| T羹rk Telekom ar覺 Merkezi 襤癟ilerinin A癟l覺k Grevi
T羹rk Telekom 癟ar覺 merkezinde 癟al覺t覺klar覺 s覺rada T羹rk Haber-襤 Sendikas覺’nda 繹rg羹tlendikleri i癟in iten at覺lan 11 i癟iden 2'si, taleplerinin kabul edilmesi i癟in bug羹n a癟l覺k grevine balad覺lar.

T羹rk Telekom’un Bostanc覺’da bulunan 癟ar覺 merkezi 繹n羹nde 44 g羹nd羹r direnite bulunan i癟iler bug羹n saat 16’da 癟ar覺 merkezi 繹n羹ne sloganlarla y羹r羹yerek burada bir bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺lar. Bas覺n a癟覺klamas覺n覺 direniteki i癟ilerden zg羹r ataltepe okudu. Eylemde “Telekom elini ekmeimizden 癟ek”, “Assistt i癟isi yaln覺z deildir” sloganlar覺 at覺ld覺. Eyleme 35 kii kat覺ld覺. Bas覺n a癟覺klamas覺nda okunan metin aa覺dad覺r.

T羹rk Telekom 癟ar覺 merkezi direni癟ileri, a癟l覺k grevi g羹ndemli bas覺n a癟覺klamas覺
Deerli halk覺m覺z ve bas覺n mensuplar覺… eitli parti, dernek ve sendikalar覺n deerli temsilcileri.
ncelikle kat覺l覺m覺n覺zdan dolay覺 hepinize teekk羹r ederiz.
Aslen sendikal 繹rg羹tlenme 癟al覺malar覺nda 繹nc羹 olduumuz i癟in, 11 kii olarak 19 Austos’ta iten at覺ld覺k.
7 Eyl羹l’de balam覺 olduumuz oturma eylemi bug羹n 44. g羹n羹ne ulam覺t覺r. Bu s羹reci hala 癟al覺makta olan i癟ilerle bir temas noktas覺 olarak kullanmakla birlikte, direni alan覺m覺z覺 taleplerimiz ve direni s羹recimizle ilgili bir bilgilendirme yolu olarak kulland覺k.
Direni d繹nemimizde b羹t羹n taleplerimize ramen T羹rk Telekom irketi y繹neticilerinden herhangi bir d繹n羹 olmam覺t覺r ve irket, i bar覺覺n覺 tesis etme 癟abas覺ndan uzak g繹r羹lmektedir.
al覺mak t羹m i癟ilerin 繹devi, d羹nyaya, insanlara ve 羹lkesine kar覺 en 繹nemli vazifesidir.
襤癟iler olarak hayata tutunduumuz tek dal覺m覺z iimizdir. Bizim sendikal 繹rg羹tlenme balat覺rkenki amac覺m覺zla, hayat覺m覺z覺n b羹y羹k bir b繹l羹m羹n羹 ay覺rd覺覺m覺z iimizde, 癟al覺ma koullar覺n覺 d羹zeltmek ve yaamsal giderlerimizi kar覺layacak bir 羹cret yap覺s覺n覺n salanmas覺yd覺. Elbette ki bizler yapt覺覺m覺z t羹m ortak faaliyetimizde yasalara uygunluk ilkesini baz alarak 癟al覺t覺k. Sendikal faaliyetler her 癟al覺an覺n anayasa taraf覺ndan g羹vence alt覺na al覺nm覺 hakk覺d覺r. Fakat T羹rk Telekom irketi bu hakk覺m覺za sayg覺 g繹stermemi ve bizleri iten 癟覺karm覺t覺r. Bug羹n kar覺n覺zda duran 2 direni癟i, t羹m maddi olanaklar覺n覺 zorlam覺t覺r.
