| T羹rkiye'de Adalet Nas覺l 襤liyor
襤dilcan K羹lt羹r Merkezi 19 Temmuz 2008 g羹n羹 irintepe Mahallesi'nde Cumartesi Pazar yerinde 400 adet bildiri da覺tt覺. Da覺t覺lan bildiri ile 8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar g羹n羹nde d羹zenlenen mitinge kat覺ld覺klar覺 i癟in tutuklananlar覺n serbest b覺rak覺lmas覺n覺 istediler.

襤dilcan K羹lt羹r Merkezi'nin da覺tt覺覺 bildiriyi olduu gibi yay覺nl覺yoruz;

"DEMOKRAT襤K HAKLARIMIZI KULLANMAK SU DE襤LD襤R!

T羹rkiye'de adalet nas覺l iliyor? Bu soruya cevap vermek 癟ok zor deil. lkemizde son birka癟 ayda yaanan olaylara bakmam覺z bu soruya net bir cevap vermemize yeter.
8 Mart'a kat覺lmak, panele kat覺lmak, piknie gitmek, karikat羹r sergisi a癟mak vb. demokratik haklar覺 kullanmak; g繹zalt覺na al覺nman覺n, tutuklanman覺n, gerek癟e sunmadan aylarca hapiste kalman覺n nedeni olabilir. Son 5 ay i癟inde T羹rkiye'de yaanan tutuklamalara ilikin gerek癟eler bunlard覺r. Bu sudan sebeplerle tutuklamalar覺n alt覺nda yatan ger癟ek, halk覺n bilin癟lenme korkusundan ve halka d羹manl覺ktan baka bir ey deildir.
8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹 d羹nyada ve 羹lkemizde bir癟ok insan taraf覺ndan kutlanmaktad覺r. Bu y覺l da bir癟ok ilde kutlamalar sorunsuz bir ekilde ger癟ekleti. Buna ramen 25 Mart sabaha kar覺 bir癟ok kiinin polislerce evleri bas覺lm覺, 9 kii 8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹'ne kat覺ld覺klar覺 gerek癟esiyle tutuklanm覺t覺.
AKP iktidar覺n覺n hizmetinde olmayan iktidar覺 desteklemeyen herkes keyfi bir ekilde su癟lu say覺lmaktad覺r. Adaleti kendi istedikleri ekilde kullanmaktad覺r. Buna g繹re de su癟 ve su癟lu tan覺mlar覺 d羹zenin kolluk g羹癟leri ve yarg覺n覺n keyfine g繹re deimektedir. AKP iktidar覺 kendisine dokunacak hukuki olaylarda yarg覺n覺n ba覺ms覺z olmad覺覺n覺 ve yarg覺n覺n ilemediini s繹ylerken kendisine muhalif olanlar覺n davalar覺nda ise adalete g羹venmek gerektiini belirtiyor.
Adaletin tek tarafl覺 ilediini g繹rmek durumunday覺z. Halktan ve adaletten
yana olmayan, temel haklar覺m覺za kar覺 yap覺lan bu sald覺r覺lara herkesin kar覺 癟覺kmas覺 ve bunun i癟in m羹cadele etmesi gerekir. M羹cadele etmediimizde, bu hukuksuzluk bir g羹n gelip bizi de bulacak, sesimizi 癟覺karacak zaman b覺rakmayacakt覺r.
Hak arama m羹cadelemizi s羹rd羹recek, gelecek nesillere daha yaan覺l覺r bir 羹lke b覺rakmak i癟in m羹cadele edeceiz.

TUTUKLANANLAR SERBEST B襤RAKILSIN!
DEMOKRAT襤K HAKLARI KULLANMAK SU DE襤LD襤R!

HALK CEPHES襤"


Adana Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei 'T羹rkiye'de Adalet Nas覺l 襤liyor'u tart覺覺yor. Adana Temel Haklar yapaca覺 etkinlie aa覺da yay覺nlad覺覺m覺z 癟ar覺 da bulundu.

T羹rkiyede Adalet Nas覺l 襤liyor
TARTIIYORUZ!

DEMOKRAT襤K HAKLARIMIZ SALD襤R襤LARLA KULLANILAMAZ
HALE GET襤R襤L襤YOR.

GEL襤N,
TRK襤YE'DE ADALET襤N NASIL 襤LED襤襤N襤
HEP BERABER TARTIALIM!

YER : 襤NAAT MH. ODASI ADANA UBES襤 SALONU
Reatbey Mah. 8 sk. No:9 ADANA

TAR襤H : 29 TEMMUZ 2008/SALI

SAAT : 18.30

DZENLEYEN: ADANA TEMEL HAKLAR VE ZGRLKLER DERNE襤


Mersin Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei'de konu ile ile ilgili bir a癟覺klama yapt覺. Yap覺lan a癟覺klamay覺 olduu gibi yay覺nl覺yoruz;

"BASINA VE KAMUOYUNA
TRK襤YE'DE ADALET NASIL 襤L襤YOR?

