| AKP Yalan S繹yl羹yor
Halk Cephesi 'AKP Yalan S繹yl羹yor Kontrgerilla G繹revi Ba覺nda' kampanyas覺 癟er癟evesinde eylem ve etkinlikler yapmaya devam ediyor. T羹rkiye'nin 癟eitli yerlerinde eylem ve etkinlikler yap覺ld覺.

Samsun Halk Cephesi 27 Austos aramba g羹n羹 "AKP Yalan S繹yl羹yor Kontrgerilla G繹revi Ba覺ndad覺r" bal覺kl覺 panel d羹zenledi.
Saat 18.00'de Samsun Emekli-Sen'de d羹zenlenen panelde ilk olarak s繹z羹 Karadeniz Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei Bakan覺 Mehmet BABA ald覺. Genel hatlar覺yla kampanyadan bahsettikten sonra s繹z羹 eitim emek癟isi Mehmet TOAN'a b覺rakt覺.
Kontrgerillan覺n 羹lkemizdeki 繹rg羹tl羹l羹羹 ve u anda yaanan s羹reci deerlendiren TOAN kontrgerillan覺n devletten ayr覺 bir yap覺 olmad覺覺 devletin kendisi olduunu vurgulad覺.
Halk Cephesi ad覺na konuan G羹nay ZARSLAN "bu yaananlar覺n AKP ve Genelkurmay aras覺nda yaanan 'iktidarda daha fazla s繹z sahibi' olma sava覺 olduu, as覺l olarak her iki g羹c羹n de halk覺n kar覺s覺nda olduklar覺na, emperyalizmin ibirlik癟isi olduklar覺na vurgu yapt覺. "Yoksulluun g羹n ge癟tik癟e artmas覺, Karadeniz halk覺n覺n ge癟im kayna覺 olan tar覺m 羹r羹nleri f覺nd覺k, 癟ay, t羹t羹n羹n 羹zerinde uygulanan s繹m羹r羹 politikalar覺, hayat覺m覺z覺n bir par癟as覺 haline getirilen zamlar unutturulmak istenmesi ve suni g羹ndemler yarat覺larak halk覺 saflamalara ay覺rarak as覺l sorunlar覺n覺n 羹st羹 繹rt羹lmek istenmektedir. T羹m bu yaanan s繹m羹r羹n羹n kar覺s覺nda halk覺n cephesini oluturarak, ba覺ms覺zl覺k demokrasi m羹cadelesini y羹kselterek durabilineceine" deindi.
25 kiinin kat覺ld覺覺 panel yap覺lan sohbetle saat 19.15'de son buldu.


Ankara Halk Cephesi Temsilcilii'nden Bas覺n A癟覺klamas覺

Ankara Halk Cephesi Temsilcilii 26 Austos 2008 tarihinde 'AKP Yalan S繹yl羹yor Kontrgerilla G繹revi Ba覺nda' diyerek Y羹ksel Caddesi 襤nsan Haklar覺 An覺t覺 繹n羹nde bir bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺.
Saat 18.00'da 襤nsan Haklar覺 an覺t覺 繹n羹nde bir araya gelen Halk Cepheliler 'AKP Yalan S繹yl羹yor Kontrgerilla G繹revi Ba覺nda' pankart覺 a癟arak AKP'nin yalanlar覺n覺 ve ikiy羹zl羹l羹羹n羹 tehir etti.
Halk Cephesi ad覺na bas覺n a癟覺klamas覺n覺 okuyan Hakan Y覺lmaz "AKP'nin de Ergenekoncular覺nda kontrgerillan覺n bir par癟as覺 olduunu ve kontrgerillan覺n bu 羹lke tarihinin kanl覺 bir par癟as覺 olduunu" s繹yledi. "Susurluk'taki gibi bu davadan da bir sonu癟 癟覺kmayaca覺n覺 kendilerini yarg覺lamayacaklar覺n覺" ifade etti. "Ergenekon iddianamesiyle devrimcilere 癟amur at覺lmaya 癟al覺覺ld覺覺n覺, devrimcilerin tarihinin 羹癟, be 癟amur atmayla kirletilemeyecek kadar temiz olduunu" s繹yledi.
"Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z, Kahrolsun Faizm Yaas覺n M羹cadelemiz, Yaas覺n Demokrasi M羹cadelemiz" sloganlar覺n覺n at覺ld覺覺 bas覺n a癟覺klamas覺na yakla覺k 40 kii kat覺ld覺.

