| "Adalet Bakan覺 S繹z羹n羹 Tutsun..."
Adalet Bakanl覺覺n覺n direni s覺ras覺nda s繹z verdii 10 saatlik sohbet hakk覺n覺n hala uygulanmamas覺 羹zerine g繹sterilen tepkileri yay覺nl覺yoruz:

Mersin:

Tayad’l覺 Aileler bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺

20 Ekim 2008 g羹n羹 saat 13.00’de Mersin Ta Bina 繹n羹nde Tayad’l覺 Aileler taraf覺ndan Adalet Bakanl覺覺’n覺n 45/1 say覺l覺 genelgesindeki “ 10 saatlik sohbet hakk覺 “ n覺n F Tipi Hapishanelerde uygulanmas覺 amac覺yla bir bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺ld覺. Bas覺n a癟覺klamas覺na yakla覺k 25 kii kat覺l覺rken ESP, Partizan, DHP, 襤HD’de de destekte bulundular.
Adalet Bakan覺 S繹z羹n羹 Tutusun, Sohbet Hakk覺 Uygulans覺n yaz覺l覺 pankart覺n ta覺nd覺覺 a癟覺klama’da; Adalet bakan覺 s繹z羹n羹 tutsun, sohbet hakk覺 uygulans覺n, Katiller halka hesap verecek, Engin Ceber 繹l羹ms羹zd羹r, Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z sloganlar覺n覺n at覺ld覺覺 a癟覺klama z覺lg覺tlar ve alk覺larla balad覺.
Ard覺ndan, hapishanelerde uygulanan tecride kar覺 7 y覺l s羹rd羹r羹len 繹l羹m oru癟lar覺na d覺ar覺dan destek verdikleri s覺rada 繹l羹m oru癟lar覺nda yaamlar覺n覺 yitiren Canan ve Zehra Kulaks覺z kardelerin babalar覺 olan Ahmet Kulaks覺z, yaanan s羹re癟le ilgili yapt覺覺 k覺sa bir konumayla bas覺na ve bas覺n a癟覺klamas覺n覺 izleyen halka bilgi verdi.
Tayad’l覺 Ahmet Kulaks覺z覺n yapt覺覺 konuman覺n ard覺ndan Hasan Biber bas覺n metnini okudu. Okunan bas覺n metninde 繹yle dendi;
Bu g羹n 20 Ekim, tam 8 y覺l 繹nceydi. 20 Ekim 2000’de 羹lkemiz hapishanelerinde t羹m siyasi tutaklar a癟l覺k grevine balam覺t覺.
Nedeni; F tipi hapishanelerde ki ‘TECR襤T’T襤’
Neden tecride kar覺yd覺 tutsaklar. 羹nk羹 tecrit bir insanl覺k su癟udur.
Tecride kar覺 balat覺lan a癟l覺k grevi 繹l羹m orucuna d繹n羹t羹 ve 繹l羹m orucu 7 y覺l devam etti. G繹r羹lmemi bir irade ve cesaretti. 襤癟erde ve d覺ar覺da c羹ret, kararl覺l覺k ve fedak璽rl覺kla devam etti. Bunun sonucunda 122 insan hayat覺n覺 kaybetti ve 700 e yak覺n insan yaayan bir 繹l羹 haline getirildi. Sakat b覺rak覺ld覺.
Devlet ve h羹k羹metler taraf覺ndan TECR襤T yok say覺ld覺, sans羹rlendi. Hapishanelerde Tecrit var diyene g繹zalt覺, Sans羹r var diyenlere ise ikenceler ve tutuklamalar yaad覺lar.
t羹m bu bask覺 ve iddet kar覺s覺nda susmad覺k, ba覺ms覺z ve demokratik bir 羹lke 繹zlemini daha y羹ksek bir dille hayk覺rmaya devam ettik.
Bu kararl覺l覺覺m覺z kar覺s覺nda AKP h羹k羹meti ve Adalet Bakan覺; Hapishanelerde ‘TECR襤D’ vard覺r diyerek 45/1 say覺l覺 genelge yay覺nlayarak tecridin var olduunu kabul etti Bu genelgede verilen s繹zlere istinaden, 繹l羹m orucuna ara verildi.
