| Adana'da Hukuksuz Dernek Bask覺nlar覺 Ve G繹zalt覺lar
Adana'da 15 Temmuz g羹n羹 sabah覺n erken saatlerinde saat 6.00'da Reatbey mahallesinde bulunan Adana Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei, Ter繹rle m羹cadele ubesine bal覺 polislerce uzun namlulu silahlar ve 癟elik yeleklerle dernein kap覺s覺 癟ilingir tarz覺yla, h覺rs覺zlar gibi a癟覺larak "ka癟ak ter繹rist, bomba ve silah bulunduu ihbar覺" gerek癟esiyle bas覺ld覺.

Bask覺n esnas覺nda dernekte misafir olarak bulunan dernek 羹yeleri Karip Polat, Recep Gedik ve Akil Nerg羹z zorla yerlere yat覺r覺larak ve s羹r羹klenerek bulunduklar覺 odadan salona g繹t羹r羹ld羹ler. Bu esnada eli silahl覺 polislerce de sald覺r覺ya urayan dernek 羹yeleri bu yasad覺覺 bask覺n覺 sloganlarla protesto etti. Avukatlar覺n覺n ve dernek bakanlar覺n覺n gelmesini istemelerine ayn覺 hukuksuzlukla yakla覺l覺rken, 2 saat s羹ren arama sonunda 12 adet y羹r羹y羹 dergisine, Halk S覺n覺f覺 kitab覺na, hapishanelerden g繹nderilen boncuk ve el ilemesi Mahir 癟ayan ve Che Guevara portrelerine, ehit resimlerine el konuldu.
Arama sonunda 3 dernek 羹yesini g繹zalt覺na almak istenmesi 羹zerine dernek 羹yeleri sloganlarla direndi. Zorla Emniyet M羹d羹rl羹羹ne G繹t羹r羹len dernek 羹yeleri "Komplolar覺 Boa 覺karaca覺z, 襤nsanl覺k Onuru 襤kenceyi Yenecek, Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz" sloganlar覺n覺 att覺. Apartman sakinlerine ve esnaflara polisin yasad覺覺l覺覺n覺 anlatt覺lar.
Adana Temel Haklar bas覺ld覺ktan sonra 8.30 sular覺nda bu sefer akirpaa Temel Haklar Bas覺ld覺. Ard覺ndan 繹le saatlerinde kimsenin bulunmad覺覺 bir saatte Adana Gen癟lik Dernei bas覺ld覺, eyalar覺 da覺t覺ld覺. akirpaa Temel Haklar'dan ve Gen癟lik Dernei'nden bir ey al覺nmazken, polis kurmak istedii komplonun alt覺nda kald覺.
G繹zalt覺na al覺nanlar "Yasad覺覺 rg羹t propagandas覺 ve Memura mukavemet" gerek癟esiyle 14.00 sular覺nda savc覺l覺a 癟覺kar覺ld覺.
Adliyeye getirilirken "Komplolar覺 Boa 癟覺karaca覺z" sloganlar覺 atan dernek 羹yeleri savc覺l覺ktaki ifadelerinden sonra saat 16.00 civar覺nda serbest b覺rak覺ld覺.

Adana Polisinin Silahl覺 Bask覺nlar覺, Hukuksuzluklar覺 Protesto Edildi

Uzun namlulu silahlarla yap覺lan bu polis bask覺nlar覺 Adana Temel Haklar taraf覺ndan protesto edildi ve su癟 duyurusunda bulunuldu.
16 Temmuz g羹n羹 Adana Adliyesi arka girii 繹n羹nde saat 13.30'da yap覺lan a癟覺klamada, "T羹rkiye'de Adalet Nas覺l 襤liyor? Adalet 襤stiyoruz!-Adana Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei" pankart覺 a癟覺larak, "Komplolar覺 Boa 癟覺karaca覺z, Polis uzun Namlulu Silahlarla Dernek Bas覺yor G繹zalt覺lar Yap覺yor, Polis Ter繹r羹ne Son, Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz" d繹vizleri ta覺nd覺. Adana Temel Haklar Bakan覺 emsettin Kalkan'覺n okuduu a癟覺klamada son zamanlarda polis ter繹r羹n羹n artt覺覺 ve uzun namlulu silahlarla dernek basacak kadar pervas覺zlat覺覺na deinilerek, yaanan keyfilikler anlat覺ld覺 ve bunlara kar覺 m羹cadele 癟ar覺s覺 yap覺ld覺.
Yap覺lan a癟覺klama sonunda g繹zalt覺na al覺nan Akil Nerg羹z, Recep Gedik ve Karip Polat s覺rayla s繹z alarak yaad覺klar覺n覺 anlatt覺.
DHP, M羹cadele Birlii temsilcilerinin destek verdii eylem "Komplolar覺 boa 癟覺karaca覺z, Yaas覺n rg羹tl羹 M羹cadelemiz" sloganlar覺yla sona erdi.
Eylem sonunda Adana Temel Haklar ad覺na Dernek Bakan覺 emsettin Kalkan su癟 duyurusunda bulundu. A癟覺klamadan sonra da Apartman sakinlerine ve 癟evredeki esnafa yap覺lan a癟覺klama da覺t覺larak polisin amac覺n覺n ger癟ek y羹z羹 anlat覺ld覺.

Eylemde okunan a癟覺klamada unlar denildi;

"Bas覺na ve Halk覺m覺za;

TRK襤YE'DE ADALET NASIL 襤L襤YOR?
POL襤S UZUN NAMLULU S襤LAHLARLA DERNEK BASIYOR! KEYF襤 GZALTILAR YAPIYOR!