ANKARA'DA PANEL

Halk Cephesi Ankara Temsilcilie 'AKP Yalan S繹yl羹yor Kontrgerilla G繹revi Ba覺nda' slogan覺 ile 24 Austos 2008 tarihinde Bes 1 No'lu ube'de bir panel ger癟ekletirdi.
Panel Halk Cephesi temsilcisi Hakan Y覺lmaz'覺n k覺sa konumas覺yla balad覺. lkemiz de kontrgerillan覺n yapt覺覺 katliam resimlerinden oluan sinevizyon g繹sterimi yap覺ld覺.
Daha sonra konumac覺lar yerlerini ald覺 ve panel balad覺. 襤lk s繹z羹 alan Halk Cephesi s繹zc羹s羹;
"襤ki taraf da Amerikan ibirlik癟isi, s繹m羹r羹 ve zul羹mden yanad覺r. Halka d羹mand覺r. AKP'nin derdi verdii iktidar sava覺nda g羹癟 kazanmak iktidar覺n覺 salama almak ve bunu kendi kontrgerillas覺n覺 yaratarak yapmakt覺r. ERGENEKON denilen yap覺 esas olarak kontrgerillad覺r, genelkurmayd覺r ve bu devletin halka kar覺 繹rg羹tlenmi kurum kurulular覺d覺r. Ulusalc覺 olmad覺覺 gibi emperyalizme uakl覺覺n esas olarak v羹cut bulduu kurumdur. Bunun i癟inde asl覺nda AKP de vard覺r. Emekli birka癟 subaydan ibaret deildir. Bu 羹lkenin tarihiyle birlikte var olmu egemenlerin halka kar覺 sava覺n覺 y羹r羹ten yap覺d覺r.
Bu 羹lke kontrgerillay覺 on y覺llar 繹ncesinden tan覺d覺. 6-7 Eyl羹l olaylar覺n覺n balamas覺na neden olan Atat羹rk'羹n evinde patlayan bomban覺n y覺llar sonra M襤T taraf覺ndan konulduu ortaya 癟覺km覺t覺r.
Kanl覺 Pazar katliam覺n覺n, 1977 1 May覺s'覺n覺n sorumlusu kontrgerillad覺r. 12 Eyl羹l羹n, faist sald覺r覺lar覺n, ayd覺nlara y繹nelik suikastlar覺n, orum, Mara, 16 Mart, Gazi katliamlar覺n覺n, 19 Aral覺k hapishaneler katliam覺n覺n sorumlusu hep ayn覺 yerdir.
Kontrgerillan覺n kurumlat覺r覺lmas覺 70'lerin ba覺nda acil bir sorun haline geldi. 80'ler, '90'lar boyunca bu kurumlama hep g羹癟lendirilerek s羹rd羹r羹ld羹.
Devrimciler d羹zen i癟i g羹癟lere yedeklenemez. Pislii devrim temizler. Halk覺n 癟覺karlar覺 ve talepleri y羹kseltilmeli, kontrgerillan覺n tasfiyesi Susurluk s羹recindeki gibi istenecekse bu halk覺n talebi olmal覺d覺r. Bug羹n羹 Susurluk s羹recinden ay覺ran temel yan da budur. O g羹n kendiliinden a癟覺a 癟覺kan pislie kar覺 halk覺n adalet talebiyle y羹kseltilen bir m羹cadele vard覺r. Bug羹n ise iki d羹zen kurumunun kendi aralar覺ndaki iktidar kavgas覺 var. Ve buna kar覺 m羹cadelenin yolunu belirleyen de Ergenekon davas覺n覺n bu ekilde balay覺p s羹r羹yor olmas覺d覺r.
Ergenekon davas覺yla devrimcilere at覺lan 癟amur AKP'nin acizliinin ve devrimci d羹manl覺覺n覺n bir g繹stergesidir. amur at izi kals覺n mant覺覺yla devrimci hareketlere sald覺r覺lmakta, Ergenekon'la ilikilendirilmektedir. Ergenekon'la esas ilikisi olan AKP'dir ve bu d羹zenin pisliini hep birlikte ta覺maktad覺rlar. Devrimcilerin tarihi 羹癟 be 癟amur atmayla kirletilemeyecek kadar temizdir. Bu tarih at覺lamaya 癟al覺an 癟amura kar覺 m羹cadele ve bu uurda 繹denen bedellerle doludur" dedi.
Hakan Y覺lmaz'dan sonra HD Y繹netim Kurulu yesi Av. Sel癟uk Kozaa癟l覺 s繹z ald覺. emdinli davas覺n覺n savc覺s覺 Ferhat Sar覺kaya'n覺n s繹zleri ile konumas覺na balayan Kozaa癟l覺: "D羹nyan覺n her yerinde devlet hukuka kar覺 iddet kullan覺r ve b羹t羹n devletler b繹yledir." diyerek devletin yap覺lanmas覺n覺 anlatt覺.
"Devlet her zaman pis ilerini yapt覺racak birilerini kullanm覺t覺r. Ve bunlar ortaya 癟覺k覺nca ben seni tan覺m覺yorum diye bir kenara atm覺t覺r. Bug羹n Ergenekon davas覺n覺 yarg覺layacak h璽kim savc覺 yoktur. 羹nk羹 y覺llard覺r 羹lkemizde katliamlar yapanlar覺 yarg覺lamad覺 yarg覺layamaz da g羹癟leri yetmez. Kimi solcular da Ergenekon davas覺nda taraf olurken 癟ok b羹y羹k yanl覺l覺a d羹羹yorlar. Bug羹n kendi aralar覺nda halka kar覺 g羹癟l羹 bir ekilde 繹rg羹tl羹d羹rler ve kimi solcular bunlar覺 g繹rememektedir. AKP'ye yanaarak daha g羹zel bir 羹lke yapaca覺na inan覺yorlar. Ergenekon davas覺nda olunacak bir taraf yoktur, Ergenekon davas覺nda yap覺labilecek taraf vard覺r. Bunlara kar覺 bir Halk Cephesi bir muhalefet cephesi oluturulmal覺d覺r" diyerek s繹zlerine son verdi.

