| + 襤vme Dergisi'nden A癟覺klama
+ 襤vme Dergisi TMMOB Y繹neticilerinin Emniyet M羹d羹r羹n羹n verdii iftar yemeine kat覺lmas覺 ile ilgili bir a癟覺klama yapt覺. + 襤vme Dergisi'nin 29 Eyl羹l g羹n羹 yapt覺覺 a癟覺klamay覺 yay覺nl覺yoruz;

TMMOB YNET襤C襤LER襤 EMN襤YET MDRNN VERD襤襤 襤FTARA KATILIYOR

Ankara Emniyet M羹d羹r羹 taraf覺ndan verilen iftar yemeine TMMOB Y繹netim Kurulu 羹yesi de kat覺ld覺.

10 Eyl羹l 2008 tarihinde Ankara Emniyet M羹d羹r羹 Erc羹ment Y覺lmaz, Ankara Liman Restorant'ta bir iftar yemei verdi. Yakla覺k 120 kiinin haz覺r bulunduu iftar davetinde KESK ve 襤HD'nin de i癟inde bulunduu kurumlar aras覺nda TMMOB de y繹netici d羹zeyinde temsil edildi.
襤lk bak覺ta, resmi bir kurum taraf覺ndan verilen bir iftar yemeine protokol kapsam覺nda bir temsilci g繹nderilmesi olaan ve s覺radan bir olay gibi gelebilir. Fakat konu biraz daha irdelenirse, bu durumun TMMOB y繹netim anlay覺覺nda son 8-10 y覺ld覺r yaanan d繹n羹羹m羹n yeni bir halkas覺 olduu hemen anla覺l覺r. nce "b繹yle bir iftar yemeine kat覺lmak ne anlama gelmektedir" sorusunun yan覺t覺n覺 bulmak i癟in biz de birtak覺m sorular soral覺m.

TMMOB'nin kendi etkinlik alan覺nda iletiim i癟inde bulunabilecei kurumlar bellidir. Emniyet M羹d羹rl羹羹 bu kurumlar aras覺nda yer almakta m覺d覺r? Ald覺覺 d羹羹n羹l羹yorsa bunun gerek癟esi nedir?
Kendini her a癟覺klamas覺nda halktan ve emekten yana bir 繹rg羹t olarak tan覺mlayan ve belli bir d羹nya g繹r羹羹 olduunu vurgulayan TMMOB y繹neticilerinin, emein haklar覺n覺 korumak isteyen her kiinin ve her eylemin kar覺s覺nda yer alan Emniyet M羹d羹rl羹羹'n羹n verdii bir davete kat覺lmas覺 ne anlama gelmektedir?
Hem emek kar覺t覺 saflarda yer alan Emniyet M羹d羹rl羹羹 ve TOBB gibi kurumlar ile ayn覺 sofralar覺 payla覺p, hem de bu kurumlar覺 kar覺s覺na alarak verilmesi ka癟覺n覺lmaz olan hak m羹cadelesini TMMOB nas覺l verecektir?

Kendilerini demokratl覺覺n ve laikliin savunucusu olarak g繹steren TMMOB etkin y繹netim anlay覺覺n覺n art覺k Emniyet'in iftar yemeklerinde bile boy g繹stermeye balamalar覺 ve bu davran覺覺n oluturduu siyasal sorumluluk bata TMMOB Bakan覺 olmak 羹zere TMMOB Y繹netim Kurulu'nun t羹m羹ne aittir.
Bu davran覺, son TMMOB Genel Kurulu'nda h羹k羹mette yer alan TMMOB 羹yesi AKP'li bakanlar覺n, mesleki bilgi ve becerilerini suiistimal ettikleri gerek癟esiyle meslekten men istemiyle Onur Kurulu'na g繹nderilmesi 繹nerisine TMMOB etkin y繹netim anlay覺覺 taraf覺ndan kar覺 癟覺k覺lmas覺 ve Genel Kurulun ald覺覺 karara kar覺n bu kararlar覺 uygulamama tavr覺yla da 繹rt羹mektedir.
1 May覺s'larda bal覺 Odalar覺'n覺n binalar覺n覺 basan, 羹yelerine sald覺ran Emniyet M羹d羹rl羹羹 mensuplar覺yla ayn覺 sofrada iftar yapmakla, bu uzlamac覺l覺kla, bu icazet癟i anlay覺la TMMOB y繹netimi neyin m羹cadelesini vermeyi d羹羹nmektedir? Bu davran覺覺, s羹rekli gururla s繹z ettikleri TMMOB'nin anl覺 tarihi i癟inde nereye oturtmaktad覺r?
Bizler, TMMOB'yi sistemin herhangi bir b羹rokratik kurumu gibi y繹netmeye 癟al覺an y繹netim anlay覺覺n覺 iddetle k覺n覺yor, t羹m devrimci, demokrat ve yurtsever m羹hendis, mimar ve planc覺lar覺 g繹revlerini yapmaya 癟a覺r覺yoruz.


M羹hendislik, Mimarl覺k ve Planlamada
+ 襤VME
A癟覺klama No:15
28 Eyl羹l 2008
2008.10.01
Bu yaz覺 2526 kez okundu
Geri D繹n