| Malatya'da Tezkere'ye Kar覺 Bas覺n Toplant覺s覺
12 Ekim Pazar g羹n羹 saat: 13.00'da DK'ler 癟覺kar覺lacak olan tezkereye ilikin olarak 襤HD 襤l binas覺nda bir bas覺n toplant覺s覺 yapt覺.

Bas覺n toplant覺s覺na kat覺lan kurumlar; Halk Cephesi, Partizan, DHP, ESP, DTP, KESK, PSAKD, 襤HD, EMEP ve DP. DK’ler ad覺na yap覺lan konumada tezkerenin beraberinde 覺rk癟覺l覺覺, ovenizmi, milliyet癟ilii y羹kselttii ve ayn覺 zamanda halklara d繹n羹k bask覺n覺n artaca覺n覺 savunarak unlar s繹ylendi;
“Son g羹nlerde T羹rkiye’de kayg覺 verici gelimeler yaan覺yor. T羹m d羹nyay覺 saran ekonomik krizin y覺k覺c覺 tehdidi kap覺m覺zda beklerken, insanlar覺m覺z 繹lmeye, toplumdaki kamplama derinlemeye devam ediyor.
TBMM’de ge癟en tezkerenin yan覺 s覺ra bata Ege B繹lgesinde olmak 羹zere 羹lkenin bir癟ok yerinde K羹rtlere y繹nelik 覺rk癟覺, ayr覺mc覺 ve nefret i癟eren tutum ve lin癟 giriimlerinde bir art覺 g繹r羹lmektedir. Bununla kalmay覺p Akt羹t羹n Karakolu’nda ger癟ekleen 癟at覺ma ve 繹l羹mlerin ard覺ndan temel hak ve 繹zg羹rl羹kleri yok etmeye y繹nelik bir g羹venlik rejimini 繹ng繹ren deiiklikler de g羹ndeme getirilmitir.
Sal覺 g羹n羹 yap覺lacak olan ’Ter繹rle M羹cadele Y羹ksek Kurulu’ toplant覺s覺nda, b羹y羹k bir olas覺l覺kla g羹venlik g羹癟lerinin istek ve 繹nerileri dorultusunda Temel Hak ve zg羹rl羹kleri k覺s覺tlayan, olaan羹st羹 hal rejimini geri getiren baz覺 kararlar 癟覺kacakt覺r.
Asl覺nda bu yeni bir durum deildir: zellikle 11 Eyl羹l 2001 sonras覺nda t羹m d羹nyada olduu gibi 羹lkemizde de uzun y覺llardan beri siyasi iktidarlar ve g羹venlik g羹癟leri hep soyut bir’ Ter繹rle M羹cadele’ gerek癟esi ile T羹rkiye toplumunu ‘zg羹rl羹k m羹? Yoksa g羹venlik mi? ‘ ikilemine sokmaya ve Temel Hak ve zg羹rl羹kleri k覺s覺tlamaya 癟al覺maktad覺rlar.
Hat覺rlanaca覺 羹zere bu balamda 2006 y覺l覺nda Ter繹rle M羹cadele Yasas覺,2007 y覺l覺nda da Polis G繹rev ve Salahiyetleri Yasas覺 deitirilmitir. Bu deiikliklerden sonra Temel Hak ve zg羹rl羹kler kolayca yok say覺lm覺, g羹venlik g羹癟lerinin i癟ilerden avukatlara, gazetecilerden i adamlar覺na kadar t羹m topluma y繹nelen iddet eylemlerinde ciddi bir art覺 g繹zlenmitir. T襤HV merkezinin verilerine g繹re 1 May覺s 2007 ile 8 Ekim 2008 tarihleri aras覺nda ger癟ekleen 171 olayda yakla覺k iki binden fazla yurtta覺m覺z deiik boyutlarda hak ihlallerine maruz kalm覺t覺r. En son olarak Metris Cezaevi’nde tutuklu bulunan Engin CEBER g繹rd羹羹 ikence sonucunda beyin 繹l羹m羹 ger癟eklemi kald覺覺 hastanede de yaam覺n覺 yitirmitir.