S繹z羹 alan KESK rg羹tlenme Sekreteri Akman imek; "D羹nyan覺n her yerinde olduu gibi bizim halklar覺m覺z da kontrgerillay覺 yak覺ndan tan覺yor. Eini, kardeini, arkada覺n覺 veya halk 繹nderlerini kontrgerilla taraf覺ndan katledildiini bilmektedir. Kontrgerillan覺n tarihsel geliimini anlatan imek; kontrgerillay覺 ABD'nin CIA eliyle Kom羹nizme kar覺 羹lkelerde 繹rg羹tlediini ve kontrgerilla eitimi yapt覺rd覺覺n覺 belirterek bizim 羹lkemizden de Hiram ABBAS gibilerin bu eitimlerden ge癟tiini" s繹yledi.
"1960'l覺 y覺llara gelindiinde m羹cadelenin gelimesi ile kontrgerilla devrimcilerin halk覺n 羹zerine sald覺rmaya bal覺yorlar. Bu y覺llarda kontrgerillan覺n yetitirdii sivil fasitler 1969 da ger癟ekletirdikleri Kanl覺 Pazar AKM'nin yak覺lmas覺 Marmara ve Emin繹n羹'n羹n vapurlar覺n覺n bat覺r覺lmas覺 gibi sald覺r覺lar覺 devrimcilerin 羹zerine att覺lar. Sald覺r覺lardan sonra halka devrimciler ama癟s覺z gelii g羹zel eylemler yapan kiiler olarak lanse ediyorlard覺. Gene kontrgerilla devrimcileri g繹zalt覺na al覺p ikenceden ge癟iriyor katlediyor. Bug羹n bunlara 12 Temmuz 16-17 Nisan ve bir癟ok kontrgerillan覺n yapm覺 olduu katliamlar覺 sayabiliriz. Bunlar覺n i癟inde 90'l覺 y覺llarda memur arkadalar覺m覺zdan Sal覺k-Sen 羹yesi Ayenur imek ve Elmas Yal癟覺n'覺n katledilmesini 繹rnek olarak verebiliriz." diyerek 羹lkemizde kontrgerillan覺n geliimini anlatarak konumas覺n覺 bitirdi.
Kat覺l覺mc覺lar覺n sorular覺 cevapland覺ktan sonra panel sona erdi. Saat 17.00'da 40 kiinin kat覺l覺m覺 ile balayan panel 19.00'da sona erdi.


