| Sulukule Yokedilmek 襤steniyor
Herkese Sal覺k G羹venli Gelecek Platformu taraf覺ndan d羹zenlenen bir eylemle Sulukule Mahallesi'nde yaanan y覺k覺mlar ve y覺k覺m sonras覺 mahalle halk覺n覺n yaad覺覺 sal覺ks覺z koullar protesto edildi.

22 Temmuz g羹n羹 Sulukule Mahallesi giriinde bir bas覺n toplant覺s覺 ve eylem d羹zenleyen Herkese Sal覺k G羹venli Gelecek Platformu Sulukule'de yaanan y覺k覺m覺 "Tarih ve k羹lt羹r羹 yok etme pahas覺na yeni rant alanlar覺 yarat覺l覺yor" eklinde deerlendirdi.
"Ranta Deil Sal覺a Yat覺r覺m, Kentsel Deil Rantsal D繹n羹羹m, Ranta Deil K羹lt羹re Yat覺r覺m" yaz覺l覺 d繹vizlerin ta覺nd覺覺 eylemde 襤TO Genel Sekreteri Dr. H羹seyin Demirdizen taraf覺ndan okunan a癟覺klamada Sulukule halk覺n覺n son nderece a覺r koullarda yaamaya devam ettii vurguland覺.
"Sulukule halk sal覺覺n覺 direk olarak etkileyen ve salg覺n hastal覺klar覺n en 繹nemli etkeni olan susuzlukla ba baa b覺rak覺lm覺t覺r. Sulukule'nin sular覺 hi癟bir gerek癟e g繹sterilmeden kesilmekte, bor癟lar覺 olan aileler ise bor癟lar覺n覺 繹deseler bile sular覺n覺n a癟覺lmayaca覺 a癟覺k癟a s繹ylenmektedir. Dolay覺s覺yla halk su ihtiya癟lar覺n覺 kayna覺 belirsiz yerlerden kar覺lamaktad覺r. Ayr覺ca bu kentsel d繹n羹羹m projesinin ortaya 癟覺k覺k覺ndan beri Sulukule'nin kanalizasyonlar覺 d羹zenli olarak t覺kanmakta ve belediye bu konuya kay覺ts覺z kalmaya devam etmektedir. Baz覺 evlerin kanalizasyon gider borular覺n覺 sokaa vermek zorunda olmas覺 susuzlukla birleince halk sal覺覺n覺 ciddi bir bi癟imde tehdit etmektedir. Sulukule'de y羹r羹t羹len bu kentsel d繹n羹羹m projesi kelimenin tek anlam覺yla kentsel d繹n羹羹m projesi haline d繹n羹m羹t羹r. Ger癟ekletirilen y覺k覺mlar覺n ortadan kald覺r覺lmamas覺 ve molozlar覺n 癟ocuklar覺n oyun alan覺 haline gelmesi orada yaayan ve oynayan 癟ocuklar覺n fiziki yaralanmalar覺na olanak tan覺yacak ortam覺 yaratmaktad覺r" denildi.
A癟覺klaman覺n ard覺ndan Mimarlar Odas覺 羹yesi M羹cella Yap覺c覺 taraf覺nan yap覺lan konumada Sulukule'nin k羹lt羹rel deerine deinerek mahallenin d羹nyadaki ilk roman yerlekesi olduunu belirtti. Bu y覺k覺m覺n evrensel t羹m hukuk kurallar覺na ayk覺r覺 olduunu s繹yleyen Yap覺c覺, "bu projeden bir an 繹nce vazge癟ilmelidir" dedi.
Sulukule Platformu'ndan Mehmet As覺m Halla癟 ise yapt覺覺 konumada bas覺n覺 duyarl覺 olmaya 癟a覺rd覺. "Bizler hak sava覺na girdik. Hak m羹cadelesi veriyoruz, adalet istiyoruz" diyerek burada yaayan Roman vatandalar覺n yok say覺ld覺覺 ve Roman'lara yaama hakk覺 tan覺nmad覺覺n覺 s繹yledi. Bas覺n toplant覺s覺 alk覺larla sona erdi.
2008.07.24
Bu yaz覺 2542 kez okundu
Geri D繹n