| Hatay'da Panel
Hatay Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei balatt覺覺 "T羹rkiye'de Adalet Nas覺l 襤liyor?" kampanyas覺 癟er癟evesinde 27 Temmuz g羹n羹 bir panel d羹zenledi.

Hatay Temel Haklar'da yap覺lan panelde konumac覺 olarak Av. Ali Habip ile dernek 羹yesi Enis Aras kat覺ld覺. Saat 14.00'da balayan panelde ilk konumay覺 Enis Aras yapt覺.
Aras; yapt覺klar覺 bu kampanya ile T羹rkiye'de adaletin nas覺l ilediini g繹stermek amac覺nda olduklar覺n覺 s繹yledi. Adaletin olmad覺覺n覺 s繹yleyenin bir tek kendileri olmad覺覺n覺 babakan Erdoan'覺nda bazen yarg覺n覺n siyasallat覺覺n覺 s繹ylediini, bu g羹nlerde yarg覺n覺n ba覺ms覺z olmad覺覺n覺 daha fazla g繹rebildiimizi ifade etti. Devam覺nda, Bu konuda bir tek yan覺lan DK'lerin yarg覺ya g羹venmemiz gerektiini s繹yl羹yorlar. Yarg覺 toplumun hak ve 繹zg羹rl羹klerini savunan deil sistemi koruyan bir kurum olduunu ifade ederek s繹z羹 Av. Ali Habip'e b覺rakt覺.

Habip, adalet nedir? Diye sordu. Adalet, insanlar aras覺nda eitlii salamak olduunu s繹yledi. Ceza nedir? Sorusuna da eskiden kiiye yapt覺覺 eylemden dolay覺 ceza verilirdi diyerek, d羹nyan覺n 11 Eyl羹l sald覺r覺lar覺yla deitiini g羹venlik ad覺na bir癟ok haklar覺n k覺s覺tland覺覺n覺 s繹yledi. 11 Eyl羹l sald覺r覺s覺ndan sonra 羹lkemizdeki iktidarlar覺nda bask覺c覺 yasalar getirdiini ifade etti. 覺kan yasalarla beraber g羹venlik g羹癟lerinin daha fazla sald覺rgan bir tutum i癟erisinde olduklar覺n覺, C襤K ve CMK'n覺n hak ve 繹zg羹rl羹kleri k覺s覺tlad覺覺n覺 s繹yledi. Kanun ve hukukun ayn覺 eyler olmad覺覺n覺 kanuna uygun olan覺n hukuka uygun olmayabileceini, 癟羹nk羹 hukukun adalet ve eitlii simgelediini s繹yledi.
Yasalar覺n AB'ye uygun hale getirildiini ama AB insan hak ve 繹zg羹rl羹kleri noktas覺nda geriye gittiini, yeni yasalarda 癟覺kar覺lan gizli soruturmac覺 ile gizli tan覺覺n ibirlii halinde olmas覺yla bir kiinin idam bile edilebileceini, bu yasan覺n sadece g羹venlik g羹癟lerine yarad覺覺n覺, 羹pheden san覺覺n yarg覺lanamayaca覺n覺, yap覺lan uygulamalarla b羹t羹n vatandalar覺n potansiyel su癟lu g繹r羹ld羹羹n羹, bu y羹zden telefonlar覺n dinlendiini, kiilerin izlendiini, s繹yledi.
Bir polis siz yoldan giderken size kimlik sorarsa hangi 繹zg羹rl羹羹n羹z k覺s覺tlan覺yor? Sorusuna seyahat ve kii 繹zg羹rl羹羹n羹z cevab覺n覺 verdi. Polisin kimliinizi sorabilmesi i癟in su癟 ve kabahatin olmas覺 gerektiini polisin keyfi olarak kimlik sormaya hakk覺 olmad覺覺n覺 s繹yledi. Kendinden 繹rnek vererek parkta arkadalar覺yla otururken polisler taraf覺ndan d繹rt g羹nde d繹rt defa kendisine kimlik sorulduunu s繹yleyerek polislerin yapt覺覺 keyfiyeti ortaya koydu. Son d繹nemlerde polis taraf覺ndan s覺rt覺ndan vurulan Ferhat Ger癟ek infaz edilen Baran Tursun, Kevser M覺rzak, Uur Kaymaz gibi olaylarda polisin keyfi tutumunun hukuksuz olduunu s繹yledi. Sohbet eklinde yap覺lan panel 15 kiinin kat覺l覺m覺yla iki saat s羹rd羹.
2008.07.30
Bu yaz覺 2415 kez okundu
Geri D繹n