| Tecrite Son Genelge Uygulans覺n
26 Eyl羹l Cuma g羹n羹 Malatya'da "Buca Ulucanlar Diyarbak覺r Hapishane Katliamlar覺n覺 Unutmad覺k Unutturmayaca覺z" pankart覺 a癟覺larak hapisane katliamlar覺 protesto edildi.

Saat 17.30'da PTT binas覺 繹n羹ne gelen DHP, Partizan,ESP, DTP, Halk Cephesi ve PSAKD'nin ortak yapt覺klar覺 bas覺n a癟覺klamas覺nda "Tecrite Son Genelge Uygulans覺n- Hasta Tutsaklar Serbest B覺rak覺ls覺n- Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur" sloganlar覺 at覺ld覺.

Yap覺lan a癟覺klamada;
"Bu g羹n 26 Eyl羹l. 1999 da ger癟ekletirilen Ulucanlar hapishane katliam覺n覺n y覺l d繹n羹m羹. Ulucanlar Hapishanesindeki devrimci tutsaklara silah ve bombalarla sald覺ran 繹l羹m mangalar覺 "ya teslim olacaks覺n覺z ya da hepinizi 繹ld羹receiz" diyorlard覺.
Devrimci tutsaklar onlarca mermiye, gaz bombalar覺na, binlerce askere, ikencelere bedenlerini siper yaparak direndiler. Kimse teslim olmad覺... ld羹rmeye balad覺lar...Saatlerce tarad覺lar, onlarca y羹zlerce bomba att覺lar. T覺pk覺, Buca ve Diyarbak覺r hapishanelerinde yapt覺klar覺 gibi.
Devrimci ve Yurtseverler tutsaklar, 12 Eyl羹l'den beri Buca'da, Diyarbak覺r'da, Ulucanlar'da iradelerini egemenlere teslim etmedikleri i癟in katledilirken, beyin olarak, y羹rek olarak teslim olmad覺klar覺n覺 19 Aral覺k'ta ve tecrit h羹crelerinde g繹stermeye devam ettiler.
襤ktidarlar覺n her zaman hapishanelere d繹n羹k 繹zel bir politikas覺 vard覺r. 羹nk羹 emek癟i halk覺 teslim almaya y繹nelik her t羹rl羹 bask覺 ve s繹m羹r羹 politikalar覺na ilk cevab覺 her zaman hapishanelerden alm覺t覺r. Bu y羹zden hapishaneler tarihi daima direnilerin, die di m羹cadelenin tarihi olmutur. Bu tarihin bir yan覺 zul羹m, ikence ve katliam, dier yan覺 ise devrimci tutsaklar覺n teslim olmaktansa 繹l羹m羹 se癟meleri, onuru ve kararl覺l覺klar覺d覺r…
20 Ekim 2000 tarihinde tek kiilik h羹crelere kar覺 balayan 繹l羹m orucu eylemi 19 Aral覺k 2000'deki hayata d繹n羹 operasyonundan sonra da devam etti. l羹m orucu eyleminin temel talebi F tipi hapishanelerdeki tecritin ortadan kald覺r覺lmas覺 idi. 7 y覺l ge癟tikten ve 122 insan覺n 繹l羹m羹nden sonra Adalet Bakanl覺覺 F tipi hapishanelerde tecritin olduunu kabul etti. Asl覺nda bu direnite iki siyasal irade 癟arp覺覺yordu. Biri halk覺n, devrimcilerin iradesi, dieri siyasi iktidar覺n -AB'nin-ABD'nin iradesi idi.
Direniin sonunda Adalet Bakanl覺覺 taraf覺ndan 22 Ocak 2007 tarihli 45/1 Say覺l覺 genelge yay覺nland覺. Fakat bu g羹n adalet bakanl覺覺 kendi 癟覺kard覺覺 genelgeyi uygulamamaktad覺r. Ge癟en bunca zaman zarf覺nda hapishanelerde hak gasplar覺 ve bask覺lar devam etti, ediyor. Hala siyasi tutsaklar tek kiilik h羹crelerde a覺r tecrit koullar覺ndalar.
