| 8. Dersim K羹lt羹r Ve Doa Festivali'ne ar覺
Dersim Halk Cephesi'nin Munzur Festivali ile ilgili 27 Temmuz 2008'de yapt覺覺 癟ar覺y覺 yay覺nl覺yoruz. Ayr覺ca 8. Munzur K羹lt羹r ve Doa Festivali Program覺'n覺 da yay覺nl覺yoruz.

"Dersim; on y覺llard覺r Ahmet Arif'in iirinde dedii gibi; korkun癟 atl覺lar覺yla par癟alam覺lard覺r ama ne ah, ne sultan takm覺覺zd覺r, hepsi de g繹癟羹p gitmitir. Dersim'den gelecee direni ve isyan kalm覺t覺r. Osmanl覺'dan bu yana sesleri Munzur'un ak覺覺nda kulaklar覺m覺zda 癟a覺ldar ve halay覺m覺zda direniimizin sesi olur. Yiitlerin mesken tuttuu, Seyit R覺za'n覺n, Alier'in ve Zarife'nin, halk覺 i癟in teredd羹ts羹z direndii yerdir Dersim.
Ad覺 direnitir, ad覺 gelecektir, ad覺 umuttur Dersim'in. Munzur onun i癟in Dersim'in y羹reinden akarcas覺na ge癟er ortas覺ndan. Munzur gelecee akar, suyu gelecee d繹k羹l羹r. Barajlarla geleceimizin 繹n羹ne ge癟enler, kan覺m覺z覺 Munzur'dan oluk oluk ak覺tanlard覺r, halk覺n 癟覺karlar覺n覺 deil bir avu癟 tekelin kar覺n覺 d羹羹nenlerdir. Onlar ki; 38' den 90'lara, 2000'lere durmadan canlar覺m覺za k覺yd覺lar. Yetmedi; ormanlar覺m覺z覺 yakt覺lar, helikopterlerle 羹zerimize t覺rt覺llar yad覺r覺p, y覺lanlar b覺rakt覺lar. Yetmedi; k繹ylerimizi boaltt覺lar, evlerimizi hayvanlar覺m覺zla birlikte atee verdiler, sersefil b覺rak覺p zorla g繹癟 ettirdiler. Kulland覺klar覺 kimyasallardan ot yetimez oldu, bir daha d繹nmememiz i癟in her eyi yapt覺lar. Ama yine yetmedi; corafyam覺z覺 b羹sb羹t羹n insans覺zlat覺rmak i癟in imdi de Munzur'a yapacaklar覺 barajlarla topraklar覺m覺z覺 tamamen sular alt覺nda b覺rakmaya ura覺yorlar. Ancak ne olursa olsun Dersim halk覺 onuruna, namusuna, topra覺na sahip 癟覺kacakt覺r.
u Dersim' in Dalar覺n覺 delik deik eden; kar h覺rslar覺 i癟in doam覺z覺 ve bizleri zehirleyen R襤O T襤NTO irketine, halklar覺n ortak d羹man覺 Amerika'ya, Avrupa emperyalistlerine ve ibirlik癟ilerine yar olmayacakt覺r. Dalar覺m覺z覺n ve doan覺n sahibi halkt覺r, siyan羹rle alt覺n aranmas覺na izin vermeyelim!
Emperyalizmin yok sayd覺覺 ve ibirlik癟ilerinin katlettii bir halkt覺r K羹rtler. Tarihleri boyunca s羹rg羹nler ve asimilasyon politikalar覺yla katledilmitir. Y覺llar y覺l覺 iddet ve ikence kan覺ksat覺lmaya, yap覺lan sald覺r覺lar meru g繹sterilmeye 癟al覺覺lm覺t覺r. Dili yasaklanm覺, K羹rt癟e konuan analar覺n karn覺 s羹ng羹lenmitir. Dersim; ta 38'lerde Seyid R覺za'n覺n kendi ipini kendisi 癟ekmesiyle, katliamc覺lara ve siyasi iktidarlara direniin kendisinden sonra da s羹receini g繹stermitir. Bug羹n Dersim'in k繹e bucak her yeri Seyid R覺za'n覺nd覺r. Her genci s繹m羹r羹c羹ler i癟in Seyit R覺za'd覺r, Zarife'dir. Bunun i癟in uyuturucuyla beyinler s羹ngerletirilmeye 癟al覺覺lmakta, yozlat覺rmayla apolitik hale getirilmeye 癟al覺覺lmaktad覺r. 襤steniyor ki gen癟lerimiz politiklemesin, tarihini 繹renmesin, Seyid R覺za'y覺 "Sade Bir 襤syanc覺", Che yi ti繹rtlerin 羹zerindeki "Karizmatik 襤nsan" olarak bilsin. Ama 繹yle olmayacak. Dersim'in tarihi, unutturulamayacak kadar yak覺n ve ger癟ektir. Dersim halk覺 ger癟ekleri 繹renmeye, tarihini anlatmaya devam edecektir!
Tarihinde direnilerle, isyanlarla an覺lan Dersim'in; festivali de devrimci bir temelde olmal覺d覺r. Ta覺n覺n, topra覺n覺n direnie destek olduu bir ehirde festival de halklar覺n m羹cadelesini gelitirmeli, emperyalizme kar覺 bilinci y羹kseltmelidir. Emperyalizmin halklara ekonomik ve sosyal sald覺r覺lar覺n覺n kar覺s覺nda tarihinden ald覺覺 g羹癟le festivalini de ayn覺 merulukla yapmal覺d覺r. K羹rt ve Alevi halk覺n覺n diline, kimliine ve k羹lt羹r羹ne yap覺lan her t羹rl羹 sald覺r覺n覺n kar覺s覺nda olal覺m, iktidarlar覺n politikalar覺na, yozlamaya hizmet eden bir festivale izin vermeyelim. Festival, sadece pop羹ler piyasa ark覺c覺lar覺n havai fiekli konserlerine indirgenemez. Festivalin baar覺s覺 burjuva medyada bulduu yerle 繹l癟羹lemez. Dersim halk覺 繹z羹ne ve ad覺na uygun, devrimci bir festival istiyor. Dersim Halk Cephesi, ite bu temelde Dersim halk覺na yara覺r bir festival i癟in 癟al覺malar y羹r羹tecek ve halk覺n taleplerine cevap vermek i癟in 癟al覺malar覺na devam edecektir.
Emperyalizmin ve ibirlik癟ilerinin sald覺r覺lar覺na kar覺 halklar覺m覺z覺 8. Munzur K羹lt羹r ve Doa Festivali'ne davet ediyoruz. Gelin hep birlikte t羹rk羹lerimizi s繹yleyip halaylar覺m覺z覺 癟ekelim, gelin hep birlikte Pir Sultan'覺n dedii gibi "Gelin Canlar Bir Olal覺m, M羹nkire K覺l覺癟 alal覺m.", Munzur i癟in semah dural覺m.
HALKIMIZ!!!
Adaletsizliklere, Yasaklara, Siyan羹rl羹 Alt覺n Aramaya, Barajlara, Yozlamaya Kar覺 G羹c羹m羹z Birliimizdir diyor ve m羹cadeleyi y羹kseltmek i癟in herkesi HALK CEPHES襤 saflar覺na 癟a覺r覺yoruz."


