| Ferhatlar Her Yerde
Temel Haklar Federasyonu 羹yeleri 20 Temmuz Pazar g羹n羹 Kad覺k繹y 襤skele Meydan覺nda bir bas覺n a癟覺klamas覺 yaparak "Ferhatlar bu sis perdesini da覺tmaya 癟al覺t覺klar覺, bu 羹lkenin sorunlar覺n覺 ve 癟繹z羹m yollar覺n覺 halka ulat覺rmaya 癟al覺t覺klar覺 i癟in kurunland覺 sakat b覺rak覺ld覺, katledildi" dedi.

7 Ekim 2007'de Y羹r羹y羹 Dergisi da覺t覺m覺 s覺ras覺nda polisler taraf覺ndan s覺rt覺ndan vurularak fel癟 b覺rak覺lan Ferhat Ger癟ek'i sahiplenmenin ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi m羹cadelesi verenlerin g繹revi olduunu vurgulayan Temel Haklar Federasyonu 羹yeleri, Kad覺k繹y 襤skele Meydan覺'nda yapt覺klar覺 bas覺n a癟覺klamas覺nda;
"(…)
Bu 羹lkede ilk defa sokak ortas覺nda insan vurulmuyor. Daha 繹nce onlarca 繹rneine tan覺k olduk. Her seferinde iktidardaki h羹k羹metler katillere sahip 癟覺km覺, onlar覺 羹st羹n hizmet madalyalar覺yla 繹d羹llendirmitir. 羹nk羹 bu 羹lke demokrasiyle deil faizmle y繹neltiliyor. Kimi g繹stermelik demokratik haklar覺n mevcudiyeti halk覺n g繹z羹ne 癟ekilmek istenen sis perdesidir. Bu perdenin arkas覺nda koyu bir faizm vard覺r. Bu perdenin arkas覺nda Mara, Sivas katliamlar覺, faili me癟hul cinayetler, milyonlarca insan ikence tezg璽h覺ndan ge癟mesi, kat覺ks覺z s繹m羹r羹, kan, g繹zya覺, ac覺 vard覺r.
Ferhatlar bu sis perdesini da覺tmaya 癟al覺t覺klar覺, bu 羹lkenin sorunlar覺n覺 ve 癟繹z羹m yollar覺n覺 halka ulat覺rmaya 癟al覺t覺klar覺 i癟in kurunland覺 sakat b覺rak覺ld覺, katledildi. A癟l覺覺n, yoksulluun, sefaletin kader olmad覺覺n覺, ba覺ms覺zl覺k, demokrasi dedikleri i癟in, adalet istedikleri i癟in her t羹rl羹 bask覺ya, iddete maruz kald覺lar, kal覺yorlar.
Bug羹n laik-eriat ikilemiyle haklar覺m覺z覺 kendi aralar覺ndaki iktidar kavgas覺nda taraf etmeye 癟al覺anlar halka kar覺 ilenen su癟lar覺n ba akt繹rleridirler. Bu akt繹rlerin kendi aralar覺ndaki iktidar kavgas覺na taraf olmayal覺m. Bizim kavgam覺z ekmek kavgas覺d覺r. Bizim kavgam覺z adalet kavgas覺d覺r. Biz bu 羹lkenin 繹zg羹r, ba覺ms覺z, s繹m羹r羹s羹z gelecei i癟in m羹cadele ediyoruz. Bu kavga bizim kavgam覺z. Kendi kavgam覺z i癟in taraf olal覺m.
Bu kavga i癟inde yer ald覺覺m覺zda Ergenekoncular覺nda, din bezirg璽n覺 AKP'cilerinde ger癟ek y羹z羹 g繹r羹lecektir. Ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi kavgas覺 kar覺nda d羹n olduu gibi bug羹nde birletiklerine, aralar覺nda hi癟bir fark覺n olmad覺覺na bir kez daha tan覺kl覺k etmi olaca覺z.
Bu nedenle AKP'nin Ergenekon masallar覺na inanmayal覺m. Ergenekon operasyonu ile tutuklananlarla ayn覺 anlay覺tad覺r din bezirg璽n覺 AKP. Aralar覺ndaki 癟eliki kimin pastadan daha fazla pay alaca覺d覺r. AKP'de, Ergenekoncularda halka, hak ve 繹zg羹rl羹klere d羹mand覺r. Bu d羹manl覺klar覺n覺 her f覺rsatta da g繹stermekte geri durmuyorlar. Ferhat Ger癟ek'i vuran polisin tutuklanmay覺p hala g繹revine devam etmesi bunun kan覺t覺d覺r. (…)" dediler.
13 kiinin kat覺ld覺覺 a癟覺klaman覺n ard覺ndan dergi da覺t覺m覺na balayan Y羹r羹y羹 okurlar覺, derginin i癟eriini sesli duyuru eklinde halka anlatt覺lar. Kad覺k繹y 襤skele Meydan覺'ndan balayarak Alt覺yol'a kadar s羹ren dergi sat覺覺nda halk覺n ilgisi dikkat 癟ekiciydi. 2 saat s羹ren dergi sat覺覺nda toplam 51 dergi halka ulat覺r覺ld覺.


