| Malatya'da SSGSS Yasas覺 Protesto Edildi
Malatya'da Merkez-PTT 繹n羹nde 28 Eyl羹l Pazar g羹n羹 saat13.00'da DK'ler taraf覺ndan 1 Ekimde y羹r羹rl羹e girecek olan SSGSS yasas覺n覺n geri 癟ekilmesi i癟in bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺ld覺.

"Genel Sal覺k Sigortas覺na Hay覺r!" yaz覺l覺 pankart覺n a癟覺ld覺覺 eyleme KESK, TEK GIDA-襤, 襤HD, EMEP, DP, ESP ve Halk Cephesi kat覺ld覺. 60 kiinin kat覺ld覺覺 eylemde "H羹k羹met Yasan覺 Al Ba覺na al! Mezarda Emekli Olmak 襤stemiyoruz! Sal覺kta Ticaret l羹md羹r! Sal覺k Hakt覺r Sat覺lamaz!"sloganlar覺 at覺ld覺.
Kitle ad覺na bas覺n a癟覺klamas覺n覺 KESK d繹nem s繹zc羹s羹 Hasan Akdemir okudu. Akdemir, yapt覺覺 a癟覺klamada unlara deindi;
"襤MF, D羹nya Bankas覺, D羹nya Ticaret rg羹t羹 gibi uluslar aras覺 finans kurulular覺, sal覺k sekt繹r羹n羹n t羹m bileenlerinin daha fazla kar anlay覺覺na uygun olarak d繹n羹t羹r羹lmesini istemektedir. AKP iktidar覺 5510 say覺l覺 yasa ile bu isteklerini yaama ge癟iriyor. Bu yasada deiiklik g繹ren yeni yakla覺m sosyal hukuk devleti ilkesine ayk覺r覺 olarak sosyal g羹venlik haklar覺nda yap覺lm覺 olan d羹zenlemeleri daha da geriye ta覺yarak bu amaca hizmet etmeyi s羹rd羹rmektedir.
AKP iktidar覺 70 milyon sal覺覺n覺 g繹zden 癟覺kartm覺t覺r. Sosyal g羹venlik harcamalar覺n覺 kara delik olarak g繹ren, sosyal g羹venlik kurumlar覺n覺 iletmeye d繹n羹t羹ren, sosyal haklar覺 gelir art覺r覺c覺 gider azalt覺c覺 bir finansman anlay覺覺 ile k覺s覺tlayan, sal覺k hakk覺n覺 kar alan覺na devreden ve piyasac覺 yakla覺m ge癟erliliini s羹rd羹rmektedir. (…)
B羹t癟enin %26's覺 n羹fusun %10'una faiz 繹demeleri olarak aktar覺l覺rken, n羹fusun %90'覺 i癟in yap覺lan sosyal g羹venlik harcamalar覺 %15'i bile bulmuyor.
1 Ekim 2008'pde yasalaacak sal覺k ve sosyal g羹venlik yasas覺yla beraber;
- Pirim 繹deme g羹n say覺s覺 7200'e 癟覺kar覺ld覺.
- Emeklilik ya覺 kad覺n ve erkeklerde 65'e 癟覺kar覺ld覺.
- Emekli maa覺 balama oran覺 %23 ile %33 aras覺nda d羹羹r羹ld羹.
- Bir dizi meslekten y覺pranma pay覺 ortadan kald覺r覺ld覺.
- Malull羹k ve 繹l羹m ayl覺覺 hak etmek i癟in gerekli hizmet s羹resi 10 y覺la pirim 繹deme say覺s覺 1800 g羹ne 癟覺kar覺ld覺.
- Ge癟ici i g繹rmezlik yatarak tedaviden 羹癟te ikiden yar覺ya indirildi.
- Ayl覺k geliri asgari 羹cretin 羹癟te birinden fazla olan b羹t羹n vatandalar覺n genel sal覺k sigortas覺 pirimi 繹demesi zorunlu olacak.
- Emzirme yard覺m覺 asgari 羹cretin 1/3'羹 iken 1/10'a d羹羹r羹ld羹.
- Cenaze 繹denei eski memurlarda asgari 羹cretin 3 kat覺ndan 2 kat覺na indirilmitir. 1 Ekimden sonra balayan memurlardan kald覺r覺lm覺t覺r.
- z羹rl羹lerin emekli olabilmeleri i癟in gerekli 15 y覺l 癟al覺ma art覺 18 y覺la 癟覺kar覺lm覺t覺r.
- 18 ya覺n覺 doldurmu k覺z 癟ocuklar覺 anne babalar覺n覺n sal覺k yard覺m覺ndan yararlanamayacak
- Sabit kat覺l覺m pay覺 ad覺 alt覺nda ayakta tedavilerde her bir hekim muayenesinde 2 YTL fark 羹creti al覺nacak. Her y覺l 5 kat覺na kadar art覺r覺labilecektir.
- Kay覺t d覺覺 sigortas覺z i癟i 癟al覺t覺ranlara ceza kald覺r覺l覺yor.
- al覺anla a癟覺s覺ndan kazan覺lm覺 haklar覺n ortadan kald覺r覺lmas覺na y繹nelik bir 癟ok d羹zenleme y羹r羹rl羹e girecek olan 5510 say覺l覺 bu yasada TBMM Bakan覺 ve Babakan'a arts覺z ayl覺k balanma imk璽n覺 getirilmi, ayr覺ca emeklilii hak etmeyen milletvekillerine ve hak sahiplerine 繹zel d羹zenleme ile temsil tazminat覺 ad覺 alt覺nda ayl覺k balanmas覺 salanm覺t覺r.
Bu yasa 癟覺karken t羹m羹yle sosyal g羹venlik sisteminin tasfiye edilmesine, sal覺覺n ve sosyal g羹venliin piyasalar覺n覺 kar h覺rs覺na b覺rak覺lmas覺na, DK'ler olarak kar覺 癟覺k覺yoruz. Dolay覺s覺 ile bu yasa bizim s羹rekli olarak deitirilmesini isteyeceimiz g羹ndemimizden kald覺rmayaca覺m覺z, herkesin sal覺k ve sosyal g羹venlik haklar覺n覺n eit ve 羹cretsiz bir ekilde salanabilmesi i癟in SSGSS yasas覺 tamamen kald覺r覺l覺ncaya kadar m羹cadelemizi s羹rd羹receiz."
2008.10.01
Bu yaz覺 2587 kez okundu
Geri D繹n