| 襤krar覺ndan D繹nen Bizden Deildir
ili Pir Sultan Abdal K羹lt羹r Dernei Bakan覺 T羹rkan Doan'n覺n imzas覺yla 3 Austos 2008 tarihinde yaz覺l覺 bir a癟覺klama yap覺ld覺. Bu a癟覺klamay覺 yay覺nl覺yoruz.

"襤KRARINDAN DNEN B襤ZDEN DE襤LD襤R

AKP GDML
ALEV襤 DERNEKLER襤 AILIYOR
HALKIMIZ TANIYACAK BUNLARI!

"襤zmir 癟ili il癟esinde Samet dede cem evi yapt覺rma dernei a癟覺ld覺"

G羹n ge癟miyor ki aleviler 羹zerinde yeni yeni politikalar 羹retilmesin. D羹zenin alevi halk覺n覺n kimliine k羹lt羹r羹ne inkar覺 ve asimilasyonu her s羹re癟te kar覺m覺za 癟覺k覺yor. Kimi zaman belirgin bask覺 zul羹m kan ve 繹ld羹rmekle. Kimi zaman alevi devirmeni H覺z覺r paalarla…

Osmanl覺dan g羹n羹m羹ze Aleviler olarak katliamlar yaam覺 ezilmi horlanm覺 yerinden yurdundan kovulmu halk覺z bizler. Y羹zy覺llard覺r katlettiler, yakt覺lar, zulmettiler; Pir Sultan'lar覺 ast覺lar, Nesimiler'in derisini y羹zd羹ler. Dalar覺n tepesine s羹rd羹ler, inan癟lar覺n覺z覺, ibadetlerinizi yasaklad覺lar. 襤nan癟lar覺m覺z覺 aa覺lamak i癟in yalanlar uydurdular. 襤birlik癟iler, hainler, fitne, fesatlar devirdiler.

Y羹zy覺llard覺r s羹ren bu bask覺c覺 ve tahakk羹mc羹 anlay覺, on milyonlarca Aleviye nas覺l ibadet etmek istiyorsun diye sormadan "senin nerede nas覺l ibadet edeceini ben belirlerim" dedi. Dayatmay覺 kabul etmeyen Alevi, Osmanl覺dan g羹n羹m羹ze k覺y覺mlar katliamlar yaad覺. "Sapk覺n", "kafir" diye yak覺ld覺.

Devlet, Kendi kimlik ve k羹lt羹rleriyle yaamak isteyen Alevilere y繹nelik bask覺lar覺 t羹rl羹 manevralar覺yla ekillendirdi y覺llarca. D羹zene endekse olmayan Alevileri devirme politikalar覺 izledi ard覺 ard覺na. Alevi k繹ylerine cami yapt覺r覺larak, S羹nnilik inanc覺 empoze edilmeye 癟al覺覺ld覺. Alevi tarihini yok sayarak, alevlii kendi d羹羹nceleriyle tan覺mlamaya 癟al覺t覺lar.

Oysa Alevilik zalime kar覺 mazlumun yan覺nda olmakt覺r. Alevilik Kerbela'da H羹seyin gibi Zulme Kar覺 Direnmektir. Alevilik Adaletli Bir D羹zen 襤steidir. Mazlumun yan覺nda olmak ve zalime biat etmemektir Alevilik. Alevi halk覺m覺z bunun b繹yle olduunu da 癟ok iyi bilir. O nedenle sisteme muhalif y羹z羹 sola d繹n羹kt羹r Alevilerin.

Alevilik kimliinin 繹z羹n羹 deitirip 癟arp覺klat覺rmak isteyenler Osmanl覺dan g羹n羹m羹ze hi癟 bo durmad覺. Alevi halk覺 y羹zy覺llard覺r yaad覺覺 topraklar覺nda kendini 繹ld羹ren, dalara s羹ren yakan, yok eden cellatlar覺n覺 hi癟 unutmad覺.

AKP h羹k羹metinin aleviler 羹zerindeki bitmek bilmeyen politikalar覺n覺 tan覺r halk覺m覺z.