EKMEK VE ADALET 襤襤N FERHATLARA SAH襤P IKALIM

Haftalard覺r Ferhat i癟in s羹ren adalet talebi bu hafta 20 Temmuz g羹n羹 saat 17.00 de Esenyurt Depo dura覺nda bir eylem ger癟ekletirilerek Ferhat'覺 vuran polisin tutuklanmas覺 istendi.

"Ferhat Ger癟ek'i Vuran Polis Tutuklanmal覺d覺r" pankart覺n覺n a癟覺ld覺覺 eylemde Ferhat'覺n resimleri ve adalet talebini i癟eren d繹vizler ta覺nd覺. Mustafa I覺ldak'覺n okuduu a癟覺klamada unlara deinildi;
"Halk覺m覺z ekmek ve adalet i癟in Ferhatlara sahip 癟覺kal覺m, onlarla birlikte ba覺ms覺zl覺k demokrasi m羹cadelesini b羹y羹telim. 羹nk羹 bu 羹lkenin 繹zg羹r, eit,adaletli gelecini AKP veya dier d羹zen partileri deil Ferhatlar temsil ediyor. Bizler Temel Haklar Federasyonu olarak, adalet talebimizi y羹kseltmeye Ferhat'覺 s覺rt覺ndan vurarak sakat b覺rakan polisin tutuklanmas覺n覺 istemeye devam edeceiz" dedi.
"Adalet 襤stiyoruz, Y羹r羹y羹 Susturulamaz, Ferhat'覺 Vuran Polis Tutuklans覺n" sloganlar覺 ile eylem sona erdirildi.
A癟覺klamadan sonra Y羹r羹y羹 繹nl羹kleri ile 1.5 saat i癟inde 95 dergi halka ulat覺r覺ld覺.


FERHATLAR'IN YRY DERG襤S襤 ANTAKYA'DA KYLLERLE BERABER
TRK襤YE'DE ADALET OLSA TOPRAKLARIMIZA EL KOYARLAR MIYDI?

Y羹r羹y羹 dergisi okurlar覺 18 Temmuz Cuma g羹n羹 hepimiz Ferhat覺z iar覺yla Antakya'n覺n G羹nyaz覺 K繹y羹'ndeydi. Y羹r羹y羹 dergisinin ilk defa gittii G羹nyaz覺 k繹y羹 Antakya'n覺n g羹zel k繹ylerinden bir tanesi. Buran覺n halk覺 ge癟imlerini genellikle 癟ift癟ilikle salamaktad覺rlar. Aylar 繹nce Antakya belediyesinin k繹yl羹 halk覺n topraklar覺n覺n bir癟ouna el koymas覺yla birlikte halk taraf覺ndan b羹y羹k tepkiler olutu.
Y羹r羹y羹 okurlar覺n覺n yapt覺覺 konumalarda "T羹rkiye'de Adalet Nas覺l 襤liyor" sorusuna k繹yl羹 halkta evlad覺m T羹rkiye'de adalet olsa bize sormadan gelip topraklar覺m覺za zorla el koyarlar m覺yd覺? Sorusuyla halk覺m覺z adalet 繹zlemlerini b繹yle dile getiriyordu. Mazota, elektrie, g羹breye yap覺lan zamlardan dolay覺 癟ift癟iliin neredeyse bittiini ektikleri 羹r羹nlerin kar覺l覺覺n覺 alamad覺klar覺n覺 s繹yleyerek ik璽yetlerini dile getirdiler. Okurlar覺m覺z覺n Ergenekon operasyonuyla ilgili sohbetlerinde AKP'nin de Ergenekoncular'覺n da 癟覺kar 癟at覺mas覺 yapt覺klar覺n覺 halk覺 d羹羹nmediklerini ifade ettiler. Halk覺m覺zda bizi d羹羹nen yok ki zaten. Bu g羹ne kadar gelen b羹t羹n partiler kendi 癟覺karlar覺 i癟in sorunlar覺m覺z覺 b羹y羹tmekten baka bir ey yapmad覺lar, diyerek tepkilerini dile getirdiler.
Topraklar覺m覺z覺 bile elimizden ald覺lar bak bir ey yapabildik mi? ve var olan bu haks覺zl覺klara kar覺 neler yapabiliriz sorusuna okurlar覺m覺z bizim gibi 羹lkelerde adalet egemen yani zenginlerden yana iliyor. Ancak birlik olup 繹rg羹tlendiimizde bu haks覺zl覺klara kar覺 g羹癟l羹 olabileceimizi belirterek 繹rg羹tl羹 m羹cadele etmenin 繹nemine vurgu yap覺ld覺.
Saat 11.30'dan 20.00'ye kadar yap覺lan sat覺larda 23 dergi halka ulat覺r覺l覺rken halk覺n 覺srarla ikramlarda bulunmak oturup sohbet etmelerini istemesi dergimizi sahiplenmelerinin g繹stergesiydi.


