| DHKC'den A癟覺klama
Devrimci Halk Kurtulu Cephesi taraf覺ndan 26 Austos 2008 g羹n羹 Oral al覺lar'la ilgili yap覺lan 57 nolu zel A癟覺klamas覺n覺 yay覺nl覺yoruz;

Oral al覺lar'a

Kontrgerillan覺n Az覺yla Devrimci Harekete
Sald覺rarak, Ne Ayd覺n, Ne Demokrat
Olunamaz!

Oral al覺lar, 25 Austos 2008 tarihli Sabah gazetesinde yay覺nlanan r繹portaj覺nda, devrimci hareketimize ilikin sald覺rgan ifadeler kullanm覺t覺r. THKP-C'nin miras覺n覺 devral覺p bug羹ne getiren DHKP-C'nin 39 y覺ll覺k onurlu tarihini kimsenin karalamas覺na, hele ki bunun sol ad覺na, ayd覺n olmak ad覺na yap覺lmas覺na izin vermeyiz.
T羹rkiye devrimci hareketi olarak, siyasi arenaya 癟覺k覺覺m覺zdan bu yana, ate alt覺nda s羹rd羹r羹yoruz m羹cadelemizi. Ate alt覺ndaki m羹cadelede sadece bombalar覺n, kurunlar覺n hedefi olmad覺k. Onlarca y覺ld覺r burjuvazinin ideolojik sald覺r覺lar覺n覺n, kontrgerillan覺n karalamalar覺n覺n, yalan ve iftiralar覺n覺n da hedefiyiz.
"Moskof ua覺" s繹ylemiyle balayan su癟lamalar, ony覺llar i癟inde pek 癟ok bi癟im deitirmitir. Emperyalizmin uaklar覺, kendi ibirlik癟iliklerini gizlemek i癟in devrimcileri "d覺 mihrakl覺" ilan ettiler. Avrupa Birlii'ne girmek i癟in yalvar yakar olanlar, devrimcileri Avrupa emperyalizminin destekledii yalan覺n覺 ileri s羹rd羹ler. Susurluk'ta pislikleri a癟覺a 癟覺kan d羹zen, devrimcileri de bu pislie bulat覺rmak i癟in y羹zlerce yalan spek羹lasyon 羹retti. Bug羹n Ergenekon'da da benzer bir sald覺r覺yla kar覺 kar覺yay覺z.
Binlerce insan覺m覺z覺 katleden, kaybeden, infaz eden, faili me癟hulleri yaratan, 癟eteleri 繹rg羹tleyen, mafyac覺lar覺n, katillerin ceplerine k覺rm覺z覺-yeil pasaportlar koyan oligari, bu kanl覺 ve kirli tarihine devrimcileri de bulat覺rmaya 癟al覺覺yor. Ve Oral al覺lar gibileri, d羹zenin her t羹rl羹 etkisine ve y繹nlendirmesine a癟覺k d羹羹nce tarzlar覺yla bu sald覺r覺ya alet oluyorlar.
Bu s覺ralar AKP yalakal覺覺nda t羹m d羹zen bas覺n覺n覺 geride b覺rakan Sabah gazetesinin muhabiri Ecevit K覺l覺癟'覺n Oral al覺lar'a sorduu sorulara ve ald覺覺 cevaplara bak覺n 繹nce:
E. K覺l覺癟: Sol 繹rg羹tlerin iddianamede [Ergenekon 襤ddianamesinde] yer almas覺 ilgin癟 deil mi?
O. al覺lar: Sosyalistlerin 癟ok bulat覺覺 kanaatinde deilim. 襤癟i Partisi var, onun d覺覺nda da yok.
E. K覺l覺癟: DHKP-C?..
O. al覺lar: Onlar覺n ne kadar覺 soldu, ne kadar覺 devletle ilikiliydi bilmiyoruz. Bunlar devlet kuvveti miydi, devlet onlar覺 ne kadar y繹nlendirdi? Zaten 羹phelerimiz vard覺. Ergenekon belki de bunlar覺n netlemesi bak覺m覺ndan imk璽n yaratacak. Ama sol hareket bunun d覺覺nda.