8. Munzur K羹lt羹r ve Doa Festivali Program覺:

Dersim ehir merkezi ve il癟elerinde 4 g羹n s羹recek olan etkinliklerin ana vurgusu "CEM CEMAT BER襤ME PESER, MUNZUR RE SEMA 襤ME, GEL襤N CANLAR B襤R OLALIM, MUNZUR' DA SEMAH DURALIM" olan festival boyunca, Dersim merkezi ve Hozat, Pertek, Ovac覺k ve Mazgirt il癟elerinde doa gezileri, resim sergisi, tiyatrolar ve konserler ger癟ekletirilecek. 31 Temmuz' da Dersim d覺覺ndan gelen misafirlerin kar覺lanmas覺yla balayacak Munzur festivalinin 4 g羹nl羹k program覺 aa覺daki gibidir:


31 TEMMUZ PEREMBE (1. GN )

10.00: Pertek Feribot 襤skelesi ve Seyitli K繹pr羹s羹nde il d覺覺ndan gelen misafirlerin kar覺lanmas覺 ve kent merkezine hareket.
- Dersim Merkez Yeralt覺 ar覺s覺 羹zerinde Buluma
- Ankara' dan gelen bisiklet癟ilerin kar覺lanmas覺yla beraber Munzur'un k覺y覺s覺na y羹r羹y羹

G羹zergah: Yeralt覺 ar覺s覺, Mavi K繹pr羹 yan覺

- Festival A癟覺l覺 Konumalar覺
- M羹zik Dinletisi:

* Varvara Halk Danslar覺
* Gkm Semah Ekibi
* Kibar Aslan
* Mehmet Atl覺


14:00-17:00
SERG襤 AILILARI:

- Renkler Topra覺na Ak覺yor / Yurtsever Demokratik Gen癟lik / Gen癟lik K羹lt羹r Merkezi.
- El sanatlar覺 / Ana Fatma Kad覺n Dernei
- 襤nsan Haklar覺, Emek ve Emperyalizm konular覺n覺n ilendii resim, fotoraf ve karikat羹r sergisi 4 g羹n boyunca Sanat Soka覺'nda sergilenecek. / D羹zenleyen: FOTORAF VE S襤NEMA EMEK襤LER襤 (FOSEM)


AILI KONSER襤/ SEY襤T RIZA ANISINA
KONUMACILAR: Song羹l EROL ABD襤L- Tunceli Belediye Bakan覺, zkan TACAR-TUDEF Genel Bakan覺.
* DERS襤ML襤 YEREL SANATILAR TOPLULUU
* VARD襤YA MZ襤K GRUBU
* AYFER DZDA
* 襤LKAY AKKAYA
YER: EH襤R STADYUMU
SAAT: 19:30- 24:00


1 AUSTOS CUMA ( 2. GN )

Festivalin ikinci g羹n羹 襤stanbul Halk覺n Hukuk B羹rosu avukatlar覺ndan Taylan Tanay'覺n da kat覺laca覺 Anayasa ve Demokratikleme konular覺n覺n ilendii PANEL'e halk覺m覺z覺 bekliyoruz.
KONU: ANAYASA VE DEMOKRAT襤KLEME
KATILIMCILAR: 襤stanbul Halk覺n Hukuk B羹rosu'ndan Av. Taylan Tanay, Av. Selahattin Demirta, Av. zlem G羹m羹ta, Prof. Dr. Mithat Sincar, Av. Y覺ld覺z 襤mrek
YER: Belediye Konferans Salonu
SAAT: 10:00 – 12:00

MODERN DANS
Dicle-F覺rat K羹lt羹r Sanat Merkezi Dans Grubu
OYUN: DEWREE EVD襤
YER: K羹lt羹r Saray覺
SAAT: 12:00-14:00


SYLE襤: Sabahat Tuncel - DTP 襤stanbul milletvekili, Nuray Sancar - yazar, Cihan Kaplan - Halk K羹lt羹r Merkezi, Nurten Karata, Devrimci Kad覺n Hareketi
MODERATR: Z羹beyde K覺l覺癟 - Eitim-Sen Genel Bakan覺
YER: Belediye Konferans Salonu
SAAT:16:00-18:00


KONSER / MEHMET UZUN ANISINA

* LAT襤NA (GKM M羹zik Grubu)
* OZAN RENBER
* ERDAL BAYRAKOLU
* AG襤RE J襤YAN
* EFKAN EEN

YER: ehir Stadyumu
SAAT: 19:30- 24:00


2 AUSTOS CUMARTES襤 (3. GN)

PANEL
KONU: Barajlar, Siyan羹rle Alt覺n Ayr覺t覺rma ve Munzur Alternatif Enerji Kaynaklar覺
KATILIMCILAR: Prof. Dr. 襤lyas Y覺lmazer- Hasankeyf Yaatma Giriimi / Necati Pirin癟癟iolu - Yeiller Partisi / Alper Aky羹z - TMMOB / Cemalettin K羹癟羹k
MODERATR: Hasan en - TUDEF
YER: Belediye Konferans Salonu
SAAT: 10:00- 12:00


OYUN: Bir Anaristin Kaza Sonucu l羹m羹 (Tiyatro 襤MGE)
YER: K羹lt羹r Saray覺
SAAT: 14:00-16:30


SYLE襤: T羹rkiye'de Alevilik
KONUMACILAR: Ergin Doru - zg羹r Demokratik Alevi Hareketi, Ali Balk覺z - Alevi Bektai Federasyonu, Doan Munzurolu - yazar, air, Ali Kenanolu - Hubyar Alevi K羹lt羹r Dernei, H覺d覺r Temel - AABF 2. Bakan覺, Arat覺rmac覺
MODERATR: Prof. Dr. B羹ra Ersanl覺 - Marmara niversitesi
YER: Belediye Konferans Salonu
SAAT: 15:00 17:00


襤襤R D襤NLENT襤S襤: Emirali Yaan, Mehmet etin
YER: Munzur Aile ay Bah癟esi
SAAT: 15:00-17:00


