| Hasan Bal覺k癟覺 l羹m羹n羹n 6. Y覺l覺nda An覺ld覺

Ka癟ak elektrie kar覺 m羹cadele ederken 繹ld羹r羹len Devrimci M羹hendis Hasan Bal覺k癟覺, 繹l羹m y覺ld繹n羹m羹 olan 18 Ekim 2008 g羹n羹 癟eitli etkinliklerle an覺ld覺.

Saat 11.00’de Elektrik M羹hendisleri Odas覺(EMO)繹n羹nden otob羹slerin kalkmas覺n覺n ard覺ndan Kay覺l覺 K繹y羹'nde bulunan mezar覺na gidildi. Meslektalar覺, Ailesi, M羹cadele arkadalar覺 ve sevenlerinden oluan yakla覺k 80 kiinin bulunduu anmada mezar覺na karanfiller b覺rak覺ld覺. 襤lk olarak EMO Adana ube Bakan覺 Mehmet MAK s繹z ald覺. MAK bug羹n onu sahiplenen arkadalar覺, meslektalar覺, ailesi ve sevenlerinin varl覺覺 ve kat覺l覺m覺n覺n her eyi anlatt覺覺n覺n belirterek konumak isteyenlere s繹z羹 b覺rakt覺. Anma t繹reninde EMO Bakan覺 Musa e癟en, Adana zg羹rl羹kler Dernei’nden Akil Nerg羹z, Avukat Mustafa ink覺l覺癟, EMO eski Bakan覺 Cengiz G繹lta, Adana Emo-Gen癟'ten Atakan G羹zel, KESK MYK yesi Akman imek, arkada覺 Ayhan Tucu ve ei eng羹l Bal覺k癟覺 birer konuma yapt覺lar. EMO Genel Bakan覺 Musa e癟en kat覺l覺mc覺lar覺 Hasan Bal覺k癟覺 an覺s覺na sayg覺 duruuna 癟a覺rd覺. Ard覺ndan yap覺lan konumalarda Hasan Bal覺k癟覺’n覺n yaam覺, m羹cadelesi anlat覺ld覺. Avukat Mustafa Cink覺l覺癟 dava s羹recini 繹zetledi, keyfi uygulamalar覺 anlatt覺. Adana zg羹rl羹kler Dernei ad覺na yap覺lan konumada Hasan Bal覺k癟覺’y覺 anmak Hasan Bal覺k癟覺 davas覺nda Adalet istemektir denildi. Saat 14.30’da ukurova Halk K羹lt羹r Festivali kapsam覺nda K羹lt羹r Sokakta Hasan Bal覺k癟覺 Stand覺 繹n羹nde yap覺lacak s繹yleiye 癟ar覺 yap覺ld覺. Ayhan Tucu, Hasan Bal覺k癟覺’n覺n halk覺n覺n, yoksullar覺n, ezilenlerin yan覺nda olan devrimci bir m羹hendis olduunu, yaam覺yla, d羹r羹stl羹羹yle bir 繹rnek tekil ettiini anlatt覺. Ei eng羹l Hasan Bal覺k癟覺 konumas覺 an覺nda duygulu anlar da yaand覺. eng羹l Bal覺k癟覺 adalete g羹venmediini, zor olmas覺na ramen Hasan Bal覺k癟覺’n覺n yolunda onunla beraber olduunu belirtti. Mezar anmas覺n覺n ard覺ndan Hasan Bal覺k癟覺 an覺s覺na yap覺lan ve Adana-Yurt Mahallesi'nde bulunan Hasan Bal覺k癟覺 Park覺 ziyaret edildi.
EMO Adana ubesi ayn覺 g羹n Ziraat M羹hendisleri Odas覺 toplant覺 salonunda Hasan Bal覺k癟覺 an覺s覺na “Enerji Politikalar覺, zelletirme ve Kamu M羹cadelesi” konulu panel d羹zenledi. Gazi niversitesi 襤letiim Fak羹ltesi'inden Prof. Dr. Y羹ksel AKKAYA ile EMO Genel Bakan覺 Musa EEN’in konumac覺 olarak kat覺ld覺覺 panel’de Hasan Bal覺k癟覺 nezdinde kamu m羹cadelesi anlat覺ld覺. Saat 16.00’da balayan panele 100’e yak覺n kat覺l覺m oldu.
2008.10.23
Bu yaz覺 2611 kez okundu
Geri D繹n