| DHKP'den A癟覺klama
Devrimci Halk Kurtulu Partisi 15 Austos 2008 tarihinde Arslan Tayfun zk繹k ile ilgili bir a癟覺klama yapt覺. Devrimci Halk Kurtulu Partisi'nin yapt覺覺 40 nolu a癟覺klamay覺 yay覺nl覺yoruz;

Arslan Tayfun zk繹k’羹n,
9 Eyl羹l 2007 tarihinden bu yana partimizle hi癟bir ilikisi yoktur!

14 Austos’ta K覺br覺s Rum Kesimi’nde yakaland覺覺 bas覺n yay覺n organlar覺 taraf覺ndan duyurulan Arslan Tayfun zk繹k’羹n 9 Eyl羹l 2007 tarihinden bu yana, yakla覺k 11 ayd覺r Partimizle hi癟bir ilikisi bulunmamaktad覺r ve buna bal覺 olarak da bulunduu yerler ve yaam覺, Partimizin bilgisi d覺覺ndad覺r.

2007 y覺l覺 balar覺nda, farkl覺 g繹revlere haz覺rlamak i癟in kendisiyle bir s羹re癟 balat覺lm覺t覺r.
Ancak bu deerlendirmeler i癟inde a癟覺a 癟覺kt覺 ki, Arslan Tayfun zk繹k, devrimci d羹羹nceden uzaklam覺, s覺radan bir insan gibi d羹羹nmeye balam覺t覺r. Burjuva bireyci d羹羹nceleri savunabilen bir kiilik ortaya 癟覺km覺t覺r.
Bu ekilde s覺radanlaan, bencilleen, bireycileen, pervas覺zca burjuva d羹羹nceleri ve k羹lt羹r羹n羹 savunabilen herhangi birinin Partimizde b覺rak覺n y繹netici olmas覺n覺, s覺radan bir 羹ye olarak bulunmas覺 dahi kabul edilemez. Nitekim kabul etmedik.
Devrimci 繹l癟羹leri yoktur. Kendi stat羹leri kendi yaam覺 onun i癟in her eyin 羹st羹ndedir. Abart覺l覺 adaletsiz bir anlay覺覺 癟ok rahatl覺kla savunabilmektedir. ifte standartl覺d覺r. Bu anlay覺la insan y繹netmesi, sorumluluk almas覺, bir g羹ce ve yetkiye sahip olmas覺 m羹mk羹n deildi ve 癟ok tehlikeliydi. 羹nk羹 bu t羹r kiiliklerin a癟覺k ki, kendi megalomanisi, stat羹leri, bireysel 癟覺karlar覺 i癟in ezip ge癟meyecei ey, yapmayaca覺 adaletsizlik yoktur. Nerede kime hangi adaletsizlii uygulayaca覺 belli olmaz.
Bu sorunlar ve yakla覺mlar覺, aylarca tart覺覺lm覺, o bu 癟abalara olumlu bir cevap vermemi ve olumlu bir sonuca var覺lamam覺t覺r. B羹t羹n bu nedenlerden dolay覺, 22 Temmuz 2007’de Merkez Komitemiz taraf覺ndan Arslan Tayfun zk繹k hakk覺nda
“bu zaaflar覺, eksik ve yanl覺 d羹羹nceleri ta覺yan bir insan kesinlikle insan y繹netemez, b羹y羹k sorumluluklar alamaz, yetki ve g羹癟 verilemez.” karar覺na var覺larak, t羹m yetki ve konumu iptal edilmi, pratik i癟inde yeniden denenmesine karar verilmitir.
Ancak, Arslan Tayfun zk繹k, b繹yle bir s羹reci yaama cesareti, d羹r羹stl羹羹 ve iradesini g繹stermeyip, bulunduu yerden ka癟m覺t覺r. Tekrar gelmi, d羹羹neceim demi, ve bir yere yerletirilmi, ve fakat tekrar ka癟m覺t覺r. M羹cadelemizdeki zorlu s羹re癟ler, kimilerini 癟羹r羹t羹r, kimilerini 癟elikletirir. Kahramanlar覺 yaratt覺覺 gibi, d繹nekleri ve ka癟aklar覺 yaratan da zorlu, 繹nemli, b羹y羹k kararl覺l覺klar ve b羹y羹k fedakarl覺klar gerektiren s羹re癟lerdir. Tayfun zk繹k, 癟elikleenlerden deil, 癟羹r羹yenlerden; kahramanlardan deil, ka癟aklardan olmutur.
Son olarak bulunduu yerde g繹zalt覺nda deildi. D羹羹neceim dedii i癟in, kendisine bu f覺rsat tan覺nm覺, bar覺nma ve benzeri gereken imkanlar yarat覺lm覺t覺r. Ama o buna ramen, 9 Eyl羹l 2007 g羹n羹, bulunduu yerden ka癟arak devrim ve 繹rg羹t saflar覺m覺z覺 terketmitir.
Sonu癟 olarak; Arslan Tayfun zk繹k’羹n 9 Eyl羹l 2007’den bu yana yani 11 ayd覺r Partimizle hi癟bir ilgisi, ilikisi yoktur. Dolay覺s覺yla, Partimizde herhangi bir g繹revi, konumu olmas覺 da s繹zkonusu deildir. A癟覺klad覺覺m覺z bu bilgilerle 癟elien her haber ve yorum, yanl覺t覺r.

Devrimci Halk Kurtulu Partisi
2008.08.20
Bu yaz覺 3356 kez okundu
Geri D繹n