| Ankara'da Ula覺m Zamm覺 Protesto Edildi
AKP h羹k羹meti ve Belediye’leri halk覺 s繹m羹rmeye devam ediyor. KESK Ankara ubeler Platformu 羹yeleri bug羹n(cumartesi)saat:12.30da Ziya G繹kalp Caddesi’nde bir araya gelerek Ula覺m zamm覺n覺 protesto etmek i癟in Ankara B羹y羹k ehir Belediyesi ne y羹r羹d羹ler.

“Halk覺 Yoksullat覺ran Zamlar Geri ekilsin, Ula覺m Zamm覺 Geri ekilsin” pankart覺 a癟t覺lar. Emek癟iler, y羹r羹y羹 esnas覺nda s覺k s覺k “Zam Z羹l羹m 襤kence 襤te AKP, G繹k癟ek Ellini Cebimizden ek, Ula覺m Zamm覺 Geri 癟ekilsin, AKP den Hesab覺 Emek癟iler Soracak, AKP Mezara Halk iktidara, G羹n Gelecek Devran D繹necek AKP Halka Hesap Verecek” sloganlar覺 at覺lar. A癟覺klamay覺 KESK Ankara ubeler Platformu D繹nem S繹zc羹s羹 Has覺n Karakaya okudu. Karakaya “Ankara'da toplu ta覺ma 羹cretlerine 15 Ekim'den ge癟erli olmak 羹zere yine zam yap覺ld覺. %13 oran覺nda yap覺lan zam, s繹z羹m ona minib羹s癟羹ler odas覺n覺n talebi 羹zerine al覺nm覺. Acaba Ankara B羹y羹kehir Belediye Bakan覺 襤. Melih G繹k癟ek, bizim talebimizi de dikkate alacak m覺? 10 ay 繹nce de akaryak覺ta yap覺lan zamm覺 bahane ederek ula覺m 羹cretlerine % 8-12 oran覺nda zam yapm覺t覺. H璽lbuki bug羹n petrol fiyatlar覺 varil fiyat覺 olarak o g羹nk羹 200 dolardan 75 dolar seviyesine, d羹m羹t羹r.
…AKP'nin yerel y繹netim anlay覺覺 bir yanda halka 羹cretsiz su, ula覺m vb. hizmetleri salayan Belediye Bakanlar覺 hakk覺nda kamuyu zarara uratt覺覺 gerek癟esiyle yasal ilem yaparken, dier yandan 羹lke genelindeki 3200 Belediye’nin devlete olan toplam borcunu %66's覺na sahip Ankara B羹y羹kehir Belediyesi hakk覺nda hi癟bir ilem yapmayarak adeta yolsuzluk ve usuls羹zl羹羹 繹d羹llendirir bir bi癟imde kendisini g繹stermitir.
Belediyenin baar覺s覺z y繹netiminin faturas覺 emek癟ilere, halka 癟覺kar覺lamaz. B羹y羹k ehir Belediyesi Ankara'y覺 yaanmaz hale getirmek i癟in uramaktad覺r. Bizler yap覺lan ula覺m zamlar覺n覺 protesto ediyoruz;
-Ula覺m zamm覺 derhal geri 癟ekilmeli ve ula覺m 羹cretleri halk覺n b羹t癟esi dikkate al覺narak tedricen d羹羹r羹lmelidir.
-ehir i癟i ula覺m; emek癟ilerin, 繹rencilerin ve t羹m halk覺n ihtiya癟lar覺 癟er癟evesinde kamusal bir hak olarak d羹zenlenmelidir.”
A癟覺klaman覺n ard覺ndan 18 Ekim 2008 Cumartesi G羹n羹 Kolej Kava覺nda yapacak olan "Yolsuzlua, Yoksullua, Zamlara, Hak Gasplar覺na Son Vermek 襤癟in AKP'yi Durdural覺m!" mitingine 癟ar覺 bildirilerini da覺tt覺lar.

Yap覺lan a癟覺klamay覺 tam olarak aa覺dad覺r;