Antalya'da Panel

Halk Cephesi Antalya Temsilcilii taraf覺ndan 24 Austos 2008 Pazar g羹n羹 Antalya Eitim-Sen ubesi'nde "AKP Yalan S繹yl羹yor Kontrgerilla G繹revi Ba覺nda" konulu panel d羹zenlendi.
Panele kat覺lan 40 kii ve panel 癟al覺mas覺 boyunca konuulan onlarca kiiyle "kontrgerilla politikas覺 ve 羹lkemizde uygulan覺覺" 羹zerine konuuldu.
Yap覺lan panelin birinci b繹l羹m羹nde Halk Cephesi Antalya Temsilcilii ad覺na Sema Ko癟, TAYAD'l覺 Aileler ad覺na Mehmet Ali Uurlu, Halk覺n Hukuk B羹rosu ad覺na Av. Ebru Timtik konutu.
Panelde ilk konumay覺 Halk Cephesi ad覺na Sema Ko癟 ald覺. KO konumas覺nda "Kontrgerilla nedir, tan覺m覺n覺 yaparak bu tan覺m覺 doru koymak gerekir, 癟羹nk羹 bu tan覺m覺 nas覺l yapt覺覺n覺z kontrgerillaya kar覺 nas覺l m羹cadele edeceinizi, emperyalizme, oligariye kar覺 da tavr覺n覺z覺 da ortaya koyar" dedi.

"Konuyla ilgili olarak kontrgerilla; devlet i癟inde yuvalanm覺 bir 癟etedir ya da derin devlettir, diyebilirsiniz. Ancak kontrgerillan覺n t羹m tarihi g繹sterir ki kontrgerillay覺 iller-Aar-Bucak gibi 羹癟 be kii ile a癟覺klamak m羹mk羹n deildir. Yap覺lan 羹癟 be eylem ya da emekli birka癟 generallin tutuklanmas覺yla da deerlendiremezsiniz. Kontrgerilla devlettir, kontrgerilla halka kar覺 savat覺r, kontrgerilla sosyalizme, halk kurtulu savalar覺na kar覺 oluturulmu bir yap覺lanmad覺r. Kontrgerillaya kar覺 m羹cadelede iki yol vard覺r. Bunlardan birisi d羹zen s覺n覺rlar覺 i癟inde a癟覺a 癟覺kan birka癟 kontra efi yarg覺lamak ve ceza vermek. Yani sorunu d羹zenin i癟inde 癟繹zmeye 癟al覺mak. Dier yol ise, komple t羹m pislii temizlemek, yani k繹kl羹 bir deiim, devrim yapmak. Biz k繹kl羹 bir deiim olmad覺k癟a kontrgerillan覺n ortadan kalkmayaca覺n覺 d羹羹n羹yoruz. 羹nk羹 kontrgerillaya kar覺 m羹cadele, emperyalizme kar覺 m羹cadeledir. Bu 繹rg羹tlenmeleri yapan Amerika'ya kar覺 m羹cadeledir. Ba覺ms覺zl覺k m羹cadelesi vermektir. Kontrgerillaya kar覺 m羹cadele, demokrasi m羹cadelesidir, gaspedilen t羹m haklar覺m覺z覺 geri alma m羹cadelesidir. Ayn覺 zamanda k繹r羹klenen milliyet癟ilie, ovenizme kar覺 halklar覺n kardeliini savunmak, uluslar覺n kendi kaderlerini tayin hakk覺n覺 istemektir. 襤te bu nedenle pislii temizlemek i癟in, t羹m bu taleplerimizin ger癟eklemesini salamak i癟in devrim yap覺lmal覺 diyoruz. Bunun i癟inde t羹m halk覺n birleik m羹cadelesi artt覺r." diyerek s繹zlerini sonland覺rd覺.

