| Festival Ve enlikler Yap覺ld覺
G羹lsuyu Mahallesi’nde Halk Cephesi, Partizan, DHP, PD, Devrimci Kom羹nistler, Devrimci Duru, BDSP, Anadolu’da Yaam Kooperatifi, SDP tarf覺ndan Yoksullua Yozlamaya ve Y覺k覺mlara Kar覺 Mahallemize Sahip 覺kal覺m G羹c羹m羹z Birliimizdir slogan覺yla bir festival d羹zenlendi.

2 g羹n s羹ren festivalin 1. g羹n羹nde program saat 19.00’da yozlama, yoksulluk ve y覺k覺mlar konusunda yap覺lan bir panelle balad覺.
23 Austos g羹n羹 Nurettin S繹zen Park覺’nda bir癟ok devrimci yap覺n覺n standlar覺n覺n a癟覺ld覺覺 festivalde Boran Haziran Yay覺ncl覺kta a癟t覺覺 standla kat覺ld覺.
Mahir’in resminin olduu Mahir H羹seyin Ula Kurtulua Kadar Sava yaz覺l覺 b羹y羹k bir pankart ve Halk Cephesi Yaz覺l覺 pankart as覺ld覺. Festivalde yap覺lan panele konumac覺 olarak HHB avukatlar覺ndan Taylan Tanay ve DHP’den Taner Demir kat覺ld覺lar. Taner Demir 羹lkemizde ve 繹zelde de mahallede yaanan yozlaman覺n boyutlar覺na deinirken Taylan Tanay da yapt覺覺 konumada yozlamay覺 istatistiklerle a癟覺klad覺.
Yozlaman覺n bu kadar boyutlanmas覺n覺n devrimcilerin inisiyatif kaybettii y覺llara dayand覺覺n覺 belirten Tanay “Devrimcilerin bo b覺rakt覺覺 yeri devlet 癟ok iyi dolduruyor” dedi. Devletin t羹m kurumlar覺yla bu iin i癟inde olduuna deinen Tanay “Bir avukat olarak s繹yl羹yorum hukuk sistemi de buna dahildir” dedi. Panelin ard覺ndan festivalin a癟覺l覺 konumas覺 yap覺ld覺. Semah ekibiyle devam eden programda 癟eitli sanat癟覺lar sahne al覺rken Grup Umut Yamuru’nun s繹yledii marlar ve halay t羹rk羹leriyle yakla覺k 1000 kiilik kitle b羹y羹k bir cokuyla halaylar 癟ekti, zafer iaretleriyle ark覺lara elik etti.
24 Austos ikinci g羹n羹 ise Ergenekon Kontrgerilla ve Devlet Ger癟ei konulu bir panel d羹zenlendi. HHB avukatlar覺ndan Behi癟 A癟覺, Partizan’dan Derya Aras, SDP’den ise Ula Bayraktarolu panelist olarak yerald覺lar.
Derya Aras “Ergenkon devletin temizlenmesi darbecilerin temizlenmesi olarak g繹r羹l羹yor b繹yle deil bu bir it dala覺d覺r ve ergenekon bir bilgi kirliliidir. Susurluk olay覺nda da bir 癟ok ey a癟覺a 癟覺kt覺 her hangi bir 羹zerlerine gitme kimseyle hesaplama olmad覺. Ergenkonda b繹yledir dedi. Sonras覺nda Behi癟 A癟覺 ise “Konrtgerilla y繹netim bi癟imidir devletin bizzat y繹nettii ve bilgisi vard覺r. 襤ddianamede 癟ete yok darbeci yok mit yok kendi aralar覺nda hesaplamalar覺 var devrimcilere sald覺r覺 var. Eer ger癟ekten Darbecileri yarg覺lam覺 olsayd覺 12 Eyl羹l c羹leri yarg覺las覺n. AKP kendi kontrgerillas覺n覺 yap覺yor. AKP, Genel Kurmay, CHP saflar覺nda yeralmayal覺m. rg羹tlenelim ba覺ms覺zl覺k demokrasi m羹cadelesini y羹kseltelim onlar覺n kavgalar覺na alet olmayal覺m kendi kavgam覺z覺 b羹y羹telim" dedi.
Ula Bayraktarolu da Ergenekon AKP'nin TSK ile aralar覺ndaki 癟ekime olduunu belirtti.

Daha sonra soru cevap k覺sm覺na ge癟ildi. panele 70 kii kat覺ld覺. Akam saat 20.00 de balayan prgramda s覺ras覺yla Grup 襤klim, 襤dil Tiyatro At繹lyesi, Tuncay Balc覺, Tiyatro Ger癟ek, Grup Yorum Korosu, G羹lsuyu Temel Haklar Folklor Ekibi ve son olarak sahneyi Grup Munzur ald覺.
Son g羹n 2.500 kiinin kat覺ld覺覺 festivalde s羹rekli “Y覺k覺mlara Kar覺 G羹c羹m羹z Birliimizdir, Yozlamaya Y覺k覺mlara Ge癟it Vermeyeceiz, Yaas覺n Devrimci Dayan覺ma Sloganlar覺 at覺ld覺.
襤dil Tiyatro At繹lyesinin “Yoksulluk Baa Bela” adl覺 g繹sterileri kitle taraf覺ndan ilgiyle izlenirken A癟l覺覺n ve Yoksulluun bir oy vererek bir torba k繹m羹rle sona erdirilemeyeceini ve a癟l覺k yoksulluk d羹zeninde yozlaman覺n da ilerledii anlat覺ld覺.
Grup Yorum Korosu 繹retmenlerine 繹rnek bir konser vererek kitleyi cotururken Grup Munzur'nda sevilen t羹rk羹leri hep birlikte s繹ylendi. Festivalde s覺k s覺k birlik dayan覺ma 癟ar覺lar覺 yap覺ld覺.