Bu genelgeyle tutuklu ve h羹k羹ml羹lerin tredman art覺na bal覺 kalmadan 10’ar kiilik gruplar halinde haftada 10 saat sohbet etme hakk覺 kabul edilmiti. Bu hak tecridi tamamen ortadan kald覺rmasa da, tecridin var olduunun kabul edilmi olmas覺 ve kald覺r覺lmas覺 y繹n羹nde bir ad覺m olmas覺yla 繹nemlidir.
Bu genelgenin yay覺nlanmas覺ndan bu g羹ne kadar 2 y覺la yak覺n zaman ge癟mi olmas覺na ramen “ 10 saatlik sohbet hakk覺 “ hala uygulanmam覺t覺r.
Bu gelimelere paralel 19 nisan 2008 tarihinde D襤SK genel bakan覺 SLEYMAN ELEB襤, T羹rk tabipler birlii merkez konseyi Bakan覺 GENCAY GRSOY, KESK y繹netim kurulu 羹yesi SEVG襤 GYE, 襤stanbul barosu Bakan yard覺mc覺s覺 MEHMET DURAKOLU ve Avkat BEH襤 AI, ilideki disk genel merkezinde Adalet bakan覺 MEHMET AL襤 AH襤N ile bir raya geldi.
Yap覺lan toplant覺da konuan Adalet bakan覺 genelgenin uygulanmad覺覺n覺 kabul etmi demokaratik bir 羹lkede kurumlar覺n verdii s繹z 繹nemlidir. Bu ger癟eklerden hareketle, genelgenin harfiyen uygulanmas覺 i癟in takip癟isi olaca覺na s繹z vermiti.
Ancak yine bu g羹ne kadar genelge hi癟bir hapishanede uygulanmam覺t覺r.
T羹m bunlar yetmezmi gibi 羹lkemizde hak ihlalleri f羹tursuzca devam etmitir. FERHAT GEREK Yasal bir dergi olan YRY dergisini da覺t覺rken sokak ortas覺nda polis taraf覺ndan s覺rt覺ndan vurularak sakat b覺rak覺lm覺 ve bu g羹ne kadar failleri belli olmas覺na ramen tutuklanmam覺lard覺r.
FERHAT GEREK i癟in adalet isteyen YRY okurlar覺 羹lkenin her yerinde y羹r羹y羹 dergisini mahalle mahalle eve ev da覺tm覺lard覺r. T羹m bas覺k覺, iddet ve tutuklamalara ramen adalet istemlerinden vaz ge癟memilerdir. En son olarak 襤stanbul Sar覺yer’de FERHAT GEREK i癟in adalet istemiyle YRY dergisini da覺t覺rken ENG襤N CEBER 羹癟 arkada覺yla birlikte g繹zalt覺na al覺nm覺lard覺r.
Bu g繹z alt覺da bata karakolda balayan ikence hapishanede de devam etmitir. Hapishanede devam eden ikence sonucu den kaynakl覺 ENG襤N CEBER beyin kanamas覺 ge癟irerek hayat覺n覺 kaybetmitir.
Avratlar覺n ortaya 癟覺kard覺覺 belgelerle ENG襤N CEBER襤N 襤kence Sonucu 繹ld羹r羹ld羹羹n羹 Adalet Bakan覺 MEHMET AL襤 AH襤N kabul ederek kamuoyundan 繹z羹r dilemitir.
Adalet bakan覺n覺n 繹z羹r dilemesi yetmez faillerinin tutuklan覺p yarg覺lanmas覺n覺 ve siyasi sorumlular覺n istifa etmesini istiyoruz.
G繹r羹ld羹羹 gibi hapishanelerdeki TECR襤T olmak 羹zere 羹lkemizin her yerinde insan hak ihlalleri f羹tursuzca devam etmektedir. Bizler tutsak aileleri TAYAD’LILAR olarak hapishanelerdeki tecridin kalkmas覺 i癟in adalet bakan覺 s繹z羹n羹 tutmas覺n覺 talep ediyoruz. Aksi taktirde 羹lkenin d繹rt bir yerinde demokratik tepkimizi g繹stereceimizi bas覺na ve kamu oyuna ilan ediyoruz.