Ula覺m zamm覺 geri 癟ekilsin! Yoksulluk 襤stemiyoruz!
Ankara'da toplu ta覺ma 羹cretlerine 15 Ekim'den ge癟erli olmak 羹zere yine zam yap覺ld覺. %13 oran覺nda yap覺lan zam, s繹z羹m ona minib羹s癟羹ler odas覺n覺n talebi 羹zerine al覺nm覺. Acaba Ankara B羹y羹kehir Belediye Bakan覺 襤. Melih G繹k癟ek, bizim talebimizi de dikkate alacak m覺? 10 ay 繹nce de akaryak覺ta yap覺lan zamm覺 bahane ederek ula覺m 羹cretlerine % 8-12 oran覺nda zam yapm覺t覺. Halbuki, bug羹n petrol fiyatlar覺 varil fiyat覺 olarak o g羹nk羹 200 dolardan 75 dolar seviyesine, d羹m羹t羹r.
AKP H羹k羹metinin ve Belediyelerinin uygulamalar覺 sonucunda ard覺-arkas覺 kesilmeyen zamlarla yoksulla覺yoruz.
Elektrikte 繹zelletirmelerle birlikte 1 Temmuz'dan itibaren otomatik fiyatland覺rmaya gidildi. Dier taraftan artan enerji maliyetleri gerek癟e g繹sterilerek Haziran ay覺nda 'Doal Gaz'a zam yap覺ld覺.
Ankara'da suyun tart覺覺lan sal覺ks覺zl覺覺 olmakla birlikte, fiyat覺 da May覺s ay覺ndan itibaren % 4,5 oran覺nda zamland覺. Dier B羹y羹kehir Belediyeler ile k覺yasland覺覺nda, "Ankara', tarife baz覺nda en pahal覺 su t羹keten iki ilden biridir. ASK襤 sudan 癟ok kar ediyor ama, dar gelirliler, emek癟iler d羹羹n羹lm羹yor. Mart ve Nisan ay覺nda % 3 oran覺nda, May覺s ay覺nda ise % 4,5 oran覺nda suya zam yap覺lm覺t覺r. Suyun fiyat覺 da 1996 y覺l覺nda al覺nan belediye meclis karar覺na g繹re, her ay otomatik olarak zamlan覺yor.
Daha yaz d繹nemi toplu g繹r羹me s羹recinde AKP politikalar覺na koltuk denei olan sar覺 sendikalar sayesinde emek癟ilere % 4+4,5 羹cret art覺覺 salan覺rken, AKP h羹k羹metinin ve belediyelerinin yapt覺覺 her zam 羹cret art覺覺n覺n 羹st羹nde olmaktad覺r. Asgari 羹cretin 540 YTL ile 638 YTL aras覺nda olduu bakentte, g羹nde tek ara癟 kullanan bir kiinin ayl覺k ula覺m masraf覺 100 YTL'yi; bulmaktad覺r.
Ula覺m harcamalar覺n覺n, 羹cretlilerin ayl覺k gelir diliminde 繹nemli bir oran oluturmas覺, ula覺m ara癟lar覺n覺n yetersizlii, kalabal覺k ve sal覺ks覺z koullar覺 ehir-i癟i ula覺m覺n d羹zeltilmesi gereken sorunlar覺n覺 oluturmaktad覺r.
zelletirme uygulamalar覺 ve zamlarla kamusal bir hizmet olma nitelii ortadan kald覺r覺lan ula覺m hizmeti; asgari 羹cretliler, emek癟iler, 繹renciler, yoksullar i癟in g羹n ge癟tik癟e kullan覺lmaz hale getirilmektedir.
Bug羹nk羹 enflasyon oranlar覺, hayat pahal覺l覺覺 ve d羹羹k 羹cretler d羹羹n羹ld羹羹nde ula覺m 羹cretlerinin art覺r覺lmas覺 deil d羹羹r羹lmesi gerekirken, B羹y羹kehir Belediyesi ni癟in zam yapmaktad覺r; Acaba belediye, bor癟lar覺n覺 kapatmak i癟in mi zam yap覺yor? Yoksa yerel se癟imlerin yaklat覺覺 u d繹nemde "Minib羹s癟羹ler Odas覺, zel Halk Otob羹s癟羹leri Odas覺" gibi 繹zel ula覺m hizmeti sunan 癟evrelere yat覺r覺m m覺 yap覺yor?
AKP'nin yerel y繹netim anlay覺覺 bir yanda halka 羹cretsiz su, ula覺m vb. hizmetleri salayan Belediye Bakanlar覺 hakk覺nda kamuyu zarara uratt覺覺 gerek癟esiyle yasal ilem yaparken, dier yandan 羹lke genelindeki 3200 belediyenin devlete olan toplam borcunu %66's覺na sahip Ankara B羹y羹kehir Belediyesi hakk覺nda hi癟bir ilem yapmayarak adeta yolsuzluk ve usuls羹zl羹羹 繹d羹llendirir bir bi癟imde kendisini g繹stermitir.
Belediyenin baar覺s覺z y繹netiminin faturas覺 emek癟ilere, halka 癟覺kar覺lamaz. B羹y羹k ehir Belediyesi Ankara'y覺 yaanmaz hale getirmek i癟in uramaktad覺r. Bizler yap覺lan ula覺m zamlar覺n覺 protesto ediyoruz;
-Ula覺m zamm覺 derhal geri 癟ekilmeli ve ula覺m 羹cretleri halk覺n b羹t癟esi dikkate al覺narak tedricen d羹羹r羹lmelidir.
-ehir i癟i ula覺m; emek癟ilerin, 繹rencilerin ve t羹m halk覺n ihtiya癟lar覺 癟er癟evesinde kamusal bir hak olarak d羹zenlenmelidir.
18 Ekim 2008 Cumartesi G羹n羹 Kolej Kava覺nda yapaca覺m覺z. Ankara'n覺n t羹m emek ve demokrasi g羹癟lerinin kat覺ld覺覺 "Yolsuzlua, Yoksullua, Zamlara, Hak Gasplar覺na Son Vermek 襤癟in AKP'yi Durdural覺m!" Mitinginde zamlara kar覺 g羹癟l羹 tepkimizi ortaya koyaca覺z.
11.10.2008
Hasan KARAKAYA
KESK Ankara ubeler Platformu
D繹nem S繹zc羹s羹
2008.10.15
Bu yaz覺 2638 kez okundu
Geri D繹n