| Y羹r羹y羹 Yine 1 Ay Kapat覺ld覺
Ba覺ms覺zl覺k Demokrasi Sosyalizm 襤癟in Y羹r羹y羹 dergisinin kapat覺lmas覺yla ilgili Y羹r羹y羹 Dergisi Sahibi ve Yaz覺ileri M羹d羹r羹 Halit G羹denolu 25 Austos 2008 g羹n羹 bir a癟覺klama yapt覺. Yap覺lan a癟覺klamay覺 yay覺nl覺yoruz;

Ba覺ms覺zl覺k Demokrasi Sosyalizm 襤癟in Y羹r羹y羹
Yine 1 Ay Kapat覺ld覺

DURSUN KARATA’I YAZMAK YASAK!

159. say覺m覺z toplat覺ld覺 ve dergimizin bir ay s羹reyle yay覺n覺 durduruldu.
襤stanbul 11. A覺r Ceza Mahkemesi’nin 21 Austos 2008 tarihli karar覺nda; toplatma ve kapatmaya gerek癟e olarak ‘Yasad覺覺 rg羹t Propagandas覺’, ‘Ter繹r 繹rg羹t羹n羹n a癟覺klamalar覺n覺 yay覺nlamak’ ve ‘su癟u ve su癟luyu 繹vmek’ g繹sterilmitir.
Bunlar bahanedir.
Dursun Karata’la ilgili haberler ve yorumlar rahats覺z etmitir d羹zenin efendilerini.
vd羹羹m羹z bir su癟 ve 繹vd羹羹m羹z bir su癟lu yoktur.
Tam tersine, T羹rkiye halklar覺n覺n 癟覺karlar覺 dorultusunda yap覺lan iyi, g羹zel, doru eyler 繹v羹lm羹t羹r dergimizde. Can覺n覺, hayat覺n覺, halk覺n 繹zg羹rl羹羹, vatan覺n ba覺ms覺zl覺覺 i癟in feda edenler 繹v羹lm羹t羹r.
Su癟 mudur halk覺n 繹zg羹rl羹羹, vatan覺n ba覺ms覺zl覺覺 i癟in m羹cadele etmek?
Halk覺n 繹zg羹rl羹羹, vatan覺n ba覺ms覺zl覺覺 i癟in m羹cadele edene su癟lu mu denir?
Kimilerinin hala at g繹zl羹kleriyle bakt覺klar覺 i癟in “demokrat” sand覺klar覺 faist AKP iktidar覺, devrimi ve devrimcilii yok etmek istemektedir. Emperyalizme ba覺ml覺l覺k pekitik癟e, s繹m羹r羹 ve talan覺n boyutlar覺 artt覺k癟a, yoksulluk ve a癟l覺k b羹y羹d羹k癟e, devrimcileri yok etmek onlar i癟in daha “zaruri” hale gelmektedir.
Devrimci bas覺n yay覺n organlar覺na kar覺 uygulanan toplatma, yay覺n durdurma kararlar覺n覺n as覺l ve tek nedeni budur.
Oligari, s繹m羹r羹 ve zul羹m d羹zenine kar覺 olmay覺, bu d羹zene kar覺 m羹cadele etmeyi su癟 saymaktad覺r. Su癟umuz, ba覺ms覺zl覺k, demokrasi ve sosyalizmi savunmakt覺r. Dergimiz, bu yay覺n 癟izgisi nedeniyle daha 繹nce de toplat覺ld覺, 1’er ay yay覺n durdurma kararlar覺 verildi.
Bu 羹lkede, devrimci bas覺na 繹zg羹rl羹k yoktur, fakat halka kar覺, devrime kar覺, gerici, 覺rk癟覺, oven her t羹rl羹 yay覺na s覺n覺rs覺z 繹zg羹rl羹k vard覺r. Emperyalizmden, s繹m羹r羹 ve zul羹m d羹zeninden yana olanlar 繹zg羹rd羹r. D羹zene kar覺 olanlar覺n 羹zerinde ise her t羹rl羹 bask覺 mevcuttur.
Dergimizi kapatmak, d羹zenin 癟izdii s覺n覺rlarda yay覺n yapmay覺 dayatmakt覺r.
As覺l su癟u ileyenler, bize bu dayatmada bulunanlard覺r. Ba覺ms覺zl覺k, demokrasi, sosyalizm isteyen sesleri k覺smaya 癟al覺mak, bunun i癟in dergi toplat覺p, kapatmakt覺r su癟. Su癟, faizmin k覺l覺c覺n覺, devrimci bas覺n 羹zerinde salland覺rarak devrimci d羹羹ncelerin yaz覺lmas覺n覺, anlat覺lmas覺n覺, 繹rg羹tlenmesini engellemeye 癟al覺makt覺r.
Dursun Karata gibi devrimcilerin varl覺覺, onlara b繹ylesine sahip 癟覺k覺lmas覺 a癟覺k ki emperyalizm ibirlik癟ilerini, s繹m羹r羹c羹leri, zalimleri, kontrgerillac覺lar覺 rahats覺z ediyor.
Fakat Dursun Karata bir ger癟ektir. T羹rkiye devriminin bir ger癟eidir. Hi癟bir toplatma ve yay覺n durdurma karar覺 bu ger癟ei deitiremez. Binlerce insan覺n onu kucaklam覺 olmas覺 bir ger癟ektir; bizim dergimiz de bunu yazm覺t覺r; dergimizin toplat覺lmas覺 bu ger癟ei de deitirmez.

Bask覺larla, kapatma kararlar覺yla sesimizi boacaklar覺n覺 sananlar yan覺l覺yorlar. Sadece kapatma kararlar覺 deil, bask覺n覺n hangi t羹r羹 uygulan覺rsa uygulans覺n, ba覺ms覺zl覺k, demokrasi ve sosyalizm i癟in yazmaya, bu onurlu m羹cadelenin sesi soluu olmaya devam edeceiz.

25 Austos 2008
Y羹r羹y羹 Dergisi Sahibi ve
Yaz覺ileri M羹d羹r羹
Halit G羹denolu
2008.08.28
Bu yaz覺 2702 kez okundu
Geri D繹n