "Bir Kurum taahh羹d羹n alt覺na girmise, o taahh羹d羹n gereklerini yasal s覺n覺rlar i癟erisinde yerine getirmelidir”. Evet Taahh羹d羹n gereklerini yerine getirmeyen Bakan覺 olduu AKP iktidard覺r.

Soruyoruz; AKP iktidar覺 ve Adalet Bakan覺 verdii s繹zlerin gereini yerine getirmesi i癟in insanlar覺n 繹lmesini mi bekliyor? 122 tabut, 癟覺kmaya devam eden tabutlar, Engin EBER‘in ikencede 繹ld羹r羹lmesi ile sorun mu 癟繹zd羹 AKP?

Gelmi ge癟mi en yalanc覺, en demagog, en katliamc覺 iktidar olan AKP ve Bakan覺n覺n verdii s繹zlerin 羹zerinden 5 ay ge癟ti. Ge癟en bu s羹rede hapishanelerde koullar覺n d羹zelmesini bir yana b覺rak覺n tecrit politikas覺 katmerleerek devam etti. Tecrit l羹md羹r demitik 20 Ekim 2000‘de. Ge癟en zaman s繹ylediklerimizi harfiyen dorulad覺. Hapishanelerden 癟覺kan 122 tabut bu ger癟ekliin ta kendisidir... Ve hala 癟覺kmaya devam ediyor yeni tabutlar. Engin eber’in Metris Hapishanesi'nde ikence sonucu 繹ld羹r羹lmesi; ikencenin s羹rd羹羹n羹n, koullar覺n d羹zelmediini ve tecritin 繹l羹m olduunu g繹sterir. Adalet Bakan覺 Engin eber’in 繹ld羹r羹lmesi sonras覺 繹z羹r dileyeceine ikencenin sorumlular覺n覺 tutuklas覺n.

Genelgesini uygulamayan bir iktidar, s繹z羹n羹 tutmayan bir Bakan y繹netimindeki cezaevlerinde ikence, hak gasplar覺, keyfi disiplin cezalar覺, dayak, onursuz araman覺n yaanmas覺 doald覺r. Hatta Engin eber gibi belki onlarca insan覺n daha ikencede katledilmesi de dahil t羹m bunlara. Ve AKP iktidar覺 hapishanelerde yaanan ve yaanacak olan her eyin sorumlusudur. Adalet Bakan覺 s繹z羹n羹 tutmal覺, sohbet hakk覺 genelgesi uygulanmal覺d覺r.”
Bas覺n a癟覺klamas覺n覺n ard覺ndan 襤stanbul Tutuklu Aileler B羹lteni’nin 12 No’lu 繹zel say覺s覺, TAYAD’l覺lar taraf覺ndan da覺t覺ld覺. Da覺t覺ma halk覺n g繹sterdii youn ilgi dikkat 癟ekti. Da覺t覺m s覺ras覺nda Adem Y覺ld覺z, TEM ube ekipleri taraf覺ndan durdurularak hakk覺nda arama karar覺 olduu ve Emniyete g繹t羹receklerini s繹ylediler. Y覺ld覺z, bir g羹n 繹nce Adliye'ye gittiini ve b繹yle bir eyin kay覺tlarda g繹r羹nmediini ve b繹yle bir ey varsa yine kendisinin Adliye'ye gidebileceini belirtti. Fakat polisler, direk sald覺r覺p s羹r羹kleyerek g繹zalt覺na ald覺lar.

Bu s覺rada polisler, Y覺ld覺z’la birlikte bildiri da覺t覺m覺 yapan; H羹seyin elik, Nurcan Hanbayat ve Zeynep Karademir’e de sald覺rarak g繹zalt覺na almak istediler. Y羹zlerce insan覺n sahiplenmesi ve polislerin 羹zerine y羹r羹mesiyle ile H羹seyin elik, Nurcan Hanbayat ve Zeynep Karademir’i b覺rakmak zorunda kald覺lar.

Saat 18.00’da b覺rak覺lan Adem Y覺ld覺z’覺n g繹zalt覺na al覺nmas覺na neden olan arama karar覺na gerek癟e olarak; Y覺ld覺z’a, hakk覺nda “Elaz覺’da Silahl覺 veya canl覺 bomba tarz覺nda eylem yapaca覺” istihbarat覺n覺 ald覺klar覺n覺 s繹ylemilerdir. Bu konu ile ilgili 18 Ekim’de de Y覺ld覺z Balar覺 Mahallesi'nde Yeim SNMEZ’in evi, onlarca polis taraf覺ndan kuat覺larak, zel Harek璽t Timleri eliinde bas覺lm覺t覺. B繹ylece Elaz覺 polisi, komplocu y羹z羹n羹 bir kez daha g繹stermitir.


Elaz覺 Haklar Dernei Giriimi'nin Bask覺na ilikin yaz覺l覺 a癟覺klamas覺:

BASINA VE KAMUOYUNA

Komplo, yaygara, g繹zda覺, ikence, yarg覺s覺z infaz…

lkemizde polisin ad覺 hep bunlarla yan yana gelmi, ad覺 hep tarihin kara sayfalar覺nda an覺lm覺t覺r.

lkemiz tarihinde; devrimci m羹cadelenin tohumlar覺n覺n ekilmesiyle birlikte, ABD gibi pek 癟ok emperyalist 羹lke ve kurulular覺n 羹lkemizde bek癟iliini yapan polis de, bunu bast覺rmak i癟in y覺llard覺r her yolu denemitir.