Bir癟ok hapishanede g繹r羹e giden aileler 癟ocuklar覺yla K羹rt癟e konutuklar覺 i癟in mektup, kitap, g繹r羹 gibi haklar覺 gasp ediliyor. En ufak gerek癟elerle bir bahane bulunup aylarca, y覺llarca ailesiyle, yak覺nlar覺yla g繹r羹t羹r羹lm羹yor. Siyasi tutsaklardan v羹cudunun y羹zde sekseni tutmayan 80 ya覺ndaki yal覺lar, 17 ameliyat ge癟iren kanser hastas覺 olan Erol Zavar, 繹l羹mc羹l hastal覺klar覺 olanlar hala f Tipi h羹crelerde tecrit alt覺nda tutulmaktad覺rlar. Tahliye edilmeleri bir yana tedavileri bile yap覺lmamaktad覺r. Bunlar yetmezmi gibi son d繹nemde Sincan F tipinde bulunan tutsaklar idare taraf覺ndan 繹rg羹tlenen ve kendilerine "Ergenekon T羹rk 襤ntikam Tugay覺" diyen 癟eteci tutuklular taraf覺ndan sald覺r覺ya maruz kalmaktad覺rlar. Devrimci tutsaklar覺n kald覺klar覺 h羹crelere cam k覺r覺klar覺, s覺cak sular at覺p tehdit mektuplar覺 g繹nderip s繹zl羹 hakaret ve tacizlerde bulunmaktad覺rlar.
Bunlar kar覺s覺nda, y覺llard覺r pek 癟ok devrimci tutsa覺 hasta olmalar覺na ramen tahliye etmeyen yarg覺 organlar覺, lkemiz hapishaneler katliamlar覺nda, pek 癟ok ikence ve kontrgerilla faaliyetlerinde yer alan Ergenekoncular覺, "iyi 癟ocuklar覺" bin bir ayak oyunuyla, hasta olduklar覺 bahaneleriyle hemen tahliye ettiler. Ergenekoncular Adalet Bakanl覺覺n覺n verdii izinle kendi yasalar覺n覺 dahi ayaklar alt覺na al覺narak ADD ve TSK generali taraf覺ndan ziyaret edilmitir. Dink katliam覺n覺n Trabzon'daki aya覺n覺n 繹rg羹tleyicilerden ve Ulucanlar Katliam覺n覺 bizzat y繹neten kontrgerillac覺 Ali z, terfi ederek baka g繹reve g繹nderilmitir. Devrimci tutsaklar覺 tehdit edenlere, sald覺ranlara, katliamlar yap覺p ikencelerden ge癟irenlere deil cezai yapt覺r覺m Ali z'ler gibi terfi ettirilmitir. Ergenekon san覺覺 General ener Eruygur'u tahliye eden mahkeme, Siirt E tipi hapishanesinde kanser tehisi konulmas覺na ramen tahliye edilmeyen 77 ya覺ndaki Ali ekin yaam覺n覺 yitirdi.
lkemiz hapishanelerinde yaanan bu hukuksuzluklara kar覺 biz aa覺da imzas覺 bulunanlar:
—45/1 no'lu genelgenin uygulanmas覺n覺,
—Devrimci tutsaklardan 繹l羹mc羹l hastal覺klar覺 olanlar覺n tahliye edilmelerini, tedavileri yap覺lmayan tutsaklar覺n tedavilerinin yap覺lmas覺n覺
—Hapishanelerdeki sald覺r覺lar覺n son bulmas覺n覺
—Hapishane katliamlar覺ndaki kontrgerillac覺lar覺n yarg覺lanmas覺n覺
T羹m bunlar i癟in adalet bakanl覺覺n覺n bir an 繹nce harekete ge癟mesini talep ediyoruz." denildi.
30 kiinin kat覺ld覺覺 a癟覺klama alk覺larla son buldu.
2008.09.30
Bu yaz覺 2322 kez okundu
Geri D繹n