| Ankara'da N羹kleere Hay覺r
襤stanbul, Mersin, Sinop'tan gelen N羹kleer Kar覺t覺 Platform 羹yeleri sabah saatlerinde Y羹ksel Caddesi'nde bir araya gelerek 24 Eyl羹l g羹n羹 yap覺lan ihaleyi protesto ettiler.

Saat 10.00'da Y羹ksel Caddesi'nde toplanan N羹kleer Kar覺t覺 Platform 羹yeleri "N羹kleer Santral 襤stemiyoruz, N羹kleere 襤nat Yaas覺n Hayat, N羹kleer Santrale Hay覺r" pankartlar覺n覺 a癟t覺lar.
24 eyl羹l g羹n羹 Saat 11.00'de Enerji Bakanl覺覺'na doru y羹r羹y羹e ge癟en eylemciler yolda N羹kleer Santral 襤halesine Hay覺r bal覺kl覺 bildiriler da覺tt覺lar.
Bakanl覺k'a yaklat覺klar覺nda pankartlar覺n覺 a癟arak "N羹kleer Santral 襤stemiyoruz, Akkuyu ernobil Olmayacak, Sinop ernobil Olmayacak, N羹kleer Santral l羹m Demektir N羹kleere 襤nat Yaas覺n Hayat, N羹kleere Kar覺 Omuz Omuza" sloganlar覺 atarak devam ettiler.
Bakanl覺k 繹n羹ne gelen eylemciler, burada saat 12.00'den 13.30'a kadar oturma eylemi yapt覺lar. Platform ad覺na TMMOB evre M羹hendisleri odas覺 bakan覺 zlem Ergen bir a癟覺klama yapt覺.
Ergen a癟覺klamada, "N羹kleer Kar覺t覺 Platform olarak, AKP h羹k羹metinin 羹lkemizde hayata ge癟irmeye 癟al覺t覺覺 n羹kleer enerji program覺na ve halk覺 yan覺ltmaya y繹nelik politikalar覺na kar覺, kamuoyunu sal覺kl覺 bilgilendirmeye ve yaama sahip 癟覺kmaya devam ediyoruz.
N羹kleer santrallerin ta覺d覺覺 riskler; n羹kleer at覺k sorunu, kaza riskleri ve geri douraca覺 geri d繹n羹lmesi imk璽ns覺z sonu癟lar覺, n羹kleer santral teknolojisinin pahal覺 ve d覺a ba覺ml覺 olmas覺, d羹nya genelinde n羹kleer santral yat覺r覺m programlar覺n覺n yavalamas覺na ya da durdurulmas覺na neden olmutur. Oysaki T羹rkiye'de uluslararas覺 n羹kleer santral tekelleri yeni bir pazar aray覺覺na 癟覺km覺lard覺r. AKP iktidar覺 da, bu pazar aray覺lar覺na 癟anak tutmakta, yerli ve yabanc覺 sermayeyi n羹kleer 癟覺lg覺nl覺a davet etmektedir.
Bilimsel ger癟ekleri, halk覺n hakl覺 tepkisini ve baka 羹lke deneyimlerini g繹z ard覺 eden, 羹lkemizi kirli ve terk edilmi eski teknolojilere mahk羶m eden h羹k羹met, bu tutumu ile asl覺nda 癟evre ve halk sal覺覺n覺 da g繹zden 癟覺karm覺t覺r...
N羹kleer at覺klara, radyoaktif s覺z覺nt覺lara ve "sorun yok diyerek, radyasyonlu 癟ay i癟en bakanlara", halk覺n sal覺覺n覺 hi癟e sayan y繹neticilere, geleceimizi yok etmek isteyen sermaye gruplar覺na kar覺 bug羹n burada ger癟ekleecek olan n羹kleer santral ihalesinin iptal edilmesini istiyoruz.
Ne Akkuyu'da, ne Sinop'da ne de memleketimizin herhangi bir yerinde n羹kleer santral yap覺lmas覺na izin vermeyeceimizi bir kez daha h羹k羹mete hat覺rlat覺yoruz:
VAZGEIN; 羹nk羹 N羹kleer Enerji Kirlidir!
VAZGEIN; 羹nk羹 D羹nya oktan Vazge癟ti!
VAZGEIN; 羹nk羹 N羹kleer Enerji Pahal覺d覺r!
VAZ GEIN; 羹nk羹 T羹rkiye 襤癟in D覺a Ba覺ml覺 Bir Enerji Kayna覺d覺r!
VAZGEIN; 羹nk羹 N羹kleer Tehlikelidir!
VAZGEIN; 羹nk羹 N羹kleer Eski teknolojidir." dedi.

