| Ege Temel Haklar Bas覺ld覺
Ege Temel Haklar Dernei 18 Temmuz g羹n羹 polisler taraf覺ndan bas覺ld覺 ve evraklar覺na el konuldu. 19 Temmuz g羹n羹 de m羹h羹rlendi.

Ege Temel Haklar覺n faaliyetlerinin durdurulmas覺 i癟in Sulh Mahkemesi daha 繹nceden Ege Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei'nin 癟覺karm覺 olduu takvimle ilgili dava a癟覺lm覺 ve bu davan覺n sonucunda 襤zmir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi dava g繹r羹lene kadar Ege Temel Haklar Dernei'ni kapatma karar覺 alm覺t覺r.

18 Temmuz g羹n羹 bask覺n an覺nda dernekte bulunan Ege Temel Haklar 癟al覺manlar覺 bask覺n an覺n覺 繹yle anlatt覺lar:

"18 Temmuz g羹n羹 Alsancak Karakolu'ndan geldiler. 襤ki resmi polis "ta覺nm覺s覺n覺z daire numaran覺z覺 teyit ettirmek istedik" dediler ve gittiler. Yar覺m saat sonra tekrar gelip bu defa sadece iki tanesi g繹z羹kerek kap覺y覺 a癟t覺rd覺ktan sonra i癟eriye girmeye 癟al覺t覺lar. O s覺rada iki kiiydik. Biz "avukatlar覺m覺z覺 癟a覺raca覺z arama yapt覺rmay覺z bekleyin avukatlar gelsin. Gerek癟eniz neyse o zaman arars覺n覺z" dedik ama zorla i癟eriye girerek birimizi bir odaya birimizi dier odaya g繹t羹rd羹ler ve arama yapmaya balad覺lar. Arama da daha 癟ok kendilerine g繹re evrak nitelii ta覺yan yaz覺l覺 ka覺tlar覺 ald覺lar. Bu arada dier arkada覺 salonda kelep癟eleyip ba覺na iki polis dikmilerdi. B羹t羹n odalara girdiler ve aramay覺 kontrol edemedik. Yapt覺klar覺n覺n hukuksuz olduunu b繹yle arama yapamayacaklar覺n覺 en az覺ndan bizim nezaretimizde yapmalar覺 gerektiini s繹yledik. O s覺rada bir karar g繹sterdiler. Bu kapatma karar覺yd覺. Bizim her t羹rl羹 faaliyetimizin yasal olduunu ve daha son haftaya kadar s羹rekli dernekler masas覺nda olduumuzu bize herhangi bir eyin s繹ylenmediini bu karar覺nda bize tebli edilmediini s繹yledik. "S繹ylenmez tabi s繹ylersek siz dernek evraklar覺n覺 buradan 癟覺kar覺rs覺n覺z" dediler. Sa癟mal覺kt覺 bu. 羹nk羹 daha defterleri dernekler M羹d羹rl羹羹nden yeni ald覺覺m覺z覺 zaten denetimden ge癟tiini s繹yledik. Ama bu arada evraklar覺 topluyorlard覺. O s覺rada derneimizin avukat覺 Din癟er al覺m geldi. Al覺nan evraklar覺 onun nezaretinde g繹t羹rd羹ler. O s覺rada iki resmi polis b覺rak覺p-eyalar覺m覺z覺 al覺ncaya kadar beklemek 羹zere-gittiler. Daha sonradan dernein bakan yard覺mc覺s覺 karakola giderek durumu 繹rendiler. Sonunda kalan iki poliste 癟覺kt覺 ve 24 saat i癟inde eyalar覺m覺z覺 boaltabileceimizi s繹ylerek gittiler. Bu arada arkada覺m覺z H羹seyin Ayg羹nd羹z'羹 de polise mukavemet ettii gerek癟esiyle g繹zalt覺nda tutuyorlard覺."