"G羹c羹m羹z Birliimizdir" enlii

Bah癟elievler Temel Haklar Dernei’nin 'G羹c羹m羹z Birliimizdir' enlii 24 Austos Cumartesi g羹n羹 saat 19.00-21.00 aras覺 dernek binas覺 繹n羹nde ger癟ekletirildi.

Dernek 羹yeleri taraf覺ndan sunum yap覺lan enlikte ilk olarak kime kar覺, neden birlik olunmas覺 gerektiinin anlat覺ld覺覺 bir konuma yap覺ld覺.
Ba覺ms覺zl覺k, demokrasi ve sosyalizm kavgas覺nda d羹enler an覺s覺na yap覺lan sayg覺 duruunun ard覺ndan
dernek ad覺na P覺nar KAYA s繹z ald覺. Kaya taraf覺ndan yap覺lan konumada:
'2003 y覺l覺ndan bu yana faaliyet g繹steren derneimizin hak ve 繹zg羹rl羹kler m羹cadelesi y羹r羹tt羹羹 bundan dolay覺 d羹zen taraf覺ndan s羹rekli bask覺lara maruz kalm覺. al覺anlar覺, g繹zalt覺 ve tutuklama ile sindirilmeye 癟al覺覺lm覺t覺r. Yozlamaya kar覺 verdii m羹cadele nedeniyle halk 癟al覺anlar覺, y繹neticileri tutuklu bulunmaktad覺r. Bask覺lara ramen m羹cadelemize devam edeceiz'' dedi.

B羹y羹k ustalar Naz覺m H襤KMET, Ahmet AR襤F'in iirleri okunarak Anadolu halklar覺n覺n ac覺lar覺, kahramanl覺klar覺 iirle dile getirildi.
Ard覺ndan yoksulluu konu alan sinevizyon g繹sterimi yap覺ld覺. Sinevizyon sonras覺 ''tiyatro meale'' taraf覺ndan Mara isimli oyun sergilendi.
Son olarak da Grup Yorum Korosu mar ve t羹rk羹ler s繹yledi. Halaylar 癟ekilerek hep bir a覺zdan kavga t羹rk羹leri s繹ylenerek cokulu bir ekilde ge癟ti. Mahalle halk覺n覺n evlerinin balkonlar覺ndan izledii g繹steriye 200 kii kat覺ld覺. enlik Hakl覺y覺z Kazanaca覺z mar覺yla sona erdi.


Yazhan'da K羹lt羹r Ve Dayan覺ma Ve Karpuz Festivali

23 Temmuz Cumartesi g羹n羹 saat 14.00'da balayan festivalde Malatya Temel Haklar Dernei 羹yeleride stant a癟arak derneklerinin tan覺t覺m覺n覺 yapt覺lar.

Yaz覺han 襤l癟esi k羹lt羹r羹n羹 koruma ve dayan覺ma ama癟l覺 yap覺lan festival Vilayet binas覺 繹n羹ndeki parkta yap覺ld覺. Resmi t繹renin ard覺ndan Cemal zta, Muharrem Temiz, Fatma ahin, Canan zacar, Song羹l Pekta'覺n s繹yledii par癟alarla Yaz覺hanl覺lar cotu.
Cirit ve Tura(K覺rba癟) gibi geleneksel oyunlar oynand覺. Okul ve hastane a癟覺l覺lar覺 yap覺ld覺.

Temel Haklar derneinin a癟m覺 olduu standa ise ilgi youndu. Ayr覺ca polis yine tahamm羹ls羹zl羹羹n羹 g繹sterdi. Dernek 羹yelerinin Y羹r羹y羹, K羹lt羹r Sanat Yaam覺n da Tav覺r dergisi ve 癟eitli kitaplar覺n, tutsak 羹r羹nlerinden oluan stand覺n polis gelerek ter繹rize etmeye 癟al覺t覺.
Standa varolan yay覺nlar覺 tek tek inceleyerek toplat覺lmas覺 olup olmad覺覺na bakarak keyfiyetini g繹sterdi.
Dernek 羹yeleri Y羹r羹y羹 繹nl羹kleriyle kitle i癟inde dergi da覺t覺m覺 ve tan覺t覺m覺n覺 yapt覺lar.
Gece saat 01.30'a kadar devam eden enliklere bin kii kat覺ld覺.
2008.08.28
Bu yaz覺 2844 kez okundu
Geri D繹n