YRY Y襤NE 襤ZM襤R MAHALLELER襤NDEYD襤

襤zmir'de bu haftada Y羹r羹y羹 okurlar覺 halka Y羹r羹y羹 Dergisini halka ulat覺rmaya devam etti. 癟 ayr覺 mahallede yap覺lan y羹r羹y羹 sat覺lar覺nda toplam 116 dergi sat覺ld覺.
Y羹r羹y羹 Dergisinin ulat覺覺 yerlerden birisi Harmandal覺 Mahallesi'ydi. Yal覺s覺ndan gencine, 癟ocuklar覺na kadar herkesin ilgisiyle kar覺lat覺 Y羹r羹y羹 sat覺覺. Harmandal覺 halk覺 art覺k Y羹r羹y羹 tan覺t覺m覺 yapanlar覺 tan覺yor. "Ben sizi tan覺yorum siz Y羹r羹y羹癟羹lersiniz" diyen 癟ocuklardan, hay覺r duas覺 eden yal覺 teyzelere kadar herkes art覺k mahallesinde yabanc覺 g繹rm羹yor "Y羹r羹y羹癟羹leri". Uzun uzun sohbet etmek isteyen gen癟ler, kafalar覺ndaki sorulara cevap arayan insanlar Y羹r羹y羹 tan覺t覺m覺 ve sat覺覺 yapanlar覺 uzun s羹re b覺rakmad覺 evlerinden bah癟elerinden. Okuma yazmas覺 olmayanlar, dualar ettiler, 癟ocuklar kotular pelerinden her zamanki gibi. Mahalle halk覺ndan bir gencinde kat覺ld覺覺 Y羹r羹y羹 Dergisi sat覺覺 ve tan覺t覺m覺nda Harmandal覺'nda 64, Yamanlar da 52 dergi sat覺ld覺.


ELAZI'DA YRY HAYKIRMAYA DEVAM ED襤YOR

Elaz覺 Merkez ehit 襤lhanlar Caddesi'nde 17 Temmuz g羹n羹 Ba覺ms覺zl覺k Demokrasi ve Sosyalizm i癟in y羹r羹y羹 dergisinin tan覺t覺m ve sat覺覺 yap覺ld覺. Dergi okurlar覺 taraf覺ndan yap覺lan sat覺ta derginin i癟eriinden ve konu bal覺klar覺 halka anlat覺larak "Ergenekoncularda AKP'de Amerikan覺n uaklar覺d覺r. Bu sava bizim sava覺m覺z deildir, bu sava ibirlik癟i iktidarlar覺n sava覺d覺r. Kendi sava覺m覺z覺 b羹y羹telim. a癟l覺k, z羹l羹m, zam, yoksulluk isizlik giderek b羹y羹yor. Halk覺m覺z Ba覺ms覺zl覺k ve Demokrasi m羹cadelemizi b羹y羹telim ibirlik癟ilerin oyuna gelmeyelim yalanlar覺覺na kanmayal覺m bizleri kand覺rmalar覺na izin vermeyelim." denildi.
Halk kendi sorunlar覺n覺 anlatarak y羹r羹y羹 okurlar覺yla sorunlar覺n覺 paylat覺lar. 40 dakika s羹ren sat覺ta 17 tane dergi sat覺ld覺. Y羹r羹y羹 okurlar覺 bu hafta olduu gibi haftaya geleceklerini ve her hafta halka ger癟eklari anlatacaklar覺n覺 s繹yleyerek dergi sat覺覺n覺 sonland覺rd覺lar.
2008.07.24
Bu yaz覺 2660 kez okundu
Geri D繹n