AKP bug羹ne kadar "繹z羹ms羹z" b覺rak覺lan t羹m sorunlara el at覺yor havas覺nda tam bir AKP yac覺l覺覺 ve yalakal覺覺 kampanyas覺 balat覺ld覺 REHA AMUROLU taraf覺ndan…


Kimdir Reha AMUROLU?
Reha AMUROLU, bir alevi. Daha 繹nce Alevilerle ilgili kitaplar覺 yay覺nlanm覺 biri. Alevilerin bu 羹lkede neler yaad覺klar覺n覺, d羹zenin alevi politikas覺n覺 bilir. Ve bu y羹zden, Alevilere kar覺 kullan覺lmak 羹zere, AKP taraf覺ndan devirilmiti zaten. imdi bir k覺nal覺 keklik gibi, Alevileri tuzaa d羹羹rmek i癟in rol羹n羹 oynuyor AKP'nin koltuunun alt覺nda.

Reha AMUROLU'nun Alevileri pazarlamas覺, satmas覺 kar覺l覺覺nda S羹nni AKP y繹netiminden ald覺覺 ilk 繹d羹l, AKP merkezinde makam odas覺yla 繹d羹llendirilmesi oldu.
Onun art覺k AKP Genel Merkezi'nde bir odas覺 var. O odaya Alevilii pazarlama karargah覺 da denilebilir. Orada bundan b繹yle, Alevilii nas覺l d羹zen entegre ederiz, nas覺l S羹nniletiririz diye planlar yap覺p Alevlii kendilerince yontup tan覺mlamaya 癟al覺覺yor.

Alevlii yok say覺p yezide biat ederek tan覺mlad覺覺 tarih bize ait deildir. Aleviliin ne olduu, Kerbela'dan, Anadolu halk覺n覺n ayaklanmalar覺na, Sivas, Mara, orum, Gazi'ye kadar yaanan tarihin i癟indedir. O tarih kendi tan覺m覺n覺 kendisi yap覺yor. O tarihte d繹k羹len oluk oluk alevi kan覺 ve alevi halk覺n覺n inan癟lar覺 direnileri, ayaklanmalar覺 vard覺r. z羹n羹 癟羹r羹tm羹 bir yol d羹k羹n羹d羹r Reha AMUROLU.

Ve Reha AMUROLU'nun himayesinde AKP politikalar覺n覺 destekleyen ama癟lar覺 niyetleri belli olmayan fason dernekler a癟覺ld覺. Bunlardan biride "Samet dede cem evi yapt覺rma dernei"dir.

Kimdir bu dernei a癟anlar, ama癟lar覺 nedir?

襤KRARINDAN DNEN B襤ZDEN DE襤LD襤R dediimiz yol d羹k羹nleri AKP'nin eline y羹z羹ne bulat覺rd覺覺 " alevi A癟覺l覺m覺" s羹recinde AKP'ye verdii destekle ismi 繹ne 癟覺kan Samet dede cem evi bakan覺 Veli GLER'den bakas覺 deildir.

A癟t覺klar覺 fason derneklerle AKP temsilcilerini a癟覺l覺lar覺na davet edip protokolde yer vererek "bizim nerde nas覺l ibadet edeceimizi evet siz belirlemelisiniz" diyorlar.

Bu zihniyetin kurgucular覺 Merkezi 襤zmir'de bulunan Samed Dede Cem evleri Genel Bakan覺 Veli GLER ile Alevi dedeleri Zeynel SEV襤M ve L羹tf羹 EV襤K'dir.

襤zmir'in ili il癟esinde 2 Austos 2008 Cumartesi g羹n羹 Samet dede cem evi yapma dernei olarak bir ubeleri daha a癟覺ld覺.

襤zmir'de daha 繹nceki a癟覺l覺lar覺nda da hat覺rlanaca覺 gibi AKP'li y繹neticiler vard覺, AKP'li milli savunma bakan覺 Vecdi GNL kesmiti kurdelelerini. Nas覺l bir anlay覺a hizmet etmekdir bu. Halktan kopuk y繹n羹n羹 AKP h羹k羹metine d繹nm羹 nas覺l bir pazarl覺kt覺r alevi halk覺n覺n 羹zerinden y羹r羹tt羹kleri. Bu c羹reti ve cesareti nerden bulur bu insanlar? Alevi kimliini AKP h羹k羹metinin potas覺nda eritecek yeni bir yer bulduunu d羹羹nm羹 olmal覺lar. ili'de bir a癟覺l覺 ger癟ekletirdiler. PSAKD ili ubemizin duyurular覺yla ili halk覺m覺z覺n kat覺lmad覺覺 a癟覺l覺lar覺na sadece protokol vard覺...