Kar覺-devrimci, ihbarc覺 Ayd覺nl覺k'tan ayr覺lal覺 癟ok olmu ama, kafas覺 oradan hi癟 ayr覺lmam覺. Kafas覺, devrimci, ilerici gruplar覺 isim isim ihbar etmek i癟in yapt覺klar覺 "Bilinmeyen Sol, Sahte Sol" dizilerini yapt覺klar覺 zamandaki gibi.
Sana kim veriyor kimin sol olup kimin sol olmad覺覺n覺 belirleme yetkisini?
Sen kimsin? Ayd覺n Doan'覺n gazetesinde bir k繹e kapan, Bush'un T羹rkiye'yi ziyaretinde Amerikan emperyalizmi taraf覺ndan "akredite" edilen Oral al覺lar'覺n haddine mi bunu belirlemek?!
Senin sosyalistler dediin, sol hareket dediin kim peki Oral al覺lar?
Sana g繹re sol, ihbarc覺 襤癟i Partisi ve Radikal-Taraf solculuundan ibaret anla覺lan. yle ya, devletle uzlamayan, devlete kar覺 silahl覺 m羹cadele veren herkes "sahte sol"dur sana g繹re.
Ama senin ger癟ek solculuunun 繹l癟羹s羹 ne?
Hikmet Sami T羹rk'lere, Ecevit'lere 繹vg羹ler dizmek mi mesela?
Her yaz覺nda yemin billah devrimci direnilere ne kadar kar覺 olduunu s繹ylemek mi?
B羹t羹n bunlara ramen, Oral al覺lar ve benzeri ilerici, demokrat olma iddias覺nda olanlar覺n bu iddialar覺na sayg覺 duyar, bu konuda atacaklar覺 en k羹癟羹k bir ad覺ma deer veririz; ancak i, devrimci harekete a癟覺k癟a kontrgerillan覺n az覺yla sald覺rmaya var覺nca, orada durun!
Orada art覺k demokratl覺覺n d'sinden, ayd覺n olman覺n a's覺ndan s繹z bile edilemez.
Orada kar覺m覺zda yaln覺zca d羹man覺n s繹ylediklerini tekrarlayan bir a覺z vard覺r.
Ergenekon'la devrimciler aras覺nda ba kurmak, d羹n devrimcileri "Moskof ua覺, Pekin ua覺" olmakla su癟layan kar覺-devrimcilerin, faistlerin s繹yleminin bug羹ne uyarlanm覺 halinden baka bir ey deildir.
D羹n u veya bu ekilde bu s繹ylemlerin hedeflerinden biri olan Oral al覺lar, bug羹n ayn覺 s繹ylemi devrimcilere kar覺 kullanan bir duruma d羹m羹t羹r. Bu kendisi i癟in kuku yok ki trajik bir d羹羹t羹r.
Devrimcilere sald覺rarak, kontrgerillan覺n karalamalar覺n覺 tekrarlayarak devlete daha 癟ok g羹ven verebilir; AKP'nin "derin devletle hesaplat覺覺, ger癟ek demokrat olduu" teorileriyle AKP'nin g繹z羹ne de girebilir. B繹ylelikle d羹zen i癟inde yeni kariyerler, stat羹ler kazanabilir, ama sol olduu, ayd覺n olduu iddias覺nda bulunamaz.
Devrimci hareketin tarihi apa癟覺kt覺r. Teorimiz, pratiimiz herey ortadad覺r.
Devrimci harekete y繹nelik iftira ve karalamalar覺 ilk s繹yleyen Oral al覺lar deildir.
Bu iftiralar覺n sahiplerine bug羹ne kadar hep unu s繹yledik:
Eer bir iddian覺z varsa, bunu ispatlamal覺s覺n覺z. 襤SPATLAMAYAN ALAKTIR.
Oral al覺lar'a s繹yleyeceimiz de farkl覺 deildir.
