| rg羹tl羹 M羹cadele Kazand覺
Ankara niversitesi'nde(A.) 26 Eyl羹l’de balayan boykot 13 Ekim'de baar覺 ile son buldu.

襤ki i癟inin iten 癟覺kar覺lmas覺 ile balayan boykot bir dizi bas覺n a癟覺klamas覺, bildiri da覺t覺m覺, y羹r羹y羹 ve i癟ilerin grev yapmas覺 ile sonu癟land覺.
A. . Yemekhanelerinden sorumlu irket “TADAL’覺n” i癟i 癟覺karmas覺 sebep olarak i癟ilerin h覺rs覺zl覺k yapt覺klar覺n覺 s繹ylemitir. Yap覺lan h覺rs覺zl覺k dorudur. 襤癟ilere zorla imzalat覺lan k繹lelik s繹zlemesinin i癟iler taraf覺ndan bir 繹rneinin bulunduu yerden al覺narak D襤SK/OLEY襤S’e ulat覺r覺lm覺 olmas覺d覺r.
Olaylar覺n ard覺ndan i癟iler, devrimci- demokrat 繹renci ve OLEY襤S’den oluan bir meclis kuruldu. Meclisin ilk ald覺覺 kararlar sonucu ile TADAL ve A. . Rekt繹rl羹羹'nden unlar覺 talep etti.
1. Taeron TADAL’覺n iten 癟覺kard覺覺 i癟ilerin tamam覺n覺 yeniden ie al覺nmas覺n覺 ve isiz kald覺klar覺 s羹redeki kay覺plar覺 telafi edilmesini istiyoruz.
2. 襤癟ilerin s羹rg羹n edilmesine son verilmesini istiyoruz.
3. 襤癟ilerin haftal覺k 45 saatlik 癟al覺mas覺n覺n d覺覺nda yapt覺klar覺 fazla mesailerin 羹cretlerinin verilmesini istiyoruz. Zorla fazla mesai yapt覺r覺lmas覺na son verilmesini istiyoruz.
4. 襤癟ilere y繹nelik, k羹癟羹mseyici ve onur k覺r覺c覺 davran覺lara son verilmesini istiyoruz
5. bu y覺l yap覺lacak yemek ihalesinin artnamesinde,i癟ilerin i g羹vencelerinin ve insanca yaayabilecekleri 羹cret almalar覺n覺 a癟覺k癟a d羹zenlenmesini istiyoruz.,
6. Kaliteli, sal覺kl覺 ve doyurucu yemek istiyoruz.
Kararlar覺n覺 alan Ankara niversitesi Meclisi bayram tatili nedeniylede boykotta tam olarak baar覺ya ulaamad覺.
Bayram tatili d繹n羹羹 6 Ekim’den sonra b羹t羹n fak羹ltelerde boykota baland覺. Bir g羹n sonra cebeci yerlekesi ve DTCF’de boykot %100 baar覺 ile sonu癟land覺 Tandoan yerlekesinde 800 kiilik yemek haz覺rlanan yerlerde yakla覺k 20-30 aras覺nda yemek sat覺ld覺. Dier fak羹ltelerde de b羹y羹k oranda baar覺 saland覺.
Rekt繹rl羹kle g繹r羹mek isteyen meclis uzun s羹re beklemek zorunda kald覺. 8 Ekim g羹n羹 Cebeci'de bas覺n a癟覺klamas覺 yapan meclis 羹yeleri taleplerini bir kez daha dile getirdiler. 襤癟ilerden G繹k癟en zt羹rk’羹n okuduu a癟覺klamada unlar yer ald覺. TEERON TADAL i s繹zleme deil k繹lelik s繹zlemesi imzalat覺yor. Hi癟bir hak talebinde bulunamayacaklar覺n覺 ibraname imzalatm覺t覺r. 襤癟eriinde insanl覺k onurunu ayaklar alt覺na alan h羹k羹mler bulunmaktad覺r. 襤nsanlar覺n yoksulluundan faydalanan irket kendine insan覺m diyen herkesin utanaca覺 h羹k羹mler bar覺nd覺rmaktad覺r. Bunlar yetmezmi gibi 癟al覺anlar aa覺lanmakta, horlanmakta, zorla tehdit edilerek 癟al覺t覺r覺lmaktad覺r” dedi.
Kat覺l覺m覺 genileyerek devam eden boykottu Ankara niversitesi Rekt繹rl羹k'te sonunda cevap verdi. 10 Ekim g羹n羹 meclisin talep ettii g繹r羹meyi kabul eden rekt繹rl羹k bu kez de g繹r羹meye kimlerin kat覺laca覺na kendisi karar vermesini dayat覺nca g繹r羹me yap覺lamad覺. Ankara 羹niversitesi rekt繹rl羹羹 i癟inin yan覺nda olmad覺覺n覺 patronlar覺n yan覺nda olduunu bir kez daha g繹stermi oldu. Bilim yuvas覺n覺n en ba覺ndakiler kendilerine yak覺覺r bir ekilde ayak oyunlar覺na devam etti
Boykotun boyutu b羹y羹d羹k癟e irket zarara urad覺k癟a zorunlu olan 羹s i veren rekt繹rl羹k ve alt i veren taeron TADAL irketi boykota boyun emek zorunda kald覺lar.
13 Ekim g羹n羹 saat 15.30 da bir kez daha bas覺n a癟覺klamas覺 d羹zenleyen meclis 羹yeleri ad覺na bas覺n a癟覺klamas覺n覺 i癟i G繹k癟en zt羹rk okudu. zt羹rk “Taleplerimiz ge癟erlidir. Bizim olan haklar覺m覺z覺 istiyoruz. Boykotumuza destek veren OLEY襤S, devrimci 繹renciler ver duyarl覺 繹retim 羹yelerine teekk羹r ederiz. Baar覺 salayana kadar direnilimiz s羹recektir.” Bu a癟覺klamaya yakla覺k 100 繹renci ve i癟i kat覺ld覺. A癟覺klama “TADAL 襤癟isi Yaln覺z Deildir, Direne Direne Kazanaca覺z, Zafer Direnen Emek癟inin Olacak, 襤癟i Gen癟lik el ele M羹cadeleye, 襤癟iyiz Hakl覺y覺z Kazanaca覺z” sloganlar覺 at覺ld覺.
A癟覺klaman覺n ard覺ndan Ankara niversitesi Meclis 羹yeleri g羹nl羹k yat覺覺 toplant覺 s覺ras覺nda, niversite y繹netimi ve TADAL y繹neticileri ile yap覺lan g繹r羹me sonucu geldi. 襤癟ilerin isteklerinin tamam覺n覺n kabul edildii ve bundan sonraki ihalelerde i癟i temsilcilerinde bulunacak ibaresi eklendi.
Haberin ard覺ndan i癟i ve 繹renciler b羹y羹k mutluluk yaand覺. Uzun s羹ren kutlamalarda toplu haz覺rlanan yemek yendikten sonra, t羹rk羹ler s繹ylenip, halaylar 癟ekildi. Bir kez daha ortaya 癟覺kan sonu癟 unu g繹steriyor, 繹rg羹tl羹 ve kararl覺 m羹cadelenin 繹n羹nde hi癟bir g羹癟 duramaz.
2008.10.16
Bu yaz覺 2622 kez okundu
Geri D繹n