| Engin Ceber 襤癟in Gazi Mahallesi'nde Mealeli Y羹r羹y羹
Tutuklu bulunduu Metris Hapishanesi'nde gardiyanlar覺n sald覺r覺s覺na urayarak beyin travmas覺 ge癟iren ve halen ili Etfal Hastanesi'nde yatan Engin Ceber i癟in Gazi Mahallesi'nde mealeli bir y羹r羹y羹 ger癟ekletirildi.

Gazi Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei 繹n羹nde 9 Ekim akam saat 20.00'de toplanan kitle oradan Gazi Cemevi’ne kadar y羹r羹d羹. Y羹r羹y羹 s覺ras覺nda "Tutsaklara Kalkan Elleri K覺raca覺z" "Gazi Halk Cephesi" imzal覺 pankartlar, Engin Ceber'in resmi bulunan d繹vizler ve mealeler ta覺nd覺. "Engin Ceber Onurumuzdur", "Kahrolsun Faizm Yaas覺n M羹cadelemiz!", "Tutsaklara Kalkan Elleri K覺raca覺z", “Yaas覺n Devrimci Dayan覺ma” sloganlar覺 at覺lan y羹r羹y羹 s覺ras覺nda, ayr覺ca pencerelerden ve 癟evreden seyreden halka s覺k s覺k Engin Ceber’in devrimci olduu bu y羹zden zulme boyun emedii anlat覺larak sahip 癟覺kma 癟ar覺s覺 yap覺ld覺. DHP, ESP, BDSP'nin de destek verdii mealeli y羹r羹y羹 Cemevi 繹n羹nde yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺n覺n ard覺ndan sona erdirildi.

Yap覺lan a癟覺klaman覺n metni aa覺dad覺r:

ENG襤N CEBER'襤N KAT襤L襤 AKP 襤KT襤DARIDIR!

Bug羹n bir devrimci hastanede can 癟ekiiyor. Su癟u dergi satmak, halka ger癟ekleri a癟覺klamak.. Soyguncular覺n, h覺rs覺zlar覺n d羹zenine kar覺 gelmek. Adaleti, onuru temsil etmek. Engin Ceber bu y羹zden g繹zalt覺na al覺nd覺. Bu y羹zden tutukland覺.. Bu y羹zden imdi hastanede 繹l羹mle bouuyor..

Tarihi katliamlarla dolu bir 羹lkede ya覺yoruz.
Yaad覺覺 krizleri atlatabilmek i癟in bavurduu ilk y繹ntem zul羹m yapmak olan faizm, en 繹nce elinin alt覺ndaki, kendini savunamayacak durumda olan devrimci tutsaklara sald覺r覺yor. Onun i癟in hapishane katliamlar覺 say覺lamayacak kadar 癟oktur bu 羹lkede…

mraniye’de, Buca’da 癟ivili sopalarla d繹ve d繹ve, Ulucanlar’da ateli silahlar覺 da kullanarak onlarca devrimci tutsa覺 katledildi. 19 Aral覺k 2000’de, savaa g繹nderir gibi 1 sene boyunca tatbikatlarla haz覺rlad覺覺 binlerce askeri tutsaklar覺n 羹zerine salanlar, 20 hapishaneye birden sald覺rarak 28 devrimciyi katletti.

Toplumu sindirmek, k繹leletirmek i癟in 繹nce devrimci m羹cadeleyi yok etmeyi hedefleyen egemenler, bunu baarmak i癟in kendi yasalar覺n覺 da hi癟e sayarak tarih boyunca pervas覺zca sald覺rm覺lard覺r devrimcilere. Ger癟ei a癟覺klamak bedel istemitir.

1996’da Kurtulu Dergisi da覺tan lise 繹rencisi 襤rfan Ada katledilmi, 7 Ekim 2007’de de Y羹r羹y羹 Dergisi da覺tan Ferhat Ger癟ek sokak ortas覺nda s覺rt覺ndan vurularak sakat b覺rak覺lm覺t覺r.

Bu uygulamalar覺n devam覺n覺 ise bug羹n ya覺yoruz. 28 Eyl羹l 2008 g羹n羹, Sar覺yer’in Derbent Mahallesi'nde, bayilerde sat覺lan yasal bir dergi olan YRY’羹n da覺t覺m覺na tahamm羹l edemeyerek sald覺ranlar, 繹ld羹resiye d繹verek g繹zalt覺na ald覺覺 4 kiiyi ise tutuklam覺t覺. Ve aradan bir hafta ge癟meden 28 Eyl羹l 2008 g羹n羹 dergi da覺t覺rken g繹zalt覺na al覺n覺p Metris Hapishanesine g繹nderilen Engin Ceber, g繹rd羹羹 youn ikenceler sonucu katledildi. Savc覺l覺k 繹nceki g羹n hastaneye kald覺r覺lan Engin Ceber’in beyin 繹l羹m羹n羹n ger癟ekletiini a癟覺klad覺. Evet su癟u dergi satmakt覺 Engin Ceber’in. Ve onlar覺n d羹zenine kar覺 癟覺kt覺覺, halka ger癟ei ulat覺rd覺覺 i癟in taham羹l edemediler onun dergi satmas覺na. D繹vd羹ler, tutuklad覺lar. Bug羹n ise hapishanede katlettiler.

Engin Ceber hapishanede katledilen ne ilk ne de son devrimcidir. Engin Ceber’i c羹reti, halk覺na kar覺 duyduu sevgisi ve faizme kar覺 kini ile m羹cadelemizde yaataca覺z.

- 襤nsanl覺k Onuru 襤kenceyi Yenecek!
- Engin Ceber’in Katili AKP 襤ktidar覺d覺r!
- Engin Ceber l羹ms羹zd羹r!
- Kahrolsun Faizm Yaas覺n M羹cadelemiz!

HALK CEPHES襤 GAZ襤 TEMS襤LC襤L襤襤

2008.10.10
Bu yaz覺 2708 kez okundu
Geri D繹n