| Bayrampaa Davas覺
Bayrampaa Davas覺 18 Temmuz'da, Ey羹p Adliyesi'nde g繹r羹ld羹. Mahkeme 繹ncesi TAYAD'l覺 Aileler bir bas覺n a癟覺klamas覺 yaparak davan覺n zaman a覺m覺na urat覺lmas覺n覺 protesto ettiler.

TAYAD'l覺 Aileler, 25 kiiyle yapt覺klar覺 a癟覺klamada "19 ARALIK KATL襤AMINI UNUTMADIK, UNUTMAYACAIZ, 19 ARALIK KATL襤AMCILARI YARGILANSIN!" sloganlar覺n覺 att覺lar.
Saat 10.30'da balayan durumaya san覺k s覺fat覺yla Mehmet G羹vel, Mesude Pehlivan, Volkan Kaptan ve halen Tekirda F tipi Hapishanesi'nde tutuklu bulunan Serdar Kara癟elik, Kenan G羹nyel ve san覺klar覺n 8 avukat覺 ile bas覺n ve aileler kat覺ld覺.
San覺klar覺n avukatlar覺 ad覺na Oya Aslan okuduu dilek癟e ile bu davada 167 san覺覺n hapishane idaresine silahl覺 isyandan yarg覺land覺覺n覺 ancak bilirkii raporlar覺, olay yeri inceleme tutanaklar覺nda da g繹r羹ld羹羹 羹zere kurun at覺lar覺n覺n idari k覺s覺mdan yap覺ld覺覺n覺, tutuklulara kar覺 繹ld羹r羹c羹 dozda kimyasal bombalar at覺ld覺覺n覺, dolay覺s覺yla at覺l覺 su癟u san覺klar覺n ilemediini; yine su癟un ahsiletirilmesinin m羹mk羹n olmad覺覺n覺 belirterek san覺klar覺n beraat覺n覺 istedi. Mahkeme s覺ras覺nda bir avukat覺n tutuklu san覺k Serdar Kara癟elik'i bilgilendirmek i癟in yapt覺覺 k覺sa konumaya g繹revi olmad覺覺 halde jandarma astsubay m羹dahale edince san覺k avukatlar覺 bu duruma itiraz etti ve haks覺z m羹dahaleyi tehir etti. Bunun 羹zerine savc覺 avukatlara "siz 癟enenizi kapat覺n…ulan sen ne diyorsun!" eklinde 癟覺k覺t覺. San覺k avukatlar覺 bu usluba kar覺 hak ettii ekilde cevap verdiler ve savc覺 bu kez s繹ylediini inkar etmek durumunda kald覺. Mahkemede yaanan bu gerginlik de avukatlar taraf覺ndan zapta ge癟irildi. San覺klardan tutuksuz bulunanlar 繹nceki ifadelerini tekrar ederken tutuklu san覺klardan Kenan G羹nyel bir dilek癟e okudu. Kenan G羹nyel okuduu dilek癟e ile katliam davas覺n覺n a癟mazlar覺n覺 tehir ederek zaman a覺m覺 engelini hat覺rlatt覺 ve hi癟bir katliam覺 zaman a覺m覺n覺n aklayamayaca覺n覺 ve halk覺n haf覺zas覺n覺n zaman a覺m覺n覺n olmad覺覺n覺 vurgulad覺.
Serdar Kara癟elik ise arkada覺 Kenan G羹nyel'e aynen kat覺ld覺覺n覺 belirterek bu davan覺n hukuk komedisi boyutundan zaman a覺m覺 durumundan sonra utan癟 komedisi boyutuna ta覺nd覺覺n覺, kendilerinin zaman a覺m覺 istemediklerini belirterek esas su癟lular覺n yarg覺lanmas覺n覺 istediklerini s繹yledi.
3 saat s羹ren mahkeme sonunda dava 30 Nisan'a ertelendi. Avukatlar bu s羹renin 癟ok uzun olduunu belirtince, dava sadece iki g羹n 繹nceye al覺nd覺 ve 28 Nisan 2009'a ertelendi. Tutuklu san覺klar mahkemeden ayr覺l覺rken "YAASIN 19 ARALIK D襤REN襤襤M襤Z! 19 ARALIK EH襤TLER襤 LMSZDR!" sloganlar覺n覺 att覺lar ve ailelerin tutuklular覺 alk覺lad覺覺 g繹r羹ld羹.

Tayad'l覺 Aileler'in yapt覺覺 bas覺n a癟覺klamas覺 metni;

"KATL襤AMI AKLAMA POL襤T襤KASINA SON VER襤LS襤N!
19 ARALIK KATL襤AMCILARINI ASLA AFFETMEYECE襤Z!

Tarih 19 Aral覺k 2000'di. Bu 羹lkenin 20 hapishanesinde birden ger癟ekletirilen operasyonda toplam, 28 tutsak katledilmiti.

Katliam覺n hemen ard覺ndan, katliamda yaral覺 ve sa kalan tutsaklara 癟eitli iddialarla davalar a癟覺ld覺, yarg覺 s羹reci balat覺ld覺. Su癟lar覺, F tipi sald覺r覺s覺 kar覺s覺nda, siyasi kimliklerini, d羹羹ncelerini savunmak, teslim al覺narak bir siyasi ceset haline getirilmeye kar覺 direnmekti.

