| 96 l羹m Orucu ehitleri An覺ld覺
襤zmir, Buca ve Dersim'de 1996 繹l羹m orucunda ehitleri an覺ld覺. Yap覺lan eylemleri yay覺nl覺yoruz.
Dersim K覺la Meydan覺'nda 29 Temmuz saat 19.30'da toplanan DK'ler taraf覺ndan 1996 繹l羹m orucunda ehit d羹enler yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺 ve etkinlikle an覺ld覺.

Z覺lg覺tlar, alk覺lar ve sloganlar eliinde toplanan kitle 96 繹l羹m orucunda ehit d羹en 12 繹l羹m orucu direni癟isi i癟in yap覺lan sayg覺 duruuyla balad覺 ard覺ndan 12 leri temsilen 12 mum yak覺larak b覺rak覺ld覺.
Bas覺na a癟覺klamada bulunan Halk Cephesi temsilcisi Evin Timtik k覺saca unlara deindi; "G羹n ge癟miyor ki 羹lkemizde yaanan adaletsizlikleri, haks覺zl覺klar覺, katliamlar覺, operasyonlar覺 duymayal覺m. Her g羹n al覺ageldik olaylarm覺 gibi duyar覺z bunlar覺. Halk覺m覺z覺n pay覺na ise hep g繹zya覺, kan ve ac覺 d羹er… Yak覺n tarihimizde yaananlar haf覺zalar覺m覺zda yerini koruyor. Ve T羹rkiye hapishanelerinde y覺llard覺r var olan 繹l羹mler… Ve tarihsel nitelii olan direniler… lkemiz hapishaneler tarihine damgas覺n覺 vuranlardan biri de kukusuz 1996' daki l羹m Orucu direniidir. Direniin balamas覺na neden olan s羹re癟 k覺saca 繹yledir:
Buca, mraniye katliamlar覺n覺n 羹zerinden k覺sa bir s羹re sonra 1996 y覺l覺n覺n May覺s ay覺nda Eskiehir tabutluu a癟覺ld覺. 襤ktidar覺n buradaki amac覺; tutsaklar覺 teslim alarak, halk覺 y覺ld覺rmak, sindirmekti. 羹nk羹 tutsaklar覺 teslim al覺nan bir halk覺n moralini bozmak ve teslim almak 癟ok daha kolayd覺. Tabutluklar, h羹creler egemenlerin elinde, tutuklu ve h羹k羹ml羹ler i癟in kullan覺lan bir ikence ve yok etme arac覺na d繹n羹meye balam覺t覺. 1996' n覺n 6 May覺s' 覺nda Adalet Bakanl覺覺 h羹cre, tecrit, itiraf癟覺lat覺rma ve ba覺ms覺zlat覺rma uygulamalar覺n覺 yasalat覺rma amac覺 ile 癟eitli genelgeler yay覺nlad覺. B繹ylece teslim alma politikalar覺 resmiletirilmi olacakt覺. Egemenlerin sald覺r覺s覺na kar覺 halk yaln覺z b覺rak覺lamazd覺. 20 May覺s 1996' da T羹rkiye hapishanelerinde bulunan 1500 tutsak, Eskiehir tabutluunun kapat覺lmas覺 ve genelgenin iptal edilmesi talepleri ile s羹resiz a癟l覺k grevine balad覺. S羹resiz a癟l覺k grevi, " 襤ktidar覺n tecrit, h羹cre, ba覺ms覺zlat覺rma, itiraf癟覺lat覺rma politikas覺 kabul edilemez" kararl覺l覺覺yla 45 g羹n sonra l羹m Orucu' na d繹n羹t羹r羹ld羹. lkemiz tarihinin en g羹zel devrimci dayan覺mas覺n覺n 繹rneklerinden biri yaanm覺t覺r. l羹m羹 g繹ze almadan s繹m羹r羹 ve zalimler al aa覺 edilemez. O, bu iddian覺n somutlanmas覺yd覺. D繹nemin siyasi iktidar覺 "gizli gizli yiyorlar", "yiyecek stoklar覺 var", "繹lmezler"…diye a癟覺klamalar yap覺yordu. Egemenler bu derece aciz y繹ntemlerle direnie sald覺r覺yorlard覺. T羹m bu yalanlar ve karalamalara ramen .O.nun 61. g羹n羹nde ard覺 ard覺na gelen 繹l羹mler iktidar覺n y羹z羹ne 癟arpan bir amara d繹nm羹t羹. 69. g羹nde tam 12 devrimci tutsak 繹l羹ms羹zl羹e uurland覺. Sald覺r覺 p羹sk羹rt羹lm羹, egemenler geri ad覺m atm覺t覺. Ayg羹n UUR, A. Berdan KER襤MG襤LLER, 襤lgin癟 ZKESK襤N, Ali AYATA, M羹jdat YANAT, H羹seyin DEM襤RC襤OLU, Osman AKGN, Hicabi KK, Hayati CAN tarihe b羹y羹k miras b覺rakarak aram覺zdan ayr覺ld覺lar.