Ard覺ndan TAYAD'l覺 Aileler ad覺na s繹z alan Mehmet Ali Uurlu ise kontrgerillan覺n 羹lkemizde yapt覺覺 eylemlerden 繹rnekler vererek kontrgerillan覺n bir s羹re癟 veya 癟ete ii olmad覺覺n覺, devletin bir politikas覺 olduunu, devletin kendisi olduunu dile getirdi. Kontra y繹ntemlerin imdiye kadar t羹m iktidarlar taraf覺ndan kullan覺ld覺覺na deinen Uurlu; "Mustafa Suphilerin 1921'de 14 yolda覺 ile katledilmesi, 1924 Nasturi Katliam覺, eyh Sait Ayaklanmas覺, 1938 Dersim Katliam覺n覺" anlatt覺. Ancak esas olarak Amerika'n覺n kontrgerillay覺 t羹m d羹nyada 繹rg羹tlemesinin ard覺ndan ilk olarak 6-7 Eyl羹l 1955'te az覺nl覺klara y繹nelik uygulanan yama ve katliam覺 anlatt覺.
Uurlu: "襤ki g羹nde 3 kii 繹ld羹, 30 kii yaraland覺. 70 bin Rum 羹lkeyi terk etti, 1 May覺s 1977'de 37 kii yaam覺n覺 yitirdi, 16 Mart 1978'de 7 Dev-Gen癟'li katledildi… Mara, Sivas, orum katliamlar覺, infaz ve kaybetmeler, hapishane katliamlar覺…… Devletin t羹m tarihi kontrgerillan覺n tarihi ile birdir. Yani kontrgerilla devlet politikalar覺 d覺覺nda hareket etmemi, onun d覺覺na 癟覺kmam覺t覺r. Ve t羹m bu tarih kan ve g繹zya覺n覺n tarihidir. …
…Ergenekon, Susurluk, emdinli, Y羹ksekova 癟eteleri bu say覺lanlar覺n hi癟birisi devletin bilgisi d覺覺nda, ba覺ms覺z olarak yap覺lanm覺 癟ete 繹rg羹tlenmesi deildir. Devletin kendisidir. Derin falan deil, herkesin g繹z羹 繹n羹nde hareket eden, resmi kimlikleri olan, isimleri, cisimleri belli olan insanlar, kurumlard覺r. Devletin maal覺 elemanlar覺d覺r. Bu nedenle tekrar diyoruz ki kontrgerilla devlettir ve buna g繹re bakmak m羹cadele etmek gerekir…" Diyerek s繹zlerini sonland覺rd覺.

Halk覺n Hukuk B羹rosu ad覺na kat覺lan Ebru Timtik ise konumas覺n覺n ba覺nda yap覺lan Ergenekon Operasyonu ve bu operasyonun sonu癟lar覺 羹zerine g繹r羹lerini dile getirdi. Ergenekon Operasyonu'ndan demokrasi bekleyenlerin b羹y羹k hayal k覺r覺kl覺覺na urayaca覺n覺, demokrasi beklentisine girmenin yanl覺 olduunu s繹yledi. K覺saca bu operasyondan demokrasi-繹zg羹rl羹k 癟覺kmaz diyerek 羹lkemizde ve d羹nyada kontrgerilla 繹rg羹tlenmeler hakk覺nda unlar覺 s繹yledi;
"2.Payla覺m Sava覺 sonras覺, biz 3.Bunal覺m D繹nemi olarak niteliyoruz. Emperyalizm sava覺n kendilerine kaybettirdiini g繹r羹r. zellikle uzun s羹reli ve d羹nya 癟ap覺na yay覺lan bu payla覺m savalar覺 d羹nyan覺n bir k覺sm覺n覺n ba覺ms覺zl覺k ve sosyalizm ilan覺, halk iktidarlar覺n覺n kurulmas覺yla sonu癟lan覺r. Bunun sonucu yeni bir y繹ntem gelitirir. Masa ba覺 payla覺m, souk sava y繹ntemi…
Souk sava, kendi topraklar覺 d覺覺nda olas覺 tehlikelerin olduu yerlerde, ibirlii i癟inde olan h羹k羹metlerle beraber yerel bir organizasyon kurup yak覺ndan denetleme. Peki, bu organizasyon ne 羹zerinden yap覺lacak. NATO… NATO, sosyalist blokun kar覺s覺ndaki askeri g羹c羹n ad覺d覺r. Ve d羹nya halklar覺n覺n sosyalist bloka kat覺lmas覺n覺 engellemeye 癟al覺覺r.
NATO b羹nyesindeki 羹lkelerde Gladio oluturulmas覺 talimat覺 verilir. Bunun i癟in b羹y羹k paralar harcan覺r. ok say覺da eitilmi insan istihdam edilir. Gayri Nizami Harp gelitirilmelidir…" diyerek kontrgerillan覺n t羹m d羹nyada ve 羹lkemizde oluturulmas覺n覺 yapt覺覺 al覺nt覺lar ve 繹rneklerle a癟覺klad覺.

