| Festivalimiz Engellenemez
Dersimin Naz覺miye il癟esinde, Naz覺miye Belediye bakan覺 taraf覺ndan yap覺lmas覺 engellenen 8. Munzur K羹lt羹r ve Doa Festivali halk taraf覺ndan 28 temmuz da yap覺lan y羹r羹y羹 ve bas覺n a癟覺klamas覺yla protesto edildi.

Bu y覺l sekizincisi yap覺lmas覺 planlanan 8. Munzur k羹lt羹r ve doa festivali dersim merkez ve il癟elerinde d羹zenlenecek konserler, tiyatro, resim, karikat羹r sergileri, ve paneller 31 temmuz da balayarak 3 agustosta sona erecek festival 癟er癟evesinde Naz覺miye il癟esinde yap覺lmas覺 planlanan konserler ve dier etkinlikler CHP'li Belediye Bakan覺 Bertal ATE taraf覺ndan engellenince halk taraf覺ndan b羹y羹k bir tepkiyle kar覺land覺.
28 Temmuz'da Naz覺miye halk覺 z覺lg覺tlar ve sloganlar eliinde Naz覺miye 癟ay bah癟esinden ''Bertal Ate istifa'' sloganlar覺yla cumhuriyet meydan覺nda bulunan Belediye binas覺n覺n 繹n羹ne geldi. Gebze Tunceliler Dernei y繹neticisi Sinan K覺rm覺z覺癟i癟ek okuduu bas覺n a癟覺klamas覺nda k覺saca unlara deindi;

''B羹t羹n il癟elerimizde b羹y羹k bir coku ve heyecan覺 yaamaktay覺z. Halk覺m覺z覺n Munzur cokusuyla bir araya gelerek sistemin dersim 羹zerinde ger癟ekletirmek istedii 繹zel sava politikalar覺na kar覺, demokratik dayan覺ma ve toplumsal tepkisini ortaya koymaya engel 癟覺kar覺lmaktad覺r. Halk taraf覺ndan se癟ilen belediye bakan覺 Bertal Ate adeta devlet taraf覺ndan se癟ilirmi癟esine devletin engellemek istedii festivalimizi Bertal Ate engellemitir. Festivalimiz yap覺lan anti-demokratik engellemelere ramen dersimin asiliini direngenliini g羹c羹n羹n ve cesaretini kuanan bu halk onurlu duruuyla festivali bu g羹nlere getirerek yasak癟覺 bask覺c覺 sisteme en anlaml覺 cevab覺 vermitir.
Size soruyoruz belediye bakan覺 siz sistemden mi ? yanas覺n覺z Naz覺miye halk覺 olarak bu haks覺zl覺klara kar覺 her alanda demokratik tepkimizi ortaya koymaya sizi tehir etmeye devam edeceiz… ve sizi bir an 繹nce bu yanl覺tan vazge癟meye halktan 繹z羹r dilemeye 癟a覺r覺yoruz..'' dedi.
K覺rm覺z覺癟i癟ek a癟覺klamay覺 okuduu s覺rada bir polis panzeri kitlenin i癟ine girerek halk覺 da覺tmaya 癟al覺t覺 ancak kitlenin kararl覺 duruu sonucu polis panzeri kitlenin i癟inden 癟覺karmak zorunda kald覺. A癟覺klama bitirildikten sonra belediye binas覺n覺n 繹n羹ne siyah 癟elenk b覺rak覺ld覺.
A癟覺klaman覺n yap覺ld覺覺 s覺rada belediye bakan覺 Bertal Ate korunmak i癟in belediye binas覺n覺n i癟ine ka癟t覺. S覺k s覺k ''Munzur 繹zg羹r akacak, Munzur da Baraj 襤stemiyoruz, "Bakan 襤stifa'' sloganlar覺n覺n at覺ld覺覺 a癟覺klamaya 100 kii kat覺ld覺.
2008.07.30
Bu yaz覺 2562 kez okundu
Geri D繹n