ADALET BAKANI SZN TUTSUN
GENELGE UYGULANSIN!
ENG襤N CEBER’襤N KAT襤L襤 AKP 襤KT襤DARIDIR!
HAP襤SHANELERDEK襤 KEYF襤 UGULAMALAR KALD襤R襤LSIN!***

ANKARA:

Adalet Bakan覺 S繹z羹n羹 Tutsun


20 Ekim pazartesi g羹n羹 saat:12.30 TAYAD’l覺 Aileler Ulus Alan覺nda bir bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺. “ Adalet Bakan覺 S繹z羹n羹 Tutsun, Sohbet Hakk覺 Uygulans覺n” pankart覺n覺 ve “ Adalet Bakan覺 Engin Ceber’in katillerini a癟覺klas覺n”, “ Sohbet Hakk覺 Tan覺ns覺n, Genelge Uygulans覺n”, “z羹r Deil Katillerin A癟覺klanmas覺n覺 襤stiyoruz”, d繹vizlerini ve Enginin resmini ta覺d覺lar. Aileler a癟覺klamada:
“..22 ocak 2007 tarihinde 45/1 genelgesinin yay覺nlanmas覺yla 繹l羹m orucuna ara verilmiti. Bu genelgeyle tutuklu ve h羹k羹ml羹ler haftada 10’ar kiilik 10 saat sohbet hakk覺n覺 kazanm覺lard覺 bu genelgeyle tecrit’in tamamen kald覺r覺lmad覺覺n覺 tecrit’in kald覺r覺lmas覺 i癟in at覺lan bir ad覺md覺.

22 ayd覺r genelge yay覺nlanmas覺na ramen genelge hi癟bir yerde uygulanmamaktad覺r.
19 Nisan 2008’de Adalet Bakan覺 M. Ali ahinle 19 Nisan 2008 tarihinde, Disk Genel Merkezinde; D襤SK Genel Bakan覺 S羹leyman elebi, T羹rk Tabipleri Birlii Merkez Konseyi Bakan覺 Gencay G羹rsoy, KESK Y繹netim Kurulu yesi Sevgi G繹y癟e, 襤stanbul Barosu Bakan Yard覺mc覺s覺 Mehmet Durakolu, HD Genel Sekreteri Avukat Sel癟uk Kozaa癟l覺 ve Avukat Behi癟 A癟覺 ile toplant覺 yapm覺t覺r. G繹r羹menin temel konusu Adalet Bakanl覺覺’n覺n 45/1 say覺l覺 genelgesindeki “10 saatlik sohbet hakk覺”n覺n F Tipi Hapishanelerde uygulanmamas覺yd覺.
19 Nisan’da yap覺lan bu g繹r羹mede; Adalet Bakan覺 M. Ali ahin; “Genelgenin harfiyen uygulanmas覺 konusunda sorunlar yaand覺覺n覺, baz覺 yerlerde hi癟 uygulanmad覺覺n覺, bu konuda en 癟ok ik璽yetin Tekirda F tipinden geldii” y繹n羹nde kamuoyuna a癟覺klamalarda bulunmutu.
Genelgenin uygulanmad覺覺n覺 itiraf eden bakan, ayn覺 zamanda uygulanmas覺 y繹n羹nde takip癟isi olaca覺na dair s繹z verdi. Bug羹ne kadar bu konuda bir giriimde bulunmazken cezaevlerinde insanlar ikencede katledilmeye devam ediliyor.
Adalet Bakan覺n覺n verdii s繹z羹 yerine getirmesini ve Engin Ceber’i katledenlerin cezaland覺r覺lmas覺n覺 istiyoruz” diyerek konuma bitirildi. Konumadan sonra ‘ Adalet Bakan覺 S繹z羹n羹 Tutsun Sohbet Hakk覺 Uygulans覺n’, ‘Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur’, ‘Engin Ceber l羹ms羹zd羹r’, ‘Tecrit’e Son Genelge Uygulans覺n’, ‘ Kahrolsun Faizm Yasas覺n M羹cadelemiz’ sloganlar覺 at覺ld覺. Yakla覺k 650 bildiri da覺t覺ld覺ktan sonra a癟覺klama bitirildi. A癟覺klamaya SES,Eitim-Sen, ESP,襤HD destek verdi. A癟覺klamaya 30 kii kat覺ld覺.