Panelin ikinci b繹l羹m羹nde sorularla beraber youn tart覺malar yaand覺. Panele kat覺lan bir kiinin sorusu ise dikkat 癟ekiciydi. "Siz emperyalizmin deimediini s繹yl羹yorsunuz. Ger癟ekten 繹yle mi? Deimediyse Amerika'da yaayan siyahlar覺n haklar覺n覺 kazanmalar覺n覺 ve beyazlarla art覺k eit d羹zeyde ya覺yor olmalar覺n覺 nas覺l a癟覺klars覺n覺z. Art覺k eitlik var hatta siyahlar y繹netime bile rahat癟a giriyor." Sorusu 羹zerine dier dinleyicilerde g繹r羹lerini belirtti ve 繹yle cevap verildi. "Amerika, d羹nyada en 癟ok yoksulluun, a癟l覺覺n yaand覺覺 羹lke. Hala siyahlar aa覺lan覺yor, d覺lan覺yor. Sokak ortas覺nda en 癟ok vurulan, g繹zalt覺na al覺nan, ikence g繹ren siyahlard覺r. Ayr覺ca Amerika hapishanelerinde en 癟ok siyahlar var. A癟l覺k, yoksulluk, s繹m羹r羹 hala yerinde duruyor, katliamlar, Irak, Afganistan ite yan覺 ba覺m覺zda. Bunda deien ne peki? Emperyalizm nas覺l deiti diyorsunuz. Emperyalizm deimemitir." denildi. Bu konuda dier dinleyicilerinde g繹r羹leri al覺nd覺. Halklar覺n ortak d羹man覺 Amerika'n覺n deimedii aksine psikolojik sava y繹ntemleriyle bu g羹n katliamlar覺na ramen d羹nya halklar覺n覺 kand覺rarak ve korkutarak, katlederek 繹mr羹n羹 uzatt覺覺 anlat覺ld覺.

Sorular覺n ard覺ndan 18.00'da balayan panel saat 21.00'da bitti.


AKP'nin Yalanlar覺 襤zmir Buca'da Tehir Edildi


AKP'nin yalanlar覺 襤zmir- Buca Kuru癟eme mahallesinde Bildiri da覺t覺m覺yla tehir edildi. 25 Austos 2008 g羹n羹 akam 19.00'da Kuru癟eme mahallesinde Halk Cepheliler AKP'nin Ergenekon operasyonuyla ne yapmak istediklerini anlatt覺lar. AKP'nin yalan s繹ylediini, kontrgerillay覺 temizlemeyecei, bu kavgan覺n halk覺n kavgas覺 deil, iktidar olmak isteyenlerin kavgas覺 olduu anlat覺ld覺. Halka bu kirli iktidar kavgas覺nda taraf olmamas覺 癟ar覺s覺 yap覺ld覺. Tek tek evlere girilerek , insanlarla konuarak da覺t覺lan bildiriler halk覺n ilgisiyle kar覺land覺. Bildiri da覺t覺m覺 esnas覺nda halk, Halk Cephelilere yemek su ikram ederek onlar覺 sahiplendi. Bir bu癟uk saat s羹ren bildiri da覺t覺m覺 s覺ras覺nda zaman zaman halkla sohbetler edildi.