T羹rkiye genelinde yakla覺k bir ayd覺r gerek bas覺n a癟覺klamalar覺yla olsun, gerek paneller le olsun T羹rkiye'de Adalet Nas覺l 襤liyor' ad覺 alt覺nda bir kampanya s羹rd羹r羹lmektedir. Bu kampanyada adaletin nas覺l iledii, T羹rkiye'de hemen hemen herg羹n yaanan 繹rnekleriyle anlat覺l覺yor ve tart覺覺l覺yor. Mersin Temel Haklar'da konuyla ilgili 15.07.2008 tarihinde bir bas覺n a癟覺klamas覺 yapm覺t覺r.

Son s羹re癟lerde insanlar 8 Mart D羹nya Emak癟i Kad覺nlar G羹n羹ne kat覺ld覺klar覺 i癟in, bas覺n a癟覺klamas覺na kat覺ld覺klar覺 i癟in, mezar ziyareti yapt覺klar覺 i癟in, dergi sat覺覺 yapt覺klar覺 i癟in, internet sitelerine girdikleri i癟in, ortak d羹man Amerika'd覺r dedikleri sabah覺n erken saatlerinde evleri bas覺l覺p, g繹zalt覺na al覺n覺p tutuklan覺yorlar, demokratik kurumlar polis taraf覺ndan uzun namlulu silahlarla bas覺l覺yor… rneklerini 癟oaltabileceimiz bu hukuksuzluktan kaynakl覺, bir 癟ok insan y覺llara varan ceza talebiyle aylard覺r hapishanelerde tutuklu bulunuyorlar.

襤nsanlar覺n haklar覺 ve 繹zg羹rl羹kleri temelinde m羹cadele etmeleri, d羹羹ncelerini ifade etmeleri, adalet talep etmeleri en demokratik haklar覺d覺r. Bu sebeple, halk覺n, kendine ait olmayan, kendisine zorla empoze edilmeye 癟al覺覺lan yoz k羹lt羹re kar覺 kendi k羹lt羹r羹n羹 korumak ve yaatmak i癟in, hak gasplar覺na, zamlara, y覺k覺mlara, isizliye kar覺, emperyalizme kar覺 ba覺ms覺zl覺k, ve demokrasi i癟in, adalet i癟in m羹cadele etmesi en doal hakt覺r. Bu hak engellenemez.

Mersin Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei de, 羹lkemizde yaanan bu hukuksuzluu, anlatmak-tart覺mak amac覺yla 19.07.2008 tarihinde 'T羹rkiye'de Adalet Nas覺l 襤liyor' konulu bir panel d羹zenlemitir. Fakat, yeri, kat覺l覺mc覺lar覺 ve tarihi belirlenen panel, G羹venlik ubenin, aa覺da okuyaca覺n覺z s繹ylemleri 羹zerine yap覺lmayarak ileri bir tarihe ertelenmitir;
'Panel yapaca覺n覺z salonu panel 繹ncesi arayaca覺z, panele kat覺lan konumac覺lar覺 tek tek kayda al覺p konumalar覺n覺 inceleyeceiz gerek g繹r羹rsek haklar覺nda dava a癟aca覺z, gerekirse panele geleceklerin 羹st aramas覺n覺 yapaca覺z, panelde 癟ekim yapaca覺z vb.

Soruyoruz; Halk覺n kat覺l覺m覺yla yap覺lacak panelin yap覺laca覺 salon hangi gerek癟eyle, ve ne bulmak amac覺yla arama yap覺lacak?

Soruyoruz;gerek g繹r羹l羹rse' '襤nsanlar覺n 羹st aramas覺, kimlik aramas覺 yap覺lacak' s繹ylemi hangi Grek癟eyle yap覺lacak? Ne bulmak amac覺yla yap覺lacak? Panelde konumac覺 ve dinleyici olarak kat覺lacak insanlar mafya, 癟ete ilerinde olanlar deil halktan gariban insanlard覺r. Arama yap覺lacaksa gidilsin elini kolunu sallayarak gezen, halka kurun s覺kanlar, halk覺 doland覺ran h覺rs覺zlar, halk覺 esrar eroinle zehirleyen 癟eteciler arans覺n, bulunsun. Sorular覺m覺z覺 癟oaltabiliriz, fakat biliyoruz ki sorular覺m覺z覺n cevab覺n覺 alamayaca覺z.

Demokratik bir kurum olarak T羹rkiye'de Adalet Nas覺l 襤liyor' konulu panelini yapmak isterken kar覺lat覺覺m覺z muameleler tamda anlatmak istediimiz ger癟ekleri anlat覺yor asl覺nda.
Mersin Temel Haklar Ve zg羹rl羹kler Dernei olarak diyoruz ki; Panel yapmak, panele konumac覺 olarak veya dinleyici olarak kat覺lmak 襤nsanlar覺n en demokratik ve yasal hakk覺d覺r. Bu hak hi癟bir gerek癟eyle engellenemez. Bu nedenle G羹venlik ube'nin, panelin yap覺laca覺 salona, panele kat覺lacak olan panelistlere ve dinleyicilere yapabileceklerini ifade ettikleri muameleyi protesto ediyoruz.

Demokratik m羹cadele hakt覺r, engellenemez
Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z

MERS襤N TEMEL HAKLAR VE ZGRLKLER DERNE襤"
2008.07.24
Bu yaz覺 2537 kez okundu
Geri D繹n