***

Malatya:

TAYAD'l覺 Aileler bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺.

20 Ekim Pazartesi g羹n羹 Saat 17:00 da balayan a癟覺klamada "ADALET BAKANI SZN TUTSUN SOHBET HAKKI UYGULANSIN " pankart覺 a癟覺ld覺. l羹m Orucunda yaam覺n覺 yitiren 122 insan覺n yer ald覺覺 temsili bir tabut ta覺nd覺. A癟覺klamada " Tecrite Son Genelge Uygulans覺n, Engin eber l羹ms羹zd羹r, Kahramanlar lmez Halk Yenilmez sloganlar覺 at覺ld覺. Yap覺lan a癟覺klaman覺n tam metni aa覺dad覺r.

BASINA VE KAMUOYUNA
Bug羹n 20 Ekim… Bundan tam 8 y覺l 繹nce bug羹n y羹zlerce siyasi tutuklu F tipi hapishanelerde tecrite kar覺 l羹m Orucuna balad覺lar. Ve 19 Aral覺k 2000 tarihinde siyasi iktidar binlerce askeri, savaa g繹nderir gibi tutsaklar覺n 羹zerine g繹nderip 20 hapishaneye birden operasyon d羹zenleyerek 28 devrimciyi katlettiler. Ve F Tipi tecrit h羹creleri hayata ge癟irildi. F tipi hapishanelerdeki tecrite kar覺 7 y覺l s羹ren l羹m Orucunda 122 kii yaam覺n覺 yitirdi, 600 den fazla kii de sakat kald覺. 22 Ocak 2007 tarihinde Adalet Bakanl覺覺 taraf覺ndan yay覺nlanan 45/1 say覺l覺 genelge ile direnie ara verildi. Bu genelgeyle tutuklu/h羹k羹ml羹lerin tredman art覺na bal覺 kalmadan 10'ar kiilik gruplar halinde haftada 10 saat sohbet etme hakk覺 kabul edilmiti. Bu hak tecridi tamamen ortadan kald覺rmasa da, tecridin var olduunun kabul edilmi olmas覺 ve kald覺r覺lmas覺 y繹n羹nde bir ad覺m olmas覺yla 繹nemlidir? Fakat bu genelgenin yay覺nlanmas覺ndan bu g羹ne kadar 2 y覺la yak覺n zaman ge癟mi olmas覺na ramen "10 saatlik sohbet hakk覺" hala uygulanmamaktad覺r. Adalet Bakanl覺覺'n覺n yaz覺l覺 emri olan genelge F tipi hapishanelerde baka baka bahaneler 羹retilerek uygulanm覺yor. Kimi hapishanede yer, kimisinde yeterli g繹revlinin olmay覺覺 gerek癟e oluyor. B覺rakal覺m genelgenin uygulanmas覺n覺 her ge癟en g羹n hapishanelerde hak gasplar覺, keyfi disiplin cezalar覺 artarak s羹r羹yor, hatta tutsaklar 繹ld羹r羹lene kadar ikence g繹r羹yor? Adalet Bakan覺 s繹z羹nde durmuyor. Devrimci tutsaklar katledilmeye devam ediliyor. lkemiz hapishanelerinden hala 繹l羹m haberleri geliyor.
Haftal覺k Y羹r羹y羹 dergisi da覺t覺m覺n覺 yaparken ikenceyle g繹zalt覺na al覺n覺p tutuklanan Engin EBER, Metris hapishanesinde 繹nce tek kiilik bir h羹creye konuldu. Sabah akam su d繹k羹l羹p 覺slat覺ld覺, tahta sopalarla d繹v羹ld羹. Engin EBER salam girdii hapishanede g繹rd羹羹 ikenceler sonucu katledildi. AKP'nin polisi, gardiyan覺, tutuklulara ikence yap覺yor.
Engin 羹lkemiz de ne ilk oldu ne de son olacak gibi g繹r羹n羹yor. Ge癟en hafta g繹r羹e giden aileler Malatya hapishanesinde bulunan siyasi tutsaklar覺n u an 繹l羹mle burun buruna olduklar覺n覺 g繹rm羹lerdir.. Koular覺 deitirilen tutsaklar her g羹n havaland覺rmada kafalar覺na neyin d羹ecei belirsizlii i癟erisindeler. Dier h羹crelerden idare taraf覺ndan k覺k覺rt覺lan adli tutsaklar taraf覺ndan havaland覺rmalar覺na cam par癟alar覺, b覺癟ak ve sert cisimler at覺lmaktad覺r? Engin EBER g繹z羹m羹z羹n 繹n羹nde 繹ld羹r羹ld羹. G繹zalt覺na al覺n覺rken poliste balayan ikence, hapishanede devam etti. Kesintisiz ikencenin sonunda ald覺覺 darbeler nedeniyle 繹ld羹. Adalet Bakan覺, ikenceyi kabul ediyor. Ve 繹z羹r diliyor… Ama diyoruz ki 繹z羹r dilemek yetmiyor, 繹z羹r siyasi sorumluluunu ortadan kald覺rm覺yor.
zr羹n yetmedii d羹n tekrar kan覺tland覺. len saatlerinde bug羹n yapt覺覺m覺z a癟覺klaman覺n duyurusunu da覺tan iki arkada覺m覺z sokak ortas覺nda yerlerde s羹r羹klenerek, ikence yap覺larak g繹zalt覺na al覺nd覺. Bu uygulama karakolda da s羹rm羹t羹r. Ve Sevcan G繹kta s覺rt覺ndan ciddi darbeler alm覺t覺r.
Adalet bak覺na soruyoruz; hani Engin EBER bir daha olmayacak, ikencenin takip癟isi olacakt覺? Biz TAYAD'LI A襤LELER olarak bir kez daha buradan sesleniyoruz; Adalet Bakanl覺覺 s繹z羹n羹 tutsun, sohbet hakk覺 uygulans覺n. Hapishanelerdeki tecritin, ikencelerin, katliamlar覺n, hak gasplar覺n覺n sona ermesi ve Adalet Bakanl覺覺'n覺n s繹z羹n羹 tutmas覺 i癟in bata demokratik kitle 繹rg羹tlerini ve kamuoyunu duyarl覺 olmaya ve t羹m halk覺 m羹cadele etmeye 癟a覺r覺yoruz.
-ADALET BAKANI SZN TUTSUN SOHBET HAKKI UYGULANSIN!
-ENG襤N EBER'襤N KAT襤LLER襤 YARGILANSIN!
-10 SAATL襤K SOHBET HAKKI UYGULANSIN***