Gene protokolde AKP'liler vard覺. K羹tahya AK parti Milletvekili H羹seyin TURCU, Kemalpaa AKP Belediye Bakan覺 Yakup KARACA gibi isimler protokol羹n 繹n s覺ras覺ndayd覺. Samet Dede Cem Evleri Yapt覺rma Dernei Genel Bakan覺 Veli GLER "lke i癟in, birlik ve beraberlii salamak i癟in hareket ettiklerini, hi癟 bir siyasi ama癟 g羹tmediklerini" ifade ederken hi癟 de samimi olmayan d羹羹ncesini alk覺lad覺. AKP h羹k羹metinin temsilcileri bir yol d羹k羹n羹 olan Veli GLER'in Samet dede cem evi yapt覺rma derneinin a癟覺l覺覺na 癟elenkleriyle gelmilerdi.

Konumas覺nda 羹lke i癟in birlik beraberlikten bahsediyor Veli GLER. Nas覺l bir anlay覺a sahiptir? Sivas katillerine belediyelerinde kadro veren bir h羹k羹metle oturmu bir masaya nas覺l bir birlik beraberlikten bahsedilebilir? Halk覺m覺z bilmeli ki muaviyenin d羹zenine hizmet edenlerin ba覺nda gelen Reha AMUROLU gibi bir yol d羹k羹n羹 ve bi癟im deitirmi bir H覺z覺r paad覺r Veli GLER... Cem evi yapt覺rma dernei alt覺nda y羹r羹d羹羹 politika halk覺m覺z覺n 癟覺kar覺na y繹nelik deildir.

"Erenler cemine kimse giremez
Edep ile Erkan bir olmay覺nca"

demi bir alevi ozan覺. Alevi k羹lt羹r羹m羹zden k覺l kadar nasip almam覺 edep erkan覺 olmayanlar b覺rak ceme girmeyi o ulu meclisin eiinden atlamay覺 hak etmiyorlar.

Reha AMUROLU gibi AKP'nin Aleviler konusunda, genel olarak inan癟 繹zg羹rl羹羹 d羹羹nce 繹zg羹rl羹羹 konusunda "bir eyler yapabileceine" inananlar, boylar覺n覺n 繹l癟羹s羹n羹 ald覺 evet. Bata Reha AMUROLU, ona l羹tfedilen dan覺manl覺ktan istifa etti ama AKP'nin treninden inmedi.

AKP h羹k羹metinin Alevi dedelerini devlet kadrosuna alma, cem evlerini ibadethane olarak kabul etme ve Muharrem orucunda Alevilerle iftarda bulumay覺 i癟eren planlar覺n覺 Aleviler samimi bulmam覺lard覺. Ve Muharrem ay覺nda verdii g繹stermelik iftara da kat覺lmayarak belirtmilerdi. Boyunun 繹l癟羹s羹n羹 bir par癟a alm覺t覺r diyoruz. Ama boylar覺n覺n 繹l癟羹s羹n羹 daha alamayanlar Alevilii daha fazla nas覺l asimile ederiz diyerek d羹k羹nl羹klerini iirmeye ve aleviler 羹zerinde " dede" kimlikleriyle bask覺c覺 olmaya 癟al覺anlar kald覺 geride.

Samet dede cem evi yapt覺rma dernei ad覺 alt覺nda AKP H羹k羹metine biat eden d羹k羹nler. Se癟imlere y繹nelik kurduklar覺 Fason derneklerde AKP h羹k羹metinin asl覺nda ne kadar irin bir parti olduunu anlatmak amac覺yla alevi halk覺m覺z覺n kafas覺n覺 kar覺t覺rmaya soyunmulard覺r.

PSAKD ili ubesi olarak Alevileri kimliinden ar覺tmak isteyen kesimlerin, olaanlat覺rmaya 癟al覺t覺klar覺 bu t羹r tav覺r ve yakla覺mlar覺 olaan kar覺lamayaca覺z.

Alevi kimliinin bu toplumda belirginlemesi gerici ve faist partinin icazetiyle kazan覺lamayaca覺 apa癟覺kt覺r. Bu ve benzeri AKP ye biat etmi yol d羹k羹n羹 kurumlar bug羹ne kadar bu tarz davran覺lar覺n yeterince tepki g繹rmemesinden c羹ret alm覺lar ve bu davran覺lar覺yla yeni d羹k羹nl羹klerin 繹n羹n羹 a癟maktad覺rlar. ABF ye bal覺 kurumlar覺m覺za bu nedenle g繹revler d羹mektedir…

Bizim deerlerimiz vard覺r. AKP h羹k羹metinin amac覺n覺n Alevilerin kendi inan癟 ve kimliklerini sistem i癟inde eritmek ve kendi politikalar覺 癟er癟evesinde kullanmak olduu bilinmektedir.