Oral al覺lar'覺n ukalaca, sayg覺s覺zca, sorumsuzca ve d羹manca "ne kadar覺 soldu, ne kadar覺 devletle ilikiliydi bilmiyoruz. Bunlar devlet kuvveti miydi, devlet onlar覺 ne kadar y繹nlendirdi?" diye say覺klad覺覺 devrimci hareket, bug羹ne kadar 600'e yak覺n ehit verdi. Bu tarihe sald覺ranlar bilsin ki, her eyden 繹nce ehitlerimiz ad覺na yap覺覺r覺z yakalar覺na. Bu hareketin saflar覺nda m羹cadele ettikleri i癟in y羹zlerce insan tutsakt覺r oligarinin h羹crelerinde. Bu harekete kar覺 kontrgerillan覺n az覺yla al癟ak癟a yalanlar覺 tekrarlayanlar覺n yakas覺na tutsaklar覺m覺z ad覺na yap覺覺r覺z. Bu hareketin saflar覺nda binlerce insan, emperyalizme, oligariye kar覺 m羹cadele ediyor. Ad覺na ister Susurluk deyin, ister Ergenekon, kontrgerillaya kar覺 ony覺llard覺r m羹cadele eden de ne AKP'ydi, ne Oral al覺lar gibiler; o m羹cadeleyi de biz s羹rd羹r羹yoruz; kan can bedeli m羹cadele eden yoldalar覺m覺z ad覺na, hareketimize sald覺ranlar覺n yakas覺na yap覺覺r覺z.
Ergenekon 襤ddianamesi, Veli K羹癟羹k ve benzeri kontrgerillac覺lar覺n su癟lar覺n覺n tamam覺n覺 ortaya koymaktan niye 繹zenle ka癟覺n覺yor acaba? Oral al覺lar'覺n bu konuda bir fikri var m覺? Kaybedilen 600'羹 ak覺n devrimcinin bir tekinin kaybedilmesi olay覺n覺n bile bu iddianamede yer almamas覺n覺n nedenini a癟覺klayabilir mi?.. Peki devrimcilere kar覺 ger癟ekletirilen y羹zlerce infaz, "bin operasyon" neden yok?
Oral al覺lar, bunlar覺 sorup cevaplar覺na kafa yoraca覺na ne yap覺yor:
AKP'ye 繹vg羹ler yad覺r覺p devrimcilere k羹frediyor.
AKP'yi demokrat ilan edip, devrimcileri "devlet"le ilikilendiriyor.
Bu mu ayd覺n tavr覺? Bu mu demokrat癟a? Bu, ne cehalettir, ne de s羹reci, olaylar覺 yanl覺 deerlendirmek olarak izah edilebilir. Bu kadar masum deildir.
Y羹zlerce ehit vermi, 39 y覺ld覺r faizmle die di m羹cadele veren bir harekete kar覺 bu al癟ak癟a iftiralar覺 tekrarlamak tek kelimeyle ALAKLIA ORTAK OLMAKTIR.
Oral al覺lar, eer sorumlu bir ayd覺nsa, eer demokratsa, ba覺ms覺zl覺k, demokrasi ve sosyalizm i癟in m羹cadeleye bir nebze sayg覺s覺 varsa, bu m羹cadelede ehit d羹enlere bir sayg覺s覺 varsa, devrimci hareketten 繹z羹r dilemelidir.
Yok eer, kendini d羹zene kan覺tlamak ve d羹zen i癟inde daha baka stat羹ler elde etmek i癟in devrimcilere bilin癟li bir sald覺r覺 i癟indeyse, o zaman yolu a癟覺k olsun. O zaman ona bir ayd覺n, bir demokrat g繹z羹yle deil, baka g繹zle bakar覺z. O zaman, d羹zen nezdinde "akreditasyonu"nu pekitirebilir, ama ilkeli, tutarl覺 sol kesimler i癟inde kendisini "akredite" edecek kimseyi bulamayacakt覺r.

Devrimci Halk Kurtulu Cephesi
2008.08.28
Bu yaz覺 3294 kez okundu
Geri D繹n