Katliam覺n ard覺ndan alelacele katliam覺n belgeleri yok edilmeye 癟al覺覺ld覺. B羹y羹k bir propaganda kampanyas覺 a癟覺larak katliam覺n sorumluluu tutsaklar覺n 羹zerine at覺lmak istendi. Fakat, ger癟ekleri 繹rtemediler. Belgeler, katliam覺n devlet taraf覺ndan yap覺ld覺覺n覺 g繹steriyordu. Bunun 羹zerine, devletin katliam覺 繹rtbas etme politikas覺 tehir olduundan dolay覺, Bayrampaa katliam覺 i癟in 16 Temmuz 2001 tarihinde g繹stermelik bir dava a癟覺ld覺.

Dava a癟mak zorunda kald覺lar ama kendi katliamlar覺n覺 yarg覺lamak gibi bir niyetleri yoktu. Aradan ge癟en 7 y覺l i癟inde b覺rakal覺m yarg覺lamay覺, hukuki bir yarg覺lama g繹r羹nt羹s羹 oluturma gerei bile duyulmad覺. Ey羹p 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde a癟覺lan davan覺n 23 Haziran 2008'deki 23. oturumunda, davan覺n zaman a覺m覺 nedeniyle d羹羹r羹lmesine karar verilirken san覺klar覺n ifadesi dahi al覺nm覺 deildi.

Bir 繹nceki durumas覺 3 Haziran'da g繹r羹len davan覺n hakimi, 19 Haziran 2008'de davan覺n zaman a覺m覺 s羹resi dolacak olmas覺na ramen, bir sonraki durumay覺 23 Haziran tarihine b覺rakm覺t覺 ve 23 Haziran'daki duruman覺n daha balang覺c覺nda, "davan覺n zaman a覺m覺 s羹resinin dolduunu" s繹ylemesi 羹zerine, davaya m羹dahil olarak kat覺lan avukatlar duruma salonunu terkettiler.

Bayrampaa Hapishanesi katliam覺na ilikin katliamc覺lar hakk覺nda a癟覺lan davan覺n zaman a覺m覺na urat覺lmas覺 karar覺 b羹y羹k bir pervas覺zl覺kt覺r.

Yedi y覺l boyunca ciddi, sorumlu, ger癟ei a癟覺a 癟覺karmay覺 hedefleyen bir yarg覺lama yap覺lmam覺, deliller toplanmam覺, san覺klar覺n ifadeleri al覺nmam覺 ve neredeyse her durumada hakim deiikliine gidilerek davan覺n 7 y覺ll覺k s羹reyi tamamlamas覺 salanm覺t覺r. Mahkeme 繹yle ciddiyetsiz davranm覺t覺r ki, olay yerinde inceleme yap覺lmam覺, Bayrampaa Hapishanesi'nde deiiklikler yap覺larak katliam覺n delilleri ortadan kald覺r覺lmak istenmitir.
Bayrampaa'da 6 kad覺n tutsak diri diri yak覺lm覺ken, 2 tutsak katliam覺 durdurmak i癟in kendini yakarak feda etmi, 4 tutsak operasyona kat覺lan katillerin kurunlar覺yla yaam覺n覺 yitirmi ve 55 tutsak kurunlarla ve yak覺larak yaralanm覺ken, dava "tutuklu ve h羹k羹ml羹lere k繹t羹 davranmak, g繹revlerini k繹t羹ye kullanmak" iddialar覺 ile a癟覺lm覺t覺. Bu bal覺 ba覺na bir hukuk komedisi iken, dava boyunca da deliller toplanmad覺 ve zaman a覺m覺 s羹resinin dolmas覺 beklendi. Ve zaman a覺m覺 s羹resinin alt s覺n覺r覺 dolduunda, hemen zaman a覺m覺 karar覺 al覺narak dava ortadan kald覺r覺ld覺.

Mahkeme heyeti davay覺 ortadan kald覺rd覺. Peki bu katliam覺n sorumlular覺 ne olacak?

Yok mu bu katliam覺n bir sorumlusu? Yok mu bunca tutsa覺 katledenler, katliam karar覺 alanlar, katillere emir verenler?

Bu kararla s繹ylenmek istenen nedir?
Katliam yapmak serbesttir, katiller himaye edilecektir; baka hukuki k覺l覺flar覺n yan覺nda zaman a覺m覺 da katilleri kurtaran can simididir.
Nedenini, hukukla, yasalarla izah edemez kimse. Zaman a覺m覺 karar覺 katliam覺n sahiplenilmesidir. Zaman a覺m覺 karar覺n覺n cezadan kurtard覺klar覺 mahkemede yarg覺lanan jandarma ve gardiyanlar deildir. Kararla ama癟lanan as覺l su癟lu olan iktidar覺, d繹nemin h羹k羹metini, bakanlar覺n覺, MGK's覺n覺 kurtarmakt覺r. Dahas覺, katliam politikas覺n覺n mahkum edilmesinin 繹n羹ne ge癟ilmitir.

Ama biz ASLA UNUTMAYACAIZ!
19 ARALIK KATL襤AMCILARI YARGILANSIN!

TAYAD'LI A襤LELER"
2008.07.26
Bu yaz覺 2717 kez okundu
Geri D繹n