Bir s羹redir bas覺n ve TV'lerden paalar覺n, k繹e yazarlar覺n覺n g繹zalt覺 ve tutuklama operasyonlar覺 anlat覺lmakta, parti kapatman覺n ne kadar demokrasi kar覺t覺 olduu s繹ylenmekte… Ergenekoncular da, Amerikanc覺 襤slamc覺lar da 羹lkeyi kurtarma yar覺覺 i癟erisine girmiler gibi g繹sterilmektedir. Oysa her iki tarafta y覺llard覺r Amerikan覺n en sad覺k ibirlik癟ileridirler.
襤birlik癟ilerin iktidar kavgas覺nda g繹zalt覺na al覺nanlardan sonra sanki bu 羹lkede insanlar ilk kez ev bask覺nlar覺 ile g繹zalt覺na al覺n覺yormu gibi a覺rd覺lar, hayret ettiler.
Biz a覺rmad覺k, hayret etmedik. 羹nk羹 bu 羹lkede y覺llard覺r insanlar evlerinde, sokaklarda g羹peg羹nd羹z katledildiler, yerlerinden yurtlar覺ndan edildiler. Sadece 12 Eyl羹l'de binlerce insan g羹nlerce ikencelerden ge癟irildi. lke hapishaneye 癟evirtildi.
Son aylarda k覺rm覺z覺 ti繹rt giydii i癟in, sol yumruunu kald覺rd覺覺 i癟in, 8 Mart ve 1 May覺s'a kat覺ld覺覺 i癟in, mezar ziyareti yapt覺覺 i癟in, bas覺n a癟覺klamas覺na kat覺ld覺覺 i癟in onlarca insan polisin "afak bask覺nlar覺" ile g繹zalt覺na al覺nd覺, tutukland覺.
Bunun son 繹rneini de 15 Temmuz 2008 sabah覺 Adana'da yaad覺k. 襤n繹n羹 Park覺 yan覺ndaki zelsancak apartman覺nda bulunan derneimiz ADANA TEMEL HAKLAR VE ZGRLKLER DERNE襤, saat 06.00'da Adana Emniyetine bal覺 Ter繹rle M羹cadele ubesi polisleri taraf覺ndan, uzun namlulu silahlarla bas覺lm覺t覺r. "Ka癟ak ter繹rist, bomba ve silah bulunduu ihbar覺" gerek癟esiyle derneimizin kap覺s覺 k覺r覺lm覺, derneimizde misafir olarak bulunan 羹癟 羹yemiz zorla yere yat覺r覺lm覺, 羹zerlerine silah dorultulmu, yerlerde s羹r羹klenmilerdir. Dernek 羹yelerimizin avukat ve dernek bakan覺n覺n gelmesini istemeleri de kabul edilmemitir. Derneimiz 2 saat boyunca hukuksuz bir ekilde aranm覺, dernein eyalar覺 talan edilmi ve sonu癟 itibariyle polisin arad覺覺 ne "ka癟ak ter繹rist ne de silah" bulunmutur. 羹nk羹 her ikisinin de derneimizde olmayaca覺n覺 Adana Emniyet M羹d羹rl羹羹 de bask覺n覺 yapan polisler de 癟ok iyi bilmektedirler. Arad覺klar覺n覺 bulamayan polis, dernekte bulunan ve her yerden temin edilebilecek Mahir ayan ve Che Guevara portelerine, yine gazete bayilerinde de sat覺lan haftal覺k yay覺n organ覺 Y羹r羹y羹 dergisinin 12 璽detine el koymutur. Komplonun tutmas覺 i癟in de dernekte misafir bulunan 羹癟 羹yemiz yine ayn覺 keyfiyetle yerlerde s羹r羹klenerek g繹zalt覺na al覺nm覺lard覺r.
Ayn覺 saatlerde AK襤RPAA TEMEL HAKLAR VE ZGRLKLER DERNE襤 de bas覺lm覺t覺r. Devam覺nda dernekte kimse bulunmamas覺na ramen ADANA GENL襤K DERNE襤'de kap覺s覺 k覺r覺larak i癟eri girilmi ve dernek Adana polisi taraf覺ndan talan edilmitir.
G繹zalt覺na al覺nan 3 dernek 羹yemiz ayn覺 g羹n 癟覺kar覺ld覺klar覺 savc覺l覺k taraf覺ndan serbest b覺rak覺lm覺lard覺r.
Adana Emniyet M羹d羹rl羹羹 ve Ter繹rle M羹cadele ubesinde g繹revli polisler yapmak istedikleri komployu "imdilik" baaramam覺lard覺r. 羹nk羹 Adana Emniyeti de, Adana kamuoyu da 癟ok iyi biliyor ki, Adana Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi m羹cadelesi veren bir kurumdur, 5 y覺ld覺r Adana'da faaliyet y羹r羹tmektedir.
Bizler derneimize yap覺lan bu keyfi bask覺n覺 protesto ediyor ve sorumlular覺n cezaland覺r覺lmas覺n覺 istiyoruz. Bundan sonra da derneimize y繹nelik yap覺labilecek bask覺 ve komplolara kar覺 herkesi duyarl覺 olmaya 癟a覺r覺yoruz.

BASKILAR B襤Z襤 YILDIRAMAZ
KEYF襤 BASKINLARA SON
KOMPLOLARI BOA IKARACAIZ

ADANA TEMEL HAKLAR VE ZGRLKLER DERNE襤"
2008.07.21
Bu yaz覺 3115 kez okundu
Geri D繹n