| 12 Saat al覺maya Hay覺r
K覺rklareli-L羹leburgaz da 癟al覺malar覺n覺 s羹rd羹ren Tekstil 襤癟ileri Yard覺mlama Ve Dayan覺ma Dernei 羹癟 ayd覺r 癟al覺malar覺n覺 y羹r羹tm羹 olduu ''12 saat 癟al覺mak 癟繹z羹m m羹?'' kampanyas覺 癟er癟evesinde 癟al覺malar覺n覺 i癟ilerle yap覺lan ''12 saat 癟al覺mak 癟繹z羹m m羹?'' bal覺kl覺 anketlerle devam ettiriyordu.

T襤YD-DER taraf覺ndan 28 Eyl羹l 2008 Pazar g羹n羹 saat 15.30'da dernek binas覺nda bir bas覺n toplant覺s覺 d羹zenlendi. Bas覺n Toplant覺s覺'nda T襤YD-DER ad覺na bas覺n metnini Oral Melle癟 okurken, Melle癟 kampanya ve kampanya 癟er癟evesinde yap覺lan anketle gelinen aamaya deinerek bu kapsamda ayr覺ca 450 milyon olan asgari 羹cretin yetersizliine vurgu yapt覺.
Bas覺n metninde 'i癟ileri 12 saat 癟al覺maya iten nedenler 繹yle s覺raland覺:
''Tekstil i癟ileri ve dier asgari 羹cretle 癟al覺an i癟iler d羹羹n羹l羹rse bir anlamda i癟i 12 saat 癟al覺maya mecbur b覺rak覺lmaktad覺r.
Bunun 癟繹z羹m羹 繹rg羹tl羹 ve m羹cadeleci anlay覺lar覺 hakim k覺lan 繹rg羹tl羹l羹kler kurmakt覺r. 襤lk olarak taban 繹rg羹tl羹l羹羹 olan sendikalar ve sendikalar覺n olmad覺覺 yerlerde havza 繹rg羹tl羹l羹kleri ile haklar覺n aranmas覺 gerekiyor. uan havzam覺zda bulunan i癟ilerin %87.7 lik b繹l羹m羹n羹n sendikas覺z olduu d羹羹n羹l羹rse biz i癟ilerin acilen havza 繹rg羹tlenmesi yapmas覺 gereklidir. Tekstil 襤癟ileri Yard覺mlama Ve Dayan覺ma Dernei bu ihtiyac覺n sonucu olarak ortaya 癟覺km覺t覺r.
Tekstil i癟ileri ve dier i癟ilerin 羹cret art覺覺n覺 en 癟ok etkileyen sebep asgari 羹cretin art覺 oran覺d覺r. 繹z羹m羹n par癟as覺 olan asgari 羹cret g繹r羹melerine ne kadar etki edilirse o kadar art覺覺n fazla olaca覺n覺 d羹羹n羹yoruz. Bunun i癟in toplumsal tepkiyi 繹rg羹tlemekle ise balamal覺y覺z. Gelin hep birlikte bu tepkiyi 繹rg羹tleyelim.''

Ayr覺ca, "450 ytl olan asgari 羹retle 癟al覺an bir kiinin 350 ytl ev kiras覺 vererek geriye kalan 100 ytl ile bir ay boyunca ailesi ie birlikte nas覺l yaam覺n覺 devam ettirebilecei soruldu. 襤te hayat artlar覺 bu kadar zorken devletin a癟覺klam覺 olduu enflasyon oran覺 ne kadar bizim ger癟ekliimize uyuyor?
1800'l羹 y覺llarda nice bedeller 繹denilerek kazan覺lan 8 saatlik i g羹n羹n羹n bug羹n 2000 li y覺llarda 12 saat 癟al覺maya mecbur k覺l覺nm覺t覺r.
襤veren kendi 癟覺kar覺 i癟in 8 saat 癟al覺may覺 gereksiz, 12 saati vazge癟ilmez g繹rmektedir. 8 saat 羹zeri mesai 癟ou fabrikada 'normal mesai' olarak verilmektedir.
Biz T襤YD-DER'li i癟iler olarak t羹m bu sorunlar覺m覺z覺n 癟繹z羹m羹n羹 繹rg羹tl羹 bir yaam覺 savunmaktan ge癟tiine inan覺yoruz. G羹c羹羹m羹z birliimizdir. 襤癟iyiz Hakl覺y覺z Kazanaca覺z!'' denildi.

Sonras覺nda ise iki ay boyunca tekstil i癟ilerinin sab覺r ve kararl覺l覺kla ezilen her kesim i癟erisinde yapt覺覺 toplam 500 anketten oluan ''12 saat 癟al覺mak 癟繹z羹m m羹?'' anket sonu癟lar覺n覺n 5 Ekim 2008 tarihinde T襤YD-DER'in resmi internet sitesi olan ''www.tiyd-der.org'' 羹zerinden a癟覺klanaca覺 belirtildi.
Bas覺n toplant覺s覺na gelenlere bas覺n metinleri da覺t覺l覺rken bas覺n toplant覺s覺 15.45'de sona erdi.
2008.10.01
Bu yaz覺 2584 kez okundu
Geri D繹n