Zenginlerin, patronlar覺n, para babalar覺n覺n halk覺 daha fazla s繹m羹rmeleri i癟in her seferinde devrimcilere, demokratlara sald覺rm覺, halka g繹zda覺 vermitir. Y覺llard覺r 羹lkemizde faizmin uygulay覺c覺s覺 olmutur. Yasal bir derginin da覺t覺lmas覺na dahi tahamm羹l edemeyen AKP polisi, defalarca kez devrimcilere sald覺r覺p g繹zalt覺na alm覺, ikencelerden ge癟irmi, 繹l羹mlere sebebiyet vermi, sokak ortas覺nda arkas覺ndan kurunlay覺p sakat b覺rakm覺t覺r. Fakat b羹t羹n bunlar覺 yapan polis, AKP iktidar覺ndan ald覺覺 g羹癟le elini kolunu sallaya sallaya rahat癟a gezebilmektedir. AKP iktidar覺 kendi koyduu hukuku, yasalar覺 dahi uygulamam覺, polise s覺n覺rs覺zca yetkiyi vermitir. 羹nk羹 羹lkemizde adalet tekellerin, emperyalistlerin, patronlar覺n 癟覺karlar覺 i癟indir.

T羹m bunlara ramen AKP polisi, devrimcileri, demokratlar覺 sindirememi, halk覺 arkas覺na alamam覺t覺r. Bu noktada ise devrimcilerin, demokratlar覺n ve demokratik kurumlar覺n yasal, demokratik faaliyetlerini engellemek amac覺yla 癟eitli yollarla komplolar kurup devrimcileri, demokratlar覺 tutuklatt覺rm覺lard覺r.

Bug羹n de AKP polisi komplocu y羹z羹n羹 bir kez daha g繹stermitir. Tayyip Erdoan’覺n 18 Ekim Cumartesi g羹n羹 Elaz覺’a geliiyle beraber polis bunu f覺rsat bilip ayn覺 g羹n Y覺ld覺z Balar覺 Mahallesi'nde bulunan Yeim SNMEZ’in evi, sabah saatlerinde onlarca polis taraf覺ndan, akreplerle kuat覺lm覺, kap覺 a癟覺l覺r a癟覺lmaz zel harek璽t timleri taraf覺ndan evde bulunan aile fertlerinin balar覺na uzun namlulu silahlar dayanarak arama yap覺lm覺t覺r. Haklar Dernei giriimi 癟al覺an覺 Adem Y覺ld覺z’覺n fotoraf覺 g繹sterilerek; “Bunu tan覺yor musun? Buraya gelmedi mi? antas覺 nerede?”gibi sorular sorulmu, ‘R. Tayyip Erdoan’a y繹nelik suikast yapaca覺’ istihbarat覺n覺 ald覺klar覺n覺 belirtmilerdir. Yap覺lan aramalarda Y羹r羹y羹 Dergisi’nin eski say覺lar覺n覺n ve birka癟 tane kitab覺n toplatmas覺 olduu gerek癟esi ile el koymulard覺r. Mahalle kuat覺larak halk ter繹rize edilmeye 癟al覺覺lm覺t覺r. Durumu 繹renen Adem Y覺ld覺z; 20 Ekim Pazartesi g羹n羹 Adliye'ye giderek kendisinin aranmas覺n覺n olduunu ve kendisini arad覺klar覺n覺 s繹ylemi, konu ile ilgili bilgi almak istemitir. Fakat yap覺lan ilemlerde aramas覺 olmad覺覺 ve b繹yle bir olay覺n kay覺tlarda g繹r羹nmedii s繹ylenmitir. Bir g羹n sonra bas覺n a癟覺klamas覺 sonras覺 bildiri da覺t覺m覺 s覺ras覺nda Y覺ld覺z, g繹zalt覺na al覺nd覺.

Elaz覺 Haklar Dernei Giriimi olarak diyoruz ki; Adem Y覺ld覺z, yasal bir dernek 癟al覺an覺d覺r. Ve bu, demokratik kurumlara ve 癟al覺anlar覺na d繹n羹k bir sald覺r覺d覺r. Bu, halka kar覺 bir g繹zda覺d覺r. Ama癟 halk覺 ve devrimcileri sindirmektir.

T羹m bunlar覺n sorumlusu AKP iktidar覺d覺r. Ve unutmamal覺d覺rlar ki devrimciler, d羹nyan覺n hi癟bir yerinde sindirilememilerdir. Devrimcilerin olduu yerde asla bu halk覺 teslim alamayacaklard覺r.

T羹m bu sald覺r覺lar覺 p羹sk羹rtmenin yolu; sald覺r覺lara kar覺 hep birlikte m羹cadele etmek, hesap sormakt覺r.

Ve Elaz覺 Haklar Dernei Giriimi olarak Halk覺m覺z覺, AKP’nin ve polisinin sald覺r覺lar覺na, zulm羹ne kar覺 hep birlikte omuz omuza m羹cadele etmeye ve onlardan hesap sormaya 癟a覺r覺yoruz…

BASKILAR B襤Z襤 YILDIRAMAZ!
HALKIZ HAKLIYIZ KAZANACAIZ!
AKP HALKA HESAP VERECEK!

ELAZI HAKLAR DERNE襤 G襤R襤襤M襤
2008.10.24
Bu yaz覺 2836 kez okundu
Geri D繹n