A癟覺klamadan sonra s繹z alan platformun Mersin Akkuyu temsilcisi Y覺lmaz Bozkurt ise, "Bu N羹kleer Santraller 羹lkemizin ger癟ekleri ile badam覺yor 癟羹nk羹 bu 羹lkede g羹ne var, r羹zg璽r var, su var bunlardan elektrik 羹retebilirsiniz. Santralin kurulmas覺n覺 istemiyoruz 癟羹nk羹 emperyalist 羹lkeler kendi 羹lkelerinde santralleri s繹k羹yorlar o s繹kt羹kleri santralleri 羹lkemize getiriyorlar, g羹zelim 羹lkemizi bir 癟繹pl羹k g繹r羹yorlar. Biz emperyalizme bal覺y覺z bug羹n eitimi, sal覺覺 sat覺yorlar." diyerek s繹zlerini bitirdi.
150 kiinin kat覺ld覺覺 eyleme KESK, TMMOB VE +襤VME 癟al覺anlar覺 da destek verdi.

Yap覺lan a癟覺klaman覺n metni aa覺dad覺r:

N羹kleer Kar覺t覺 Platform olarak, AKP h羹k羹metinin 羹lkemizde hayata ge癟irmeye 癟al覺t覺覺 n羹kleer enerji program覺na ve halk覺 yan覺ltmaya y繹nelik politikalar覺na kar覺, kamuoyunu sal覺kl覺 bilgilendirmeye ve yaama sahip 癟覺kmaya devam ediyoruz.
N羹kleer santrallerin ta覺d覺覺 riskler; n羹kleer at覺k sorunu, kaza riskleri ve geri douraca覺 geri d繹n羹lmesi imk璽ns覺z sonu癟lar覺, n羹kleer santral teknolojisinin pahal覺 ve d覺a ba覺ml覺 olmas覺, d羹nya genelinde n羹kleer santral yat覺r覺m programlar覺n覺n yavalamas覺na ya da durdurulmas覺na neden olmutur. Oysaki T羹rkiye'de uluslar aras覺 n羹kleer santral tekelleri yeni bir pazar aray覺覺na 癟覺km覺lard覺r. AKP iktidar覺 da, bu pazar aray覺lar覺na 癟anak tutmakta, yerli ve yabanc覺 sermayeyi n羹kleer 癟覺lg覺nl覺a davet etmektedir.
Bilimsel ger癟ekleri, halk覺n hakl覺 tepkisini ve baka 羹lke deneyimlerini g繹z ard覺 eden, 羹lkemizi kirli ve terk edilmi eski teknolojilere mahk羶m eden h羹k羹met, bu tutumu ile asl覺nda 癟evre ve halk sal覺覺n覺 da g繹zden 癟覺karm覺t覺r. Hen羹z d羹nyan覺n hi癟bir b繹lgesinde, n羹kleer at覺klar覺n saklanmas覺, ve imhas覺 i癟in, lisansl覺 nihai bir 癟繹z羹m ve depolama alan覺 bulunmad覺覺 bilinen bir ger癟ektir. Radyoaktif maddelerin yan 繹m羹rlerinin binlerce y覺l s羹rmesi ve bu s羹re zarf覺nda insanlarda 癟eitli kanser ve genetik bozukluklara yol a癟mas覺, n羹kleer at覺klar覺n korunmas覺 ve saklanmas覺n覺n neden bu kadar 繹nemli olduunu g繹stermektedir. Radyasyon nedeniyle ortaya 癟覺kacak biyolojik hasar bedensel ve kal覺tsal etkiler b覺rakmaktad覺r. Bu ger癟ek bile n羹kleer at覺klar i癟in h羹k羹meti ikna etmeye yetmeliyken, ne yaz覺k ki, AKP h羹k羹metinin tercihi bilimden, yaamdan, halktan deil siyasi ve ekonomik 癟覺kar gruplar覺ndan yana olmaktad覺r.
