| Halk覺n Hukuk B羹rosu'nun A癟覺klamas覺
Halk覺n Hukuk B羹rosu'nun 7 Ekim 2008 tarihli 276 nolu "Pisliklerinizi Devrimcilere Bulat覺ramazs覺n覺z" bal覺kl覺 a癟覺klamas覺n覺 yay覺nl覺yoruz:

KONTRGER襤LLA OCUKLARININ NAF襤LE ABASI;
P襤SL襤KLER襤N襤Z襤 DEVR襤MC襤LERE BULATIRAMAZSINIZ!

Haftal覺k yay覺n yapan Aksiyon isimli derginin, 29.09.2008 tarihli 721. say覺s覺nda "Ergenekon'da bir 'apan'olu"; yine g羹nl羹k yay覺n yapan Bug羹n isimli gazetenin, 30.10.2008 tarihinde "apan'覺n DHKP-C ile derin balant覺s覺” bal覺kl覺 haberler yay覺nlanm覺t覺r. Ergenekon soruturmas覺 kapsam覺nda g繹zalt覺na al覺n覺p, tutuklanan Esenyurt Belediyesi nceki bakanlar覺ndan G羹rb羹z APAN ile ilgili yap覺lan bu iki habere m羹vekkilimiz Asuman AKA kamuoyunu yan覺ltma amac覺yla konu edilmitir.
Her insan覺n sahip olmas覺 gereken genel ahlak kurallar覺 g繹z 繹n羹ne al覺nd覺覺nda "ahlaks覺z" tan覺mlamas覺n覺 hak eden, gazetecilik s覺fat覺n覺 ta覺yanlarda bulunmas覺 gereken bas覺n meslek ilkeleri g繹z繹n羹ne al覺nd覺覺nda “ilitirilmi gazetecilik” 繹rnei olan,y羹r羹rl羹l羹kteki hukuka g繹re "su癟" tekil eden bu haber ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek zorunluluu domutur.

襤stanbul C.Basavc覺l覺覺 taraf覺ndan s羹rd羹r羹len ve Ergenekon ismi verilen soruturma, bata siyasal iktidar olmak 羹zere savc覺l覺k ve bir k覺s覺m medya taraf覺ndan “T羹rkiye’de kontrgerillan覺n a癟覺a 癟覺kar覺lmas覺 ve tasfiye edilmesi” olarak sunulmaktad覺r. Gelinen aamada bu iddian覺n maddi temelden yoksun olduu anla覺lm覺t覺r. Soruturman覺n en bildik kontrgerilla operasyonlar覺n覺 ve katilleri kapsamamas覺n覺n yan覺nda as覺l olarak 'hi癟bir mant覺k, delil, bilgi ve belgeye ihtiya癟 duymadan" sol 繹rg羹t ve kiilere y繹nelik karalamalar ve iftaralar i癟ermesi bu tespiti zorunlu k覺lm覺t覺r. M羹vekkil hakk覺nda yap覺lan haberler bu tespiti bir kez daha dorulam覺t覺r. G繹revi ba覺ndaki kontrgerilla, devrimcileri karalamaya devam etmektedir.

Halen yarg覺lanmas覺na devam edilen ve hukuken masum say覺lan m羹vekkilimiz, hi癟bir delil, belge bulunmaks覺z覺n, ahlak kurallar覺 hi癟e say覺larak bahsi ge癟en haberlere konu yap覺lm覺t覺r. Haberler, halk覺n haber alma 繹zg羹rl羹羹n羹 salamaya deil, m羹vekkilimizin kiilik haklar覺n覺 ve savunduu siyasal fikirleri a覺r ve telafi edilemez 繹l癟羹de ihlal etme amac覺n覺 ta覺maktad覺r.
Devrimci, sosyalist ve muhalif bas覺na sadece resmi s繹ylem d覺覺nda haber ve yaz覺 yay覺nlad覺klar覺 i癟in bata yay覺n durdurma olmak 羹zere, el koyma, a覺r para ve hapis cezas覺 h羹kmeden yarg覺n覺n s繹z konusu devrimciler olunca t羹m hukuk kurallar覺n覺 unuttuu anla覺lmaktad覺r. Yarg覺n覺n, devrimcilerle ilgili "her sat覺r覺 yalan" haberlerle ilgili b覺rak覺n覺z cezaland覺rma, bizzat bu haberleri yapt覺rd覺覺 anla覺lmaktad覺r. Gizli s羹rd羹r羹len soruturma dosyas覺nda bulunan hi癟bir bilgi ve belgeye dayanmayan iddialar, AKP medyas覺na servis edilmekte, buradan t羹rl羹 tahrifata urat覺larak devrimcilere kar覺 psikolojik sald覺r覺 malzemesi haline getirilmektedir.

D羹n Kanl覺pazar’da Amerikan 癟覺karlar覺 i癟in devrimcileri katleden, bug羹n Bergama’y覺 emperyalist tekeller i癟in yamalayan, yararl覺l覺klar覺ndan 繹t羹r羹 ceplerinde amerikan pasaportu ta覺yan 6-7 Eyl羹lden bug羹ne kontrgerillan覺n her operasyonunun ba akt繹rl羹羹n羹 yapan kontrgerilla 癟ocuklar覺 kendi pisliklerine devrimcileri bulat覺ramazlar.

M羹vekkilimiz hakk覺nda yay覺nlanan haberlerin, psikolojik sava merkezlerinde 羹retilen yalan haberler olduu, bu haberlerle ilgili her t羹rl羹 yasal takibata baland覺覺n覺 kamuoyuna duyuruyor ve herkesi kontrgerillaya kar覺 m羹cadele etmeye 癟a覺r覺yoruz.
2008.10.08
Bu yaz覺 2644 kez okundu
Geri D繹n