Direniimizin daha uzun s羹rmemesinin nedeni de budur. Kredi kartlar覺m覺z覺n limitleri bitmitir, kitapl覺覺m覺zdaki t羹m kitaplar覺, bilgisayarlar覺m覺z覺 ve baz覺 elektronik eyalar覺m覺z覺 satarak bu s羹reci bug羹ne kadar getirdik. Evimize gelen hacze yine de engelleyemedik. oumuz hala i癟i ve 癟.ok daha fazla bor癟luyuz. Geldiimiz s羹re癟te g繹rd羹k ki ortaya hayat覺m覺zdan baka koyabileceimiz hi癟bir eyimiz kalmam覺. Bug羹n onu da ortaya koymak i癟in buraday覺z.
Ortaya kiiliimizi, onurumuzu, erefimizi koyacak kadar kararl覺y覺z. 5 g羹nl羹k a癟l覺k grevimiz bal覺yor.
Bu 5 g羹nl羹k s羹re癟 T羹rk Telekom irketine kar覺 bir uyar覺d覺r. Kuruma bu kadar s羹re emek vermi ve yasal hakk覺n覺 kullanm覺 kiileri bu kadar kolay kimse hayat s覺n覺rlar覺 d覺覺na atma hakk覺na sahip deildir. Ve biz de kendine yap覺lan haks覺zl覺a boyun eecek kiiler deiliz.
Taleplerimizin dikkate al覺nmas覺n覺, at覺lan i癟ilerden tekrar 癟al覺mak isteyenlerin ie iadesinin salanmas覺 ve 癟al覺mad覺klar覺 s羹renin tazmin edilmesini, iten ayr覺lmak isteyenlerin tazminatlar覺n覺n 繹denmesini ve 癟ar覺 merkezi 癟al覺anlar覺 ile ilgili daha 繹nceki taleplerin kar覺lanmas覺n覺 istiyoruz.
Cem Y覺lmaz’a milyonlarca dolar 繹denirken, vardiya, yemek ve tuvalet saatlerini d羹zenleyen bir yaz覺l覺ma 6 milyon dolar verilirken, 癟al覺an i癟iye 630 ytl. verilmesinin ne kadar doru olduunu sorgulad覺覺m覺z i癟in kap覺n覺n 繹n羹ndeyiz.
Deerli dostlar覺m覺z…
21 ay zam yap覺lmayan iyerimizde, 24 saat y羹ksek radyasyon alt覺nda, 8,5 saat bilgisayar kar覺s覺nda g繹z, kulak ve beden sal覺覺n覺n bozulmas覺, 150’den fazla m羹teri problemi 癟繹zen 癟al覺anlar覺n nefes almadan konumas覺, psikolojik sal覺klar覺n覺n yok edilmesi, 12 ayr覺 vardiya ile sosyal yaam覺n 繹ld羹r羹lmesine kar覺l覺k 630 ytl. ne kadar kabul edilebilirdir.
Bunu kabul etmemek bu 羹lkede at覺lma nedeni olamaz. Biz i癟ileriz, bu d羹nyada 羹retimin kayna覺 biziz… Emeimize ve ekmeimize sayg覺 bekliyoruz.
irket, bunun hesab覺n覺 ne mahkemeye ne bu halka, ne de Tuncay arkada覺m覺n 癟ocuuna verebilir.
襤 bar覺覺 ve huzuru i癟in T羹rk Telekom irketine son defa sesleniyoruz.
2 ay覺 ak覺n s羹redir 癟al覺nan 癟al覺ma ve yaama hakk覺m覺z覺 geri almak i癟in buraday覺z.
襤imizi geri istiyoruz.
Bu s羹re癟te halk覺m覺zdan 444 1 444 hatt覺 羹zerinden T羹rk Telekom irketi 癟ar覺 merkezini aray覺p ie iademizi istemenizi, yap覺lan haks覺zl覺ktan dolay覺 irketi protesto etmeye 癟a覺r覺yoruz.
Bu ve bundan sonraki g羹nlerde i癟ilerden, halk覺m覺zdan ve bas覺nda destek istiyoruz.
Sayg覺lar覺m覺zla…
T羹rk Telekom 癟ar覺 merkezi direni癟ileri
2008.10.23
Bu yaz覺 2764 kez okundu
Geri D繹n