***

Adana:

Tecrit ile ilgili Bas覺n A癟覺klamas覺 ve Bildiri da覺t覺m覺

Adana’da TAYAD’l覺 Aileler 繹l羹m orucunun balang覺c覺 olan 20 Ekim 2000’in y覺ld繹n羹m羹nde bir bas覺n a癟覺klamas覺 yaparak sohbet hakk覺n覺n uygulanmas覺n覺 istediler.
Saat 13.00’te 襤n繹n羹 park覺nda yap覺lan a癟覺klamay覺 Aileler ad覺na Mehmet B覺ld覺rc覺n okudu. Yap覺lan a癟覺klamada direnilerle kazan覺lan 45/1 Genelge ile ilgili bilgi verilerek, Adalet Bakanl覺覺’n覺n s繹z羹n羹 tutmas覺 istendi. Engin eber’de katilinin tecrit olduunun vurguland覺覺 a癟覺klama Genelgenin uygulanmas覺 talebiyle sona erdi. “Adalet Bakan覺 S繹z羹n羹 Tutsun Sohbet Hakk覺 Uygulans覺n-TAYAD’l覺 Aileler” pankart覺n覺n a癟覺ld覺覺 ve ayn覺 i癟erikteki d繹vizlerin yan覺 s覺ra Engin eber’in de fotoraflar覺n覺n ta覺nd覺覺 a癟覺klamada “Tecrit insanl覺k Su癟udur Tecrite Son, Genelge Uygulans覺n, Sohbet Hakk覺 Uygulans覺n” sloganlar覺 at覺ld覺. A癟覺klama esnas覺nda bir provokat繹r polis y繹nlendirmesiyle “Adana’da ehit var, ehit” s繹zleriyle a癟覺klamaya sald覺rmak istemesi oyunun y繹nlendiricisi olan polis taraf覺ndan ‘engellendi’. A癟覺klaman覺n ard覺ndan TAYAD’覺n ayn覺 i癟erikle 癟覺karm覺 olduu “Adalet Bakan覺 Yalan S繹yl羹yor, F Tipi Hapishanelerde Sohbet Hakk覺 Uygulanm覺yor” bal覺kl覺 bildirileri Adana ar覺 merkezinde da覺t覺ld覺. Da覺t覺m esnas覺nda provokat繹rl羹k yapmak isteyen faistlerin 癟覺kmas覺na ramen yakla覺k 800 bildiri halka ulat覺r覺ld覺.