Hak ve zg羹rl羹kler bak覺m覺ndan b繹ylesi olumsuz sonu癟lara yol a癟an d羹zenlemelerin varl覺覺na ramen hala ek ve yeni g羹venlik 繹nlemlerinin talep edilmesi anla覺l覺r gibi deildir. T羹m kapsam覺 kamuoyunca ayr覺nt覺l覺 olarak bilinmemekle birlikte bas覺na yans覺d覺覺 kadar覺 ile yap覺lmas覺 istenilen ‘g羹venlik’ 繹nlemleri 癟er癟evesinde:
Herkesin evi, iyeri, 羹st羹 H璽kim ve Savc覺 iznine gerek olmadan aranabilecek, buna asker ve polis karar verecek.
Kablosuz iletiimi kesen cihazlar覺 polis ve asker istedii yerde ve zamanda kullanabilecek,
Jandarma ve polise verilen adli kolluk yetkileri ter繹rle m羹cadele eden birimlere de verilecek.
G繹zalt覺 s覺ras覺nda avukatla g繹r羹me hakk覺 kald覺r覺lacak ve g繹zalt覺 s羹resi uzat覺lacak.
Jandarma, polisin sorumluluk alan覺nda arama yapabilecektir.
Ayr覺ca, muhalif bas覺n kapat覺larak y璽da b繹lge illerine girmesi yasaklanarak halk覺n Haber Alma Hakk覺 engellenmek istenmektedir.
Kayg覺 verici bu listenin daha da genilemesi, Temel Hak ve zg羹rl羹klerin topyek羶n bi癟imde g繹z ard覺 edilmesi de olas覺d覺r. G羹venlik g羹癟lerini her t羹rl羹 hukuksal denetimden muaf tutacak b繹ylesi d羹zenlemelere s覺k覺y繹netim d繹nemlerinde bile rastlanmad覺覺 a癟覺kt覺r.
Oysa son 25–30 y覺l覺n deneyimlerinden de 癟ok iyi biliyoruz ki s覺k覺y繹netimler ve olaan羹st羹 hal uygulamalar覺yla Temel Hak ve zg羹rl羹kleri k覺s覺tlamak, 癟at覺ma ortam覺n覺 ve onun nedeni olan K羹rt sorununu ortadan kald覺rmam覺 aksine daha da derinletirip i癟inden 癟覺k覺lmaz hale getirmitir.
Uluslar aras覺 emperyalist g羹癟ler T羹rkiye’yi ad覺m ad覺m BOP(B羹y羹k Ortadou Projesi) 癟er癟evesinde; kaynayan cad覺 kazan覺 olan Ortadou’nun girdapl覺 sular覺na 癟ekmektedirler.
Tezkere ile birlikte emperyalizme yedeklenmi, 襤ran ve Rusya’ya m羹dahalede kullan覺lacak bir T羹rkiye tehlikesi bizi beklemektedir.
Bu nedenlerle de y覺llard覺r iddeti ve sava覺 reddeden biz 襤nsan Haklar覺 Savunucular覺 ve Demokrasi G羹癟leri olarak, K羹rt Sorununun bir insan haklar覺 ve demokrasi sorunu olduunu savuna geldik. lkemizde K羹rt Sorununun bar覺癟覺l 癟繹z羹m羹 ancak insan haklar覺na dayal覺 bir hukuk sisteminin ve demokrasinin tesis edildii koullarda m羹mk羹n olacakt覺r.
Bu bak覺mdan t羹m yetkililere ve T羹rkiye kamuoyuna bir kez daha hat覺rlatmak istiyoruz ki 襤nsan Hak ve zg羹rl羹kleri, dolay覺s覺 ile demokrasi g羹venlii tehdit etmez, tersine g羹癟lendirir ve g羹vence alt覺na al覺r.”
2008.10.15
Bu yaz覺 2493 kez okundu
Geri D繹n