Halk Cepheliler Malatya Sokaklar覺nda AKP'yi Tehir Etti

24 Austos Pazar g羹n羹 Malatya Halk Cepheliler taraf覺ndan saat 18.30'da Malatya sokaklar覺nda "AKP YALAN SYLYOR. KONTGER襤LLA GREV襤 BAINDA" bildirileri da覺t覺ld覺.
Malatya halk覺na, AKP'yle Genelkurmay aras覺ndaki iktidar kavgas覺n覺 demokrasi, laiklik kavgas覺 diyerek kand覺r覺lmaya 癟al覺覺ld覺覺, AKP'nin de kontrgerillan覺n i癟erisinde olduu, onlarca lin癟 sald覺r覺lar覺n覺, devrimci demokrat kesimlere kar覺 kurulan komplolar覺, Hrant Hink'e uzanan cinayete, Malatya zirve yay覺nc覺l覺kta yaanan katliamdan, emdinli de yaanan bombalama vb. halka kar覺 ilenmi su癟larda AKP'nin de iin i癟erisinde olduu anlat覺ld覺.
Emeksiz ve Yeilyurt caddesinde da覺t覺lan bildiriler halk覺n youn ilgisiyle kar覺land覺. "ok doru s繹yl羹yorsunuz" diyerek destek verilen bildiri da覺t覺m覺nda yakla覺k 800 tane bildiri halka ulat覺r覺ld覺. Ayr覺ca haftan覺n deiik g羹nlerinde ehir merkezinde ve Cemal G羹rsel, Paak繹k羹 zaviye mahallelerinde 10 bin tane kulama yap覺ld覺.


akirpaa'da Bildiri Da覺t覺m覺

22 Austos 2008 Cumartesi g羹n羹 akirpaa'da Halk Cephesi'nin "AKP Halka Yalan S繹yl羹yor, Kontrgerilla g繹revi ba覺nda!" bal覺kl覺 bildirileri da覺t覺larak AKP'nin ger癟ek y羹z羹 tehir edildi. Da覺t覺m esnas覺nda yap覺lan sohbetlerde "elinizi, y羹reinize sal覺k, evet AKP yalanc覺d覺r, zamlar da yapt覺覺 bask覺lar da ortadad覺r" s繹zleri halk覺n AKP ye bak覺覺n覺 繹zetliyordu. Saat 16.00'da balayan da覺t覺mda 300 adet bildiri halka ulat覺r覺ld覺.
Ertesi g羹n yap覺lan "Kontrgerilla Devlettir! Ba覺ms覺zl覺k demokrasi m羹cadelesini y羹kseltelim!-Halk Cephesi" Yaz覺l覺 binlerce kulamayla da halka ger癟ekler ulat覺r覺ld覺.
Ayn覺 i癟erikli binlerce kulama Adana Denizli Mahallesinde de yap覺ld覺.

Akdeniz Mahallesinde bildiri Da覺t覺m覺

27 Austos 2008 tarihinde Halk Cephesi'nin AKP'yi tehir eden ve Kontrgerilla ger癟eini anlatan bildirileri bu kez arap halk覺n覺n younlukta yaad覺覺 Akdeniz ve G羹neli mahallelerinde da覺t覺ld覺. Saat 16.00'da balayan da覺t覺mda Arap癟a-T羹rk癟e sohbetlerle AKP'nin yalanlar覺 anlat覺ld覺. Halk覺n da "evet, doru s繹yl羹yorsunuz, AKP yalanc覺d覺r ve bunu herkes biliyor" s繹zleri AKP'nin iktidar pratiinin halktaki yans覺mas覺yd覺. Kontrgerillan覺n 羹lkemiz ger癟eklii i癟inde hala katliamlar覺na devam ettiinin anlat覺ld覺覺 da覺t覺mda halkla uzun sohbetler yap覺ld覺. Evlere ve iyerlerine davet edilen Halk Cephelilerle AKP ger癟ei ve ona kar覺 neler yap覺lmas覺 gerektii 羹zerine sohbetler yap覺ld覺. 18.20'ye kadar s羹ren bildiri da覺t覺m覺 AKP'ye kar覺 癟繹z羹m 繹nerilerinin tart覺覺ld覺覺 bir zemine d繹n羹t羹. Bu sohbetlerde AKP gen癟-yal覺 halk覺n Arap癟a beddualar覺n覺 ald覺. AKP'ye ve Kontrgerillaya kar覺 繹rg羹tlenme 癟ar覺lar覺n覺n yap覺lmas覺yla bildiri da覺t覺m覺nda 250 bildiri halka ulat覺r覺ld覺.
2008.08.28
Bu yaz覺 2993 kez okundu
Geri D繹n