***

Dersim:

T羹m fkeyle AKP'ye Katil Dendi


Dersim'de TAYAD'l覺 Aileler 20 Ekim Pazartesi g羹n羹 merkezde bulunan AKP binas覺n覺n 繹n羹nde tabutlu bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺.

"Adalet Bakan覺 s繹z羹n羹 tutsun sohbet hakk覺 uygulans覺n" Dersim TAYAD'l覺 aileler imzal覺 pankart a癟覺ld覺. Yap覺lan a癟覺klamada "Engin eber'in katili AKP 襤ktidar覺d覺r,Hapishanelerde tecrite son genelge uygulans覺n, Bakan s繹z羹nde dursun genelge uygulans覺n, Engin eber 繹l羹ms羹zd羹r" d繹vizleri ta覺nd覺.

A癟覺klamada s覺k s覺k "Yaas覺n l羹m Orucu Direnii, Kahramanlar lmez Halk Yenilmez, l羹m Orucu ehitleri l羹ms羹zd羹r, Katil ABD 襤birlik癟i AKP, Tecrite Son Genelge Uygulans覺n, Adalet bakan覺 S繹z羹n羹 Tutsun" sloganlar覺 at覺ld覺. A癟覺klamaya ESP, HKM, PART襤ZAN kat覺ld覺lar. TAYAD'l覺 Aileler ad覺na a癟覺klamay覺 Evin Timtik okudu. Timtik okuduu a癟覺klamada unlara deindi:

BASINA ve KAMUOYUNA

"Bundan tam 8 y覺l 繹nce bug羹n, y羹zlerce tutsak iktidar覺n, F tiplerinde uygulanacak tecrit politikas覺na kar覺 A癟l覺k Grevine balad覺. Kas覺m ay覺nda da bu direni l羹m Orucu' na d繹n羹t羹r羹ld羹.

襤ktidar, l羹m orucu eylemini bitirip, F tipi h羹crelere kolayca ge癟meyi planl覺yordu. Bunun i癟in bir savaa gider gibi haz覺rland覺 iktidar. K覺br覺s'覺n 襤gali d繹neminde kullan覺lana denk silah ve bomba ile hapishaneleri kan g繹l羹ne 癟evirdi. 19 Aral覺k 2000 tarihinde sabaha kar覺 20 hapishanede birden bir katliam operasyonu yap覺ld覺. 20 bini ak覺n gaz bombas覺, 羹zerinde "襤nsan bulunan yerde kesinlikle kullan覺lmaz." yazan kimyasallarla, i makineleriyle a覺r makineli silahlarla yap覺lan operasyon sonucunda 28 devrimci katledildi.

Ancak planlad覺klar覺 gibi olmad覺. Devlet yetkililerinin deyimiyle beklenenden az zayiat olmutu; yani 1 y覺ld覺r haz覺rland覺klar覺 operasyonda daha fazla can kayb覺 olsun isteniyordu. stelik F tiplerinde de direni hi癟 bitmedi. 羹nk羹 tecrit 繹l羹m demekti. 羹nk羹 tecrit insanl覺k su癟uydu. 羹nk羹 tecrit devrimci d羹羹ncelerin teslim al覺nmak istenmesiydi. Bunun i癟in direnildi ve 繹l羹nd羹.
20 Ekim 2000'den 22 Ocak 2007'ye… Tam 7 y覺l boyunca aral覺ks覺z s羹rd羹r羹len l羹m Orucu eylemi b羹y羹k bir inan癟 ve kararl覺l覺kla s羹rd羹r羹ld羹. Hem de 122 can, 600'羹n 羹zerinde sakat b覺rak覺lan insan pahas覺na s羹rd羹r羹ld羹 B羹y羹k Direni. Dile bile kolay deil 122 Can…