Halk Cephesi Bas覺n A癟覺klamas覺 Yaparak Bask覺n覺 Protesto Etti

襤zmir'de d羹n 18 Temmuz 2008 g羹n羹 Ege Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei'nin bas覺larak, evraklar覺na el konulmas覺 ve bir g羹n sonra m羹h羹rlenerek ge癟ici olarak kapat覺lmas覺 Kemeralt覺 giriinde 19 Temmuz g羹n羹 saat 18.00'de yap覺lan bir bas覺n a癟覺klamas覺yla protesto edildi.
Halk Cephesi ad覺na yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺n覺 Ege Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei Bakan Yard覺mc覺s覺 Yurdag羹l I覺k okudu.
A癟覺klamada, "Hukuksuzluk S羹r羹yor, Bu 羹lkede yaay覺p ta "T羹rkiye de adalet nas覺l iliyor" demeyen insan yoktur.
羹nk羹, bu 羹lkede adli ya da siyasi nedenlere adalet mekanizmas覺 ile kar覺 kar覺ya gelmemi insan da nerede ise yoktur.
羹nk羹, ezilen, s繹m羹r羹len halktan bir insan bu mekan覺zmada adalete ulaamam覺 aksine kendisi su癟lu duruma d羹m羹t羹r.
羹nk羹, bu yasalar bir avu癟 egemenin 癟覺karlar覺n覺 korumak, s繹m羹r羹lerini, talanlar覺n覺 s羹rd羹rmek i癟in 癟覺kar覺lm覺t覺r.
襤te Ege Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei bu s繹m羹r羹, talana ve onlar覺 koruyan mekanizmaya kar覺 olup ger癟ek demokrasiyi savunduu, temel hak ve 繹zg羹rl羹kleri kazanma m羹cadelesi verdii i癟in 18 Temmuz Cuma g羹n羹 saat:15:30'da polis taraf覺ndan bas覺lm覺t覺r. Bas覺lma gerek癟esi olarak ta savc覺l覺覺n Ege Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei'nin faaliyetlerini durdurma istemi g繹sterilmektedir. Savc覺l覺覺n bu mahkemeyi a癟ma nedeni olarak ne g繹steriliyor dersiniz. Temel Haklar Derneklerinin y覺l覺n ba覺nda bast覺r覺ld覺覺 takvimlerdir. Gerek癟eye bak覺n!
Evet takvimler. Peki bu takvimde ne vard覺 dersiniz? Tek sayfal覺k bu takvimde Temel Haklar Dernekleri'nin 2007 y覺l覺 boyunca yap覺lan etkinlik resimleri vard覺. Bu resimlerin birindeki pankart覺n k繹esinde Mahir ayan'覺n k羹癟羹k bir fotoraf覺 vard覺r. 襤te gerek癟e bu k羹癟羹k Mahir ayan fotoraf覺d覺r. Ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi m羹cadelesinde hayat覺n覺 yitiren devrimci 繹nderlere tahamm羹ls羹zl羹k 繹yle boyutlara ulat覺 ki, ilki ubat ay覺nda olmak 羹zere Ege Temel Haklar Dernei iki defa bas覺ld覺. Dernein faaliyetini durdurmak i癟in kap覺s覺 m羹h羹rlendi.
Temel hak ve 繹zg羹rl羹k m羹cadelesine tahamm羹ls羹zl羹羹n boyutu d羹nk羹 bask覺nda da g繹r羹lm羹t羹r. Avukatlar dahi beklenmeden Ege Temel Haklar Dernei'nin kap覺s覺 zorlanarak ve i癟erideki psikiyatrik rahats覺zl覺覺 olan H羹seyin Ayg羹nd羹z d繹v羹lerek dernein i癟ine girilmitir. Bununla yetinilmeyip H羹seyin Ayg羹nd羹z'羹n iradesi d覺覺nda savc覺l覺覺n istemi ile Manisa Ruh ve Sinir Hastal覺klar覺 Hastanesine yat覺r覺lmas覺 bir asistan doktora onaylat覺lmaya 癟al覺覺lm覺t覺r. Savc覺l覺a 癟覺kar覺lan Ayg羹nd羹z, avukatlar覺n m羹dahalesi ile uzman bir psikiyatristin muayene etmesi koulu ile serbest b覺rak覺lm覺t覺r.
襤te T羹rkiye'de adalet b繹yle iliyor. Bir tarafta Ergenekon operasyonu ile ibirlik癟i faistlerin iktidar sava覺 s羹rerken, ibirlik癟i iktidar bir taraftan ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi m羹cadelesi verenlere sald覺rmaktad覺r. Sald覺r覺 uzun s羹redir s羹ren en olmad覺k gerek癟elerle evlerin, derneklerin bas覺lmas覺ndan demokratik haklar覺n覺 kullanan insanlar覺n tutuklanmas覺na y繹neliktir. 襤nsan haklar覺yla birlikte insand覺r. Bu haklar覺m覺za sald覺r覺larak insanl覺覺m覺za sald覺r覺maktad覺r. Haklar覺m覺z覺 savunmaya devam edeceiz. Olmad覺k gerek癟elerle derneklerimizin kapat覺lmaya kalk覺lmas覺, m羹h羹rlenmesi bu 羹lkede hukukun keyfi olarak kullan覺ld覺覺n覺n 繹rneklerinden sadece biridir.
Ama biz bu sald覺r覺lara boyun emeyeceiz. 羹nk羹 biz, bu haklar覺m覺z覺 alabilmek i癟in bedel 繹dedik. Ve 繹demeye de devam ediyoruz. Bunun i癟in t羹m demokratik kurumlar覺, duyarl覺 insanlar覺 demokratik haklar覺m覺za y繹nelik bu sald覺r覺lar kar覺s覺nda durmaya 癟a覺r覺yoruz." denildi.

Bas覺n a癟覺klamas覺 s覺ras覺nda "Bask覺lar, kapatmalar, g繹zalt覺lar bizleri y覺ld覺ramaz", "Temel Haklar M羹cadelemiz Engellenemez", "Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z" sloganlar覺 at覺ld覺.
A癟覺klamaya demokratik kurumlarda destek verdi. 30 kiinin kat覺ld覺覺 bas覺n a癟覺klamas覺 29 Temmuz'da yap覺lacak mahkemeye 癟ar覺yla bitirildi.
2008.07.24
Bu yaz覺 2728 kez okundu
Geri D繹n