1996' da yaanlar sadece o d繹nemde kalmad覺; 癟羹nk羹 羹lkemizde hapishaneler politikas覺 b繹yle iliyor, her yeni hapishane katliamla a癟覺lyordu. F tipleri a癟覺l覺rken de 19 Aral覺k 2000'de 20 hapishanede birden d羹zenlenen operasyonda tam 28 tutuklu ve h羹k羹ml羹 katledildi. 20 Ekim 2000' de balayan O, 96'dan ald覺覺 g羹癟le sald覺r覺lar覺n 繹n羹ne ge癟iyordu. Ve "Sosyalizm 繹ld羹" diyenlere 122 ehitle cevap verildi. Egemenler, korktuu i癟in sald覺r覺yor ve katlediyor. 羹phesiz ki sonu癟lar alamayacakt覺r. 羹nk羹 bu 羹lkede egemenlerin oyunlar覺n覺 bozanlar, sosyalizm ve ba覺ms覺zl覺覺 savunanlar ya覺yor. Egemenlerin katliam覺na izin vermemek Adalet Bakanl覺覺n覺n yay覺nlad覺覺 45/1 no.lu genelgenin takip癟isi ve hapishanelerde bug羹n de s羹ren sald覺r覺lar覺n kar覺s覺nda olal覺m. Bu duygu ve d羹羹ncelerle '96 Temmuz' unu selaml覺yor, buradan bir kez daha katliam覺 unutmayaca覺m覺z覺, unutturmayaca覺m覺z覺, yineliyoruz. T羹m halk覺m覺z覺 katliamlar覺n ve 19 Aral覺klar覺n yaanmamas覺 i癟in sesimizi y羹kseltmeye ve m羹cadeleyi b羹y羹tmeye 癟a覺r覺yoruz!'' dedi.
A癟覺klama metni okunduktan sonra 12 lere atfen iirler okundu ve ehitlerin yaamlar覺n覺 ifade eden k覺sa bir ske癟 canland覺r覺ld覺. Ske癟ten sonra omuz omuza halaya duruldu cokulu bir ekilde 癟ekilen alaylar覺n ard覺ndan a癟覺klama sona erdi. S覺k s覺k z覺lg覺t ve 覺sl覺k seslerini yank覺land覺覺 a癟覺klamada ''l羹m Orucu ehitleri l羹ms羹zd羹r, Yaas覺n l羹m Orucu Direnii, Yaas覺n Devrimci Dayan覺ma sloganlar覺 at覺ld覺.
A癟覺klamaya youn ilginin olduu g繹r羹ld羹, etkinlik Halk Cephesi, Partizan, HKM, DHP ve ESP taraf覺ndan d羹zenlendi.