Son olarak 22 Ocak 2007' de Adalet Bakanl覺覺 taraf覺ndan 45/1 nolu genelge yay覺nland覺. Haftada 10 saat 10 tutuklu veya h羹k羹ml羹 tretmana bal覺 kalmadan bir araya gelip sohbet edebilecekti. Ve ilerleyen g羹nlerde haftada 10 saatten 20 saate 癟覺kar覺laca覺 taahh羹t edilmiti. Yay覺nlanan genelge ile bata tecrit ger癟eklii kabul edilmi oldu. Bununla birlikte tecritin k覺r覺lmas覺nda 繹nemli bir ad覺m olan bu genelge halen uygulanmad覺. "Yer yok, personel yetersiz" gibi sudan bahanelerle evlatlar覺m覺z覺n sohbet hakk覺 gasp edildi. Hapishanelerde keyfi olarak uygulanan cezalarla bu zafer g繹lgelenilmeye ve yok say覺lmaya 癟al覺覺ld覺.G繹r羹 yasaklar覺, avukat yasaklar覺, mektup yasaklar覺 fiili sald覺r覺lar F Tipi hapishanelerde hi癟 bitmedi.

Katliamlar t羹m d羹nyan覺n g繹zleri 繹n羹nde s羹r羹yor. En son hapishanede katledilen Engin eber bir 繹rnektir. Adalet Bakan覺 s繹z羹nde durmuyor. Katletmeye devam ediyor. Adalet Bakan覺 45/1 no'lu genelgenin uygulanmas覺 i癟in s繹z羹n羹 tutmal覺, tutuklu ve h羹k羹ml羹lere sohbet hakk覺n覺 uygulamal覺d覺r.

AKP' nin Adalet Bakan覺 M. Ali ahin, televizyonlar覺n kar覺s覺na ge癟ip 繹z羹r diledi. Oysa, kendi sorumluluunda olan hapishanelerde tecrit, ikence katliam, her t羹rl羹 insanl覺k d覺覺 muamele devam ediyor. Bakan覺n konumu 繹z羹r dileme konumu deildir. Buradan TAYAD'l覺 Aileler olarak bir kez daha M.Ali ahin' e sesleniyoruz: z羹r dilemek sorumluluktan ka癟makt覺r. Bu topraklarda her yerden bir 癟ar覺 y羹kseliyor. Hapishanelerdeki tecrite, ikenceye, katliama son verin, ikencede sorumluu olanlar istifa etsin. Ve Bakan s繹z羹nde dursun deniyor. Yay覺nlad覺覺n覺z 45/1 no.l覺 genelgeyi uygulay覺n. 10 saatlik sohbet hakk覺n覺 gasp etmekten vazge癟in. Aksi takdirde yapman覺z gereken tek ey istifa etmektir. Zira siyasi sorumluluk sizin ve partinizindir! zerinize d羹eni yap覺n!

Bu tabut imdi hapishanelerde 122 can覺m覺z覺 ifade ediyor. Bu tabut Engin eber'i ifade ediyor. Ve bu katliamlar durdurulsun diye hep bu tabutlar覺 hat覺rlas覺nlar diye imdi buraya b覺rak覺yoruz.

Bizler Tayad'l覺 Aileler olarak bu s羹recin takip癟isi olaca覺z. Bu iin takip癟isi kendisine duyarl覺y覺m, demokrat覺m, devrimciyim, ayd覺n覺m dahas覺 insan覺m diyen herkes olmal覺d覺r. Buradan DK ve ilerici kurumlar覺 duyarl覺 olmaya 癟a覺r覺yoruz. Hapishanelerdeki, tecritin, ikencelerin, katliamlar覺n sona ermesi ve Adalet Bakanl覺覺'n覺n s繹z羹n羹 tutmas覺 i癟in halk覺m覺z覺 ve bas覺n覺 duyarl覺 olmaya 癟a覺r覺yoruz.".

A癟覺klaman覺n ard覺ndan temsili olarak yap覺lan tabut AKP binas覺n覺n 繹n羹ne b覺rak覺ld覺. A癟覺klamaya 20 kii kat覺d覺. A癟覺klama daha sonra 覺sl覺k, z覺lg覺t, slogan ve alk覺larla sona erdi.