KONSER/ AHMET AR襤F ANISINA

* Metin Kahraman
* MAHABAD
* Grup MUNZUR
* Ferhat Tun癟 & WENZEL

YER: ehir Stadyumu
SAAT: 19:30-24:00


3 AGUSTOS PAZAR (4 GN)

PANEL
KONU: Dil Ve 襤nsan
KATILIMCILAR: Ali R覺za Aslan - TUDEF, Elif Akg羹l Ate - Eitim-Sen Eski MYK yesi, Ramazan Pertev - Psikolog, Aladdin Din癟er - Eitim-Sen eski Genel Bakan覺
MODERATR: S羹leyman Ate - Dersim Yeniden 襤na Cemiyeti ve GEW Temsilcisi
YER: Belediye Konferans Salonu
SAAT: 10:00 -12:00


BELGESEL GSTER襤M襤
F襤LM: PIRDESUR
YNETMEN: Caner Canerik
YER: GKM
SAAT: 13:00- 14.30

襤襤R D襤NLET襤S襤: Berken Bereh, Nisimi Aday
YER: Reina Bi Kafe
SAAT: 15:00- 16:00


SYLE襤: Dersimliler Dersim'in Sorunlar覺n覺 Tart覺覺yor
KONUMACILAR: Song羹l Erol Abdil - Tunceli Belediye Bakan覺, Av. Bar覺 Y覺ld覺r覺m - 襤HD Temsilcisi, H覺d覺r Belice - Tunceli Esnaf Ve Sanatkarlar Odas覺 Bakan覺, Av. zg羹r Ula Kaplan - Tunceli Barosu Bakan覺
MODERATR: Mustafa Takale - Tunceli Belediye Bakan Yard覺mc覺s覺
YER: Belediye Konferans Salonu
SAAT: 16:00-18:00


KAPANI KONSER襤/ FR襤K DEDE ANISINA
zg羹rl羹羹n, direniin ve umudun t羹rk羹leriyle Dersim Festivali'nde b羹y羹k coku katacak olan bir kar makinesi Grup YORUM konseriyle sona erecek.

* Seher Dilovan
* Grup YORUM
* Rojda
* Yeni T羹rk羹

SUNUCULAR: Esin Yal癟覺n, Nesrin Aksu
YER: ehir Stadyumu
SAAT: 19:30-24:00


4 g羹n s羹recek olan Munzur Festivalinde "ADALETS襤ZL襤KLERE, YASAKLARA, S襤YANRL ALTIN ARAMAYA, BARAJLARA, YOZLAMAYA KARI GCMZ B襤RL襤襤M襤ZD襤R" diyen Halk Cepheliler de Dersim Merkez ve 襤l癟elerde stand 繹n羹nde sokak tiyatrosu, davul-zurna, sergi, resim sergisi, m羹zik dinletileri ve etkinleriyle yer alacaklar.

Dersim il癟elerinde d羹zenlenecek etkinlikler:


31 TEMMUZ PEREMBE - P E R T E K

SAAT: 09:00 Konuklar覺n Kar覺lanmas覺
SAAT: 10:00 Tarihi Yerlerin Gezilmesi

T 襤 Y A T R O
襤D襤L T襤YATRO ATLYES襤
OYUN: ONUNCU KYN F襤DANLARI
SAAT: 19:00
YER: Pertek Belediye Garaj覺

M羹zik Dinletisi:

* Pertek Belediyesi Varvara Halk Danslar覺
* Yerel sanat癟覺lar (Feramuz ahin, Grup G, avakl覺 Aye)
* S羹rpriz Sanat癟覺lar

YER: Pertek Belediye Garaj覺
SAAT: 20:00


1 AUSTOS CUMA


PANEL: EVRE SORUNU VE KENTLEME
KATILIMCILAR: Prof. Dr. 襤lyas Y覺lmazer, Cemalettin K羹癟羹k - TMMOB, Kenan ET襤N - Pertek Belediye Bakan覺, H羹seyin Kenan Ayd覺n - Almanya Sol Parti Federal Milletvekili
MODERATR: Nihat z - TUDEF
Yer: Belediye Park覺
Saat: 17:00

AILI KONSER襤

* Yerel Sanat癟覺lar
* Mustafa zarslan
* G羹nee Yolculuk
* Ali Asker
* Serdar Hay覺r
* Seyfi Doanay
* Sabahat Akkiraz

YER: Pertek Belediye Garaj覺
SAAT: 19:30-24:00

HALK CEPHEL襤LER standlar覺 ve 癟eitli etkinlikleriyle Pertek'te olacaklar.
Pertek Belediyesi taraf覺ndan g羹n i癟erisinde film, belgesel ve tiyatro etkinlikleri yap覺lacakt覺r.