‘evrecinin Daniskas覺" Babakan Recep Tayip Erdoan ve AKP h羹k羹metinin Enerji Bakan覺 Hilmi G羹ler, n羹kleer enerji ve n羹kleer santral konusunda, kamuoyunu yan覺ltmaya devam etmektedir. Bu noktada, n羹kleer g羹癟 santrallerinin ta覺d覺覺 riskleri ve bu santrallerin n羹kleer at覺k meselesini g繹z ard覺 eden bir "tutum" ile kar覺 kar覺yay覺z. Halk覺m覺z覺, bu yalanlara ve masallara kar覺 uyar覺yoruz... Yar覺n 癟ok ge癟 olabilir!
Enerji B羹rokrasisi, bu alanda s羹ren yama, 繹zelletirme, taeronlat覺rma ve yabanc覺lat覺rma s羹recinde enerji arz-talep deerlendirmelerinde yanl覺lar yapmaya ya da yalanlar s繹ylemeye devam etmektedir.
Yanl覺 ve par癟ac覺 enerji politikalar覺, kay覺p ka癟ak enerjinin tespiti ve 繹nlenmesine y繹nelik yetersizlikler, s羹reklilik arz eden tamamen d覺a ba覺ml覺 yak覺t gereksinimi, ekonomik 繹m羹r sonu santral s繹k羹m羹 ve t羹m bunlar覺n maliyet hesaplar覺 bile AKP h羹k羹metini bu hatal覺 yat覺r覺mdan vazge癟irmeye yetmemektedir. H羹k羹met, sermayenin 癟覺karlar覺n覺 g繹zetmeye, yanl覺 yat覺r覺mlarla kamu kaynaklar覺n覺 boa harcamaya, halk覺 yan覺ltmaya, 癟evre ve halk sal覺覺n覺 hi癟e saymaya y繹nelik politikalar覺 覺srarla hayata ge癟irmeye 癟al覺maktad覺r.
Ekonomik ve siyasi 癟覺kar gruplar覺n覺n, n羹kleer enerji yat覺r覺mlar覺n覺n 繹n羹n羹 a癟mak i癟in kulland覺覺 tezlerin hi癟birinin bug羹n ger癟ei yans覺tmad覺覺 bilinmektedir. N羹kleer enerji 羹retim teknolojisi, riskleri ve at覺k sorunu bata olmak 羹zere pek 癟ok bilimsel 癟al覺ma ve yaanan deneyimlerin ard覺ndan 羹lkelerin enerji projeksiyon ve planlar覺ndan bir bir 癟覺kar覺lmaktad覺r. G羹n羹m羹zde ne T羹rkiye'de ne de d羹nyan覺n herhangi bir yerinde n羹kleer enerji yat覺r覺mlar覺 planlamak ve uygulamak ne ak覺lla ne de bilimle a癟覺klanabilecek bir durum deildir.
N羹kleer at覺klara, radyoaktif s覺z覺nt覺lara ve "sorun yok diyerek, radyasyonlu 癟ay i癟en bakanlara", halk覺n sal覺覺n覺 hi癟e sayan y繹neticilere, geleceimizi yok etmek isteyen sermaye gruplar覺na kar覺 bug羹n burada ger癟ekleecek olan n羹kleer santral ihalesinin iptal edilmesini istiyoruz.
Ne Akkuyu'da, Ne Sinop' da Ne de Memleketimizin Herhangi Bir Yerinde N羹kleer Santral Yap覺lmas覺na izin Vermeyeceimizi Bir Kez Daha h羹k羹mete Hat覺rlat覺yoruz.
VAZGEIN; 羹nk羹 N羹kleer Enerji Kirlidir!
VAZGEIN; 羹nk羹 D羹nya oktan Vazge癟ti!
VAZGEIN; 羹nk羹 N羹kleer Enerji Pahal覺d覺r!
VAZ GEIN; 羹nk羹 T羹rkiye 襤癟in D覺a Ba覺ml覺 Bir Enerji Kayna覺d覺r!
VAZGEIN; 羹nk羹 N羹kleer Tehlikelidir!
VAZGEIN; 羹nk羹 N羹kleer Eski teknolojidir.
NKLEER SANTRAL 襤STEM襤YORUZ!
AKKUYU, ERNOB襤L OLMAYACAK!

N羹kleer Kar覺t覺 Platform ad覺na
TMMOB evre M羹hendisleri Odas覺
2008.09.30
Bu yaz覺 2634 kez okundu
Geri D繹n