***

Hatay:

TAYAD’l覺 Aileler bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺.


20 Ekim Pazartesi g羹n羹 saat 12.30'da TAYAD’l覺 Aileler Hatay, Ulus Alan覺nda bir bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺.
“Adalet Bakan覺 S繹z羹n羹 Tutsun, Sohbet Hakk覺 Uygulans覺n” pankart覺n覺 ve “Adalet Bakan覺 Engin eber’in katillerini a癟覺klas覺n”, “Sohbet Hakk覺 Tan覺ns覺n, Genelge Uygulans覺n”, “z羹r Deil Katillerin A癟覺klanmas覺n覺 襤stiyoruz”, d繹vizlerini ve Engin'in resmini ta覺d覺lar.

Aileler, yapt覺klar覺 a癟覺klamada unlar覺 s繹yledi: “...22 Ocak 2007 tarihinde 45/1 genelgesinin yay覺nlanmas覺yla 繹l羹m orucuna ara verilmiti. Bu genelgeyle tutuklu ve h羹k羹ml羹ler haftada 10’ar kiilik 10 saat sohbet hakk覺n覺 kazanm覺lard覺 bu genelgeyle tecritin tamamen kald覺r覺lmam覺, tecrit’in kald覺r覺lmas覺 i癟in at覺lan bir ad覺m olmutu.

22 ayd覺r genelge yay覺nlanmas覺na ramen genelge hi癟bir yerde uygulanmamaktad覺r.

Adalet Bakan覺 M. Ali ahin'le 19 Nisan 2008 tarihinde, D襤SK Genel Merkezi'nde, D襤SK Genel Bakan覺 S羹leyman elebi, T羹rk Tabipleri Birlii Merkez Konseyi Bakan覺 Gencay G羹rsoy, KESK Y繹netim Kurulu yesi Sevgi G繹y癟e, 襤stanbul Barosu Bakan Yard覺mc覺s覺 Mehmet Durakolu, HD Genel Sekreteri Avukat Sel癟uk Kozaa癟l覺 ve Avukat Behi癟 A癟覺 ile toplant覺 yapm覺t覺r. G繹r羹menin temel konusu Adalet Bakanl覺覺’n覺n 45/1 say覺l覺 genelgesindeki “10 saatlik sohbet hakk覺”n覺n F Tipi Hapishanelerde uygulanmamas覺yd覺.

19 Nisan’da yap覺lan bu g繹r羹mede, Adalet Bakan覺 M. Ali ahin: “Genelgenin harfiyen uygulanmas覺 konusunda sorunlar yaand覺覺n覺, baz覺 yerlerde hi癟 uygulanmad覺覺n覺, bu konuda en 癟ok ik璽yetin Tekirda F tipinden geldii” y繹n羹nde kamuoyuna a癟覺klamalarda bulunmutu.

Genelgenin uygulanmad覺覺n覺 itiraf eden bakan, ayn覺 zamanda uygulanmas覺 y繹n羹nde takip癟isi olaca覺na dair s繹z verdi. Bug羹ne kadar bu konuda bir giriimde bulunmazken cezaevlerinde insanlar ikencede katledilmeye devam ediliyor.

Adalet Bakan覺n覺n verdii s繹z羹 yerine getirmesini ve Engin eber’i katledenlerin cezaland覺r覺lmas覺n覺 istiyoruz”

Konumadan sonra ‘Adalet Bakan覺 S繹z羹n羹 Tutsun Sohbet Hakk覺 Uygulans覺n’, ‘Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur’, ‘Engin eber l羹ms羹zd羹r’, ‘Tecrit’e Son Genelge Uygulans覺n’, ‘ Kahrolsun Faizm Yasas覺n M羹cadelemiz’ sloganlar覺 at覺ld覺. Yakla覺k 650 bildiri da覺t覺ld覺ktan sonra a癟覺klama bitirildi. A癟覺klamaya SES, Eitim-Sen, ESP destek verdi. A癟覺klamaya 30 kii kat覺ld覺.
2008.10.23
Bu yaz覺 2609 kez okundu
Geri D繹n