1 AUSTOS CUMA - M A Z G 襤 R T

Saat: 08:00 Merkezden orda k繹y羹ne hareket ve kahvalt覺
Saat: 08:30 Bain Kapl覺calar覺na gezi
Saat: 13:30 Darikent (Muhundu), Mola ve Baba Mansur Oca覺n覺 ziyaret
Saat: 17:00 Mazgirt'te tarihi ve turistik yerlere gezi

KONSER

* Varvara Halk Danslar覺
* evin, Y覺lmaz elik
* Kibar Aslan
* Sait Usta
* Grup KOTAN
* Yusuf Turan
* Grup 襤KL襤M

YER: Mazgirt Merkez
SAAT: 19:00

HALK CEPHEL襤LER standlar覺 ve 癟eitli etkinliklerle Mazgirt'te olacaklar...


2 AUSTOS CUMARTES襤 - H O Z A T

Saat: 08:00 Tunceli'den hareket
Saat: 10:00 Kahvalt覺
Yer: Belediye Aile ay Bah癟esi
* Davul zurna
* Varvara Halk Danslar覺
* iir

PANEL
KONU: Dersim Tarihi ve Sorunlar覺
KATILIMCILAR: erafettin Halis - DTP Tunceli Milletvekili, Kamer Gen癟 - Tunceli Ba覺ms覺z Milletvekili, Necati ahin - Arat覺rmac覺, Ali Kaya - Arat覺rmac覺-Yazar, Turabi Salt覺k - Arat覺rmac覺
Moderat繹r: A. Haydar Kahraman
Yer: Belediye Aile ay Bah癟esi
Saat: 15:00-17:00

T 襤 Y A T R O
襤D襤L T襤YATRO ATLYES襤
OYUN: BALCI
YER: Belediye D羹羹n Salonu
SAAT: 15:00-16:00

K O N S E R
AILI KONUMASI: Cevdet Konak - Hozat Belediye Bakan覺

* Ozan Emek癟i
* Sabahat Akkiraz
* Ali Asker
* Mustafa zarslan
* EV襤N
* Mehmet Ekinci
* Seyfi Yerlikaya
* Ali Haydar Can
* Enver elik
* H羹seyin G羹ne
* G繹k癟en Kahraman
ve
Misafir sanat癟覺 olarak Grup YORUM

YER: CUMHUR襤YET CAD.
SAAT: 19:30-24:00

HALK CEPHEL襤LER stand ve stand 繹n羹 etkinlikleriyle Hozat'ta olacaklar...


3 AUSTOS PAZAR - O V A C I K

Saat: 07:00 Ovac覺k'a Hareket
Saat: 11:00 Munzur Baba Cem evi Temel Atma T繹reni
Saat: 11:30 Munzur G繹zeleri' ne Hareket
Saat: 13:00'da siyan羹rle alt覺n arama 癟al覺malar覺n覺n yap覺ld覺覺 Cevizlidere K繹y羹ne Hareket

PANEL
KONU: Barajlar Sorunu, Siyan羹rle Alt覺n 覺karma, G繹癟 ve Yoksulluk
KATILIMCILAR: Cemalettin K羹癟羹k - TMMOB, Prof. Dr. 襤lyas Y覺lmazer, 襤lyas Ayd覺n - Ovac覺k K羹lt羹r Dernei, Fevzi Konak - TUDEF
Moderat繹r: 襤brahim Elyak - Munzur koruma kurulu
Yer: Belediye D羹羹n Salonu
Saat: 16:30

T 襤 Y A T R O
襤D襤L T襤YATRO ATLYES襤
OYUN: ONUNCU KYN F襤DANLARI
YER: H羹k羹met Kona覺 n羹
SAAT: 15:00-16:00

KONSER

* Grup HARMANYEL襤
* Sardar Hay覺r
* Grup CEMRE
* Servet Kocakaya
* Cevdet Bagca
* Grup HARMAN
* Zeynel Dede & H覺d覺r Akg羹l
* Grup SILAM
* Burhan Berken
* Serap
* Mehmet etin - air

YER: H羹k羹met Kona覺 n羹
SAAT: 19:30
SUNUCULAR: Umut Ayat, Sakine rek

HALK CEPHEL襤LER de stand ve stand 繹n羹nde yapacaklar覺 癟eitli etkinliklerle Ovac覺k'ta olacaklar...

4 g羹n s羹recek olan Festival 癟er癟evesinden Nazimiye D羹zg羹n Baba Da覺na ve Dereova elalesine de geziler d羹zenlenecek...
2008.07.30
Bu yaz覺 3228 kez okundu
Geri D繹n