| Elmas Yal癟覺n l羹ms羹zd羹r
28 Eyl羹l 1994 tarihinde Beikta Arzum Kafe'de m羹cadele arkadalar覺 Avukat Fuat Erdoan ve M羹hendis 襤smet Erdoan ile birlikte katledilen Devrimci Memur Hareketi'nin 繹nc羹lerinden Elmas Yal癟覺n, katlediliinin 14. y覺ld繹n羹m羹nde mezar覺 ba覺nda an覺ld覺.

"Elmas Yal癟覺n l羹ms羹zd羹r-Devrimci Memur Hareketi" yaz覺l覺 pankart覺n a癟覺ld覺覺 anmada Devrimci Memur Hareketi ad覺na T羹m-Bel-Sen 1 No'lu ube Sekreteri 襤brahim S繹nmez konutu. Elmas Yal癟覺n'覺n katlediliini anlatan S繹nmez, o g羹nden bug羹ne 羹lkemizde emperyalizmin ve ibirlik癟ilerinin halklara zul羹m, ikence ve katliamdan baka bir ey vermediini, b繹yle bir yaam覺 kabul etmeyenlerin ise ter繹rist ilan edilerek sindirilmeye 癟al覺覺ld覺覺n覺, b繹ylesi bir s羹re癟te Elmas Yal癟覺n'覺 anman覺n 癟ok daha anlaml覺 ve 繹nemli olduunu s繹yledi.

'80 cuntas覺n覺n hak arama m羹cadelesi ad覺na ne varsa silip s羹p羹rd羹羹n羹 belirten S繹nmez; Elmas Yal癟覺n ve arkadalar覺n覺n, Devrimci Memur Hareketi 繹nc羹l羹羹nde; sal覺k, eitim, maliye ve belediye i kollar覺nda kamu emek癟ilerini dernekler arac覺l覺覺yla 繹rg羹tleyerek hak arama m羹cadelesini iradi olarak balatt覺klar覺n覺, grevli-toplu s繹zlemeli sendikal m羹cadeleyi 繹nlerine hedef olarak koyup, bu bak覺 a癟覺s覺yla 1989'lar覺n sonunda ilk grevli-toplu s繹zlemeli sendika hakk覺n覺 t羹z羹羹ne koyarak Sal覺k-Sen ve Bem-Sen'i b羹nyesinde ta覺yan KAM-SEN'i kurduklar覺n覺 anlatt覺.

"Elmaslar'覺n a癟t覺覺 ayd覺nl覺k yolda bizler de y羹r羹meye devam edeceiz ve bizlere dayat覺lan bu yaam覺 kabul etmeyeceiz" diyen S繹nmez'den sonra Grup Yorum s繹z ald覺.
"Biz her y覺l gerek Elmas Yal癟覺n'覺n mezar覺nda, gerekse dier ba覺ms覺zl覺k, demokrasi urunda d羹en ehitlerimizin mezar anmalar覺nda yerimizi al覺yor, umutlar覺m覺z覺 ve inanc覺m覺z覺 tazeliyoruz. Biz 癟ok b羹y羹k bir aileyiz. Bizim Anadolu'nun d繹rt bir yan覺nda bu uurda yitirdiimiz abilerimiz, ablalar覺m覺z, kardelerimiz var. Elmas Abla da onlardan biri. As覺l olan fiziki ayr覺l覺klar deildir. As覺l olan onlar覺 d羹羹nceleriyle yaatmakt覺r. Kurtuluumuz onlar覺n yolunda ilerleyerek ger癟ekleecektir. Elmaslar bu ekilde yaayacaklard覺r" diyen Yorum, seslendirdii marlarla Elmas Yal癟覺n'覺 selamlad覺.

"Elmas Yal癟覺n l羹ms羹zd羹r", "Devrim ehitleri l羹ms羹zd羹r" sloganlar覺n覺n at覺ld覺覺 anmaya yakla覺k 100 kii kat覺l覺rken, anmaya kat覺lanlara ailesi Elmas i癟in hay覺r da覺tt覺.
2008.10.01
Bu yaz覺 2768 kez okundu
Geri D繹n