96 LM ORUCU VE SAG EH襤TLER襤 襤ZM襤R'DE ANILDI

Halk Cephesi, M羹cadele Birlii Platformu, BDSP, KZ, Al覺nteri, ESP, Partizan, Kald覺ra癟 taraf覺ndan 96 l羹m Orucu ehitleri 襤zmir Bornova Mezarl覺覺'nda Tahsin Y覺lmaz ve Buca Mezarl覺覺'nda M羹jdat Yanat mezarlar覺n覺n ba覺nda an覺ld覺.

26 Temmuz 2008 g羹n羹 sabah saatlerinde toplanarak 10.45 gibi hareket edildi. 襤lk olarak otob羹slerle Bornova Mezarl覺覺'na gelen kitle kortej oluturarak sloganlarla Tahsin Y覺lmaz'覺n mezar覺 ba覺na geldi. Tahsin Y覺lmaz'覺n anne ve babas覺n覺nda kat覺ld覺覺 anmada Yurdag羹l G羹m羹 ortak haz覺rlanan metni okudu.
Ortak metinde "...Egemen s覺n覺flar覺n uruna 繹lebilecekleri bir deerleri, hatta urunda en k羹癟羹k bir bedeli 繹deyebilecekleri hi癟 bir eyleri yoktur. Yaamlar覺 bireyi y羹celterek, bencillik 羹zerine kurulmutur. Halbuki devrimciler-kom羹nistler; bencillikten uzak y羹zlerini dahi g繹rmedikleri milyarlarca insan覺n, s繹m羹r羹 ve talan d羹zeninden kurtuluu i癟in yaamlar覺n覺 ortaya koymulard覺r. Bunun i癟indir ki egemenlerin 96'daki sald覺r覺s覺na kar覺 1500 siyasi tutsak s羹resiz a癟l覺k grevi ile direnie balam覺lard覺r. Hapishanelerde, 繹zellikle de 1980 darbesi s羹recinde pekien direni gelenei, 1996'da s羹resiz a癟l覺k grevi ve 繹l羹m orucu bi癟iminde devam ettirilmitir....Devrimci-Kom羹nistlerin '96 zaferini hazmedemeyen egemenler, katliamc覺 y羹zlerini bu defa 19 Aral覺k katliam覺 ile 2000'de g繹sterdiler. Ancak, binlerce asker ve 繹zel timle b羹t羹n hapishanelere y繹nelik azg覺nca bir sald覺r覺 ger癟ekletirmelerine ramen, devrimci iradeyi teslim almay覺 baaramam覺lard覺r. Siyasi tutsaklar bu s羹re癟teki .O'da 122 ehit verilmesine ramen, F Tipi h羹crelerde de direni ve teslim olmama geleneini s羹rd羹rm羹ler/s羹rd羹rmektedirler" denildi.
Daha sonra yoldalar覺 Tahsin'in hayat覺n覺 anlatt覺lar. "Bize l羹m Yok" mar覺 ve "av Bella" hep birlikte s繹ylendi. Sloganlarla buradaki anma bitirilerek otob羹slere binilerek Buca Mezarl覺覺'na gelindi. Burada da mezarl覺k kap覺s覺ndan itibaren kortej oluturularak, sloganlarla M羹jdat'覺n mezar覺 ba覺na gelindi. Burada da yap覺lan sayg覺 duruunun ard覺ndan M羹jdat Yanat'覺n k覺saca hayat覺 anlat覺ld覺. Onun i癟in "Dalara Yaslan覺r imdi Bizim Efeler" ark覺s覺 s繹ylendi. Hemen yan覺nda bulunan annesinin mezar覺 da sulanarak, temizlenerek Buca Mezarl覺覺'nda bulunan dier ehit mezarlar覺 ziyaret edildi.
mit Doan GNL, G繹khan ZOCAK; Cem ERGLD, Hatice YREKL襤, Binali GLER'in mezarlar覺 balar覺nda sayg覺 durular覺 ve k覺sa anmalar yap覺ld覺.
Toplam 70 kiinin kat覺ld覺覺 mezar ziyaretleri ve anmalar saat 16.00 gibi bitirildi.
2008.07.30
Bu yaz覺 2840 kez okundu
Geri D繹n