Alevi halk覺n覺 sistem i癟inde eritmek, Aleviliin mevcut deerleri yerinde duruyorken kolay olmayacakt覺r. Bu nedenle, Aleviliin 繹nce deerleri yok edilmek istenmektedir.

D羹zenin s繹m羹r羹 ve zulm羹ne kar覺 tav覺r almak, egemenlerle ezilenler aras覺ndaki 癟at覺malarda ezilenlerden yana tav覺r almak alevi halk覺m覺z覺n deerlerindendir. Kerbela'da yezide biat etmeyen H羹seyin in direniidir alevi halk覺n覺n deerlerini y羹celten olgu. Bu nedenle de, ge癟miten g羹n羹m羹ze d羹zenle kar覺 kar覺ya gelmitir alevi halk覺. Dayan覺ma, payla覺m, haks覺zl覺a kar覺 癟覺kmak alevi halk覺m覺z覺n deerlerindendir.

Eline beline diline sahip olma k羹lt羹r羹 Alevliin temel davran覺 kural覺d覺r. Y覺llarca yaad覺覺 bask覺 s繹m羹r羹, katliamlardan ders 癟覺kararak yezide biat etmemektir alevi halk覺n覺n k羹lt羹r羹. Bu deerler; Kerbela'da H羹seyin'lerin, Halla癟-覺 Mansurlar'覺n, Nesime'lerin, Baba 襤shaklar'覺n, eyh Bedrettinler'in, Pir Sultanlar'覺n, hac覺 Bektai Veli'lerin, Celaliler'in canlar覺yla m羹cadeleleriyle yarat覺lm覺 deerlerdir. Bu deerlerin yarat覺lmas覺 y羹zy覺llara yay覺lan bir m羹cadele ve y羹z binlerce alevinin kan覺 pahas覺na olmutur.

Bu deerler sayesindedir ki, alevi halk覺m覺z faizme kar覺 olmutur, gericilie kar覺 olmutur. Bu nedenle faizmin, emperyalizmin, gericiliin hedefi haline gelmitir. Mara, orum, Sivas, Mad覺mak, Gazi gibi provokasyon ve katliamlarda yeni bedeller 繹derken yarat覺lan deerleri b羹y羹tmesini bilmitir. Bu deerler alevi halk覺m覺z覺n ve t羹m halk覺m覺z覺n deerleridir.

PSAKD ili ubesi olarak bu deerlerin d羹zen ibirlik癟isi d羹k羹nler taraf覺ndan yok edilmesine izin vermeyeceiz. Cem evleri c羹mb羹 evleridir diyen AKP zihniyetinin savunuculuuna soyunmu fason derneklerinde ama癟lar覺na ulaamayacaklar覺n覺 d羹羹n羹yoruz.

羹nk羹 biz pir sultan abdal 繹rg羹tl羹l羹羹n羹 繹z羹msemi bir halk覺z. Bizim Onurumuz, Namusumuz, Deerlerimiz Ve K羹lt羹r羹m羹z her eyden 繹nce gelir. Alevileri ehliletirme, d羹zene yedekleme politikalar覺 癟er癟evesinde daha kapsaml覺 ve programl覺 bir y繹nelim i癟in. Alevileri ilerici deer ve 繹zellikleriyle var eden, alevi halk覺n zalime biat etmeme k羹lt羹r羹d羹r.

Bu k羹lt羹re sahip olmayanlar Baba 襤shak'lar覺n, eyh Bedrettin'lerin, Pir Sultan'lar覺n miras b覺rakt覺覺 deerleri de yaatamazlar.

ili'de yaayan alevi halk覺m覺z da tan覺yacak elbet Samet dede cem evi yapt覺rma derneinin kime kimlere hizmet ettiini.

Halk覺m覺za duyurulur PSAKD ili ubesi olarak bu konuda 羹zerimize d羹en g繹revi yerine getireceiz…

PSAKD 襤L襤 UBES襤
BAKAN T羹rkan DOAN"
2008.08.09
Bu yaz覺 2948 kez okundu
Geri D繹n